موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی (کد 2322)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک طراحی کاربردی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مکانیک جامدات

انتخاب رشته دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی مکانیک قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است:

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 1401

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3920)

3288

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3839)

3172

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3921)

3068

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3866)

2952

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3867)

2732

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3890)

2685

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3941)

2293

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3942)

2293

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3943)

2293

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی (کدرشته 3919)

2052

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 99

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

4200

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

3449

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

2139

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

900

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

روزانه

طراحی کاربردی

3715

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

طراحی کاربردی

3653

دانشگاه صنعتی شریف-تهران(پردیس جزیره کیش)

پردیس خودگردان

طراحی کاربردی

3400

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

طراحی کاربردی

3199

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

طراحی کاربردی

2905

دانشگاه شیراز

روزانه

طراحی کاربردی

2905

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

طراحی کاربردی

2747

دانشگاه تهران

نوبت دوم

طراحی کاربردی

2701

دانشگاه اصفهان

روزانه

طراحی کاربردی

2641

دانشگاه صنعتی شیراز

روزانه

طراحی کاربردی

2641

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر

روزانه

طراحی کاربردی

2515

دانشگاه یاسوج

روزانه

طراحی کاربردی

2195

دانشگاه سمنان

روزانه

طراحی کاربردی

2100

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

طراحی کاربردی

2010

دانشگاه یاسوج

نوبت دوم

طراحی کاربردی

1453

  

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه تهران

روزانه

طراحی کاربردی

37133740

35163712

33153515

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

طراحی کاربردی

36513678

34543650

32533453

دانشگاه صنعتی شریف-تهران(پردیس جزیره کیش)

پردیس خودگردان

طراحی کاربردی

33983425

32013397

30003200

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

طراحی کاربردی

31973224

30003196

27992999

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

طراحی کاربردی

29032930

27062902

25052705

دانشگاه شیراز

روزانه

طراحی کاربردی

29032930

27062902

25052705

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

طراحی کاربردی

27452772

25482744

23472547

دانشگاه تهران

نوبت دوم

طراحی کاربردی

26992726

25022698

23012501

دانشگاه اصفهان

روزانه

طراحی کاربردی

26392666

24422638

22412441

دانشگاه صنعتی شیراز

روزانه

طراحی کاربردی

26392666

24422638

22412441

دانشگاه خلیج فارس-بوشهر

روزانه

طراحی کاربردی

25132540

23162512

21152315

دانشگاه یاسوج

روزانه

طراحی کاربردی

21932220

19962192

17951995

دانشگاه سمنان

روزانه

طراحی کاربردی

20982125

19012097

17001900

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

طراحی کاربردی

20082035

18112007

16101810

دانشگاه یاسوج

نوبت دوم

طراحی کاربردی

14511478

12541450

10531253

  

مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی مکانیک – طراحی کاربردی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها