در جهت تبادل نظر داوطلبان عزیز آزمون دکتری در خصوص پاسخ های سوالات آزمون دکتری تخصصی نیمه متمرکز سراسری سال 1393 صفحه مربوط به هر یک از رشته ها ایجاد و در اختیار کاربران عزیز قرار گرفته است.
با تشکر از توجه شما عزیزان

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

 

الف) سوالات بخش عمومی

1- سوالات زبان عمومی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم انسانی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه فنی و مهندسی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 1 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 2 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 3 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه 4 علوم پایه

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه کشاورزی و منابع طبیعی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 1

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 2

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سوالات زبان عمومی آزمون دکتری 93 گروه زبان

2- سوالات استعداد تحصیلی

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه علوم انسانی دکتری 1393

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه فنی مهندسی دکتری 1393

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 1 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 2 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 3 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه 4 علوم پایه دکتری 93

دانلود سوالات استعداد تحصیلی گروه کشاورزی دکتری 1393

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه هنر

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 1

سوالات استعداد تحصیلی  آزمون دکتری 93 گروه علوم پزشکی 2

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه دامپزشکی

سوالات استعداد تحصیلی آزمون دکتری 93 گروه زبان

ب) سوالات بخش تخصصی

1- گروه علوم انسانی

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (1) کد 2101

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (2) کد 2102

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 علوم جغرافیایی (3) کد 2103

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (4) کد 2104

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم جغرافیایی (5) کد 2105

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93 مجموعه علوم اقتصادی کد 2106

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (1)  کد 2107

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (2)  کد 2108

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تاریخی (3)  کد 2109

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (1) کد 2110

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم اجتماعی (2) کد 2111

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق عمومی کد 2113

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق جزا و جرم شناسی فقه و حقوق جزا کد 2114

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق بین الملل عمومی  کد 2115

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق خصوصی فقه و حقوق خصوصی   کد 2116

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم سیاسی کد 2117

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه مدیریت  کد 2118

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حسابداری  کد 2119

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93علم اطلاعات و دانش شناسی  کد 2120

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه فلسفه  کد 2121

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (1)  کد 2122

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (2)  کد 2123

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (3)  کد 2124

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه علوم تربیتی (4)  کد 2125

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه روانشناسی کد 2133

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه باستان شناسی کد 2134

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93محیط زیست کد 2135

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه کارآفرینی کد 2136

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93آینده پژوهی کد 2137

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (1) کد 2138

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (2) کد 2139

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (3) کد 2140

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه الهیات (4) کد 2141

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مجموعه کلام کد 2143

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93فقه شافعی کد 2144

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز کد 2145

دانلود سوالات تست  آزمون دکتری 93حقوق نفت و گاز کد 2146