موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت (کد 2315)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری عمران - مدیریت ساخت

انتخاب رشته دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی عمران – مدیریت ساخت که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی عمران قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی عمران – مدیریت ساخت است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت 1401

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

تراز ۴۷۶۳ مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت به همه واحدهای دانشگاه آزاد دعوت شده است.

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

4066

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

4066

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت 99

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۶۴۶١

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۶۴٠٠

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوبت دوم

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۵٢۵٩

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

پردیس خودگردان

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۵٢۵٩ 

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۵١۶٨

دانشگاه علم و صنعت

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۴٨٠٠ 

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر

روزانه

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

۴۴٩٧ 

دانشگاه علم و صنعت

پردیس خودگردان

مهندسی عمران – مهندسی و مدیریت ساخت

٣٢۵٠ 

 

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

پردیس خودگردان

3764

دانشگاه تهران

نوبت دوم

3521

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

3263

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

پردیس خودگردان

2474

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

پردیس خودگردان

37623789

35653761

33643564

دانشگاه تهران

نوبت دوم

35193546

33223518

31213321

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

32613288

30643260

28633063

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

پردیس خودگردان

24722499

22752471

20742274

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت دانشگاه آزاد 96

دانشگاه / مؤسسه

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد اراک

2008

واحد اراک

2008

واحد تفت

1893

واحد تفت

1893

واحد تهران جنوب

2345

واحد تهران جنوب

2345

واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش

1673

واحد تهران جنوب-پردیس مرکز بین المللی کیش

1673

واحد تهران مرکزی

2345

واحد تهران مرکزی

2345

واحد رودهن

2109

واحد رودهن

2109

واحد سنندج

1896

واحد سنندج

1896

واحد علوم و تحقیقات

2391

واحد علوم و تحقیقات

2391

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

1735

واحد علوم و تحقیقات-پردیس مرکز آموزش بین المللی قشم

1735

واحد قزوین

2113

واحد قزوین

2113

واحد نجف آباد

1966

واحد یزد

1967

واحد یزد

1967

 

مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی عمران – مدیریت ساخت به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
حسین
خرداد ۲, ۱۳۹۸ ۸:۳۴ ق٫ظ

سلام و سپاس از مطالب مفید شما
امسال تراز دعوت به مصاحبه دکتری شبانه مدیریت ساخت دانشگاه امیرکبیر از ۳۲۶۲ به ۳۸۶۵ افزایش پیدا کرده (حدود ۶۰۰ تا)
به نظر شما ممکنه تراز دانشگاه آزاد هم امسال چنین افزایشی رو داشته باشه؟اینطوری خیلی سخت میشه!!