صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, مکانیک سنگ/نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – مکانیک سنگ