/, مهندسی عمران-نقشه برداری/انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران- نقشه‌برداری

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران- نقشه‌برداری

انجمن آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - ژئودزی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – ژئودزی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ ژئودزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – ژئودزی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – ژئودزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (ژئودزی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 92 رشته نقشه برداری (ژئودزی)

انجمن آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - فتوگرامتری

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – فتوگرامتری سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ فتوگرامتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – فتوگرامتری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (فتوگرامتری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (فتوگرامتری)

انجمن آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سنجش از دور

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سنجش از دور سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 93 مهندسی عمران – نقشه برداری-سنجش از دور

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سنجش از دور)

انجمن آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری - سیستم اطلاعات مکانی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی نقشه‌برداری – سیستم اطلاعات مکانی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی نقشه‌برداری ـ سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته مهندسی نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی عمران-نقشه‌برداری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته عمران نقشه برداری – سیستم اطلاعات جغرافیایی (GIS)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته عمران – نقشه برداری (سیستم اطلاعات جغرافیایی)

 

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی عمران- نقشه‌برداری
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۰۴:۰۲ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مهندسی عمران-نقشه برداری|۳۵ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
بشاگرد
بشاگرد

دوستان جزوه gis 2 دکتر قاسم جوادی رو کسی داره؟

امید غفاری
امید غفاری

@ بشاگرد: ایشون در دانشگاه خواجه نصیر هستن، میتونین از انتشارات خواجه نصیر پیگیر باشین.

زهرا
زهرا

خدایی انگیزتون چیه از این که میخاید دکترا بخونید ؟ یکم به منم انگیزه بدین بلکه منم یه تلاشی کردم.

منتظر
منتظر

هیچ و چیچ

Amin
Amin

از دوستان کسی خبر داره چرا امسال دانشگاه تهران اعلام ظرفیت نکرده؟امکانش هست تو تکمیل ظرفیت دانشجوی دکتری بگیره یا کلا امسال دانشجوی نقشه برداری نمیخواد؟

m ali
m ali

خدایا شکرت، مجاز شدم به انتخاب رشته

Sadegh ar
Sadegh ar

رتبه شما چند شده؟

m ali
m ali

۴۱ شدم. به نظرتون خواجه نصیر شانسی دارم؟ یه مقاله کنفرانسی و ۲ سال سابقه تدریس هم دارم.

GIS
GIS

واقعا برای سنجش و طراحان سوالات متاسفم
این ازمون هیچ تفاوتی بین کسی که مطالعه داشت با کسی که بدون امادگی بود بوجود نیاورد…
محض اطلاع

Sadegh ar
Sadegh ar

بچه ها از دکتری امسال چه هبر؟

sina
sina

بابا طراحان سوالات دنبال چی هستن با این سوالاتشون؟ وقتی امثال ق ج طراح سوال باشن همین میشه دیگه.

mansori
mansori

کسایی که می خوان دکتری جی ای اس بخونن، فقط باید جزوات دکتر جوادی رو بخونن.

Sadegh ar
Sadegh ar

آقای جوادی دانشجوی دکتری دانشگاه خواجه نصیر هستن. چطور طراح سوالات دکتری ایشون هستن؟

hossein
hossein

سلام.
جزوه دکتر قاسم جوادی رو چجور میشه گیر آورد؟
هنوز هم ایشون طراح سوالات کنکور دکتری هستن؟

محمدنیا
محمدنیا

دوستان جزوه gis2 خوب چیه؟ برای دکتری خوب باشه؟

mostafa g
mostafa g

سلام
جزوه gis دکتر عباس علیمحمدی و دکتر قاسم جوادی برای دکتری عالی هستن.

Sina
Sina

سلام. دوستان به نظرتون فیزیکال ژئودزی چی بخونیم؟

مبین
مبین

دکتر صفری جزوه خوبی در زمینه فیزیکال دارن.

جودکی
جودکی

جزوه دکتر ابوالقاسم هم گزینه خوبی هست

GIS man
GIS man

دوستان کسی میدونه دکتر قاسم جوادی کتاب چاپ شده داره یا نه؟

Nima
Nima

فکر نکنم که کتاب داشته باشه. تازه ایشون خیلی هم بین اساتیدی مثل صمدزادگان و ولدان زوج و شریفی و عبادی … جایگاه ویژه ای نداره.

ژئودتیک
ژئودتیک

مثل اینکه ایشون عضو هیئت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی شدن. البته من جزوه ایشون رو از انتشارات دانشگاه مون (میبد) تهیه کردم. در هر صورت ایشون جزء طراحان اصلی کنکورهای نقشه برداری هستن.

ژئودتیک
ژئودتیک

منظورم دکتر جوادی هستش.

ولدان زوج
ولدان زوج

سوالات فتوگرامتری 3 از جزوه در دست تالیف دکتر زوج طرح می شود.

saeed
saeed

ولی بیشتر از کتاب دکتر امینی طرح میشه.

saeed
saeed

و همچنین از جزوه دکتر جوادی که فکر کنم هیئت علمی دانشگاه بجنورد هستن طرح میشه.

مجتبی
مجتبی

سلام دوستان. کسی جزوه دکتر جوادی رو داره؟ خیلی برام ضروریه. مثل اینکه دیگه دانشگاه بجنورد هم نیستن ایشون. کسی. خبر از ایشون داره؟

saleh
saleh

بله، حق با شماست. من هیئت علمی هستم و درست میگم

محسن
محسن

سلام
سوال27 قطعا گزینه 2 صحیح است….
در کلید سوالات متاسفانه گزیته 3 ده شده!
دلیلش هم بسیار ساده است چون کسینوس عرض(فی) حداکثر مقدار یک را می تواند داشته باشد پس اختلاف مقدار طول نجومی و طول ژئودتیک نمی تواند از 12 ثانیه بیشتر شود!
دوستان لطفا شما هم مسئله را مطرح فرمائید…

سلطانی
سلطانی

حداکثر ثانیه عدد 60 می باشد.

رامین
رامین

با عرض سلام خدمت همه دوستان. سوالات آزمون 95 و جوابهاشون رو از کجا میتونیم تهیه کنیم.

جودكي
جودكي

باعرض سلامو خسته نباشيد خدمت تمامي مهندسين زحمتكش رشته نقشه برداري.
آيا دانشگاه آزاد هم دكتراي رشته نقشه برداري -ژئودزي آورده-ممنون

سلطانی
سلطانی

خیر, اجازه این کار را نمی دهیم.

elham
elham

سلام ایا کسی می دونه که برای نقشه برداری ،ریاضیات یعنی چه درسهایی ؟

حسن پور
حسن پور

ریاضیات عمومی و اختصاصی و پایه.