موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر (کد 2339)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر - پلیمر

انتخاب رشته دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی پلیمر – پلیمر که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی پلیمر قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی پلیمر – پلیمر است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی پلیمر (کد رشته 4130)

2622

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی پلیمر (کد رشته 4131)

1497

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی پلیمر 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

 دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی پلیمر

3568

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مهندسی پلیمر

3005

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

نانوفناوری

2593

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

فرآورش

2583

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

پلیمریزاسیون

2583

انشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

2583

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

2480

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

فرآورش

2366

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

نانوفناوری

2313

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مهندسی پلیمر

2276

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

پلیمریزاسیون

2276

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران(بندر ماهشهر )

روزانه

مهندسی پلیمر

2110

مهندسی پلیمر / پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

روزانه

مهندسی پلیمر

1829

دانشگاه صنعتی اصفهان

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

1541

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران(بندر ماهشهر )

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

451

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش )

پردیس خودگردان

مهندسی پلیمر

5

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت آزمون دکتری مهندسی پلیمر 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی پلیمر

35663593

33693565

31683368

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مهندسی پلیمر

30033030

28063002

26052805

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

نانوفناوری

25912618

23942590

21932393

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

فرآورش

25812608

23842580

21832383

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

پلیمریزاسیون

25812608

23842580

21832383

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

25812608

23842580

21832383

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

24782505

22812477

20802280

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

فرآورش

23642391

21672363

19662166

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

نانوفناوری

23112338

21142310

19132113

/ دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مهندسی پلیمر

22742301

20772273

18762076

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

پلیمریزاسیون

22742301

20772273

18762076

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران(بندر ماهشهر )

روزانه

مهندسی پلیمر

21082135

19112107

17101910

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی

روزانه

مهندسی پلیمر

18271854

16301826

14291629

دانشگاه صنعتی اصفهان

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

15391566

13421538

11411341

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران(بندر ماهشهر )

نوبت دوم

مهندسی پلیمر

449476

252448

51251

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش )

پردیس خودگردان

مهندسی پلیمر

330

(194-)2

(395-)(195-)

 

مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی پلیمر – پلیمر به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها