پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج اولیه دکتری 99 در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری برق - مخابرات

انتخاب رشته دکتری مهندسی برق – مخابرات

پس از اعلام نتایج دکتری 99، زمان انتخاب رشته دکتری 99 سراسری داوطلبان رشته مهندسی برق – مخابرات که مجاز به انتخاب رشته هستند، در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری سراسری 99 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی برق – مخابرات در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی برق قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 99 مهندسی برق – مخابرات است.

زمان انتخاب رشته دکتری 99 دانشگاه آزاد اسلامی نیز اواخر اردیبهشت ماه خواهد بود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 99 اعلام خواهد شد.

تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – مخابرات در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – مخابرات دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تبریز

مخابرات سیستم

مشترک

3404

دانشگاه فردوسی مشهد

مخابرات میدان و موج

روزانه

3040

دانشگاه شیراز

مخابرات سیستم

روزانه

3040

دانشگاه ارومیه

مخابرات سیستم

نوبت دوم

3008

دانشگاه تهران

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

3000

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2905

دانشگاه بیرجند

مخابرات سیستم

روزانه

2653

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

مخابرات میدان و موج

روزانه

2600

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

مخابرات میدان و موج

روزانه

2549

دانشگاه صنعتی شیراز

مخابرات سیستم

روزانه

2465

دانشگاه تهران

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2384

دانشگاه تبریز

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2363

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

مخابرات میدان و موج

روزانه

2352

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

مخابرات سیستم

روزانه

2328

دانشگاه شاهد-تهران

مخابرات میدان و موج

روزانه

2323

دانشگاه شاهد-تهران

مخابرات سیستم

روزانه

2323

دانشگاه شیراز

مخابرات میدان و موج

روزانه

2152

دانشگاه صنعتی اصفهان

مخابرات سیستم

روزانه

2094

دانشگاه تربیت مدرس

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2094

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

مخابرات سیستم

نوبت دوم

2034

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

2031

دانشگاه تبریز

مخابرات میدان و موج

روزانه

1975

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

مخابرات سیستم

روزانه

1970

دانشگاه فردوسی مشهد

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1925

دانشگاه یزد

مخابرات میدان و موج

روزانه

1899

دانشگاه ارومیه

مخابرات میدان و موج

پردیس خودگردان

1899

دانشگاه تربیت مدرس

مخابرات سیستم

روزانه

1874

دانشگاه شاهد-تهران

مخابرات سیستم

نوبت دوم

1835

دانشگاه صنعتی اصفهان

مخابرات میدان و موج

روزانه

1800

دانشگاه اصفهان

مخابرات سیستم

روزانه

1784

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1718

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

مخابرات سیستم

روزانه

1500

دانشگاه سمنان

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1500

دانشگاه سمنان

مخابرات سیستم

روزانه

1487

دانشگاه سمنان

مخابرات میدان و موج

روزانه

1376

دانشگاه تبریز

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1352

دانشگاه شاهد-تهران

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1243

دانشگاه فردوسی مشهد

مخابرات سیستم

نوبت دوم

1194

دانشگاه یزد

مخابرات سیستم

روزانه

1100

دانشگاه سمنان

مخابرات سیستم

نوبت دوم

1041

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات میدان و موج

روزانه

1000

دانشگاه تربیت مدرس

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

1000

دانشگاه صنعتی شیراز

مخابرات سیستم

نوبت دوم

1000

دانشگاه شهید چمران-اهواز

مخابرات سیستم

روزانه

918

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

مخابرات میدان و موج

نوبت دوم

900

دانشگاه صنعتی شیراز

مخابرات سیستم

پردیس خودگردان

893

دانشگاه فردوسی مشهد

مخابرات سیستم

روزانه

800

دانشگاه صنعتی شیراز

مخابرات سیستم

پردیس خودگردان

800

دانشگاه اصفهان

مخابرات سیستم

پردیس خودگردان

107

دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد

مخابرات سیستم

غیرانتفاعی

100

دانشگاه بیرجند

مخابرات سیستم

نوبت دوم

47

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

مخابرات سیستم

روزانه

10

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق – مخابرات 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

 دانشگاه تبریز

مشترک

مخابرات سیستم

34023429

32053401

30043204

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

مخابرات میدان و موج

30383065

28413037

26402840

دانشگاه شیراز

روزانه

مخابرات سیستم

30383065

28413037

26402840

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

مخابرات سیستم

30063033

28093005

26082808

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

29983025

28012997

26002800

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

مخابرات سیستم

29032930

27062902

25052705

دانشگاه بیرجند

روزانه

مخابرات سیستم

26512678

24542650

22532453

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

مخابرات میدان و موج

25982625

24012597

22002400

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

روزانه

مخابرات میدان و موج

25472574

23502546

21492349

دانشگاه صنعتی شیراز

روزانه

مخابرات سیستم

24632490

22662462

20652265

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مخابرات سیستم

23822409

21852381

19842184

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

مخابرات سیستم

23612388

21642360

19632163

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

مخابرات میدان و موج

23502377

21532349

19522152

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

مخابرات سیستم

23262353

21292325

19282128

دانشگاه شاهد-تهران

روزانه

مخابرات میدان و موج

23212348

21242320

19232123

دانشگاه شاهد-تهران

روزانه

مخابرات سیستم

23212348

21242320

19232123

دانشگاه شیراز

روزانه

مخابرات میدان و موج

21502177

19532149

17521952

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مخابرات سیستم

20922119

18952091

16941894

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

مخابرات سیستم

20922119

18952091

16941894

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

نوبت دوم

مخابرات سیستم

20322059

18352031

16341834

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

20292056

18322028

16311831

دانشگاه تبریز

روزانه

مخابرات میدان و موج

19732000

17761972

15751775

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

مخابرات سیستم

19681995

17711967

15701770

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

19231950

17261922

15251725

دانشگاه یزد

روزانه

مخابرات میدان و موج

18971924

17001896

14991699

دانشگاه ارومیه

پردیس خودگردان

مخابرات میدان و موج

18971924

17001896

14991699

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مخابرات سیستم

18721899

16751871

14741674

دانشگاه شاهد-تهران

نوبت دوم

مخابرات سیستم

18331860

16361832

14351635

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مخابرات میدان و موج

17981825

16011797

14001600

دانشگاه اصفهان

روزانه

مخابرات سیستم

17821809

15851781

13841584

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

17161743

15191715

13181518

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

مخابرات سیستم

14981525

13011497

11001300

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

14981525

13011497

11001300

دانشگاه سمنان

روزانه

مخابرات سیستم

14851512

12881484

10871287

دانشگاه سمنان

روزانه

مخابرات میدان و موج

13741401

11771373

9761176

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

13501377

11531349

9521152

دانشگاه شاهد-تهران

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

12411268

10441240

8431043

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

مخابرات سیستم

11921219

9951191

794994

دانشگاه یزد

روزانه

مخابرات سیستم

10981125

9011097

700900

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

مخابرات سیستم

10391066

8421038

641841

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

مخابرات میدان و موج

9981025

801997

600800

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

9981025

801997

600800

دانشگاه صنعتی شیراز

نوبت دوم

مخابرات سیستم

9981025

801997

600800

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

مخابرات سیستم

916943

719915

518718

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوبت دوم

مخابرات میدان و موج

898925

701897

500700

دانشگاه صنعتی شیراز

پردیس خودگردان

مخابرات سیستم

891918

694890

493693

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

مخابرات سیستم

798825

601797

400600

دانشگاه صنعتی شیراز

پردیس خودگردان

مخابرات سیستم

798825

601797

400600

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

مخابرات سیستم

105132

(92-)104

(293-)(93-)

دانشگاه غیرانتفاعی صنعتی سجاد-مشهد

غیرانتفاعی

مخابرات سیستم

98125

(99-)97

(300-)(100)

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم

مخابرات سیستم

4572

(152-)44

(353-)(53-)

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

مخابرات سیستم

835

(189-)7

(390-)-(190-)

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – مخابرات دانشگاه آزاد 96

دانشگاه / مؤسسه

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد شیراز

704

واحد کازرون

704

 

مصاحبه دکتری مهندسی برق – مخابرات

نتایج انتخاب رشته دکتری 99 احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 99 نیز در خردادماه خواهد بود.

زمان برگزاری مصاحبه دکتری 99 سراسری قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد 99 در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

مطالب پیشنهادی:

مشاوره انتخاب رشته دکتری (رایگان)

مشاوره آزمون دکتری

اینستاگرام آزمون دکتری