صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, مجموعه باستان شناسی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری باستان‌شناسی