صفحه اصلی/زمین شناسی اقتصادی, مصاحبه دکتری/مصاحبه دکتری زمین‌شناسی اقتصادی (راهنما + سؤالات مصاحبه)