بر اساس شیوه‌نامه آزمون دکتری 95، پذیرش دانشجو در مقطع دکتری دارای دو مرحله است که مرحله اول به سنجش علمی مربوط می‌شود و سازمان سنجش مجری آن است.

کانال تلگرام دکتری

مرحله دوم شامل بررسی سوابق علمی داوطلبان است که به مؤسسات پذیرنده واگذار شده است. بررسی سوابق عملی داوطلب شامل الف) امتیاز پژوهشی، ب) امتیاز آموزشی، ج) امتیاز آزمون تخصصی یا مصاحبه است.

انجام مرحله دوم برای داوطلبانی که در مرحله اول فاقد شرایط لازم (عدم کسب حدنصاب، فارغ‌التحصیل نشدن در زمان مقرر، عدم اعتبار کارنامه و …) باشند، تحت هر عنوانی ممنوع است.

 در جدول زیر لینک اطلاعیه‌های دانشگاه‌ها در رابطه با چگونگی تشکیل پرونده متقاضیان، زمان و مکان برگزاری آزمون، نحوه مصاحبه علمی یا برگزاری آزمون تخصصی مرحله دوم آزمون دکتری ۹۵ ارائه شده است:

لینک اطلاعیه‌های شیوه برگزاری مرحله دوم دکتری ۹۵

1

دانشگاه گلستان

2

دانشگاه بناب

3

پژوهشگاه علوم انسانی

4

دانشگاه عالی دفاع ملی

5

پژوهشکده علوم شناختی

6

دانشگاه کاشان

7

دانشگاه شهید مدنی آذربایجان

8

دانشگاه قم

9

دانشگاه شمال

10

دانشگاه باقرالعلوم

11

دانشگاه تفرش

12

دانشگاه صنعتی سهند

13

دانشگاه شیراز

14

دانشگاه ملایر

15

دانشگاه رامین خوزستان

16

دانشگاه محقق اردبیلی

17

دانشگاه لرستان

18

دانشگاه اراک

19

دانشگاه امام صادق (ع)

20

دانشگاه بوعلی سینا

21

دانشگاه الزهرا

22

دانشگاه سیستان و بلوچستان

23

دانشگاه علم و صنعت

24

دانشگاه ایلام

25

دانشگاه مازندران

26

دانشگاه مذاهب اسلامی

27

دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی

28

دانشگاه تبریز

29

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

30

دانشگاه رازی کرمانشاه

31

دانشگاه شهید چمران اهواز

32

دانشگاه گیلان

33

دانشگاه تهران

34

دانشگاه باهنر کرمان

35

 دانشگاه خوارزمی

36

دانشگاه یزد

37

دانشگاه اصفهان

38

دانشگاه صنعتی شریف

39

دانشگاه شهید بهشتی

40

دانشگاه علامه طباطبایی

41

دانشگاه تربیت مدرس

42

دانشگاه فردوسی مشهد

43

پژوهشکده علوم و صنایع غذایی

44

دانشگاه ولیعصر رفسنجان