/, مهندسی هسته ای/انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی هسته‌ای

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی هسته‌ای

انجمن آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98، رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – کاربرد پرتوها سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – کاربرد پرتوها

انجمن آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1) راکتور

2) چرخه سوخت

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – راکتور اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – راکتور سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – شکافت- راکتور – چرخه سوخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – راکتور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – چرخه سوخت

انجمن آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتو پزشکی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – پرتوپزشکی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – شکافت – پرتوپزشکی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی هسته ای – پرتوپزشکی

انجمن آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی هسته‌ای – گداخت اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی هسته‌ای – گداخت سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی هسته‌ای ـ گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی هسته‌ای

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی هسته ای – گداخت

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی هسته‌ای
5 (100%)
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۰۱:۰۲:۰۴ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مهندسی هسته ای|۷۱ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
معراج
معراج

میشه منم راهنمایی کنین

نازنین
نازنین

سلام کسی می دونه تا چه رتبه ای میشه امید به قبولی داشت؟

مهمان
مهمان

سلام
شما گرایشتون چیه؟
چن شده رتبتون؟

نازنین
نازنین

کاربرد پرتوها 25
با دیدن دفترچه دیگه گذاشتم واسه سال بعد. هر سال ظرفیتا رو کمتر میکنن بعید نیس سال بعد کلا حذف کنن

مهمان
مهمان

ما امید نباشید
انتخاب رشته کنید ایشالا دعوت می شید و با یه روزنه خوب و مصاحبه خوب ایشالا قبول میشید

مهمان
مهمان

سلام خدمت همه دوستان هسته ایی عزیز
خب دوستانی که امسال کنکور دادن بگن چطور بوده درصداشونو بگن
ببینیم ما هم امید داریم سال بعد بخونیم؟؟

س
س

با سلام و احترام

دوستان بزرگوار کسی اطلاع دقیق داره که آیا امکان انتخاب کدهای گرایش کاربرد پرتوها، برای افرادی که گرایش پرتوپزشکی امتحان دادند، علاوه بر کدهای پرتو وجود داره؟

یا فقط از کدهای پرتو میشه انتخاب کرد؟

ممنونم از شما

مصطفی
مصطفی

امسال راکتور ظرفیتهای خوبی اعلام کرده.هم بورس اعزام بخارج شیراز و هم دانشگاه اصفهان ظرفیت اعلام کردن.
دوستان از بورس اعزام به خارج و شرایطش کسی اطلاع داره؟

محمد
محمد

سلام ،دوستان میدونید شهید بهشتی و شریف چندتا امسال میگیرن؟سازمان میگیره امسال؟

Mehdi
Mehdi

سلام
تا دفترچه نیاد چیزی معلوم نیس

سعید
سعید

رتبه ۴۰ با درصد تخصصی ۴۸ استعداد ۷ زبان۶ آیا دعوت به مصاحبه میشه؟

Mehdi
Mehdi

سلام
شما گرایشتون چیه؟

س
س

سلام دوستان
انشالله که همه نتیجه زحماتشون رو گرفته باشن

میتونید راهنمایی کنید با رتبه ۳۰ گرایش پرتو شانس قبولی چقدر هست؟
اصلا دعوت به مصاحبه میشه آیا؟

مهدی
مهدی

سلام به همه دوستان
ایشالا دعوت میشید نگران نباشید
بچه های راکتور کسی نیست؟ رتبه های راکتوریا چطور بوده؟

مصطفی
مصطفی

راکتور امسال سوالات خوبی داشت ولی من خودم وقتی برای خوندن نداشتم. بهمین خاطر محاسبات عددی پیشرفته رو نخوندم و فکر کنم این درس برای رتبه تعیین کننده بود چون سوالات تکنولوژی و فیزیک راکتور با خوندن کتاب لامارش قابل تست زنی بود و حفاظت در برابر اشعه سوالات مفهومی تری نسبت به سالهای قبل داشت.

محمدرضا
محمدرضا

شما رتبتون چند شده؟
یکی از دوستان در گرایش راکتور شده ۲۶ چطوره؟
خودش خیلی ناراحته

مصطفی
مصطفی

بستگی به ظریفتای اعلام شده داره…سال ۹۴ تا رتبه حدود ۳۰ دعوت به مصاحبه شدن اونم برای شیراز و شاید شهید بهشتی معمولا شریف و امیرکبیر هر کدوم یک نفر یا دونفر میگیرن ولی شیراز و شهید بهشتی حدود ۴ نفر…..
من رتبم ۱۱ شده

مهدی
مهدی

آقا مصطفی درصداتونو میگید؟

مصطفی
مصطفی

تخصصی ۶۰
استعداد ۲۰
زبان صفر
درس محاسبات عددی پیشرفته خیلی تعیین کننده بود برای رتبه های بهتر که وقت نشد بخونم.

س
س

شما درصداتون از چیزی که خودتون تخمین زده بودید بهتر شده! درصدهای من ۱۵_۲۰ درصد کمتر ازونیه خودم حساب کرده بودم

ابوالفضل
ابوالفضل

سلام…. بستگی به ظرفیتهای دفترچه داره…عجیب اینجاس که امسال تا ۹۲ رو مجاز کردن

س
س

پرتو تا ۹۶ مجازه! گمونم ظرفیت‌ها رو حسابی زیاد کرده باشن
شمام که رتبون عالی شده
انشالله همون جایی که می‌خواهید قبول شید

مصطفی
مصطفی

یکی از دوستان سال ۹۴ پرتو سازمان انرژی اتمی با رتبه حدود ۲۴ قبول شدن ولی هم رزومه خوبی داشتن هم اون سال ظرفیتای پذیرش بالاتر بود….بستگی به ظرفیتای اعلامی داره….اگر رزومه خوبی داشته باشید ودانشگاه مورد مصاحبه برای دانشجوهای خودشون لابی نکنن انشاءالله قبول میشید.

س
س

خیلی ازتون ممنونم
شما که ازتون عالی شده انشالله همون جایی که می‌خواهید قبول شید

مصطفی
مصطفی

سلام
نتایج اومد.
چیکار کردین؟
چطور بود؟
راضی هستید

Ali
Ali

اقا ابوالفضل شما رو سوالی هم اعتراض زدی ؟ خیلی خوب زدی امسال درصدا پایین تر از سالای قبله، از خودترن بالاتر سراغ داری؟

ابوالفضل
ابوالفضل

سلام
من نسبت به دو سال پسش خیلی فرقی نکرده…اون سال ۵ شدم..امسال ۶٫٫٫٫ شماها چطور دوستان؟

علي
علي

رتبه خیلی خوبی اوردین مبارکتون باشه میشه درصداتون و ترازتون را بگین، من که بالا شده رتبم خیلی امیدی ندارم

ابوالفضل
ابوالفضل

سلام
نه والا…راستش من خیلی درگیر کنکور نبودم…فقط سرجلسه نشستم

سپیده
سپیده

سلام
کجایید بچه‌ها؟ اینجا چه سوت و کوره؟کنکور چه طور بود؟ واقعا سخت بود یا من خراب کردم؟

.......
.......

نه مثله هر سال بود تقریبا
بقیه نظرشون چیه؟؟

علي
علي

درصداتون را بچه ها بگيد

مصطفی
مصطفی

خب شما بگو؟
40درصد تخصصی-15درصد استعدادتحصیلی-زبان صفر……..راکتور

mehdi
mehdi

تخصصیارو خوب زدی ایشالا موفق باشی

هسته ایی
هسته ایی

راستی دوست عزیز شما از کدوم دانشگاه هستید

مصطفی
مصطفی

فارغ التحصیل دانشگاه شهید بهشتی….یه بار سال 94 شرکت کردم تخصصی 28
استعداد تحصیلی 40 و زبان صفر
رتبه حدود 53 …مجاز به انتخاب رشته شدم ولی دعوت به مصاحبه نشدم…….رتبه یک راکتور سال 94 حدود 64درصد تخصصی زده بودن.

!!!
!!!

چه سالی فارغ التحصیل شدید؟
شما از درصدای نفرات بعدی سال 94 هم اطلاعی دارید؟

ابوالفضل
ابوالفضل

برای من که امسال نسبت به سال های قبل خیلی سخت تر بود
استعداد 40
زبان 31
تخصصی 48

mehdi
mehdi

سلامبه همه دوستان
شما گرایشتون چیه اقای ابوالفضل؟؟؟

ابوالفضل
ابوالفضل

من کاربرد پرتو ها هستم
معدل ارشد 17.33
دانشگاه شریف

هسته ایی
هسته ایی

ایشالا موفق باشی
بنظرتون چند میشه رتبتون
از درصدای سالای قبل خبر دارید

ابوالفضل
ابوالفضل

من یه دفعه دیگه کنکور داده بودم
سال 94
زبان 0
استعداد 58
تخصصی 54
اون دفعه رتبه ام 5 شد
این بار که زیاد خراب کردم

!!!
!!!

ایشالا امسال موفق باشی

هسته ای
هسته ای

سلام شما چه گرایشی هستین؟

حمید
حمید

با سلام
من ارشد هسته ای راکتور هستم
برای دکترای راکتور متقاضی شدم
میخواستم بدونم حداقل میانگین درصد قبلی تو دکترای این رشته چند درصده؟

hh
hh

هر سال فرق می کنه، باید جرء 20 نفر اول بشی

رحمان
رحمان

سلام خسته نباشین. میخواستم بدونم مهندسی هسته ای گرایش پرتو پزشکی چن نفر برمیداره؟ درصدای قبولی چقده؟

شمس
شمس

در مورد درصد ها نمیشه قاطع جواب داد چون هر سال فرق می کنه. با توجه به این که به طور متوسط هر سال کمتر از 10 نفر دانشجو پذیرش میشه شما باید رتبه تون کمتر از 30 بشه که دعوت به مصاحبه بشید

سپیده
سپیده

سلام دوستان.من کارشناسی و ارشد رشته فیزیک اتمی خوندم.میخوام دکتری پرتو پزشکی امتحان بدم ایا این رشته حذف شده؟

hh
hh

حذف نشده ولی احتمال قبول در مصاحبه بسیار پایین است. مگر اینکه پژوهش مرتبط با پرتو پزشکی داشته باشید

حمید
حمید

پرتوپزشکی دکتری نمیگیره؟؟؟

سپیده
سپیده

چرا در اصلاحیه 10 مهر سنجش گرایش های پرتوپزشکی و گداخت اضافه شده اند.

خشایار
خشایار

سلام، ارشد هسته ای خوندم. اسم کتابهای منابع راکتور امسال رو میخواستم، برای درسهای تکنولوژی راکتور، حفاظت، محاسبات پیشرفت و فیزیک راکتور

خانم مهندس
خانم مهندس

بچه ها من میخوام آزمون سراسری واسه دکترا گرایش رآکتور شرکت کنم کسی میتونه کمکم کنه که چی بخونم جزوه از کجا بیارم چطوری بخونم؟؟؟؟؟

mehdi
mehdi

سلام
شما رشتتون چی بوده و کجا درس خوندید؟؟

مریم زبان شناس به اقا میلاد
مریم زبان شناس به اقا میلاد

سلام رشته ام زبان شناسی همگانی تهران شمال جنوب و مرگز_علو تحقیقات و قم و قزوین

دکتری 95
دکتری 95

شما چ گرایشی بودین

ط
ط

همچنان منتظریم

سحر
سحر

سلام دوستان
لطفا هرکسی اطلاع از اعلام نتیجه داشت اینجا بگه

سحر
سحر

من پرتو و کاربرد

هسته ای راکتور
هسته ای راکتور

با رتبه ۸۰ و تراز ۳۵۰۰ به نظرتون امیدی هست؟ لطفا راهنماییم کنین

علي
علي

سلامًشما تراز رتبه هاي زير ده را ميدونيد؟

خشایار
خشایار

سلام، ارشد هسته ای خوندم.امسال تو راکتور میخوام شرکت کنم، اگر منابع درسهای تکنولوژی و فیزیک راکتور و محاسبات پیشرفته و حفاظت رو بهم بگین ممنون میشم

خشایار
خشایار

سلام، ارشد هسته ای خوندم. اسم کتابهای منابع راکتور امسال رو میخواستم، برای درسهای تکنولوژی راکتور، حفاظت، محاسبات پیشرفت و فیزیک راکتور.

بچه ها کجایین؟کمک
بچه ها کجایین؟کمک

من رتبم شده ۷۸ با تراز ۳۷۰۰ به نظرتون برا مرحله دوم بخونم یا بیخیال شم؟

حامد
حامد

سلام
یعنی دیگه دروس رادیو ایزوتوپ ها در پزشکی و حفاظت پرتوها وریاضی مهندسی تو کنکور نمیاد؟
من اینا رو حسابی خوندم فول شدم که رتبم رو از 87 به تک رقمی برسونم.عجب.

رویا
رویا

باسلام
من کارشناسی ارشد فیزیک هسته ای خوندم ولی برای دکتری علاقه به ادامه این رشته ندارم میخواستم بدونم شانس قبولیم در دکتری مهندسی هسته ای دانشگاه آزاد هست یا نه؟کسی از ظرفیت پذیرش سال قبل خبری داره؟
در ضمن سوابق پژوهشی ام در زمینه مهندسی هسته ای راکتور می باشد. ممنون میشم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید راهنماییم کنید.

geology
geology

خوب قبلا هم اعلام کرده بودن که این آزمون شامل دروس پایه هست. امنحان تخصصی توی دانشگاهها گرفته میشه.

زهرا
زهرا

منظورم از علوم پایه، دروس پایه نیست. علوم پایه مربوط به رشته های فیزیک نظری است. مهندسی هسته ای ربطی به این دروس ندارد…

geology
geology

میدونم دوست عزیز. ولی این دروس (ریاضی و فیزیک و ….) پایه و زیربنای علوم مهندسی هستن و مسئولین هم قبلا اعلام کرده بودن که این آزمون از دروس پایه هست.

فیزیک
فیزیک

من اینجوری متوجه شدم که بعد از این آزمون تازه به دانشگاه ها معرفی می کنن و اونا از هر درسی که خودشون لازم بدونن امتحان مربوط به خودشونو می گیرن. درسته! این جوری که باید درسایی که احتمالا دانشگاه ها هم تعیین میکنن خونده بشه!!