پارسه
گروه آموزشی وکیلی
تجربیات مصاحبه دکتری ۱۴۰۳
زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳
همپا
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
گروه آموزشی وکیلی
دوره نگاره
عالم زاده

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ چند است؟

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

برای تعیین داوطلبانی که در مصاحبه دکتری دانشگاه‌ها حضور خواهند داشت، حد نصاب نمره قبولی دعوت به مصاحبه آزمون دکتری توسط دانشگاه‌ها تعیین می‌شود و همه افرادی که حد نصاب تراز را کسب کنند به مصاحبه دعوت خواهند شد.

با توجه به برگزاری آزمون کتبی دکتری از سوی سازمان سنجش آموزش کشور، پس از برگزاری آزمون دکتری و اعلام نتایج اولیه، داوطلبان نسبت به انتخاب رشته اقدام می‌کنند.

جهت انتخاب رشته لازم است داوطلبان با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری، کدرشته‎محل‌های رشته امتحانی خود را بررسی کرده و سپس در فرم اینترنتی انتخاب رشته وارد نمایند.

انتخاب رشته داوطلبان دکتری سراسری از طریق سایت سازمان سنجش آموزش کشور و انتخاب رشته داوطلبان دکتری آزاد از طریق سایت مرکز سنجش و پذیرش دانشگاه آزاد صورت می‌گیرد.

پس از انتخاب رشته، سازمان سنجش آموزش کشور و نیز دانشگاه آزاد اسلامی بر اساس حد نصاب نمره تراز مدنظر دانشگاه‌ها، نسبت به اعلام نتایج دعوت به مصاحبه دکتری اقدام می‌کند. بدین معنا که تراز (نمره کل) هر داوطلب در آزمون کتبی دکتری از حد نصاب نمره تراز مدنظر یک دانشگاه که در فرم انتخاب رشته خود انتخاب کرده، بیشتر باشد، به مصاحبه آن دانشگاه دعوت خواهد شد.

تراز یا نمره کل هر داوطلب در کارنامه نتایج اولیه دکتری درج شده است:

نمره کل در کارنامه دکتری

متأسفانه حد نصاب تراز قبولی دکتری به صورت عمومی اعلام نمی‌شود؛ در حالی که اطلاع از این نمره تراز می‌تواند انتخاب رشته دکتری را برای داوطلبان ساده کند.

سایت پی اچ دی تست، جهت کمک به داوطلبان عزیز، نسبت به جمع‌آوری حد نصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه‌های مختلف در سال‌های گذشته اقدام کرده تا معیاری جهت انتخاب رشته داوطلبان باشد.

نکته قابل توجه این است که حد نصاب تراز در سال‌های مختلف ممکن است با تغییرات اندکی مواجه باشد، بنابراین حد نصاب تراز اعلام‌شده تنها به عنوان راهنما برای داوطلبان لازم است مورد توجه باشد و داوطلبان جهت انتخاب رشته لازم است انتخاب‌های متنوع‌تری در فرم انتخاب رشته خود داشته باشند.

حد نصاب نمره دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه علوم انسانی

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات فارسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیای سیاسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی روستاییحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئومورفولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آب و هواشناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیاییحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات عربحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم اقتصادی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت ورزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیولوژی ورزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیومکانیک ورزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ اسلام
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ ایران بعد از اسلام حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ ایران قبل از اسلامحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم اجتماعی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته جمعیت‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مددکاری اجتماعیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم قرآن و حدیث
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فقه و مبانی حقوق اسلامیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ادیان و عرفانحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تاریخ و تمدن ملل اسلامی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه و کلام اسلامیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فقه شافعیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه منطقحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه علمحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته برنامه‌ریزی درسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت آموزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی تربیتی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تکنولوژی آموزشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش عالیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مشاورهحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیریحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته روان‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علم اطلاعات و دانش‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق عمومیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق جزا و جرم‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق بین ‌الملل عمومیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق خصوصیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حقوق نفت و گاز
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم سیاسی و روابط بین‌المللحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت راهبردی و بازرگانیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت دولتی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت صنعتیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت رسانه و اطلاعاتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت پیشگیری از جرم، جرم‌یابی و ایمنی ترافیک
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت فناوری اطلاعاتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گازحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته کارآفرینی، آینده‌پژوهی و مدیریت تکنولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته گردشگریحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مالیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حسابداری
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم ارتباطاتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته باستان‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته محیط‌زیست
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مطالعات زنانحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدرسی معارف اسلامی 

 

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه علوم پایه

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی، فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی نفتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی سنگ‌شناسی رسوبی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی آب‌های زیرزمینیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی مهندسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی زیست‌محیطی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی پترولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی اقتصادیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زمین‌شناسی تکتونیک
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی فیزیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی آلیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی تجزیه
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی معدنیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی کاربردیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شیمی پلیمر
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فیتوشیمیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته هواشناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – فیزیولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سیستماتیک و بوم‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی گیاهی – سلولی و تکوینیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوشیمیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژنتیک مولکولیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته میکروبیولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوفیزیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست فناوری میکروبیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آمار
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ریاضی محضحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ریاضی کاربردیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیک دریا
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زیست‌شناسی دریاحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و فناوری نانو – نانوفیزیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیک
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فوتونیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – لرزه‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – زلزله‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – الکترومغناطیسحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژئوفیزیک – گرانی‌سنجیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و فناوری نانو- نانوشیمی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ریززیست فناوریحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوانفورماتیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم کامپیوتر
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم شناختی  

 

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه فنی مهندسی

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – الکترونیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – مخابراتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – قدرت
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی برق – کنترلحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – سازهحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – زلزله
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – ژئوتکنیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – آب و سازه‎های هیدرولیکی حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – راه و ترابری
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – سواحل، بنادر و سازه‌های دریایی حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت منابع آبحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – حمل و نقل
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – مدیریت ساختحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی عمران – محیط‌زیستحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتریحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دورحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – ساخت و تولیدحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – مکانیک جامداتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – دینامیک، کنترل و ارتعاشات
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک – تبدیل انرژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی دریاحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – آیرودینامیک
 حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – جلوبرندگیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – سازه‌های هواییحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل
 حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشافحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – استخراجحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پلیمر – پلیمرحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پلیمر – رنگ
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌‌زیست – منابع آبحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آب و فاضلابحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – مواد زائد جامد
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی محیط‌زیست – آلودگی هواحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیوالکتریکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومکانیک
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی پزشکی – بیومتریالحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایعحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نفت – اکتشاف
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نفتحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – نرم‌افزار و الگوریتمحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – معماری سیستم‌های کامپیوتری
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی کامپیوتر – شبکه و رایانشحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی فناوری اطلاعات
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مواد و متالورژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی شیمیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی شیمی – بیوتکنولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری نانو- نانوموادحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری نانو- نانوالکترونیکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتورحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نساجی – تکنولوژی نساجیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی نساجی – شیمی نساجی و علوم الیافحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی سیستم‌های انرژی

 

تراز دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه کشاورزی و منابع طبیعی

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی محیط‌زیستحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیک بیوسیستمحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی باغبانیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی صنایع غذاییحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته اقتصاد کشاورزی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – حفاظت و اصلاححد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – کامپوزیت‌های لیگنوسلولزیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مهندسی صنایع چوب و فرآورده‌های سلولزی – صنایع سلولزی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت حاصل‌خیزی و زیست‌فناوری خاکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت منابع خاکحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم دامی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ژنتیک و به‌نژادی گیاهیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی – بذرحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آگروتکنولوژی – علوم علف‌های هرزحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوتکنولوژی کشاورزی 
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آگرواکولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ترویج و آموزش کشاورزی پایدارحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته توسعه کشاورزی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته حشره‌شناسی کشاورزیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌شناسی گیاهیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – مدیریت جنگل
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – عمران و بهره‌برداری جنگلحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی جنگل – علوم زیستی جنگلحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – تکثیر و پرورش آبزیان
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – فراوری محصولات شیلاتیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی شیلات – صید و بهره‌برداری آبزیانحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی مرتع
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت و کنترل بیابانحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته علوم و مهندسی آبخیز 

 

حد نصاب دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه هنر

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مدیریت پروژه و ساختحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته معماریحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته شهرسازی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته پژوهش هنرحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مرمت اشیای فرهنگی و تاریخیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته تئاتر
  

 

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری رشته‌های گروه دامپزشکی

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته جراحی دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته مامائی و بیماری‌های تولیدمثل دامحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های کوچک
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیماری‌های داخلی دام‌های بزرگحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته رادیولوژی دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته کلینیکال پاتولوژی دامپزشکی 
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته پاتولوژی دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های پرندگانحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوشیمی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت و بیماری‌های آبزیان حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت مواد غذاییحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بهداشت خوراک دام
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته اپیدمیولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته انگل‌شناسی دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته باکتری‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ویروس‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته قارچ‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ایمنی‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیوتکنولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فناوری تولیدمثل در دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته سم‌شناسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فارماکولوژی دامپزشکیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فیزیولوژیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آناتومی و جنین‌شناسی مقایسه‌ای
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بافت‌شناسی مقایسه‌ایحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته بیهوشی و مراقبت‌های ویژه دامپزشکی 

 

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته‌های گروه زبان

حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان فرانسهحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ادبیات فرانسهحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان روسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان آلمانیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته آموزش زبان انگلیسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی
حد نصاب تراز قبولی دکتری رشته ترجمهحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته زبان‌شناسیحد نصاب تراز قبولی دکتری رشته فرهنگ و زبان ‌های باستانی

 

تعداد دعوت به مصاحبه دکتری چند نفر است؟

همه کسانی که تراز دعوت به مصاحبه دکتری هر دانشگاه را کسب کنند دعوت به مصاحبه آن دانشگاه خواهند شد. بنابراین ممکن است در یک دانشگاه سه برابر ظرفیت قبولی داوطلبان دعوت به مصاحبه شوند و در دانشگاه دیگر ده برابر.

آیا امکان اعتراض به تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری وجود دارد؟

تعریف حد نصاب تراز در اختیار دانشگاه‌هاست که به سازمان سنجش اعلام می‌شود. فرایندی برای اعتراض به حداقل تراز دعوت به مصاحبه دکتری دانشگاه ها تعریف نشده است. اما اگر تراز دعوت به مصاحبه به طور غیرمعمول بالا باشد، امکان اعتراض از طریق سازمان سنجش وجود دارد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها