صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, شیمی کاربردی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری شیمی کاربردی