موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی (کد 2112)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم اقتصادی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری اقتصاد

انتخاب رشته دکتری علوم اقتصادی

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته علوم اقتصادی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری علوم اقتصادی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری علوم اقتصادی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 علوم اقتصادی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم اقتصادی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است:

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 1401

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

کمترین تراز دانشگاه های تهران

روزانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4700

دانشگاه تهران

شبانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4300

دانشگاه علامه

شبانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4300

رتبه 77 (تراز 4100) به هیچ یک از دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌های تهران دعوت نشده است.

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

کمترین تراز دانشگاه های تهران

روزانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4700

دانشگاه تهران

شبانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4300

دانشگاه علامه

شبانه

اقتصاد (گرایش پولی و توسعه)

4300

دانشگاه آزاد

آزاد

اقتصاد

2400 (رتبه 360)

دانشگاه پیام نور ارومیه

پیام نور

اقتصاد

2000

رتبه 77 (تراز 4100) به هیچ یک از دوره‌های روزانه و شبانه دانشگاه‌های تهران دعوت نشده است.

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

اقتصاد پولی4697

دانشگاه اصفهان

روزانه

اقتصاد مالی4283

دانشگاه اصفهان

روزانه

اقتصاد سنجی4209

دانشگاه اصفهان

روزانه

اقتصاد منابع3909

دانشگاه اصفهان

روزانه

اقتصاد شهری و منطقه ای3825

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

اقتصاد پولی2720

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

اقتصاد مالی2659

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی شریف-تهران

روزانه

اقتصاد ایران

5100

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

5016

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

اقتصاد بین الملل

5014

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد بین الملل

5014

دانشگاه تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

4831

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصاد منابع

4774

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

4753

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

4740

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصادسنجی

4725

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصادسنجی

4692

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصاد پولی

4616

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

توسعه اقتصادی

4525

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

توسعه اقتصادی

4444

دانشگاه تهران

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

4413

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد منابع

4375

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

4313

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد منابع

4297

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد شهری و منطقه ای

4284

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد پولی

4284

دانشگاه تبریز

روزانه

اقتصاد بین الملل

4278

دانشگاه یزد

روزانه

اقتصاد پولی

4236

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بین الملل

4151

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

4094

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد پولی

4026

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد پولی

4011

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

4011

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

4011

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصادسنجی

4000

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بین الملل

4000

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصادسنجی

3997

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد مالی

3985

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد پولی

3967

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

3930

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

اقتصاد سلامت

3930

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

توسعه اقتصادی

3927

دانشگاه یزد

روزانه

توسعه اقتصادی

3927

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

توسعه اقتصادی

3900

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

3890

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصادسنجی

3888

دانشگاه ارومیه

روزانه

توسعه اقتصادی

3880

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد بین الملل

3814

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد بین الملل

3814

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد منابع

3814

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد ایران

3746

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

اقتصاد پولی

3619

دانشگاه رازی-کرمانشاه

روزانه

توسعه اقتصادی

3523

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

3520

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

3206

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

اقتصاد بین الملل

2989

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

2976

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

2923

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد پولی

2900

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد پولی

2899

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

2887

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد پولی

2809

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد پولی

2800

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

توسعه اقتصادی

2800

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد بین الملل

2800

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

2769

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بین الملل

2762

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

2762

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد مالی

2760

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بخش عمومی 

2736

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

2735

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

2729

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد شهری و منطقه ای

2724

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

2721

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

2701

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد منابع

2693

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد پولی

2681

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

2616

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد سنجی

2605

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

2600

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

2574

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

اقتصاد منابع

2530

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

2506

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

2483

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد اسلامی

2378

دانشگاه غیرانتفاعی عدالت

غیرانتفاعی

اقتصاد پولی

2027

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

1903

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

1611

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد بخش عمومی 

1562

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

1500

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

1076

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

984

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم اقتصادی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه صنعتی شریف-تهران

روزانه

اقتصاد ایران

52015300

49515200

48004950

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

51175216

48675116

47164866

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

روزانه

اقتصاد بین الملل

51155214

48655114

47144864

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد بین الملل

51155214

48655114

47144864

دانشگاه تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

49325031

46824931

45314681

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصاد منابع

48754974

46254874

44744624

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

48544953

46044853

44534603

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

48414940

45914840

44404590

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصادسنجی

48264925

45764825

44254575

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصادسنجی

47934892

45434792

43924542

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصاد پولی

47174816

44674716

43164466

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

توسعه اقتصادی

4626725

43764625

42254375

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

توسعه اقتصادی

45454644

42954544

41444294

دانشگاه تهران

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

45144613

42644513

41134263

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد منابع

44764575

42264475

40754225

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

44144513

41644413

40134163

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد منابع

43984497

41484397

39974147

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد شهری و منطقه ای

43854484

41354384

39844134

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد پولی

43854484

41354384

39844134

دانشگاه تبریز

روزانه

اقتصاد بین الملل

43794478

41294378

39784128

دانشگاه یزد

روزانه

اقتصاد پولی

43374436

40874336

39364086

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بین الملل

42524351

40024251

38514001

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

41954294

39454194

37943944

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد پولی

41274226

38774126

37263876

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد پولی

41124211

38624111

37113861

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

41124211

38624111

37113861

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

41124211

38624111

37113861

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصادسنجی

41014200

38514100

37003850

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بین الملل

41014200

38514100

37003850

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصادسنجی

40984197

38484097

36973847

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد م

40864185

38364085

36853835

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد پولی

40684167

38184067

36673817

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

40314130

37814030

3630780

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

نوبت دوم

اقتصاد سلامت

40314130

37814030

36303780

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

توسعه اقتصادی

40284127

37784027

36273777

دانشگاه یزد

روزانه

توسعه اقتصادی

40284127

37784027

36273777

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

توسعه اقتصادی

40014100

37514000

36003750

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

39914090

37413990

35903740

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصادسنجی

39894088

37393988

35883738

دانشگاه ارومیه

روزانه

توسعه اقتصادی

39814080

37313980

35803730

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد بین الملل

39154014

36653914

35143664

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد بین الملل

39154014

36653914

35143664

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد منابع

39154014

36653914

35143664

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد ایران

38473946

35973846

34463596

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

اقتصاد پولی

37203819

34703719

33193469

دانشگاه رازی-کرمانشاه

روزانه

توسعه اقتصادی

36243723

33743623

32233373

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

36213720

33713620

32203370

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

33073406

30573306

29063056

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

اقتصاد بین الملل

30903189

28403089

26892839

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

30773176

28273076

26762826

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

30243123

27743023

26232773

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد پولی

30013100

27513000

26002750

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد پولی

30003099

27502999

25992749

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

29883087

27382987

25872737

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد پولی

29103009

26602909

25092659

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد پولی

29013000

26512900

25002650

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

توسعه اقتصادی

29013000

26512900

25002650

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد بین الملل

29013000

26512900

25002650

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

28702969

26202869

24692619

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بین الملل

28632962

26132862

24622612

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

28632962

26132862

24622612

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد مالی

28612960

26112860

24602610

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بخش عمومی 

28372936

25872836

24362586

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

28362935

25862835

24352585

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

28302929

25802829

24292579

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد شهری و منطقه ای

28262925

25762825

24252575

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

28222921

25722821

24212571

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

28022901

25522801

24012551

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد منابع

27942893

25442793

23932543

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد پولی

27822881

25322781

23812531

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

27172816

24672716

23162466

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد سنجی

27062805

24562705

23052455

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

27012800

24512700

23002450

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

26752774

24252674

22742424

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

اقتصاد منابع

26312730

23812630

22302380

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

26072706

23572606

22062356

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

25842683

23342583

21832333

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد اسلامی

24792578

22292478

20782228

دانشگاه غیرانتفاعی عدالت

غیرانتفاعی

اقتصاد پولی

21282227

18782127

17271877

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

20042103

17542003

16031753

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

17121811

14621711

13111461

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد بخش عمومی 

16631762

14131662

12621412

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

16011700

13511600

12001350

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

11771276

9271176

776926

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

10851184

8351084

684834

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم اقتصادی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه صنعتی شریف-تهران

روزانه

اقتصاد ایران

50985125

49015097

47004900

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

50145041

48175013

46164816

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

روزانه

اقتصاد بین الملل

50125039

48155011

46144814

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

اقتصاد بین الملل

50125039

48155011

46144814

دانشگاه تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

48294856

46324828

44314631

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصاد منابع

47724799

45754771

43744574

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصاد پولی

47514778

45544750

43534553

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

توسعه اقتصادی

47384765

45414737

43404540

دانشگاه تهران

روزانه

اقتصادسنجی

47234750

45264722

43254525

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

اقتصادسنجی

46904717

44934689

42924492

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصاد پولی

46144641

44174613

42164416

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

توسعه اقتصادی

45234550

43264522

41254325

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

توسعه اقتصادی

44424469

42454441

40444244

دانشگاه تهران

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

44114438

42144410

40134213

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد منابع

43734400

41764372

39754175

دانشگاه تهران

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

43114338

41144310

39134113

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد منابع

42954322

40984294

38974097

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد شهری و منطقه ای

42824309

40854281

38844084

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد پولی

42824309

40854281

38844084

دانشگاه تبریز

روزانه

اقتصاد بین الملل

42764303

40794275

38784078

دانشگاه یزد

روزانه

اقتصاد پولی

42344261

40374233

38364036

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بین الملل

41494176

39524148

37513951

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

40924119

38954091

36943894

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد پولی

40244051

38274023

36263826

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد پولی

40094036

38124008

36113811

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

40094036

38124008

36113811

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

40094036

38124008

36113811

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصادسنجی

39984025

38013997

36003800

دانشگاه سمنان

روزانه

اقتصاد بین الملل

39984025

38013997

36003800

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

اقتصادسنجی

39954022

37983994

35973797

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد مالی

39834010

37863982

35853785

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد پولی

39653992

37683964

35673767

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

39283955

37313927

35303730

دانشگاه تربیت مدرس-تهران

نوبت دوم

اقتصاد سلامت

39283955

37313927

35303730

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

توسعه اقتصادی

39253952

37283924

35273727

دانشگاه یزد

روزانه

توسعه اقتصادی

39253952

37283924

35273727

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

توسعه اقتصادی

38983925

37013897

35003700

دانشگاه شیراز

روزانه

اقتصاد بخش عمومی 

38883915

36913887

34903690

دانشگاه مازندران-بابلسر

روزانه

اقتصادسنجی

38863913

36893885

34883688

دانشگاه ارومیه

روزانه

توسعه اقتصادی

38783905

36813877

34803680

دانشگاه ارومیه

روزانه

اقتصاد بین الملل

38123839

36153811

34143614

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد بین الملل

38123839

36153811

34143614

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد منابع

38123839

36153811

34143614

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

اقتصاد ایران

37443771

35473743

33463546

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

اقتصاد پولی

36173644

34203616

32193419

دانشگاه رازی-کرمانشاه

روزانه

توسعه اقتصادی

35213548

33243520

31233323

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

35183545

33213517

31203320

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

32043231

30073203

28063006

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

اقتصاد بین الملل

29873014

27902986

25892789

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

29743001

27772973

25762776

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

29212948

27242920

25232723

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد پولی

28982925

27012897

25002700

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد پولی

28972924

27002896

24992699

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

28852912

26882884

24872687

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد پولی

28072834

26102806

24092609

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد پولی

27982825

26012797

24002600

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

توسعه اقتصادی

27982825

26012797

24002600

دانشگاه شهید چمران-اهواز

روزانه

اقتصاد بین الملل

27982825

26012797

24002600

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

27672794

25702766

23692569

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بین الملل

27602787

25632759

23622562

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد پولی

27602787

25632759

23622562

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد مالی

27582785

25612757

23602560

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد بخش عمومی 

27342761

25372733

23362536

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد سنجی

27332760

25362732

23352535

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

27272754

25302726

23292529

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

اقتصاد شهری و منطقه ای

27222749

25252721

23242524

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

توسعه اقتصادی

27192746

25222718

23212521

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

26992726

25022698

23012501

دانشگاه مازندران-بابلسر

نوبت دوم

اقتصاد منابع

26912718

24942690

22932493

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد پولی

26792706

24822678

22812481

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

26142641

24172613

22162416

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد سنجی

26032630

24062602

22052405

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

اقتصاد بخش عمومی 

25982625

24012597

22002400

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

25722599

23752571

21742374

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج )

پردیس خودگردان

اقتصاد منابع

25282555

23312527

21302330

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

25042531

23072503

21062306

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

اقتصاد بین الملل

24812508

22842480

20832283

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

اقتصاد اسلامی

23762403

21792375

19782178

دانشگاه غیرانتفاعی عدالت

غیرانتفاعی

اقتصاد پولی

20252052

18282024

16271827

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد بین الملل

19011928

17041900

15031703

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

16091636

14121608

12111411

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

اقتصاد بخش عمومی 

15601587

13631559

11621362

دانشگاه رازی-کرمانشاه

پردیس خودگردان

توسعه اقتصادی

14981525

13011497

11001300

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

10741101

8771073

676876

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

اقتصاد سنجی

9821009

785981

584784

 

مصاحبه دکتری علوم اقتصادی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری علوم اقتصادی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری علوم اقتصادی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری علوم اقتصادی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
؟؟؟
شهریور ۱۶, ۱۳۹۹ ۷:۳۰ ب٫ظ

سلام پس چطور توی یه بخشی تراز قبولیارو نوشتید با تراز هزارم روزانه قبول شن ولی اینجا حدنصاب روزانه نهایتا دو هزارو چارصده؟ اونا الکیه؟