صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, شیمی آلی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری شیمی آلی