مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری مشاوره انتخاب رشته دکتری 97

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی جانوری

2223

‌رشته و گرایش

زیست شناسی جانوری – فیزیولوژی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (فیزیولوژی جانوری – بیوشیمی – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (فیزیولوژی سیستم عصبی مرکزی و فیزیولوژی غشاء سلولی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی جانوری – فیزیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم جانوری – فیزیولوژی جانوری

2224

‌رشته و گرایش

زیست شناسی جانوری -بیوسیستماتیک

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جانورشناسی – جنین‌شناسی و بافت‌شناسی – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (بیوسیستماتیک جانوری، گونه و گونه‌زایی – جغرافیای جانوری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی جانوری – بیوسیستماتیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته علوم جانوری – بیوسیستماتیک جانوری

2225

‌رشته و گرایش

زیست شناسیجانوری – سلولی و تکوینی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (جانورشناسی – جنین‌شناسی و بافت‌شناسی – زیست‌شناسی سلولی و ملکولی) و کارشناسی ارشد شامل (جنین‌شناسی مقایسه‌ای- زیست‌شناسی تکوینی جانوری – ژنتیک تکوینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1397 رشته زیست‌شناسی جانوری – سلولی و تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته علوم جانوری – تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم جانوری تکوینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم جانوری تکوینی

 
کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
 1. ااا گفت:

  سلام بچها من پارسال مصاحبهارو شرکت کردم مصاحبه کرمان خیلی سخته لطفا با امادگی کامل زبانو تسلط رو پایانامه شرکت کنید رتبه خوبو برمیداره و شاهد هم مزخرف ترین و بی اصولترین مصاحبه رو تو کل دانشگاهها داشته فقط میری تو مدارکتو میبینن اسمتو تعداد مقالتو چک میکنن ولی پارسال شاهد رتبهای خیلی خوبو ینی تا زیر بیست رو برای مرحله عقیدتی دعوت کرد البته اینایی ک گفتم فقط برای قبولی تو روزانه بوده برای شبانه اطلاعی ندارم ولی دانشگاهها بیشتر دنبال دانشجوهای خودشونن با ارزوی موفقیت واسه همتون

 2. زیست گفت:

  که من پارسالبا رتبه ۶۵و تراز ۳۴۰۰ شبانه و روزانه شاهد و شبانه شهید بهشتی رو آوردم

 3. زیست گفت:

  خوارزمی برا جانوری پارسال ۴۷۲۷
  شاهد روزانه۲۸۹۷
  شهیدبهشتی۳۴۴۱
  کرمان ۳۹۶۳
  شبانه شاهد۱۶۲۸
  شبانه شهید بهشتی ۲۶۷۸