موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۳ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری ادبیات) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی

انتخاب رشته دکتری زبان و ادبیات فارسی

پس از اعلام نتایج دکتری 1403، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ داوطلبان رشته زبان و ادبیات فارسی که مجاز به انتخاب رشته هستند، اواخر فروردین شروع می‌شود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری زبان و ادبیات فارسی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1403 زبان و ادبیات فارسی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است:

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی ۱۴۰۰

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه شیراز

روزانه

ادبیات حماسی

۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸)

دانشگاه فردوسی

روزانه

ادبیات محض

۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸)

دانشگاه فردوسی

روزانه

ادبیات حماسی

۴۳۶۰ (رتبه ۱۰۸)

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

ادبیات محض

۵۶۱۱

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

ادبیات عرفانی

۵۳۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

شبانه

ادبیات محض

۵۳۳۷

دانشگاه تهران

روزانه

ادبیات محض

۵۱۱۹

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

ادبیات محض

۵۰۴۲

دانشگاه زنجان

روزانه

ادبیات محض

۵۰۰۰

دانشگاه امام خمینی قزوین

روزانه

ادبیات محض

۵۰۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

ادبیات محض

۴۹۰۷

پژوهشگاه علوم انسانی

روزانه

ادبیات محض

۴۷۰۰

دانشگاه شهید بهشتی

شبانه

ادبیات محض

۴۵۲۹

دانشگاه خوارزمی

روزانه

ادبیات محض

۴۵۲۲

دانشگاه تهران

شبانه

ادبیات محض

۴۳۸۰

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

روزانه

ادبیات محض

۴۱۶۱

دانشگاه گیلان

شبانه

ادبیات محض

۴۰۱۴

پژوهشگاه علوم انسانی

شبانه

ادبیات محض

۴۰۰۰

دانشگاه قم

روزانه

ادبیات محض

۴۰۰۰

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

ادبیات محض

۴۲۲۳

دانشگاه تبریز

روزانه

ادبیات محض

۳۹۷۹

دانشگاه تبریز

روزانه

ادبیات غنایی

۳۷۷۹

دانشگاه خوارزمی

شبانه

ادبیات محض

۳۷۶۳

دانشگاه مازندران

روزانه

ادبیات محض

۳۷۲۶

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات محض

۳۵۰۰

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات غنایی

۳۲۸۳

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات عرفانی

۳۲۸۳

دانشگاه بوعلی همدان

روزانه

ادبیات محض

۳۲۶۰

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات حماسی

۳۲۰۷

رتبه 108 به مصاحبه دانشگاه های چمران اهواز، فردوسی، یزد و کرمان دعوت شده است.

رتبه 239 و تراز 3800 به مصاحبه رشته های ادبیات غنایی و عرفانی روزانه دانشگاه تبریز و ادبیات محض روزانه دانشگاه های اردبیل و بوعلی همدان دعوت شده است.

رتبه های حدود ۷۰۰ و ۸۰۰ به مصاحبه دانشگاه های دولتی دعوت نشده اند.

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۸

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

ادبیات غنایی

4010
دانشگاه اصفهان

روزانه

ادبیات عرفانی

3988
دانشگاه اصفهان

شبانه

ادبیات غنایی2564

 

حدنصاب و حد نصاب نمره دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۶

دانشگاه / مؤسسه

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

5989

دانشگاه تربیت مدرس

5846

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

5683

دانشگاه تربیت مدرس

5683

دانشگاه علامه طباطبائی-تهران

5521

دانشگاه خوارزمی-تهران

5507

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

5459

دانشگاه اصفهان

5362

دانشگاه شیراز

5355

دانشگاه فردوسی مشهد

5337

دانشگاه اصفهان

5330

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

5307

دانشگاه الزهرا (س)-تهران

5271

دانشگاه اصفهان

5271

دانشگاه شیراز

5209

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

5207

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

5169

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

5169

دانشگاه شیراز

5169

دانشگاه زنجان

5161

دانشگاه یزد

5161

دانشگاه قم

5161

دانشگاه قم

5157

دانشگاه فردوسی مشهد

5151

دانشگاه شیراز

5131

دانشگاه کاشان

5117

دانشگاه اراک

5099

دانشگاه شهرکرد

5099

دانشگاه گیلان-رشت

5099

دانشگاه فردوسی مشهد

5099

دانشگاه تبریز

5060

دانشگاه لرستان-خرم آباد

5050

دانشگاه لرستان-خرم آباد

5050

دانشگاه مازندران-بابلسر

5048

دانشگاه ارومیه

5030

دانشگاه مازندران-بابلسر

5030

دانشگاه رازی-کرمانشاه

5029

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

5029

دانشگاه کردستان-سنندج

5012

دانشگاه لرستان-خرم آباد

5000

دانشگاه شهرکرد

4968

دانشگاه سمنان

4938

دانشگاه تبریز

4938

دانشگاه تبریز

4923

دانشگاه یاسوج

4884

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون

4845

دانشگاه ارومیه

4828

دانشگاه تربیت مدرس

4806

دانشگاه ایلام

4805

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس

4788

دانشگاه ارومیه

4786

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

4766

دانشگاه ارومیه 

4728

دانشگاه تهران

4694

دانشگاه تربیت مدرس

4678

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

4661

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

4638

دانشگاه کاشان

4598

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

4488

دانشگاه اصفهان

4410

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

4178

دانشگاه فردوسی مشهد

4095

دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب

4089

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

4042

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

4037

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

4027

دانشگاه گیلان-رشت

4026

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

4019

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

4000

دانشگاه شهید چمران-اهواز

4000

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

3989

دانشگاه اراک

3964

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

3949

دانشگاه مازندران-بابلسر

3936

دانشگاه فردوسی مشهد

3935

دانشگاه مازندران-بابلسر

3909

دانشگاه فردوسی مشهد

3897

دانشگاه قم

3891

دانشگاه تبریز

3885

دانشگاه قم

3845

دانشگاه تبریز

3800

دانشگاه تبریز

3769

دانشگاه ارومیه

3768

دانشگاه ارومیه

3761

دانشگاه ارومیه

3732

دانشگاه کاشان

3657

دانشگاه خوارزمی-تهران

3563

دانشگاه سمنان

3554

دانشگاه ایلام

3545

دانشگاه بیرجند

3476

دانشگاه علامه طباطبائی-تهران

3472

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس

3444

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

3423

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

3405

دانشگاه شیراز

3015

دانشگاه شیراز

3015

دانشگاه شیراز

3003

دانشگاه لرستان-خرم آباد

3000

دانشگاه مازندران-بابلسر

2946

دانشگاه فردوسی مشهد

2903

دانشگاه مازندران-بابلسر

2879

دانشگاه رازی-کرمانشاه

2729

دانشگاه ارومیه

2620

دانشگاه سمنان

2400

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش)

2346

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری زبان و ادبیات فارسی ۹۶

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

 دانشگاه تهران

روزانه

زبان و ادبیات فارسی 

59876014

57905986

55895789

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

58445871

56475843

54465646

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

56815708

54845680

52835483

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

ادبیات غنایی

56815708

54845680

52835483

دانشگاه علامه طباطبائی-تهران

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

55195546

53225518

51215321

دانشگاه خوارزمی-تهران

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

55055532

53085504

51075307

پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

54575484

52605456

50595259

دانشگاه اصفهان

روزانه

ادبیات عرفانی

53605387

51635359

49625162

دانشگاه شیراز

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

53535380

51565352

49555155

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

53355362

51385334

49375137

دانشگاه اصفهان

روزانه

ادبیات غنایی

53285355

51315327

49305130

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

53055332

51085304

49075107

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

52695296

50725268

48715071

دانشگاه اصفهان

روزانه

ادبیات حماسی

52695296

50725268

48715071

دانشگاه شیراز

روزانه

ادبیات غنایی

52075234

50105206

48095009

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

52055232

50085204

48075007

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

51675194

49705166

47694969

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

روزانه

ادبیات عرفانی

51675194

49705166

47694969

دانشگاه شیراز

روزانه

ادبیات عرفانی

51675194

49705166

47694969

دانشگاه زنجان

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

51595186

49625158

47614961

دانشگاه یزد

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

51595186

49625158

47614961

دانشگاه قم

روزانه

ادبیات عرفانی

51595186

49625158

47614961

دانشگاه قم

روزانه

ادبیات حماسی

51555182

49585154

47574957

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

ادبیات حماسی

51495176

49525148

47514951

دانشگاه شیراز

روزانه

ادبیات حماسی

51295156

49325128

47314931

دانشگاه کاشان

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

51155142

49185114

47174917

دانشگاه اراک

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50975124

49005096

46994899

دانشگاه شهرکرد

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50975124

49005096

46994899

دانشگاه گیلان-رشت

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50975124

49005096

46994899

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

ادبیات عرفانی

50975124

49005096

46994899

دانشگاه تبریز

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50585085

48615057

46604860

دانشگاه لرستان-خرم آباد

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50485075

48515047

46504850

دانشگاه لرستان-خرم آباد

روزانه

ادبیات عرفانی

50485075

48515047

46504850

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50465073

48495045

46484848

دانشگاه ارومیه

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

50285055

48315027

46304830

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

ادبیات عرفانی

50285055

48315027

46304830

دانشگاه رازی-کرمانشاه

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

50275054

48305026

46294829

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

روزانه

ادبیات عرفانی

50275054

48305026

46294829

دانشگاه کردستان-سنندج

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

50105037

48135009

46124812

دانشگاه لرستان-خرم آباد

روزانه

ادبیات غنایی

49985025

48014997

46004800

دانشگاه شهرکرد

روزانه

ادبیات عرفانی

49664993

47694965

45684768

دانشگاه سمنان

روزانه

 زبان و ادبیات فارسی

49364963

47394935

45384738

دانشگاه تبریز

روزانه

ادبیات غنایی

49364963

47394935

45384738

دانشگاه تبریز

روزانه

ادبیات عرفانی

49214948

47244920

45234723

دانشگاه یاسوج

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

48824909

46854881

44844684

دانشگاه سلمان فارسی-کازرون

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

48434870

46464842

44454645

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات غنایی

48264853

46294825

44284628

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

48044831

46074803

44064606

دانشگاه ایلام

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

48034830

46064802

44054605

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

47864813

45894785

43884588

دانشگاه ارومیه

روزانه

ادبیات عرفانی

47844811

45874783

43864586

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

47644791

45674763

43664566

دانشگاه ارومیه 

روزانه

ادبیات حماسی

47264753

45294725

43284528

دانشگاه تهران

نوبت دوم

 

46924719

44954691

42944494

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

ادبیات غنایی

46764703

44794675

42784478

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

روزانه

ادبیات غنایی

46594686

44624658

42614461

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان-تبریز

روزانه

ادبیات عرفانی

46364663

44394635

42384438

دانشگاه کاشان

روزانه

زبان و ادبیات فارسی

45964623

43994595

41984398

دانشگاه الزهرا(س)-تهران

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

44864513

42894485

40884288

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

ادبیات غنایی

44084435

42114407

40104210

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

41764203

39794175

37783978

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

40934120

38964092

36953895

دانشگاه پیام نور استان تهران-تهران جنوب

پیام نور

ادبیات حماسی

40874114

38904086

36893889

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

نوبت دوم

 زبان و ادبیات فارسی

40404067

38434039

3642842

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

40354062

38384034

36373837

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

ادبیات غنایی

40254052

38284024

36273827

دانشگاه گیلان-رشت

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

40244051

38274023

36263826

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

زبان و ادبیات فارسی

40174044

38204016

36193819

دانشگاه حکیم سبزواری-سبزوار

روزانه

ادبیات حماسی

39984025

38013997

36003800

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

ادبیات غنایی

39984025

38013997

36003800

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

ادبیات عرفانی

39874014

37903986

35893789

دانشگاه اراک

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

39623989

37653961

35643764

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

39473974

37503946

35493749

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

39343961

37373933

35363736

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

39333960

37363932

35353735

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

39073934

37103906

35093709

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

ادبیات حماسی

38953922

36983894

34973697

دانشگاه قم

نوبت دوم

ادبیات حماسی

38893916

36923888

34913691

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

 زبان و ادبیات فارسی

38833910

36863882

34853685

دانشگاه قم

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

38433870

36463842

34453645

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

37983825

36013797

34003600

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

ادبیات غنایی

37673794

35703766

33693569

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

ادبیات غنایی

37663793

35693765

33683568

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

ادبیات حماسی

37593786

35623758

33613561

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

ادبیات عرفانی

37303757

35333729

33323532

دانشگاه کاشان

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

36553682

34583654

32573457

دانشگاه خوارزمی-تهران

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

35613588

33643560

31633363

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

35523579

33553551

31543354

دانشگاه ایلام

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

35433570

33463542

31453345

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

34743501

32773473

30763276

دانشگاه علامه طباطبائی-تهران

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

34703497

32733469

30723272

دانشگاه هرمزگان-بندرعباس

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

34423469

32453441

30443244

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

نوبت دوم

زبان و ادبیات فارسی

34213448

32243420

30233223

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

34033430

32063402

30053205

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

ادبیات حماسی

30133040

28163012

26152815

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

ادبیات عرفانی

30133040

28163012

26152815

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

ادبیات غنایی

30013028

28043000

26032803

دانشگاه لرستان-خرم آباد

نوبت دوم

ادبیات غنایی

29983025

28012997

26002800

دانشگاه مازندران-بابلسر

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

29442971

27472943

25462746

دانشگاه فردوسی مشهد

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

29012928

27042900

25032703

دانشگاه مازندران-بابلسر

پردیس خودگردان

ادبیات عرفانی

28772904

26802876

24792679

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

27272754

25302726

23292529

دانشگاه ارومیه

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

26182645

24212617

22202420

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

23982425

22012397

20002200

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

زبان و ادبیات فارسی

23442371

21472343

19462146

 

حدنصاب و حد نصاب نمره دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی – دانشگاه آزاد ۹۶

دانشگاه / مؤسسه

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد تهران مرکزی

زبان و ادبیات فارسی

3309

واحد تهران شمال

زبان و ادبیات فارسی

3265

واحد تهران جنوب

زبان و ادبیات فارسی

3233

واحد تهران جنوب

زبان و ادبیات فارسی

3233

واحد علوم و تحقیقات

زبان و ادبیات فارسی

3217

واحد کرج

زبان و ادبیات فارسی

2844

واحد یادگار امام خمینی (ره)-شهر ری

زبان و ادبیات فارسی

2641

واحد کرج

ادبیات عرفانی

2454

واحد رودهن

زبان و ادبیات فارسی

2426

واحد ورامین

زبان و ادبیات فارسی

2355

واحد شیراز

زبان و ادبیات فارسی

2354

واحد کاشان

زبان و ادبیات فارسی

2304

واحد مشهد

زبان و ادبیات فارسی

2206

واحد اراک

زبان و ادبیات فارسی

2199

واحد چالوس

زبان و ادبیات فارسی

2189

واحد ساوه

زبان و ادبیات فارسی

2111

واحد تبریز

زبان و ادبیات فارسی

2109

واحد زنجان

زبان و ادبیات فارسی

2091

واحد یزد

زبان و ادبیات فارسی

1940

واحد ورامین

ادبیات غنایی

1840

واحد نجف آباد

زبان و ادبیات فارسی

1794

واحد نیشابور

زبان و ادبیات فارسی

1632

واحد ارومیه

زبان و ادبیات فارسی

1598

واحد خرم آباد

زبان و ادبیات فارسی

1505

واحد اراک

ادبیات غنایی

1375

واحد همدان

ادبیات غنایی

1367

واحد شهرکرد

زبان و ادبیات فارسی

1367

واحد سنندج

زبان و ادبیات فارسی

1222

واحد ساوه

ادبیات غنایی

1202

واحد دزفول

زبان و ادبیات فارسی

1125

واحد یاسوج

زبان و ادبیات فارسی

1104

واحد علی آباد کتول

زبان و ادبیات فارسی

1009

واحد فیروزآباد

زبان و ادبیات فارسی

866

واحد دهاقان

ادبیات غنایی

829

واحد نجف آباد

ادبیات غنایی

794

واحد دهاقان

زبان و ادبیات فارسی

794

واحد مهاباد

زبان و ادبیات فارسی

794

واحد بوشهر

زبان و ادبیات فارسی

746

واحد خدابنده

زبان و ادبیات فارسی

746

واحد دورود

زبان و ادبیات فارسی

746

واحد ایذه

زبان و ادبیات فارسی

724

واحد رامهرمز

زبان و ادبیات فارسی

724

واحد شوشتر

زبان و ادبیات فارسی

724

واحد بروجرد

زبان و ادبیات فارسی

721

واحد مشهد-پردیس مجتمع بین الملل گلبهار

زبان و ادبیات فارسی

719

واحد اقلید

زبان و ادبیات فارسی

703

واحد فسا

ادبیات عرفانی

703

 

مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

مطالب پیشنهادی:

گرایشهای دکتری زبان و ادبیات فارسی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری زبان و ادبیات فارسی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری زبان و ادبیات فارسی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ ۱- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. ۲- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها