نتایج اولیه آزمون دکتری تخصصی سال 98 هم اکنون بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور قرار گرفت.