/انجمن دکتری 96

یک روز دلنشین

۱۳۹۵-۱۲-۱۰ ۱۱:۵۹:۵۶ +۰۳:۳۰۵ اسفند, ۱۳۹۵|انجمن دکتری 96|

امروز آخرین روز قبل از آزمون دکتری تخصصی ۹۶ است. روزی که زیبا گذراندن آن هم خستگی‌های روزهای قبل را از تن بیرون می‌کند و هم بر موفقیت در آزمون فردا موثر است. روزهای مطالعه برای آزمون دکتری را پشت سر گذاشتیم و روز آزمون را پیش رو داریم. روزی [...]

وزن سنگین آزمون کتبی دکتری تخصصی

۱۳۹۵-۱۲-۷ ۰۷:۴۴:۰۱ +۰۳:۳۰۶ آبان, ۱۳۹۵|انجمن دکتری 96|

به ۶ آبان ماه رسیدیم و امروز دقیقاً در فاصله‌ای ۴ ماهه نسبت به آزمون دکتری قرار گرفته‌ایم؛ فاصله‌ای کوتاه اما سرنوشت‌ساز. بسیاری داوطلبان مطالعه برای کنکور دکتری را آغاز کرده‌اند و با تمام توان در تلاش هستند حداکثر آمادگی لازم را برای این رقابت کسب نمایند. آزمون دکتری در سال [...]

۵ ماه تا آزمون دکتری تخصصی ۱۳۹۶

۱۳۹۶-۱۰-۲۴ ۰۹:۲۹:۰۸ +۰۳:۳۰۶ مهر, ۱۳۹۵|انجمن دکتری 96|

امروز ششم مهر ماه است و تا آزمون دکتری تخصصی سال ۹۶ پنج ماه زمان باقی است؛ بی‌کم و کاست. شاید تعداد افرادی که هنوز مطالعه جدی برای آزمون دکتری را شروع نکرده‌اند زیاد نباشد، اما اگر جز این دسته هستید بهتر است قدر امروز را بدانید. اوایل مهرماه است [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مالی

۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۲:۲۲:۴۷ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

۱) مالی: ۱) مهندسی مالی ۲) بانکداری ۳) مالی بین‌الملل ۴) بیمه ۵) حقوق مالی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (ریسک و مدیریت سرمایه‌گذاری - بازارها [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی

۱۳۹۶-۱۲-۲۳ ۱۲:۳۹:۴۴ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

مرمت و احیای ابنیه و بناهای تاریخی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ معماری و هنر ایران و جهان  - مبانی نظری حفاظت و مرمت ابنیه و بافت‌های واجد ارزش – فناوری‌های نوین در حفاظت و مرمت) ۲- استعداد تحصیلی ۳- زبان انگلیسی مرمت [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مرمت آثار و اشیای تاریخی

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۰:۵۱:۴۰ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

مرمت اشیای فرهنگی و تاریخی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ هنر ایران و جهان - مبانی نظری مرمت - آسیب‌شناسی و فن‌شناسی آثار) ۲- استعداد تحصیلی ۳- زبان انگلیسی مرمت آثار و اشیای فرهنگی و تاریخی، مرمت و احیای بناها و بافت‌های تاریخی، [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه پژوهش هنر

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۰:۵۴:۱۲ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

۱- پژوهش هنر ۲- هنرهای اسلامی - کلیه گرایش ها ۳- تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ هنر ایران و جهان - هنر و تمدن اسلامی) ۲- استعداد تحصیلی ۳- زبان انگلیسی ایران‌شناسی و تمامی رشته‌های هنر، باستان‌شناسی، فرهنگ و زبان‌های [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه شهرسازی

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۰:۵۹:۱۵ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

- شهرسازی: ۱- طراحی شهری ۲- شهرسازی اسلامی ۳- شهرسازی ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (نظریه‌ها و اندیشه‌های مطرح در برنامه‌ریزی و طراحی شهری – روش‌ها، شیوه‌ها و سنت‌های برنامه‌ریزی و طراحی شهری) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی و اصول برنامه‌ریزی و طراحی شهری) ۲- استعداد تحصیلی [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه معماری

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۱:۰۲:۱۷ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

- معماری: ۱- معماری اسلامی ۲- معماری منظر ۳- فناوری معماری 4- معماری دیجیتال ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (مبانی نظری معماری - مبانی تکنولوژی معماری) و کارشناسی ارشد شامل (مبانی نظری معماری پیشرفته - تکنولوژی معماری پیشرفته) ۲- استعداد تحصیلی ۳- زبان انگلیسی رشته‌ها و گرایش‌های [...]

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت پروژه و ساخت

۱۳۹۷-۶-۲۹ ۱۱:۰۵:۲۳ +۰۴:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 96|

مدیریت پروژه و ساخت ۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و روش‌های مدیریت پروژه – فناوری‌های ساخت و سیستم‌های ساختمانی) ۲- استعداد تحصیلی ۳- زبان انگلیسی عمران با گرایش مهندسی و مدیریت ساخت، مدیریت پروژه و ساخت، معماری (تمامی گرایش‌ها)، فناوری معماری، معماری و انرژی، مدیریت ساخته‌ها [...]