موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی (کد 2143)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مدیریت آموزشی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی

انتخاب رشته دکتری مدیریت آموزشی

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مدیریت آموزشی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مجموعه علوم تربیتی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مدیریت آموزشی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است:

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۷۶۶

دانشگاه شهید بهشتی

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۰۵۰

دانشگاه تهران

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۷۲۷

دانشگاه تهران

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۶۳۶

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۳۱۳

دانشگاه فردوسی مشهد

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۲۱۵

دانشگاه خوارزمی

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۵۵۰۳

دانشگاه خوارزمی

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۵۳۳

دانشگاه کردستان

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۳۸۲

دانشگاه سمنان

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۶۱۱

دانشگاه محقق اردبیلی

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۲۱۱

دانشگاه سمنان

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۰۳۷

دانشگاه شیراز

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۴۰۰۰

پردیس خودگردان خوارزمی

پردیس

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۳۸۹۴

دانشگاه ارومیه

روزانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۳۵۰۰

دانشگاه ارومیه

شبانه

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۳۵۰۰

پردیس خودگردان شیراز

پردیس

ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ آﻣﻮزشی

۱۷۰۰

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مدیریت آموزشی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه شهید بهشتی – تهران

روزانه

4040

دانشگاه تهران

روزانه

3999

دانشگاه اصفهان

روزانه

3752

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

روزانه

3707

دانشگاه خوارزمی-تهران

روزانه

3703

دانشگاه تهران

نوبت دوم

3690

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

3581

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

روزانه

3524

دانشگاه ارومیه

روزانه

3467

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

نوبت دوم

3337

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

3194

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

3194

دانشگاه کردستان-سنندج

روزانه

3000

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

نوبت دوم

2974

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت آموزشی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

40384065

38414037

36403840

دانشگاه تهران

روزانه

39974024

38003996

35993799

دانشگاه اصفهان

روزانه

37503777

35533749

33523552

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

روزانه

37053732

35083704

33073507

دانشگاه خوارزمی-تهران

روزانه

37013728

35043700

33033503

دانشگاه تهران

نوبت دوم

36883715

34913687

32903490

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

35793606

33823578

31813381

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

روزانه

35223549

33253521

31243324

دانشگاه ارومیه

روزانه

34653492

32683464

30673267

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

نوبت دوم

33353362

31383334

29373137

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

31923219

29953191

27942994

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

31923219

29953191

27942994

دانشگاه کردستان-سنندج

روزانه

29983025

28012997

26002800

دانشگاه محقق اردبیلی-اردبیل

نوبت دوم

29722999

27752971

25742774

 

مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مدیریت آموزشی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مدیریت آموزشی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت آموزشی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها