موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت (کد 2304)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری برق - قدرت

انتخاب رشته دکتری مهندسی برق – قدرت

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی برق – قدرت که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی برق – قدرت در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی برق قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی برق – قدرت است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مهندسی برق – قدرت

رتبه ۱۹

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۴۹۰۹

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۴۷۰۰

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۴۱۲۶

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی برق – قدرت (کدرشته 3515)

۴۱۲۱

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی برق – قدرت (کدرشته 3516)

۴۱۲۰

دانشگاه علم و صنعت

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۶۰۰

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۲۸۴

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۲۰۶

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۰۳۰

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی برق – قدرت

۳۰۳۰

دانشگاه شهید چمران اهواز

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۱۳۰۰

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۷۵۰

رتبه ۱۰۸ در سهمیه رشته برق، به مصاحبه هیچکدام از دانشگاه های کشور (حتی شبانه و پردیس خودگردان) دعوت نشده است.

تراز ۳۵۰۰ و رتبه ۱۰۰ به مصاحبه هیچکدام از دانشگاه های روزانه تهران دعوت نشده است.

تراز ۳۱۰۰ به مصاحبه هیچکدام از دانشگاه های روزانه تهران دعوت نشده است.

تراز ۱۶۲۸ به مصاحبه شبانه دانشگاه شاهد دعوت شده است.

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت 99

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۴۵۳۸

دانشگاه امیرکبیر

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۴۱۰۰

دانشگاه علم و صنعت

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۸۰۰
دانشگاه صنعتی شریف

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۶۲۱

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۳۸۵

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۱۸۷

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۳۰۵۶

دانشگاه شیراز

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۲۳۰۰

دانشگاه بوعلی همدان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۲۲۶۹

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۲۱۰۷

دانشگاه سمنان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۱۵۰۰

دانشگاه چمران اهواز

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۱۲۰۰

دانشگاه صنعتی شیراز
 

روزانه

مهندسی برق – قدرت

۲۰۰۰

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی برق – قدرت

2870

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

مهندسی برق – قدرت

1978

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

نوبت دوم

2892

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

نوبت دوم

2866

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

2584

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

2410

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

2200

دانشگاه شاهد-تهران

نوبت دوم

2131

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

2129

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

پردیس خودگردان

1991

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

نوبت دوم

1951

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی-تهران

نوبت دوم

1944

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

پردیس خودگردان

1944

دانشگاه کاشان

نوبت دوم

1925

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

1904

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

1902

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

1733

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

1700

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

نوبت دوم

1669

دانشگاه صنعتی شاهرود

نوبت دوم

1501

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم

1500

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پردیس خودگردان

1251

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

1100

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

1075

دانشگاه یزد

پردیس خودگردان

1032

دانشگاه صنعتی شیراز

پردیس خودگردان

400

  

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت دانشگاه آزاد 96

دانشگاه / مؤسسه

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد علوم و تحقیقات

1241

واحد تهران مرکزی

1146

واحد تهران جنوب

1073

واحد کرج

914

واحد یادگار امام خمینی (ره) شهرری

767

واحد یزد

702

واحد همدان

702

واحد نجف آباد

702

واحد کاشان

702

واحد ساری

702

واحد خمینی شهر

702

واحد خمین

702

واحد اصفهان(خوراسگان)

702

واحد اراک

702

 

 مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی برق – قدرت چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی برق – قدرت ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – قدرت به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها