رشته های دارای پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه صنعتی مالک اشتر اعلام شد.

کانال تلگرام دکتری

به گزارش پی اچ دی تست، بنا بر اعلام دانشگاه صنعتی مالک اشتر، داوطلبان پذیرش دکتری بدون آزمون 98 دانشگاه مالک اشتر از بین رشته گرایش های مندرج در جدول زیر که متناسب با رشته تحصیلی خود در مقطع کارشناسی ارشد بوده و بر اساس مندرجات دفترچه راهنمای ثبت نام و دفترچه انتخاب رشته منتشره از سوی سازمان سنجش آموزش کشور مجاز به انتخاب آنها در مقطع دکتری می باشند، می توانند بر حسب اولویت حداکثر یک عنوان رشته را در پرسشنامه وارد نمایند.