صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, شیمی معدنی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری شیمی معدنی