مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه روان شناسی

انجمن آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

رشته ها و گرایش های دکتری روان‌شناسی تربیتی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته روانشناسی تربیتی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری روانشناسی تربیتی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

داوطلبان آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته روانشناسی تربیتی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری روانشناسی تربیتی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روانشناسی تربیتی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی تربیتی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری روانشناسی تربیتی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری روان‌شناسی تربیتی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری روانشناسی تربیتی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی تربیتی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روانشناسی تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی تربیتی

انجمن آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

رشته ها و گرایش های دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

داوطلبان آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته روان شناسی و آموزش کودکان استثنائی

انجمن آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

رشته ها و گرایش های دکتری سنجش و اندازه‌گیری

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته سنجش و اندازه‌گیری در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

داوطلبان آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیری لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته سنجش و اندازه‌گیری در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیری لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته سنجش و اندازه‌گیری اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری سنجش و اندازه‌گیری سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته سنجش و اندازه‌گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته سنجش و اندازه گیری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته سنجش و اندازه گیری

انجمن آزمون دکتری روان‌شناسی

رشته ها و گرایش های دکتری روان‌شناسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته روانشناسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 3 گرایش به شرح زیر است:

۱) روانشناسی

۲) روانشناسی بالینی

۳) روانشناسی سلامت

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری روانشناسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روان‌شناسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته روانشناسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته روانشناسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری روان‌شناسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته روانشناسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری روانشناسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری روان‌شناسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری روانشناسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته روانشناسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری روانشناسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری روان‌شناسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری روانشناسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته روان شناسی

دانلود دفترچه سؤالات آزمون دکتری 95 مجموعه روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات کنکور دکتری 92 رشته روانشناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته روانشناسی

انجمن آزمون دکتری مجموعه روان شناسی
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
سينا
سينا

سلام،من مدرک کارشناسى ارشد آموزش زبان انگلیسى دارم.
آیا میتونم در مقطع دکترى تو رشته روانشناسى شرکت کنم ?

Mehdi
Mehdi

سلام، از طریق سایت سازمان سنجش سوال کنید. جواب دقیق می دهند.

Mehdi
Mehdi

با سلام مجدد، بر اساس اعلام سازمان سنجش در معرفی کد رشته های آزمون ۹۸، متاسفانه مدرک شما با رشته روان شناسی مرتبط نیست.

علی
علی

دوستان سلام من مقطع دکتری سال۹۷ گروه روانشناسی دانشگاه آزاد انتخاب رشته کردم اما دعوت به مصاحبه نشدم . لیسانسم بالینی هست از آزاد قم با معدل ۱۷٫۷۳ / ارشدم بالینی از آزاد تهران غرب با معدل ۱۸٫۲۹ و با نمره پایان نامه ۱۷٫۹۰ / میخوام دکتری ۹۸ قبول بشم هم کتبی و مصاحبه – گرایش و واحد دانشگاهیش هم برام مهم نیست چیکار باید انجام بدم تا در کنکور دکتری ۹۸ موفق بشم تازه دارم میخونم منابع رو آیا اصلا شانسی برای قبولی امسال دارم؟؟ برای دکتری ۹۷ دانشگاه آزاد ، چند درصد دعوت به مصاحبه شدن و چند… ادامه نظر»

هادی
هادی

بعبارت دقیقتر ۲ مقطع باید مدرک روانشناسی یا مشاوره باشه برا پروانه کار

هادی
هادی

برا عضو هیات علمی شدن بایست مدرک ارشد و دکتری یکی باشه از طرفی برا پروانه مطب روانشناسی بایست لیسانس و ارشد یا ارشد و دکتری و بطور کلی دو مقطع مدرک یکی باشه برا غیرمرتبط ها

مهدی
مهدی

سلام دوستان من ارشد روان شناسی بالینی گرایش کودک و نوجوان هستم اگه کسی دکتری بهداشت قبول شده یا منابع اصلی بهداشت رو می دونه لطفا معرفی کنه .خیلی ممنون

دکترای روانشناسی
دکترای روانشناسی

برای قبول شدن درازمون دکترا برای درسخوندن الان دیرنیست. میشه یه منابعی رومعرفی کنیدکه بشه برای موفقیت درازمون روش حساب کرد مثل مدرسان شریف یا پک ماهان و….

دکترای روانسناسی
دکترای روانسناسی

باسلام .لطفا راهنمایی کنید برای قبول شدن دررشته روان شناسی بالینی یا سلامت رتبه ورزومه چقدرباید قوی باشه من رشته ارشدم روانشناسی مثبت گرا بوده

مهیار
مهیار

سلام دوستان.با ارشد مدیریت توانبخشی میشه دکترای روانشناسی و روانشناسی سلامت شرکت کرد؟
ممنون میشم راهنمایی کنید.و اینکه توی ۳ ماه باقیمانده کدوم منابع رو بخونیم که شانس قبولی داشته باشیم؟

هادی
هادی

منابع بهداشت با علوم فرق داره ولی بازم تو گوگل هست .

مهیار
مهیار

نه توی وزارت بهداشت که با مدرک من نمیشه شرکت کنم اما تو وزارت علوم به طور کلی نوشته توانبخشی (علوم پزشکی) هم مجاز به شرکت در دکترای روانشناسی هستن.

زهرا
زهرا

سلام دوستان من خیلی نگران رزومه هستم طوری که کنکور امسال رو بیخیال شدم و تمام وقتمو گذاشتم تا رزومه مو قوی کنم
سوالی که دارم اینکه به نظر شما استعداد درخشان درخواست بدم با این رزومه ای که الان دارم ۳ تا کنفرانس بین المللی ۱ مقاله علمی ترویجی ۲ تا علمی پژوهشی در حال داوری؟

پریا
پریا

کسی هست که جزوه گرامر نیک خو رو داشته باشه ؟

پریا
پریا

نا امید شدم احساس میکنم زمانم خیلی کم هست . کمک کنید لطفا

هادی
هادی

بهرحال رقابت هست دیگه هر چه منبع بیشتر شانس رتبه بهتر

مشغول به دکتری
مشغول به دکتری

به نظر من نگرانی کاملا طبیعیه. توی رشته ما بچه ها تو هوش، زبان و آمار و روش تحقیق ضعیف هستن. به تبلیغات الکی موسسات توجه نکنین. اول با هوش شروع کنین و جزوه ای که تو سایت پی اچ دی تست هست رو بخونید و تمرین کنید. با یک هفته کار مداوم هوش حداقل 20 درصد بهتر میشه. برای زبان بشینین تستهای سالهای قبل رو تحلیل کنین و لغتهایی که بلد نیستین رو جدا کنین. برای آمار و روش تحقیق معطل نکنین و سی دی های آمار و روش تحقیق دکتر صفایی رو بگیرین و بخونین. بی خودی استرس… ادامه نظر»

پریا
پریا

این سی دی که میگین از کجا تهیه میشه ؟ من مدرسان میخونم آمار و روش تحقیق

مشغول به دکتری
مشغول به دکتری

تو اینترنت جستجو کنین، هست. منم اینجوری پیدا کردم.

پریا
پریا

سلام عذرخواهی میکنم که مدام سوال میکنم پیدا کردم آمار و روش تحقیق با هم شده 300 تومن هزینش بالاس سی دی ها جایی رو نمیشناسین که دست دو بده هزینش برام زیاده

مشغول به دکتری
مشغول به دکتری

دمشون گرم، قیمت رو از پارسال بالا نبردن. من دارم، منتهی قفل داره و فقط برای خودم قابل استفاده است.

پریا
پریا

سلام دوستان من سال گذشته آزمایشی شرکت کردم و رتبه ام 150 شد قصد دارم فقط روزانه بخونم اونم تهران چون شرایطم طوری هست که شهرستان نمیتونم برم شاغل هستم و زمانم برای خوندن محدوده البته شروع کردم و تقریبا روزی چند ساعت مطالعه رو دارم سطح زبانم خوب هست و ارشد 80 زدم سال گذشته هم 50 نخونده بودم . الان من برای آسیب دچار شک زیادی شدم به نظرتون با خوندن مدرسان میتونم نتیجه بگیرم یا حتما کاپلان بر اساس DSM5رو بخرم ؟ کاپلان قبلی رو دارم . برای نوروسایکولوژی معظمی رو دارم البته کافی نیست به نظرم… ادامه نظر»

هادی
هادی

هالجین گنجی شولتز جی فیست کرامر فیرس لورابرگ ژنتیک 1 مقدمات نورو شفیع ابادی ازاد شاملو مارنات دلاور بازرگان علم انفس احدی

مجید
مجید

سلام دوستان لطف کنید منابع دکترای روانشناسی عمومی را به‌طور کامل بگید

مهدیه
مهدیه

ببخشید شما که قصد ادامه تحصیل عمومی رو دارین، آیندشو چطوری می بینین؟ جسارتا الان شاغلین؟

هادی
هادی

با ارشدش هم پروانه مطب میدن بشما چه برسه با دکتری

هادی
هادی

خواهش میکنم داوطلب الی حرفتان درسته شما قطعا بواسطه پایه دانش ژنتیک بسیار موفق میشین بخصوص در گرایش روانشناسی شناختی …. اگه کار با بیمار و افراد دچار اختلال علاقمند باشین بالینی (هرجند اصل کار انها باید در بیمارستان باشه ) یا استثنائی که به ژنتیک نزدیک …گرایش رشد در ایران نداریم فعلا والا براتون عالی بود ….. خانواده هم از رشته قبلی تون خیلی دور اما بازارش داغ خخخخخخخ بهرحال سوال باشه درخدمتیم.

الی
الی

بسیار بسیار متشکرم از راهنمایی های بی دریغ شما. اگر ارتباط با رشته ی قبلیم رو در نظر نگیرم، نظر شما به عنوان استاد در این رشته، اینه که روانشناسی تربیتی و مشاوره خانواده کمتر اشباع شدن نسبت به روانشناسی عمومی، درسته؟ از باب توان و تلاش من به خودم ایمان دارم ولی به خاطر شناختی که از روحیه ی خودم دارم احتمالا کار با افرادی که دچار اختلال هستند با روحیه ی من سازگاری نداشته باشه. بهمین جهت کار با افراد سالمی که در زندگی دچار مشکل هستند رو ترجیح می دم.استاد بین دو رشته ی مشاوره خانواده و… ادامه نظر»

هادی
هادی

روانشناسی تربیتی بهتر اما ارشد عمومی هم خوبه با مدرکش هم میشه خانواده کار کرد هم کودک

هادی
هادی

کتب هر گرایش یه نگاه بندازین مفید در تصمیم

الی
الی

سپاس از راهنماییتون

الی
الی

سلام خدمت دوستان این رشته و تشکر از آقای هادی بابت راهنمایی قبلی ایشون، من همان فارغ التحصیل رشته ی ژنتیک هستم که گفته بودم دو مقطع تحصیلیم رو روزانه خوندم و بیکارم. ( آقا هادی ممنونم از پاسخگویی و راهنماییتون ولی من برای تغییر رشته و ادامه ندادن رشته ی خودم مصمم هستم چراکه رشته ی من وضعیتش اونقدر بده که حتی بعضی دوستانم با مدرک دکترای روزانه شرایط شبیه به من دارن. برای هر موسسه ای هم کار پژوهشی مولکولی انجام دادم پولی بهم ندادن و نیروی کار رایگان بودم همش). حالا بدلیل علاقه ام میخوام دوباره ارشد… ادامه نظر»

هادی
هادی

البته بنظرم تلفن موبایل این سایت از کامنت ها حذف میکنه والا من مفصل توضیح میدادم چون هم هیات علمی هستم هم 11 سال سابقه تدریس هم 17 سال کار کلینیکی انجام میدم … شما با هر گرایشی پروانه میتونی بگیری نگران نباش اصلا بازار کار هم به توان خودت در ارتباط با مراجع بستگی داره تبلیغات مکان مطب مناسب و صبر و تلاش حالا مفصل …مشاوره خانواده و تربیتی عالی

الی
الی

متشکرم من این دو روز همش دارم سرچ می کنم راجع به گرایش ها. نهایتا تصمیم گرفتم روانشناسی عمومی بخونم که از هر گرایشی چند واحد داره و یه جورایی دایره المعارف همه ی گرایشهاست، بعد یه جا دیگه خوندم که نوشته بود بازار کار روانشناسی عمومی فقط در حوزه کار تحقیقاتی و پژوهشیه! خورد تو ذوقم، یعنی روانشناس عمومی کار مشاوره انجام نمیده ؟و یا چون تخصصی وارد زمینه های مشاوره نشده و از هر زمینه ای یه اطلاعات کلی داره ممکنه خیلی بهش بها داده نشه؟ دنبالم بدونم کدام رشته یا گرایش کاربردی تر و مناسب تره با… ادامه نظر»

هادی
هادی

نه نگران نباشید همه گریش ها مجوز مطب میگیرن …مگه پزشک عمومی نمیگیره؟ بعد رو تابلو مطب می نویسد پوست داخلی اطفال یا پوست مو اعصاب ….شمام هر کار خواستی بکن

الی
الی

ممنونم از شما

نیلوفر
نیلوفر

اسم کتاب و نویسنده

Mehdi
Mehdi

سلام، روانشناسی رشد: نوجوانی بزرگسالی (جوانی میانسالی و پیری)- حسن احدی- فرهاد جمهری- نشر آینده درخشان روانشناسی رشد، لورا ای برک، ترجمه یحیی سید محمدی، ج 1 و 2، انتشارات ارسباران روانشناسی رشد ،مفاهیم و کاربردها،نوشته کرین ، ترجمه خویی نژادو علیرضا رجایی – انتشارات رشد روانشناسی رشد ژنتیک – دکتر منصور آسیب شناسی روانی: کاپلان انتشارات ارجمند آسیب روانی 1 و 2 : هالجین ، ترجمه یحیی سید محمدی روانشناسی مرضی – تحولی – دکتر دادستان – جلد 1 و 2 و 3 – انتشارات سمت آسیب روانی 1 و 2 : سلیگمن و روزنهان ، ترجمه یحیی سید… ادامه نظر»

نیلوفر
نیلوفر

سلام دوستان.ممنون میشم اگه منابع رو بگید.

نیلوفر
نیلوفر

سلام.لطف کنید جواب منو هم بدبن.واسه دکتری روانشناسی عمومی یا بالینی چه منابعی رو بخونم؟

هادی
هادی

من در خدمت شما هستم البته این سایت تلفن بنظرم حذف میکنه والا مشاوره میشه داد بازم در هر صورت سوالاتی بایست پرسید از شما شهر دانشگاه مورد نظر پیش زمینه گرایش مورد نظر و زمان …شما منابع اصلی لازم بخونین …بچه ها نوشتن مفصل و خوب هم نوشتن کامل اما از کتاب های دارای ضریب بالا شروع کنین…

نیلوفر
نیلوفر

سلام.من میخوام تازه شروع کنم به خوندن.نمیدونم از کجا شروع کنم.خواهش میکنم کمکم کنید

هادی
هادی

برا دکتری گرایش مورد نظر بنویسین

فروید
فروید

سلام دوستان
برای ازمون روانشناسی سلامت باید همون منابع مجموعه روانشناسی رو خواند؟؟

تینا
تینا

بله،همونارو بخونید+زبان واستعداد

هادی
هادی

متاسفانه این مدل سنجش روائی نداره …بایست مثل سال 95 به قبل هر کسی هر گرایشی قرار بود بره فقط دفترچه همون گرایش سرجلسه بهش بدن نه مجموعه این کار بسیار ظلم

هادی
هادی

با هر گرایشی در روانشناسی میشه کار کلینیکی انجام داد دوستان چه تربیتی چه سایر گرایشهای مشاوره و روانشناسی حتی روان سنجی

الی
الی

سلام وقت شریقتون بخیر
من لیسانس و ارشد ژنتیک دارم و هر دو مقطع تحصیلیم روزانه بودم ولی متاسفانه بیکارم و اشتغال در رشته ی تحصیلیم سخته. حالا تصمیم دارم از نو جوونیم رو یگذارم و ارشد روانشناسی بخونم. دوستا میشه راهنماییم کنید که کدام یک از گرایش های روانشناسی بازار کار بهتری داره؟؟؟ آیا روانشناسی تربیتی بازارکارش خوبه؟؟؟ توروخدا راهنماییم کنید

Mehdi
Mehdi

سلام، متاسفانه روان شناسی تربیتی بازار کار ندارد مگر اینکه شما استخدام آموزش و پرورش باشید چون این رشته با مسائل کلان آموزش، یادگیری و … سر و کار دارد (کتاب دکتر سیف درباره روان شناسی پرورشی ملاحظه بفرمایید). اما مجموعه روان شناسی (روان شناسی سلامت، عمومی و بالینی) اینگونه نیست و می توانید بعد از فارغ التحصیلی انشاالله وارد بازار کار شوید.

هادی
هادی

برادر میتونن کلینیک کار کنند همکاران من اکثرا گرایش تربیتی مدرک دارن –

هادی
هادی

دوست خوب بیشترین مراجعین تو درمانگاه ما مشهد همکاران تربیتی دارن تمام کودکان ارجاع میدن اونجا از همه شاخه ها هم بیشتر مراجع دارن …من چندین سال پروانه دارم اجازه بدین راهنمائی میکنم ..عضو هیات علمی هم هستم 17 سال مطب هم دارم

هادی
هادی

من 17 ساله کار کلینیکی میکنم از من بپرس …. بله شما با هر گرایشی میتونی پروانه کار بگیری …بعد اگه جائی اجاره کنی خودت تنها ویزیت همش برا خودته اما اگر برا یک مرکز مشاوره یعنی تو مجموعه کار کنی درصدی درامدت 60 به 40 70 به 30 بستگی داره به انصاف مدیر مرکز

هادی
هادی

اما حیف شما بنظرم اینکارو نکن من خودم مشاوره انتخاب رشه ارشد و دکتری هم میدم …شما بجای صرف کردن عمر برا مجدد خوندن فقط یا بایست دنبال استخدام یا مراکز دانش بنیان … موسسه رویان سری بزنین یا از حق التدریس شروع کنین کاری که من کردم … یا دکتری بگیری برا جذب حتی در غیر انتفاعی ها … چون برا پروانه هم قانون شده حداقل 2 مقطع بایست روانشناسی خونده باشه فرد تا مجوز بدن بهش

هادی
هادی

رشته اصلاح میشه

هادی
هادی

فرقی نداره

فرزانه
فرزانه

سلام
منابع کنکور 98 مجموعه روان شناسی (سلامت) تغییر کرده؟ اگر از دوستان کسی تغییرات جدید را داره لطف کنه دمعرفی کنه.
من دو مقطع کارشناسی و ارشد آزاد خوندم شانسی برای قبولی در دانشگاه دولتی دارم؟

Mehdi
Mehdi

سلام، منابع تغییری نکرده، همان کاپلان DSM5، نوروسایکولوژی خداپناهی، آمار دلاور، و …در مصاحبه هم میزان تسلط بر مطالب تخصصی، داشتن مدرک زبان و رزومه مرتبط بیش‌تر از محل اخذ کارشناسی و کارشناسی ارشد مهم است.

samkhany
samkhany

برای دولتی باید زیر ۱۰۰بیاری .منابع تغییر نکرده .شانس تو بستگی به میزان مطالعه وزمینه قبلی دارد .

سمیرا
سمیرا

سلام من قصد قبولی در روانشناسی تربیتی دانشگاه شیراز رو دارم میشه لطفا اگه کسی از قبول شده های امسال کتاب برای فروش داره اطلاع بده

Mehdi
Mehdi

دوستان سلام، این موضوع تلفن زدن دانشگاه به داوطلبان بعد از مصاحبه چیه دقیقا؟

هادی
هادی

برای م اتفاق نیافتاده چطور؟

حبیب
حبیب

سلام.نمونه سوالات ۲۰ دوره آزمون زبان msrt با جواب تشریعی را تو چه کتابی و سایتی وجود داره لطفا راهنمایی بفرمایید

لیدی
لیدی

لطفا بگید امسال تراز و رتبه دوستان روانشناسی چند بود؟ کجاها رفتید مصاحبه ؟

مهدی
مهدی

سلام من قبول ازاد شدم

نازنين
نازنين

با سلام برای دکترای ازاد روانشناسی هم باید استعداد تحصیلی و زبان عمومی رو هم بخونیم یا جز منابع دولتی هست لطفا جواب بدین

كنكوري
كنكوري

دوست عزیز مثل اینکه اطلاع ندارین ٢ ساله آزاد ادغام شده با دولتی!

روانشناسی
روانشناسی

سلام میگن همون دروسی که واسه کنکور خوندیمه

Mehdi
Mehdi

سلام
در مصاحبه چه مطالبی سوال می شود؟

تینا
تینا

امسال همش سوالات درسی،با توجه به علایق وحیطه دانش مصاحبه گر!

Mehdi
Mehdi

سلام
آزمون تولیمو یکصد و پنجاه سوال دارد و یک موضوع برای نوشتن (انشا) اما Msrt فقط یکصد سوال دارد در بخش های شنیداری گرامر و لغت و درک مطلب. از نظر اعتبار تفاوتی ندارد چون هر دو را دانشگاه‌های ایران قبول دارند.

مرتضی
مرتضی

سلام
لطفا راهنمایی بفرمائید
درخصوص آزمون msrt و تولیمو ؟
مواد آزمون؟
اعتبار کدوم بیشتره؟

امیریان
امیریان

سلام. دو سوال داشتم. منابع جامع برای کنکور روانشناسی کدام را پیشنهاد می کنید؟
2- میانگین قبولی رتبه زیر 100 معمولا چند است؟

1 6 7 8