مدرسان شریف   کنفرانس مدیریت و مهندسی صنایع   کلاس مقاله نویسی علمی پژوهشی و ISI

منابع کنکور دکتری حقوق عمومی

مطالعه کتاب ها و منابع زیر از سوی دوستان شما به داوطلبان آزمون دکتری سراسری حقوق عمومی پیشنهاد شده است. شما نیز می توانید نظرات خود را در زمینه منابع دکترا حقوق عمومی مطرح نمایید.

 

فهرست منابع پیشنهادی

مواد امتحانی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

زبان انگلیسی

برای دیدن منابع این درس اینجا کلیک کنید

استعداد تحصیلی

- حدود،تعزیرات و قصاص، دکتر ابوالقاسم گرجی

- دیات، دکتر ابوالقاسم گرجی

- مبانی تکمله المنهاج، آیت الله ابوالقاسم خویی(حدود،قصاص،دیات)

- تقریرات، سید مصطفی محقق داماد

- لمعه دمشقیه (متون ۱ و ۲)، دکتر شیروانی

- جزوه متون فقه(۱) دکتر شکاری

- خلاصه شرح لمعه شهید ثانی، رضا شکری نشر پردازش

- گزیده متون فقه (۱و۲و۳و۴) ، دکتر محمدی ، میزان

- بایسته های متون فقه ، دکترمحمدی ، میزان

- لمعه دمشقیه، دوجلدی ، شهید أول ، دالفکر قم

- بیع واختیارات ، دکتر شکاری ، کشاورز

- مباحث حقوقی شرح لمعه ، دکتر لطفی ، مجد

- تحریر الروضه فی شرح اللمعة الدمشقیه (شهید ثانی)

 

متون فقه

 

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی

- حقوق اداری ، دکتر طباطبائی موتمنی، سمت

- حقوق اداری ایران ، دکتر ابوالحمد، طوس

- حقوق اداری ۱ و ۲ ، دکتر موسی زاده، میزان

- قانون استخدام کشوری

حقوق اداری

مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد

- بایسته‌های حقوق اساسی ، دکتر قاضی ، میزان

- حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲جلد ، دکتر هاشمی ، میزان

- قانون اساسی

- قانون اساسی در نظم حقوقی کنونی ، ساعد وکیل ، مجد

- حقوق اساسی ایران (جلد اول و دوم)؛

- حقوق بشر و آزادیهای اساسی؛

- حقوق اساسی و نهاد های سیاسی، دکتر قاضی

- مقاله های چاپ شده در مجله تحقیقات حقوقی؛

- مجموعه جزوه های دوره کارشناسی ارشد و دکتری (حقوق اساسی تطبیقی، حقوق و آزادیهای عمومی، حقوق بشر و …)؛هاشمی

ـ مجموعه نظریات تفسیری و مشورتی شورای نگهبان در رابطه با اصل قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

حقوق اساسی

 

عضویت خبرنامه دکتری

عضویت خبرنامه دکتری
 

درج نظر