حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل (کد 2305)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری برق - کنترل

انتخاب رشته دکتری مهندسی برق – کنترل

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی برق – کنترل که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی برق – کنترل در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی برق قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی برق – کنترل است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی برق – کنترل

2500

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی برق – کنترل

2400

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل 99

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی برق – کنترل

۵۸۰۰

دانشگاه صنعتی شریف

روزانه

مهندسی برق – کنترل

۵۳۰۰

دانشگاه امیرکبیر

روزانه

مهندسی برق – کنترل

۴۰۰۰

دانشگاه خواجه نصیر

روزانه

مهندسی برق – کنترل

 ۴۰۰۰

دانشگاه علم و صنعت

روزانه

مهندسی برق – کنترل

 ۴۰۰۰

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی برق – کنترل

2537

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز حد نصاب دانشگاه

 دانشگاه صنعتی شریف-تهران

روزانه

4589

دانشگاه تهران

روزانه

3003

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

روزانه

3002

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

3000

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

2918

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

2716

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

2638

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

پردیس خودگردان

2592

دانشگاه کاشان

روزانه

2235

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

2224

دانشگاه تهران

نوبت دوم

2156

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

2151

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

نوبت دوم

2141

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

2101

دانشگاه سمنان

روزانه

2100

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

2098

دانشگاه اصفهان

روزانه

2092

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

روزانه

2087

دانشگاه تبریز

روزانه

2087

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

2042

دانشگاه زنجان

روزانه

2029

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

1980

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

1980

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روزانه

1974

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

1972

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

روزانه

1939

دانشگاه شیراز

روزانه

1888

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

1800

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

1785

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

1763

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

1740

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

نوبت دوم

1724

دانشگاه کاشان

نوبت دوم

1657

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

1639

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

1608

دانشگاه صنعتی شاهرود

نوبت دوم

1608

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

1600

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوبت دوم

1597

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

1180

دانشگاه بیرجند

روزانه

1100

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

1100

دانشگاه صنعتی شیراز

روزانه

1000

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم

900

دانشگاه صنعتی شاهرود

پردیس خودگردان

657

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پردیس خودگردان

649

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

642

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مهندسی برق – کنترل 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

 دانشگاه صنعتی شریف-تهران

روزانه

45874614

43904586

41894389

دانشگاه تهران

روزانه

30013028

28043000

26032803

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

روزانه

30003027

28032999

26022802

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

29983025

28012997

26002800

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

29162943

27192915

25182718

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

27142741

25172713

23162516

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

روزانه

26362663

24392635

22382438

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

پردیس خودگردان

25902617

23932589

21922392

دانشگاه کاشان

روزانه

22332260

20362232

18352035

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

روزانه

22222249

20252221

18242024

دانشگاه تهران

نوبت دوم

21542181

19572153

17561956

دانشگاه فردوسی مشهد

روزانه

21492176

19522148

17511951

دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی-تهران

نوبت دوم

21392166

19422138

17411941

دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

20992126

19022098

17011901

دانشگاه سمنان

روزانه

20982125

19012097

17001900

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

روزانه

20962123

18992095

16981898

دانشگاه اصفهان

روزانه

20902117

18932089

16921892

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

روزانه

20852112

18882084

16871887

دانشگاه تبریز

روزانه

20852112

18882084

16871887

دانشگاه صنعتی امیرکبیر-تهران

نوبت دوم

20402067

18432039

16421842

دانشگاه زنجان

روزانه

20272054

18302026

16291829

دانشگاه علم و صنعت ایران-تهران

روزانه

19782005

17811977

15801780

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

19782005

17811977

15801780

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

روزانه

19721999

17751971

15741774

دانشگاه صنعتی سهند-تبریز

روزانه

19701997

17731969

15721772

دانشگاه سیستان و بلوچستان-زاهدان

روزانه

19371964

17401936

15391739

دانشگاه شیراز

روزانه

18861913

16891885

14881688

دانشگاه شهید باهنر-کرمان

روزانه

17981825

16011797

14011600

دانشگاه صنعتی شاهرود

روزانه

17831810

15861782

13851585

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

17611788

15641760

13631563

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

17381765

15411737

13401540

دانشگاه بین المللی امام خمینی (ره)-قزوین

نوبت دوم

17221749

15251721

13241524

دانشگاه کاشان

نوبت دوم

16551682

14581654

12571457

دانشگاه بوعلی سینا-همدان

نوبت دوم

16371664

14401636

12391439

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

16061633

14091605

12081408

دانشگاه صنعتی شاهرود

نوبت دوم

16061633

14091605

12081408

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

15981625

14011597

12001401

دانشگاه صنعتی مالک اشتر

نوبت دوم

15951622

13981594

11971397

دانشگاه شهید بهشتی-تهران

پردیس خودگردان

11781205

9811177

780980

دانشگاه بیرجند

روزانه

10981125

9011097

700900

دانشگاه سمنان

پردیس خودگردان

10981125

9011097

700900

دانشگاه صنعتی شیراز

روزانه

9981025

801997

600800

دانشگاه بیرجند

نوبت دوم

898925

701897

500700

دانشگاه صنعتی شاهرود

پردیس خودگردان

655682

458654

257457

دانشگاه صنعتی نوشیروانی بابل

پردیس خودگردان

647674

450646

249449

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

640667

443639

242442

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل دانشگاه آزاد 96

دانشگاه / مؤسسه

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد قزوین

726

واحد علوم و تحقیقات

720

واحد تهران مرکزی

720

واحد تهران جنوب

720

واحد دماوند

720

واحد گرمسار

720

 

مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی برق – کنترل چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی برق – کنترل ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی برق – کنترل به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها