صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, راکتور/نکات مهم انتخاب رشته دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور