صفحه اصلی/برنامه ریزی درسی, رشته های مجاز به ثبت نام/رشته های مجاز به ثبت نام و شرکت در آزمون دکتری برنامه‌ ریزی درسی (کد 2142)