مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه زبان انگلیسی

انجمن آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

رشته ها و گرایش های دکتری آموزش زبان انگلیسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته آموزش زبان انگلیسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته آموزش زبان انگلیسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری آموزش زبان انگلیسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش زبان انگلیسی

دانلود سؤالات رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته آموزش زبان انگلیسی آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته آموزش زبان انگلیسی

انجمن آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

رشته ها و گرایش های دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته زبان و ادبیات انگلیسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته زبان و ادبیات انگلیسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته زبان و ادبیات انگلیسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری زبان و ادبیات انگلیسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات رشته زبان و ادبیات انگلیسی آزمون دکتری 96

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زبان و ادبیات انگلیسی

انجمن آزمون دکتری ترجمه

رشته ها و گرایش های دکتری ترجمه

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ترجمه در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ترجمه در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ترجمه

داوطلبان آزمون دکتری رشته ترجمه لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ترجمه در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ترجمه

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ترجمه لازم است داوطلبان دارای مدرک کارشناسی ارشد مرتبط با این رشته باشند. داوطلبان عزیز می‌توانند رشته‌های مجاز به ثبت‌نام آزمون دکتری ترجمه را در صفحه زیر مشاهده نمایند:

 

منابع آزمون دکتری ترجمه

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ترجمه به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ترجمه اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ترجمه که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ترجمه

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ترجمه سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ترجمه

دانلود سؤالات رشته ترجمه آزمون دکتری 1396

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زبان انگلیسی

دانلود سؤالات تست رشته ترجمه آزمون دکتری 1394

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1393 رشته ترجمه

انجمن آزمون دکتری مجموعه زبان انگلیسی
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
یک داوطلب
یک داوطلب

سلام. این اولین سالی هست که مترجمی اومده. درسته؟ چه چیزهایی پیشنهاد می کنید؟

حسن
حسن

سلام. نه سالهای قبل هم مترجمی بوده. منابعش رو تو پستهای پس از اعلام نتایج سالهای قبل ممکنه پیدا کنید.

یک داوطلب
یک داوطلب

ممنونم

حسن
حسن

خواهش می کنم

M
M

سلام آیا می تونم بدون در نظر گرفتن نمره Gmat در آزمون قبول شم

حسن
حسن

سلام. بله. چون فقط یک ششم نمره است. اکثرا نمرات کمی از این بخش می گیرند.

مانا
مانا

سلام دوستان،خاهششش میکنم اگر اطلاعاتی در این زمینه دارید راهنمایی بفرمایید،میخام در بدون ازمون شرکت کنم رشته آموزش زبان انگلیسی گروه انسانی حساب میشه یا سایر گروه ها؟شرط معدل برای انسانی هجده ونیم هست وبرای سایر گروهها هفده ونیم،لطفا راهنمایی کنید،از کجا میتونم دقیقشو بپرسم؟

ناشناس
ناشناس

سلام
ممنون میشم کلاس کنکور تو این رشته معرفی کنید

ناشناس
ناشناس

کلاس کنکور که مفید و خوب باشه البته..

یاشار
یاشار

سلام دوستان عزیز رشته زبان، بنده رشته ام حقوقه، نظرتون درباره کتاب گرامر دایجست برای ازمون دکتری چیه؟کتاب تست گرامر که پاسخ تشریحی خوبی داشته باشه چی معرفی میکنین؟ ممنونم

حسن
حسن

فکر می کنم رهنما یه کتاب آمادگی زبان دکتری داره. من ندیده ام ولی به اعتبار رهنما ممکنه خوب باشه.

ناهید
ناهید

سلام دوستان
کسی می دونه برای شرکت در استعداد درخشان حتما باید در آزمون هم شرکت کنیم یا نه ؟

ناشناس
ناشناس

سلام دوستان اگر اطلاع دارید لطفا پاسخ بدید ممنونم
با لیسانس و فوق لیسانس اموزش زبان، قصد ادامه تحصیل در دکتری زبانشناسی رو دارم
ایا برای استخدام و هیات علمی شدن مشکلی پیش نمیاد؟
و کلا نظرتون درمورد دکتری زبانشناسی چیه

می
می

دوست عزیز برای هیأت علمی شدن لازمه مقطع کارشناسی ارشد و دکتری یک گرایش باشه. موفق باشید.

ناشناس
ناشناس

سلام دوستان
کلمات جی ار ای رو هم باید خوند؟

ناشناس
ناشناس

سلام. بله. 1100 هم خوبه

ناشناس
ناشناس

ممنونم از راهنمایی تون

ناشناس
ناشناس

موفق باشید

ناشناس
ناشناس

با سلام واحترام
دوستان برای بخش گرامر چه کتابی معرفی میکنید؟ ممنون میشم راهنمایی کنید
با تشکر

حسن
حسن

تافل لانگمن بخش گرامرش مناسب است. البته باید دانش گرامر داشته باشید و این کتاب کمک می کند از اشتباهات رایج دوری کنید.

ناشناس
ناشناس

از راهنماییتون ممنونم

حسن
حسن

خواهش میکنم.

ناشناس
ناشناس

سلام. نتایج استعداددرخشان دکتری رشته تیچینگ در دانشگاه الزهرا اعلام شد؟ چطور نتایج را بدانم؟ سپاس

مارکس آهنین
مارکس آهنین

سلام دوستان
رشته من جامعه شناسیه.چند سوال داشتم خدمتون.اگه کسی بخواد لیسانس زبان بگیره تو کنکور باید تو گروه انسانی شرکت کنه یا منحصرا زبان. البته دانشگاه روزانه مد نظرمه.
در ضمن برای یادگیری زبان به عنوان زبان دوم بهترین راه چیه؟واسه مطالعه کتابها و روزنامه های انگلیسی زبان والبته نوشتن.ممنون میشم دقیق و علمی جواب بدین.متشکرم

ناشناس
ناشناس

سلام. کنکور منحصرا زبان. استاد و کلاس خوب پیداکنید

ناشناس
ناشناس

سلام. تیچینگ اصفهان بهتر و بالاتره یا شیراز؟ سپاس

حسن
حسن

من هیچکدام را دقیق نمی شناسم اما برداشت شخصی ام این است که تفاوت ندارند و هر دو خوب اند.

ناشناس
ناشناس

ممنونم

ناشناس
ناشناس

سلام. ببخشید کلاسهای دکتری ترم یک دانشگاه اصفهان تیچینگ چه روزایی است؟ سپاس

علی
علی

مشکل من گویا داره حل میشه

به علی اقا
به علی اقا

به سلامتی.من دعامیکنم کارتون درست شه.احتمالادانشگاه مربوطه نمره حدنصاب رو تغییرمیده دست خودشونه.کاری نداره ظرفیتم که خالی موندهشما روبرمیدارن

علی
علی

خیلی ممنون. حالا فردا مشخص میشه

ناشناس
ناشناس

موفق باشید

به علی اقا
به علی اقا

علی اقانتیجه رو نگفتید؟به سلامتی دانشجوشدید؟

علی
علی

واللا از همه مسئولین امضا و موافقت گرفتم. از همه از رییس دانشگاه تا به پایین. یه جا کوچیک گیر دارمو که لج میکنهو. کل دانشگاه حق رو به من دادنزنگ جز یه جا. شنبه مجدد میرم

به علی اقا
به علی اقا

امیدوارم مشکلتون حل بشه.حتما پیگیری کنیدونتیجه رو بگیدارزو دارم امسال دانشجوبشید

علی
علی

خیلی لطف دارید. مجددا عازم هستم جهت پیگیری الانم تو جاده ام. من تا اخرش میرم جهت این که فقط مبارزه کنم با حق کشی حتی اگر نتیجه نگیرم. الان بحث دانشجو شدنم نیست واقعا. کاملا از چشمم افتاده و هیچ ذوقی ندارم فقط برابز حق کشی در حد توانم میخوام مقایسه کنم. سال بعدم اونجا نمیرم برای مصاحبه اما میخوام مبارزه کنم که افراد دیگه سال بعد حقشون پایمال نشه همین. ممنونمبه خاطر، دلگرمی تون

علی
علی

منظورم مبارزه کنم بودکه گفتم مقایسه کنم

به علی اقا
به علی اقا

به امیدخدامشکلتون حل بشه.ولی متاسفانه عدم عدالت ونبودقاعده وسلیقه ای عمل کردن برخی اساتیدچیزی نیست که بخوادیک روزه حل بشه ومتاسفانه ماهااین وسط قربانی هستیم

محمد
محمد

سلام دوست عزیز چه خبر؟ مشکل حل شد؟ ثبت نام کردین؟

علی
علی

موافقت دانشگاه رو کسب کردمکرد و خودم دستی بردم سازمان سنجش. این اتفاق دیروز افتاده. سازمان سنجش گفت تا یک هفته نتیجه رو به من و دانشگاه اعلام میکنه. گویا شورایی قراره تشکیل بدن تا تصمیم گیری کنن

حسن
حسن

امیدوارم انشاله مشکل تان حل شود و از همین ترم تحصیلتان در دکتری شروع شود.

محمد
محمد

سلام دوست عزیز بالاخره به نتیجه رسیدین؟ سازمان سنجش نتیجه نهایی رو اعلام کرد؟ انشاالله که قبول شدین

علی
علی

سلام بله نتیجه دادن از سنجش. معرفی شدم برای ثبت نام

محمد
محمد

خداروشکر که نتیجه گرفتین

ناشناس
ناشناس

من یک نفر را میشناسم که رتبه اش دو رقمی شده اما همش تاکید میکنه 9 شده…آخه چرا؟!

حسن
حسن

برای اینکه هم پیشرفت کنید و هم زیاد دغدغه مند نباشید سعی کنید خودتان را با کسی مقایسه نکنید چون محیط پر است از افرادی که عشق رقابت و مقایسه اند. بدتر اینکه بعضی هایشان لزوما هم از روشهای اخلاقی برای رقابت استفاده نمی کنند. استانداردهایی مطابق با توانایی های خودتان بگذارید و برای رسیدن به آنها تلاش کنید.

ناشناس
ناشناس

خیلی خیلی لطف کردید. سپاس فراوان

علی
علی

خبر آمد خبری در راه است…

ناشناس
ناشناس

خوش خبر باشید

علی
علی

حالا فعلا تا قطعی نشده نمیشه چیزی گفت

ناشناس
ناشناس

بسلامتی

Fatima
Fatima

سلام
به تمام پذیرفته شده ها تبریک میگم. اونایی هم که قبول نشدن انشاالله امسال با تلاش بیشتر قبول میشن..
اینم بگم اونایی که قبول شدن تازه کارشون شروع میشه این چندروز باقی مونده استراحت کنید تا روحیه قوی دوره دکتری شروع کنید. باز هم تبریک میگم…

ناشناس
ناشناس

سپاس دوست عزیز

ناشناس
ناشناس

سلام. من بعد از ثبت نام الکترونیکی دیدم که سال تولدم در سیستم اشتباه ثبت شده (من چندبار ویرایش کردم اما اصلاح نشد) و من نمیدونستم و ثبت نهایی کردم حالا چکارکنم؟ دانشگاه الان تعصیل است؟ مشکلی در قبولی پیش نمیاد؟ ممنون

حسن
حسن

الان دانشگاه ها تعطیل نیستند. از سایت دانشگاه مورد نظرتان شماره تماس را یافته و تماس بگیرید.

ناشناس
ناشناس

ممنونم

ناشناس
ناشناس

سلام . موضوع پایان نامه مون همونی که در مصاحبه گفتیم هست یا تغییر میکنه؟ ممنون

ميم
ميم

خیر میتونید تا تصویب شدن تغییرات زیادی توش ایجاد کنید

ناشناس
ناشناس

سپاس

رر
رر

سلام. بچه ها حدنصاب مصاحبه دانشگاهی که رفتم 27 بوده. من شدم بیست. این یعنی افتضاحه؟ یعنی چی؟ خواهش مبکنم راهنماییم کنید

سارا
سارا

سلام. با مقاله کنفرانسی میشه جبران کنی . بد نیست. بقیه شاید قوی تر بودند. بیشتر اماده شدند

رر
رر

سلام سارا خانوم.
خیلی ممنون وقت گذاشتید و جواب دادید.
من پنج مقاله ژورنالی و یک. کتاب و سابقه تدریس, معدل و رتبه داشتم. اما حتی حدنصاب رو نیاوردم.
یعنی باید چکار کنم؟ لطفا راهنماییم کنید. مقاله کنفرانسی خیلی امتیاز داره؟

۱۳۳
۱۳۳

کنفرانس اونم بین الملل یک امتاز وسقفش چهار امتیازه.کجارفتیدمصاحبه.من میشناسم کسی رو که بدون مقاله قبول شده.پس بستگی به دانشگاه داره

رر
رر

ادبیات هستم. خواهش میکنم اگر در مورد مصاحبه شیراز اطلاعاتی دارید, کمکم کنید. من واقعا هیچ جا آشنایی ندارم کمکی بگیرم. وقتی این پیج رو دیدم انگار دنیا رو بهم دادن.
امسال بار اولم بود رفتم مصاحبه. به خاطر مشکل شخصی فقط میتونم شیراز ادامه تحصیل بدم.
خدا بهتون خیر بده. خواهش میکنم.

ناشناس
ناشناس

اگه همان شیراز ارشد گرفتید که زیاد نگران نباشید و اگه ارشد جای دیگر بودید بهتری رزومه ای اماده کنید که حرفی توش تباشه و قبولی تان را بیمه کنید. مقاله کم ولی عالی چاپ کنید

ناشناس
ناشناس

بله . خیلی به دانشگاه بستگی داره. یه جا منو خیلی تحویل گرفتن یه جا هم…

رر
رر

خیلی ممنونم از راهنماییتون. نه ارشد, نه لیسانس, دانشجوی خودشون نبودم اما سوابق تحصیلیم خوبه. ولی نمیدونم دانشجوی غیر از خودشون قبول میکنن یا نه.
خیلی بزرگواری کردید هر دو عزیز.

سارا
سارا

خواهش میکنم. بنظر منم امتیازتون باید بیشتر میشد ولی یک جدول دیدم که کربوط به امتیاز دهی به مقالات در مصاحبه دکتری بود. باورتون نمیشه چقدر بارم/ امتیاز هم آیتم کم بود. گاهی 0.5 نمره میدهند. منم کلی مقاله و کتاب دارم هموشون رو کم امتیاز دادن. دانشجو نمونه هم بودم. ولی کاریش نمیشه کرد. کنفرانسی زود چاپ میشه اما اگه ملی باشه امتیاز کم و اگه بین المللی باشه امتیاز بیشهر داره. در کل ژورنالی امتیاز بیشتر داره اما فرایند چاپ آن زمانبر است. موفق باشید.

رر
رر

ممنونم. دعا میکنم به اونچه شایستگیش رو دارید, برسید.

ناشناس
ناشناس

از دانشگاه بالاتر به شیراز قبول میکنن

ميم
ميم

احتمالا شیراز رو میگید ببینید روال بر این هست که نخوان کسی رو بگیرند حد نصاب نمیدن شما خیلی برای نمره ای که کمتر از حد نصاب خودتون رو ناراحت نکنید و تحلیل نکنید شاید رتبتون بالای ده بوده و یا شاید افراد دیگه ای عملکردشون بهتر بوده و یا موضوعتون در حیطه ی کاریشون نبوده و… بهرحال حرف من اینه که روحیتون رو برای اینکه این نمره بد بوده یا خوب نبازید. به امید موفقیت شما دوستان عزیز.

رر
رر

آره شیراز رفتم. رتبه بالای سی. البته مصاحبه م خوب نبود. یعنی به این خاطر رد شدم؟ البته خیلی توقع قبولی نداشتم اما توقع یه نمره ی عادلانه از مصاحبه رو چرا.
ممنون میشم بگید شیراز دقیقا چی براشون اهمیت داره.
خیلی لطف میکنید.

ميم
ميم

من خودم دانشجوی شیراز بودم و سال قبل رتبم سی و یک شد با وجود اینکه حد نصاب آوردم اما بخاطر رتبه بالا قبول نشدم امسال هم با وجود اینکه تک رقمی بودم و جزء سه رتبه برتر استرس زیادی داشتم تازه هر دو مقطع هم رتبه ای بودم ببینید خیلی باید مصاحبه رو خوب بدید یعنی علاوه بر رتبه تک رقمی نیاز دارید که مصاحبه خیلی خوبی بدید و مقاله هم داشته باشید درکل راضی کردن سه استاد تمام خیلی سخته و این وزنه رو بالا میبره مصاحبه حتی برای من که دانشجوی خودشون بودم بسیار سختگیرانه بود پس… ادامه نظر»

رر
رر

ممنون از توضیحات خوبتون. خیلی مفید بود.
بزرگواری کردید. موفق باشید.

ميم
ميم

موفق باشید انشالله از همین امروز شروع کنید تا سال بعد خبر خوش قبولیتون رو همینجا اعلام کنید

ناشناس
ناشناس

سلام. امسال رتبه های مثل 22 شیراز قبول شدن شاید برا همین شما قبول نشدید. نگران نباشید وبا تلاش بیشتر به مصاحبه های بیشتر بروید سال بعد

رر
رر

خیلی ممنونم از امیدواری که میدهید دوست عزیز. اینجا ظاهرا ادبیاتی ها کمتر اطلاعات میدن.
من تقریبا مطمئن شدم چون مصاحبه م بد بود, حتی حدنصاب رو نیاوردم. بار اولم بود و خیلی استرس داشتم.
همین بیست نمره هم بابت رزومه ام بوده احتمالا.
انشالله موفق باشید.

می
می

امسال در کل ادبیات انگلیسی شش یا هفت نفر قبول شدند چهارنفر شیراز و دو یا سه نفر خوارزمی.رتبه یک و دو قبول شدند در مورد سایر رتبه ها اطلاعی ندارم اما بعید میدونم رتبه ۲۲ قبول شده باشع با این رقابت سخت. دانشگاه تهران بخاطر پربودن ظزفیت هیچکس رو برنداشتن فقط متأسفم که اینهمه ماهارو سرکار گذاشتن وزارت علوم چکار میکنه دوستان باید اعتراض کرد به این بی عدالتی.

رر
رر

لطفا اگر در مورد نتایج و قبول شده ها اطلاع دقیق و صحیح ندارید, بیخود تو دل بقیه رو خالی و ناامیدشون نکنید.
براساس حدس و گمان خیلی ها حرف میزنند و این کار درستی نیست.

safa
safa

من یزد خوندم.واقعا یزد برا تربیت دکتری خیلی راه داره هنوز.حالا میرین متوجه میشوین.فقط ما زبانها باید خودمون تلاش کنیم.ولی دیدی که اساتید بعضی دانشگاهی میدن مثل تبریز و شیراز و دانشگاه ای تهران خیلی فرق میکنه با جاهای دیگه.یزدیها از الان خودشون را آماده کنند با مفاهیم قدیمی Chomsky Skinner ,minimalism .

ناشناس
ناشناس

ممنون اطلاعاتتون خیلی کارا بود

علی
علی

سلام. من تقریبا ناامید دارم یرمیگردم. هر چند پیگیری خودم رو ادامه میدم اما همین جا شکست خودم رو اعلام میکنم. پنج سال کنکور دادم و هر سال پیشرفت کردمهای. رتبه های من تو این پنج سال: 450- 220- 189- 101- 37 به ترتیب هر سال بهتر شدم. اما با جرئت میگم اولین بار در حقم ظلم بزرگی شد. خیلی سخته به خاطر 6 دهم نمره حد نصاب رو نیاری و با این که نفر سومی مردود بشی. بهم گفتن درخواست بده شبانه ثبت نامت کنیم که قبول نکردم. مراحل پیگیری رو ادامه میدم اما شکست خوردم. از همین امروز… ادامه نظر»

ازمون
ازمون

یعنی اون دانشگاه ظرفیتش خالی مونده؟خوب چندنفرمیخواستن؟حدنصاب دست خوددانشگاهه

آموزش زبان
آموزش زبان

ببخشیدشما کجا رفتیدمصاحبه؟رتبتون که خوب بوده

سحر
سحر

واقعادرحق شما ظلم شده.ناراحت شدم.ان شاالله سال بعد.دانشگاهها باگرفتن شهریه گویاکمبودبودجه روجبران میکنن.جای تاسف داره

علی
علی

در جواب دوستان دانشگاه تبریز رفتم. بهم گفتن قبولی. همون دو روز بعد ازمون. یه ظرفیت خالی موند بله. البته کاملا قابل حله. به هر حال ظلم بزرگی بهم شد

میم
میم

علی آقا متنها کمکی که میتونید به خودتون بکنید اینه که پرونده امسال رو همین امروز تو ذهن خودتون ببندید و ازش فاجعه نسازید مطمین باشید حکمتش رو یال بعد که جای بسیار بالاتری خواهید بود میفهمید با هدف قاطع از همین امروز یک کاغذ بزرگ روبروتون بزنید و اسم جایی که باید سال آینده باشید رو بزنید با اطمینان میگم که سال بعد همینجا خبر قبولیتون رو میدید و اثری از غم امسال نمیمونه. تجربه کردم با تمام وجودم و این حاصل تجربم بود به شما برای تمام دوستان ساعی آرزوی موفقیت دارم از ته دا.

علی
علی

خیلی ممنونم از پیام خوبتون. بله امسال برای من همه چی تموم شده. ناحقی بزرگی بود اما به هر حال تموم شده. باورم نمیشه همچین کاری با من بکنن اما به هر حال شده دیگه کاری هم نمیشه کرد. منم ادمی نیستم جا بزنم. میرم برای سال ششم. تا ببینیم بالاخره کی حق خودم رو میگیرم. برای شما هم ارزوی موفقیت میکنم

سارا
سارا

ادیسون هم شکست های بدی خورد یه لحظه فکرکنید قراره ادیسون رشته ما بشید پس تلاش کن. شما که 5 تا کنکور دادی بعضیا بیشترش هم کنکور دادن که آخرش دکتر بشن پس بار ششم را هم امتحان کن. تو که همه چیزو بلدی

علی
علی

هیچ وقت به اندازه الان سخت نبوده. واقعیتش اینه اولین سالی بود که حقم بودرا قبول شم. چهار سال قبلی واقعا حقم نبود. ناراحتم نبودم. اما امسال واقعا حقم بود. حالا شروع کردم بخونم ببینم سال اینده چه اتفاقاتی قراره بیافته

سارا
سارا

توکل بخدا. شاید تهران قبول بشید. رزومه تون را هم قوی کنید حتی با کنفرانسی. موفق باشید

صدرا
صدرا

سلام،علی آقا، پیگیریتون به کجا رسید؟تونستید کاری بکنید؟
یه سوال،میشه لطفا بگین لیسانس و ارشد دانشجوی کجا بودید؟

علی
علی

سلام. الان مجدد در راه تهران هستم چه نتیجه بگیرم چه نگیرمکنم پیگیری میکنم. دانشجوی دانشگاه ازاد بودم

سحر
سحر

ستاره خانم با عرض تبریک به خاطر قبولیتان شما می دانید چه کسانی سبزوار قبول شدند؟ ممنونم

ستاره
ستاره

سلام سحرجان. ممنونم. یه خانم که ارشد هم همانجا (سبزوار) خونده را میدانم دکتری اونجا (سبزوار) قبول شده. ایشون را در علامه دیدم. استعداددرخشان هم هستن ایشون. موفق باشید

سحر
سحر

عذر می خواهم می پرسم یعنی استعداد درخشان هم شرکت کرده بودند و دو مقاله داشتند؟ ممنونم

ستاره
ستاره

خواهش میکنم.سبزوار را با ازمون قبول شدن. در دانشگاههای دیگر با استعداد دعوت شده بودند .مقالاتشون بیش از دوتا بود

سحر
سحر

متشکرم از شما. بله مقالات چاپی خیلی مهم است.

آزمون 97
آزمون 97

البته ایشان هیج مقاله چاپی نداشتند. تصمیم سبزوار با مدیر گروه است. بچه های با مقاله و رتبه خوب را نگرفتند.

یاسمن
یاسمن

سلام.در تیچینگ شیراز بهتره یا اصفهان؟ سپاس

ناشناس
ناشناس

سلام. من چند دانشگاه از شیوه استعداددرخشان قبول شدم که اسمم را در یکی شون ثبت کردم یعنی مدارک صلاحیت عمومی را به آنها تحویل دادم. حالا بقیه دانشگاهها میگن انصراف ار آنها را تحویل شان بدهم چون اسمم یک جا ثبت شده. این درست است؟ خواهش میکنم راهنمایی بفرمایید. سپاس

ازمون
ازمون

سلام دوستان.به‌ تمامی قبول شدگان‌تبریک میگم.لطفا از تجربیاتتون درازمون ومصاحبه برای ماهم بگیدمطمیناقبول شده هازحمت کشیدن وتجربیات مفیدی دارن که به همه کمک میکنه

ناهید
ناهید

سلام. ممنونم. انشالله شما و همه دوستان هم موفق باشید. من رتبه ام 177 شد. فقط باید مشهد میبودم و فردوسی شبانه پذیرفته شدم. برای مصاحبه باید یک پروپوزال در حد 6 ص مینوشتیم و سوال پرسیدن.رزومه پژوهشی من 1 آی اس آی 2 تا اسکوپوس 3 تا علمی ترویجی و 3 تا کنفرانسی بود. از سایت پی اچ دی تست هم با مطالب خوبشون تشکر میکنم که تو روزهای پر استرس کنار داوطلبین بودن.

ازمون
ازمون

ممنون عزیزم.ان شاالله موفق باشید.الحق رزومتون عالیه.تبریک فراوان خانم دکتر

ناهید
ناهید

خیلی ممنون از لطف شما. انشاالله همه موفق شوند.

ستاره
ستاره

استرس نداشته باشید مقاله داشته باشید.سعی کنید روزانه دعوت به مصاحبه شوید مباحث کلیدی هر درس را بلد باشید در مصاحبه

ازمون
ازمون

تشکر.مرسی ازراهنماییتون.شما کجاقبول شدید؟

ستاره
ستاره

خواهش میکنم. یزد. موفق باشید

راحله
راحله

سلام. لطفا اینحا اگه کسی ادبیات انگلیسی قبول شده, بگه ممنون میشم.

ناشناس
ناشناس

سلام. دوستانی که استعداد قبول شدند. الان ما باید ثبت نام کنیم؟

ميم
ميم

علی آقا نتیجه رو به ما بگو نگرانیم داداش ایشالا کارت درست شه به امید خدا

علی
علی

حالا فعلا دارم پیگیری میکنم نتیجه رو اعلام میکنم

به علی آقا
به علی آقا

سلام. منم یزد رفتم مصاحبه، اون خانمی که گفتید 104 یزد قبول شدن در واقع با 108 قبول شدند. اساتید یزد با استاد ایشون دوست هستند. خود خانم روز مصاحبه برای خراب کردن روحیه ما به همگی گفتن که ایشون به این دلیل قبول اند و ما مهم نیستیم. البته خدا را شکر جای دیگری قبول شدم. سپاس

علی
علی

خدا رو شکر. امیدوارم موفق باشید.

به علی آقا
به علی آقا

ممنون. امیدوارم شماهم موفق باشید

آزمون
آزمون

با سلام و خسته نباشید دوستان کسی سبزوار قبول شده؟

ستاره
ستاره

قبول شدم اما نمیرم

آشنا
آشنا

چرا نمی روید اشتباه نکنید اگر روزانه هستید گروه اساتید خوبی داردو جای رشد دارد

safaasl
safaasl

من اردیبهشت عرض کردم که اصل کار مصاحبه است.واقعا متاسفم که با رتبه 32 جایی قبول نشدین.نا امید نشین انشالله شکایت شما جواب میده.دنبال کنید.

علی
علی

سلام. صحبت کردم با تبریز. قرار بر پیگیری بنده شددر. امیدوارم نتیجه بگیرم

امیرعلی
امیرعلی

سلام علی آقا من هم شرایط شما رو دارم با رتبه 29 مردود شدم در صورتیکه یه آقایی با رتبه 80 ارومیه روزانه قبول شده. باهم هماهنگ بشیم برای اعتراض بریم تهران

علی
علی

من با تبریز تماس گرفتم گفتن ما نمره دادیم. اما یه چیز جالب به دست اوردم یعنی فهمیدم. حالا اطلاع میدم.

علی
علی

شما میگید 80. رتبه 104 فکر کنم یزد قبول شده روزانه اون وقت ماها کشکیم! کشک

قبولی
قبولی

من خیلی متاسف شدم وامیدوارم قبول شید ولی همه زحمت کشیدن.تلاش کردن.تخطیه تلاش دیگران خیلی درست نیست.مااز رزومه وسبقه علمی هم خبرنداریم.پارسال منم بارتبه خوب قبول نشدم وکسایی بارتبه پایینترقبول شدن.نگران نباشید.ایشالابه حقتون میرسید

علی
علی

ادرس ایمیل دادم متاسفانه سایت تایید نمیکنه.

safaasl
safaasl

علی اقا کجا قبول شدین؟

علی
علی

تبریز باید میشدم هیچ جا نشدم!

قبولی
قبولی

ای بابا.مگه میشه.کجاهامصاحبه رفتید؟

علی
علی

رتبه من در بین شرکت کننده های تبریز خوب بود نسبت به بقیه. اساتید هم راضی بودن و الان هم صحبت کردم گفتن ما نمره ای دادیم که قبول شی. میرم تهران جهت اعتراض حضوری

safaasl
safaasl

دوستان قبولی روزانه چرا چیزی میگویند در مورد رتبه هاشون و محل قبولیشون؟علی اقا با رتبه 32 کجا قبول شدین؟

علی
علی

سلام. به من از تبریز زنگم زدن قبولیمو گفتن. اما زده مردود! باهاشون تماس گرفتم گفتن ما نمره دادیم. برای اعتراض میرم تهران

safaasl
safaasl

سلام.لطفا قبولی عزیز روزانه رتبه هاشون را میفرمایند؟

علی
علی

ان شاالله بله فردا یه عده سرنوشتشون روشن ترو میشه یکم. امیدوارم هر کس لیاقت داره قبول شه

ناشناس
ناشناس

فردا دکتر میشیم انشالا

ناشناس
ناشناس

سلام دوستان. میشه رتبه های برتر برنامه مطالعاتی شان را شرح دهند؟ سپاس

ناشناس
ناشناس

ای بابا…. کسی نیست؟!
میشه لطفاً بفرمایید تا چه رتبه معمولاً شانس قبولی دانشگاه اصفهان دررشته ما (تیچینگ) را دارن؟ سپاس

علی
علی

دقیق نمیشه گفت. چون مصاحبه اگر خوب باشه خیلی چیزا فرق میکنه. اما شما زیر 50 در نظر بگیرید. این به این مفهوم نیس که بالای 50 شانسی نداره. به طور کلی گفتم. وگرنه پارسال بالای 50 علامه قبول شده

ناشناس
ناشناس

خیلی ممنون

علی
علی

سه تا چهار روز دیگه اینجا بازم شلوغ میشه به امیدخاطر خدا

ناشناس
ناشناس

سلام. لیست مجلات آی اس آی (معتبر) را از کجا دانلود کنم؟ سپاس

1 17 18 19