صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, اکتشاف/نکات مهم انتخاب رشته دکتری معدن – اکتشاف مواد معدنی