موسسه آموزشی نگاره
دوره نگاره

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری هوش مصنوعی (کد 2356)

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری هوش مصنوعی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۲ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری هوش مصنوعی

انتخاب رشته دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

پس از اعلام نتایج دکتری 1402، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ داوطلبان رشته مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1402 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مهندسی کامپیوتر قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1402 مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۲ نیز اواخر فرورین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

3307

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

شبانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

2773

دانشگاه آزاد واحدهای تهران

آزاد

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

400

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر 99

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۵۱۳۳
دانشگاه علم و صنعت

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۴۹۰۸
دانشگاه صنعتی شریف

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۴۵۰۲
دانشگاه امیرکبیر

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۴۳۲۷
دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۴۵۵۳
دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۳۹۵۲
دانشگاه خواجه نصیر

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۳۴۳۴
دانشگاه صنعتی اصفهان

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۳۳۸۶
دانشگاه بوعلی همدان

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۳۳۳۵
دانشگاه شیراز

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۲۲۶۶
دانشگاه تبریز

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

۲۵۰۸

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه اصفهان

روزانه

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

3050

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

2652

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

1560

 

حدنصاب و تراز قبولی آزمون دکتری هوش مصنوعی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

نوبت دوم

2795

دانشگاه تهران

نوبت دوم

2700

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

2020

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

2000

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

1962

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوبت دوم

1861

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

1551

دانشگاه شهید بهشتی تهران

پردیس خودگردان

1401

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

1153

دانشگاه صنعتی شاهرود 

پردیس خودگردان

2

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری هوش مصنوعی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

دانشگاه صنعتی خواجه نصیر الدین طوسی

نوبت دوم

27932820

25962792

23952595

دانشگاه تهران

نوبت دوم

26982725

25012697

23002500

دانشگاه تبریز

نوبت دوم

20182045

18212017

16201820

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

19982025

18011997

16001800

دانشگاه فردوسی مشهد

نوبت دوم

19601987

17631959

15621762

دانشگاه صنعتی امیرکبیر

نوبت دوم

18591886

16621858

14611661

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

15491576

13521548

11511351

دانشگاه شهید بهشتی تهران

پردیس خودگردان

13981425

12011397

10001200

دانشگاه شیراز

پردیس خودگردان

11511178

9541150

753953

دانشگاه صنعتی شاهرود 

پردیس خودگردان

027

(197-)(1-)

(398-)(198-)

 

مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۲ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1402 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۲ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مهندسی کامپیوتر – هوش مصنوعی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۲ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

0 نظرات
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها