صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, رسوب شناسی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری سنگ‌شناسی رسوبی