با توجه به برگزاری آزمون کتبی دکتری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، پس از برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه، داوطلبان نسبت به انتخاب رشته اقدام می‌کنند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

جهت انتخاب رشته لازم است داوطلبان با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری، کدرشته‎محل‌های رشته امتحانی خود را بررسی کرده و سپس در فرم اینترنتی انتخاب رشته وارد نمایند.

انتخاب رشته داوطلبان دکتری سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب رشته داوطلبان دکتری آزاد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد صورت می‌گیرد.

پس از انتخاب رشته، سازمان سنجش آموزش کشور و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری اقدام می‌کند. بدین معنا که تراز هر داوطلب در آزمون کتبی دکتری از حدنصاب تراز مدنظر یک دانشگاه که در فرم انتخاب رشته خود انتخاب کرده، بیشتر باشد، به مصاحبه آن دانشگاه دعوت خواهد شد.

متأسفانه حدنصاب تراز قبولی دکتری به صورت عمومی اعلام نمی‌شود؛ در حالی که اطلاع از این نمره تراز می‌تواند انتخاب رشته دکتری را برای داوطلبان ساده کند.

سایت پی اچ دی تست، جهت کمک به داوطلبان عزیز، نسبت به جمع‌آوری حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته اقدام کرده تا معیاری جهت انتخاب رشته داوطلبان باشد.

نکته قابل توجه این است که حدنصاب تراز در سال‌های مختلف ممکن است با تغییرات اندکی مواجه باشد، بنابراین حدنصاب تراز اعلام‌شده تنها به عنوان راهنما برای داوطلبان لازم است مورد توجه باشد و داوطلبان جهت انتخاب رشته لازم است انتخاب‌های متنوع‌تری در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند.

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیای سیاسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئومورفولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آب و هواشناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات عربحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم اقتصادی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت ورزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیومکانیک ورزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ اسلام
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلامحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم اجتماعی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته جمعیت‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مددکاری اجتماعیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ادیان و عرفانحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فقه شافعیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه منطقحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه علمحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت آموزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تکنولوژی آموزشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش عالیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مشاورهحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیریحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق عمومیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق بین ‌الملل عمومیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق خصوصیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق نفت و گاز
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌المللحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت راهبردی و بازرگانیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت دولتی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت صنعتیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعاتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعاتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته گردشگریحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مالیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حسابداری
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم ارتباطاتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته باستان‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته محیط‌زیست
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مطالعات زنانحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی 

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی نفتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی مهندسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی پترولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی اقتصادیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی تکتونیک
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی فیزیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی آلیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی تجزیه
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی معدنیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی کاربردیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی پلیمر
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فیتوشیمیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته هواشناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوشیمیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژنتیک مولکولیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته میکروبیولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوفیزیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست فناوری میکروبیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آمار
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ریاضی محضحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ریاضی کاربردیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیک دریا
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی دریاحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیک
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فوتونیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیسحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ریززیست فناوریحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوانفورماتیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم کامپیوتر
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم شناختی  

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – مخابراتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – قدرت
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – کنترلحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – سازهحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساختحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیستحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دورحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامداتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی دریاحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
 حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
 حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشافحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – استخراجحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمرحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پلیمر – رنگ
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هواحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایعحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نفت – اکتشاف
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نفتحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی شیمیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری نانو- نانوموادحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری نانو- نانوالکترونیکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتورحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌زیستحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستمحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – حفاظت و اصلاححدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت منابع خاکحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم دامی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی – بذرحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آگرواکولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدارحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته توسعه کشاورزی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته حشره‌شناسی کشاورزیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابانحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز 

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه هنر

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساختحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته معماریحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته شهرسازی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته پژوهش هنرحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته تئاتر
  

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته جراحی دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگانحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوشیمی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت مواد غذاییحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت خوراک دام
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته اپیدمیولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته باکتری‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ویروس‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته قارچ‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ایمنی‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوتکنولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته سم‌شناسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیولوژیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ایحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه زبان

حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان فرانسهحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ادبیات فرانسهحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان روسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان آلمانیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
حدنصاب تراز قبولی دکتری رشته ترجمهحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان‌شناسیحدنصاب تراز قبولی دکتری رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

 

اینستاگرام آزمون دکتری