صفحه اصلی/حقوق بین الملل, رشته های مجاز به ثبت نام/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری حقوق بین ‌الملل عمومی (کد 2156)