/, تربیت بدنی و علوم ورزشی, رفتار حرکتی/انجمن آزمون دکتری مجموعه تربیت بدنی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه تربیت بدنی

انجمن آزمون دکتری مدیریت ورزشی

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت ورزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت ورزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت ورزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت ورزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت ورزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت ورزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری مدیریت ورزشی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت ورزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت ورزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت ورزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت ورزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت ورزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت ورزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – مدیریت ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت ورزشی

انجمن آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

رشته ها و گرایش های دکتری فیزیولوژی ورزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فیزیولوژی ورزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فیزیولوژی ورزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فیزیولوژی ورزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته فیزیولوژی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته فیزیولوژی ورزشی

انجمن آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

رشته ها و گرایش های دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته آسیب‌شناسی ورزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته آسیب‌شناسی ورزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته آسیب‌شناسی ورزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری آسیب‌شناسی ورزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – آسیب‌شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – آسیب شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته آسیب شناسی ورزشی و حرکات اصلاحی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته رشد و تکامل و یادگیری حرکتی

انجمن آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

رشته ها و گرایش های دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 به شرح زیر است:

1) رفتار حرکتی

2) روان‌شناسی ورزشی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری فیزیولوژی ورزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری رفتار حرکتی و روان‌شناسی ورزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی و روان شناسی ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – رفتار حرکتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته رفتار حرکتی

انجمن آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

رشته ها و گرایش های دکتری بیومکانیک ورزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیومکانیک ورزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیومکانیک ورزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیومکانیک ورزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیومکانیک ورزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه تربیت بدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تربیت بدنی – بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیومکانیک ورزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیومکانیک ورزشی

انجمن آزمون دکتری مجموعه تربیت بدنی
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
فیزیولوژی
فیزیولوژی

سلام بچه ها
پاسخنامه دکتری فیزیولوژی ورزشی سال ۹۱ رو از کجا پیدا کنم؟ ممنون میشم راهنمایی کنید.

sport.rm
sport.rm

من کتابشو خریدم
سوالات و پاسخ تشریحی کنکور ۹۱ تا ۹۵
۹۶ و ۹۷ رو پیدا نکردم

sport.rm
sport.rm

سلام
دوستان عزیز من چطوری پاسخ نامه ی تشریحی سوالات فیزیولوژی سال ۹۷ رو پیدا کنم؟

من
من

تشریحی نداره.

رشته فیزیولوژی ورزشی
رشته فیزیولوژی ورزشی

سلام روز بخیر
منابع اصلی و جدید کنکور دکتری فیزیولوژی ورزشی رو می خوام
لطفا اگر کسی اطلاعات دقیق و خوبی داره محبت کنه به اشتراک بزاره
سپاسگزارم

من
من

قبلا به سارا گفته شده.یکم پایین تر.

مدیریت ورزش
مدیریت ورزش

سلام دوستان
کسی بسته های مدیریت ورزش مدرسان رو استفاده کرده؟ خوبه؟

مدیریت ورزشی
مدیریت ورزشی

سلام دوستان
تبریک میگم به کسایی که دکترا قبول شدن و آرزوی موفقیت میکنم برا کسایی که امسال آزمون میدن
منم امسال میخوام آزمون بدم. ممکنه کسایی که اطلاعات دارن لطف کنن منابع مدیریت ورزشی رو معرفی کنن؟

نیما
نیما

از دوستان گرایش رفتار حرکتی کسی قبول شده منابع اصلی رو ممنون میشم معرفی کنید

رضا
رضا

سلام
یادگیری و کنترل حرکتی:
کنترل و یادگیری حرکتی اشمیت و لی
یادگیری حرکنی مگیل
یادگیری و عملکرد حرکتی از اصول تا کاربرد
کنترل حرکتی روزنبام
رشد حرکتی و جسمانی:
رشد حرکتی در دوران مختلف زندگی گالاهو و آزمون
رشد حرکتی در طول عمر
رشد حرکتی ایساکس
رشد حرکتی شجاعی
منابع اصلی همین موارد هستند
موفق باشید

سارا
سارا

سلام
دوستانی که فیزیولوژی پذیرفته شدن، تبریییک
میشه لطفا منابع فیزیولوژی روبگین؟
خیلی ممنونم

من
من

سلام سارا جان .
شما باید برای پایه حتما کتاب های دو جلدی فاکس و ماتیوس و اصول بنیادی را مطالعه کنید.
دو جلد فیزیولوژی پیشرفته رو هم حتما مطالعه کنید.بیوشیمی هم هر چی هست متاسفانه باید بخونید و مسلط باشید.موفق باشید.

سارا
سارا

خیلی ممنونم

ehsan
ehsan

سلام دوستان. کسی منابع کنکور روان شناسی ورزشی رو میدونه؟ ممنون

آرزو
آرزو

سلام خواهشاً دوستانی که مدیریت ورزشی پذیرفته شدن،منابعی رو که مطالعه نموده اند رو معرفی نمایند؟

مدیریت ورزشی تربیت مدرس
مدیریت ورزشی تربیت مدرس

منابع پیشنهادی برای مطالعه جهت آمادگی آزمون دکتری 1. تئوری های مدیریت (علیرضا سلامی)؛ انتشارات موسسه ماهان*** 2. مدیریت عمومی دکتر الوانی 3. مبانی مدیریت رابینز 4. مبانی مدیریت و سازمان دکتر علی رضاییان 5. مدیریت بازاریابی (علیرضا مروج)؛ انتشارات پارسه*** 6. بازاریابی سه استاد** 7. بازاریابی دکتر کشگر و همکاران** 8. احتمالات و آمار کاربردی در روانشناسی و علوم تربیتی (دکتر علی دلاور)؛ منبع بسیار کاملی است.**** 9. سنجش و اندازه گیری دکتر شیخ یا همتی نژاد ** 10. آمار استنباطی پیشرفته دکتر زارع و همکاران؛ منبع خوبی است. 11. اماکن و تاسیسات ورزشی کتب (دکتر سجادی؛ کاشف؛ اسدی… ادامه نظر»

مدیریت ورزش
مدیریت ورزش

شما زبان چند زدید؟ چقدر روی زبان وقت گذاشتید؟

مدیریت ورزشی علامه
مدیریت ورزشی علامه

سلام
فراموش نکنید که رتبه ی کسب شده در آزمون تنها حکم یک روادید جهت حضور در مصاحبه ها رو داره و کار اصلی رو باید در مصاحبه انجام بدید.
موفق باشید

کیمیا
کیمیا

سلام دوستان اینجا کسی مدیریت ورزشی هست؟

فیزیولوژی ورزشی
فیزیولوژی ورزشی

سلام و عرض ادب و تبریک خدمت دوستانی که پذیرفته شدن
از دوستان گرامی کسی اینجا هست که فیزیولوژی ورزشی اردبیل قبول شده باشه؟ رتبه تون چجوریه؟ ممنون میشم جواب بدین

انتظار
انتظار

سلام دوستان من شبانه شهرستان قبول شدم خوبه برم?

تربیت بدنی
تربیت بدنی

اگر خیلی براتون مهمه و نمیتونید پشت کنکور بمونید و از نظر هزینه کرد مشکلی ندارین؛ ارزش داره بخونید.

karo
karo

سلام دوستان،
لطفاً دوستانی که نتایج رو گرفتن با ذکر رزومه در مورد قبولی یا عدم قبولی بحث کنید.
من سومین سال پیاپی رد شدم. با رزومه متوسط و رتبه متوسط

فیزیولوژی ورزش
فیزیولوژی ورزش

سلام میشه بدونم کجا مصاحبه رفته بودین؟ و رتبه تون چطور بود؟

زیبا
زیبا

دوست من بدون پایان نامه و یکدونه مقاله فوشم مجازی بوده و تغییر رشته ای
مدیریت ورزشی پردیس دانشگاه تهران قبول شده
شما چرا قبول نشدین؟؟

اسیب
اسیب

چه گرایشی

ناهید
ناهید

مدیریت ورزشی

امیریل
امیریل

سلام
دوستانی که شهید رجایی برای مصاحبه رفتن وضعیت آنجا را چطور ارزیابی می کنید، منتظر جواب عزیزان هستم.

انتظار
انتظار

سلام دوستان کسی میدونه اسامی قبول شدگان از طرف دانشگاه اعلام میشه یا امتیازات به سازمان سنجش داده میشه بعد نتایج اعلام میشه?

من
من

از طرف سنجش

رویا
رویا

سلام
بچه ها کس از زمانبندی دقیق مصاحبه خبر داره
الان ما باید ۲۸ام بریم یا ۲۹ ام؟؟؟

رویا
رویا

دیگه جواب ندین
ادارمون موافقت نکرد

شيوا
شيوا

سلام دوستان، کسی میدونه بعداز مصاحبه ها میشه اولویتها یا همون ترتیب دانشگاهها رو تغییر داد یا نه؟؟؟؟

حجت
حجت

سلام.نه نمیشه.

شيوا
شيوا

ممنونم از پاسخگویی شما،،، شما مطمئن هستین؟؟؟

حجت
حجت

چند سال پیش که دانشگاه ها اعلام میکردن و از طریق تلفن به دانشجو خبر می دادن میشد که شما دانشگاه دلخواه رو بدون در نظر گرفتن اولویت انتخاب کنی ولی از پارسال فقط سازمان سنجش اعلام میکنه. دقیقأ مثل کنکور سراسری.

شيوا
شيوا

سلام دوستان، کسی میدونه بعداز مصاحبه ها میشه اولویتها یا همون ترتیب دانشگاهها رو خبر داد یا نه؟؟؟؟

فیزیو
فیزیو

سلام دوستان فرهنگی.
تاریخ مصاحبه همون 28 خرداده؟؟؟
یه سواله دیگه
بخشنامه اموزش و پرورش برای ادامه تحصیل رو خوندین؟؟
چه کسایی میتونن ادامه تحصیل بدن؟؟؟

احمد
احمد

کسانی که قبلا هیچ مدرک تحصیلی در حکم کارگزینی جهت افزایش حقوق اعمال نشده باشه.بعبارتی همون مدرکی فقط باشه که باهاش استخدام شدن.وگرنه الکی پول برا مصاحبه واریز نکنید.الان بچه های ارشد یه ترم خوندن ولی آموزش و پرورش گفته باید انصراف بدن.

رویا
رویا

نمیشه مدرک بگیریم ب کارگزینی ندیم فعلا
اومدیم و چند سال بعد دوباره قانونشون عوص شد

احمد
احمد

رویا و فیزیو ی عزیز قید رجایی رو بزنید.رویا ی عزیز اگر شما پذیرفته نهایی بشید یکی از مدارک ثبت نام موافقت نامه اداره تون هست که اون رو هم نمی دن.پس بهتره که شانستون رو برای دانشگاه های دیگه خرج کنید.اینجوری منتی هم بر شما نیست.

آیسل
آیسل

با این اوصاف قصدتون از ادامه تحصیل افزایش حقوقه
برای یه معلم خوب نیست همچین قصدی داشته باشه مثلا بچه هامون رو دارید تربیت می کنید سعی کنید الگو باشید
ادامه تحصیل به خاطر افزایش حقوق باعث میشه کشورمون تا ابدالدهر به عنوان کشور جهان سومی باقی بمونه و آموزش عالی مون هم بی کیفیت…

مهدی مدیریت
مهدی مدیریت

سلام شما مدرک بگیر احتمال اینکه اعمال بشه زیاده همین الانشم اگه هشنا داشته باشی برات اعمال میکنن ولی احتمال تعییر قانون هست

فیزیو
فیزیو

من پیگیرم که برداشت اینا از بخشنامه رو عوض کنم.
من خراسن شمالی ام.اینجا هم نمیزارن و موافقت نمیکنن.

رویا
رویا

اگه بخوان اینکارو بکنن که
فک کنم نصفمون باید نریم مصاحبه

فیزیو
فیزیو

طبق حرف اینا فقط کسانی که با مدرک ارشد 95 ازمون استخدامی شرکت کردن و قبول شدن میتونن ادامه تحصیل در دکتری رو داشته باشن.

رویا
رویا

فیزیو جان شما فرم شماره ی ۳ زو بردین اداره
که گفتن قبول نمیکنن؟؟؟

رویا
رویا

ممنون احمد اقا
رفتم پیداش کردم فقط فرم ها واسه پر کردن و ارسال نبودن یا من ندیدم باز؟؟

احمد
احمد

فرم ها همونجا موجود هست.توی یه فایل زیپ شده س.دانلود کنید و اکسترک ش کنید و پرش کنید و ارسال کنید.موفق باشید.

رویا
رویا

ی دنیا ممنووون

رویا.
رویا.

سلام
بچه ها کسی از دانسگاه رجائی خبر نداره؟
چرا اطلاعیه نمیزنن

احمد
احمد

سلام رویا خانم.شهید رجایی اطلاعیه ش رو یک هفته س که زده.برو سایت شهید رجایی .قسمت معاونت تحصیلات تکمیلی همه چی اونجا هست.اگر رفتی و اطلاعیه رو خوندی یه پیغام بده.وگر نه بیا همین جا تا بیشتر راهنمایی کنم.

رویا
رویا

خیلی ممنون رفتم پیداس کردم
فقط فرم ها نبودن واسه پرکردن و ارسال مدارک یا من ندیدم؟؟؟

رویا
رویا

سلام خیلی ممنون پیداس کردم
فقط فرم ها نبودن واسه پر کردن و ارسال
یا من ندیدم

تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی
تربیت بدنی بیومکانیک ورزشی

سلام و دروو. آیا این خبر درست است که از امسال به دلیل کاهش ظرفیت پذیرش دانشجو دکتری اگر فردی چه در روازانه یا شبانه یا پردیس قبول بشود از آزمون سال دیگر محروم می شود ؟

دانیال
دانیال

سلام دوست عزیز
تا جایی امسال در دفترچه دکتری درج شده ۸ نفر در مجموع ۴ نفر روزانه و ۴ نفر شبانه در کل کشور که ۴ نفر ( ۲ -۲) دانشگاه خواجه نصیر تهران هست و بقیه همدان و بابلسر

فیزیولوژی
فیزیولوژی

بچه ها واسه استعداد شدن واسه دانشگاه خودمون چیکار باید بکنیم؟

1 9 10 11