درخواست تعویق آزمون دکتری ۱۴۰۱ با شیوع اومیکرون از سوی برخی داوطلبان این آزمون مطرح شده است؛ البته برخی داوطلبان هم با تعویق مخالفند.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلا