موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی (کد 2412)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی صنایع غذایی

انتخاب رشته دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته علوم و مهندسی صنایع غذایی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی صنایع غذایی قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 علوم و مهندسی صنایع غذایی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری 99 صنایع غذایی

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

روزانه

فناوری مواد غذایی

3024

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

روزانه

فناوری مواد غذایی

3024

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

روزانه

شیمی مواد غذایی

2600

مؤسسه پژوهشی علوم و صنایع غذایی

روزانه

صنایع غذایی

3024

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تربیت مدرس(دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج)

نوبت دوم

صنایع غذایی

3632

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

3340

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

3252

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

صنایع غذایی

3170

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

3137

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

3078

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

2986

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

2964

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

صنایع غذایی

2941

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

2923

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

2917

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

2917

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

صنایع غذایی

2905

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

2905

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

2905

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

2895

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

صنایع غذایی

2863

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

صنایع غذایی

1931

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پردیس خودگردان

صنایع غذایی

1

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه تربیت مدرس(دانشکده کشاورزی واقع در اتوبان تهران کرج)

نوبت دوم

صنایع غذایی

36303657

34333629

32323432

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

33383365

31413337

29403140

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

32503277

30533249

28523052

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

صنایع غذایی

31683195

29713167

27702970

دانشگاه تهران(پردیس کشاورزی و منابع طبیعی کرج)

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

31353162

29383134

27372937

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

30763103

28793075

26782878

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

29843011

27872983

25862786

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

29622989

27652961

25642764

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

صنایع غذایی

29392966

27422938

25412741

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

29212948

2724920

25232723

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

29152942

2718914

25172717

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

فناوری مواد غذایی

29152942

2718914

25172717

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

صنایع غذایی

29032930

27062902

25052705

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

شیمی مواد غذایی

29032930

27062902

25052705

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

29032930

27062902

25052705

دانشگاه ارومیه

نوبت دوم

زیست فناوری مواد غذایی

28932920

26962892

24952695

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

صنایع غذایی

28612888

26642860

24632663

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

صنایع غذایی

19291956

17321928

15311731

دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

پردیس خودگردان

صنایع غذایی

(1-)26

(198-)(2-)

(399-)(199-)

 

مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری علوم و مهندسی صنایع غذایی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها