مدیرکل دفتر گسترش آموزش عالی گفت: هم اکنون بیش از یکصد هزار نفر دانشجو در دوره دکتری تحصیل می کنند که باید روندی کاهشی طی شود تا کشور به استانداردهای بین المللی در جذب دانشجو نزدیک شود.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش خبرگزاری ایرنا، ابوالقاسم دولتی گفت: با توجه به جمعیت جاری کشور 35 درصد از دانشجویان در دانشگاه آزاد، 9 درصد موسسات غیر انتفاعی، 15 درصد دانشگاه های دولتی، 18 درصد دانشگاه های مهارتی ، 15 درصد پیام نور و 7درصد نیز در سایرموسسات مشغول تحصیل هستند.

این مسئول همچنین به درباره تعداد موسسات آموزش عالی درکشور یادآور شد: 2هزار و 800 موسسه آموزش عالی در کشور وجود داشته که در حال حاضر به 2 هزار موسسه کاهش یافته اند که عمدتا در بحث علمی کاربردی بوده است.

دولتی با اشاره به رشد نامناسب جمعیت دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دانشگاه های کشور بویژه دانشگاه آزاد گفت: تعداد دانشجویان تحصیلات تکمیلی در دوره دکتری در وزارت علوم از سال 93 تا 96 به بیش از 60 هزار نفر افزایش داشته است.

وی یادآورشد: بیشترین تعداد دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی به دانشگاه آزاد برمی گردد که این حجم دانشجو بیش از آن چیزی است که آموزش عالی و بازار کار به آن نیاز دارد.

دولتی افزود: در بررسی رشد کمی تحصیلات تکمیلی از سال 85 تاکنون را مشاهده شده که از یکصد و یازده هزارنفر به 904 هزار افزایش یافته است که نه تنها با توسعه جمعیتی کشور و آموزش عالی مطابقت ندارد بلکه این رشد جمعیتی به لحاظ کیفی هم مناسب نبوده است.