پارسه
وکیلی
نوگام
کیهان روان
مدرسان شریف
موسسه آموزشی نگاره
عالم زاده
وکیلی
نوگام
دوره نگاره
عالم زاده

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

از اخبار آزمون دکتری جا نمونی! ما همه اخبار رو لحظه‌ای اطلاع رسانی میکنیم! کافیه برای عضویت در کانال تلگرام کلیک کنی … و یا عضو پیج اینستاگرام سایت پی اچ دی تست بشی …

دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی بر اساس حدنصاب نمره تراز مدنظر هر یک از دانشگاه‌ها صورت می‌گیرد؛ در واقع داوطلبانی فرصت حضور در مصاحبه را خواهند داشت که نمره کل آنها بر اساس کارنامه اولیه اعلام نتایج، بیشتر از حداقل نمره اعلام‌شده از سوی دانشگاه‌ها به سازمان سنجش باشد.

پس از برگزاری آزمون دکتری در اسفند ماه، نتایج دکتری ۱۴۰۳ در فروردین منتشر می‌شود. کارنامه اولیه آزمون دکتری شامل درصد کسب‌شده توسط داوطلب در دروس زبان عمومی دکتری، استعداد تحصیلی و دروس تخصصی رشته (سرفصل‌های آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی) است. علاوه بر این، رتبه داوطلب در رشته امتحانی و نمره تراز کسب‌شده توسط وی و نیز مجاز بودن یا نبودن برای انتخاب رشته دکتری از طریق این کارنامه به اطلاع داوطلبان رسانده می‌شود.

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

انتخاب رشته دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

پس از اعلام نتایج دکتری 1403، زمان انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ داوطلبان رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی که مجاز به انتخاب رشته هستند، احتمالاً در اردیبهشت ماه خواهد بود. داوطلبان می‌توانند با مراجعه به دفترچه انتخاب رشته دکتری 1403 نسبت به انتخاب رشته اقدام نمایند. دفترچه انتخاب رشته دکتری دانشگاه‌های سراسری شامل رشته‌محل‌های دارای پذیرش در گرایش‌های مختلف این رشته (گرایش‌های دارای پذیرش دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی در دانشگاه‌های سراسری و آزاد در انجمن دکتری مجموعه مدیریت قابل مشاهده است.) و نیز ظرفیت پذیرش دکتری 1403 مدیریت بازرگانی و راهبردی است.

زمان انتخاب رشته دکتری دانشگاه آزاد ۱۴۰۳ نیز اواخر فروردین آغاز می‌شود که فهرست رشته‌محل‌های دارای پذیرش در دفترچه انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 اعلام خواهد شد.

حد نصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

طی چند سال اخیر، دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی در دانشگاه‌های مختلف بر اساس نمره‌تراز صورت می‌گیرد. بدین صورت که همه داوطلبانی که تراز آن‌ها بالاتر از تراز مدنظر دانشگاه‌ها باشد، فرصت حضور در مصاحبه دکتری آن دانشگاه را خواهند داشت.

در نتیجه محدودیتی برای تعداد داوطلبان جهت حضور در مصاحبه دکتری یک رشته‌محل وجود ندارد.

اطلاع از حدنصاب نمره تراز دعوت به مصاحبه آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی دانشگاه‌های مختلف می‌تواند کمک زیادی به داوطلبان این رشته جهت انتخاب رشته هر چه دقیق‌تر نماید تا فرصت‌های احتمالی خود را از دست ندهند. در جدول زیر، نمره تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی دانشگاه‌های مختلف آورده شده است: 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی 1400

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه یزد

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

6230

دانشگاه گیلان

شبانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

6230

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

6186

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5996

دانشگاه تهران

شبانه

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

5996

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مدیریت بازاریابی

5943

دانشگاه محقق اردبیلی

روزانه

مدیریت بازاریابی

5928

دانشگاه مازندران

شبانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5928

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

5896

دانشگاه اصفهان

شبانه

مدیریت بازاریابی

5856

دانشگاه پیام نور استان تهران – تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5837

دانشگاه تهران

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

5833

دانشگاه گیلان

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5757

دانشگاه سمنان

روزانه

مدیریت بازاریابی

5509

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مدیریت بازاریابی

5273

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5139

دانشگاه الزهرا

شبانه

مدیریت بازاریابی

5139

دانشگاه سمنان

شبانه

مدیریت بازاریابی

4991

دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)

روزانه

مدیریت بازاریابی

4975

دانشگاه پیام نور استان تهران – تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت بازاریابی

4854

دانشگاه تهران (پردیس فارابی قم)

شبانه

مدیریت بازاریابی

4830

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت بازاریابی

4536

پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

4483

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4459

دانشگاه مازندران

روزانه

مدیریت بازاریابی

3413

دانشگاه تهران

شبانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3959

دانشگاه یزد

شبانه

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

3857

پردیس خودگردان دانشگاه یزد

پردیس خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

3846

پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3649

دانشگاه پیام نور استان تهران – تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

رفتار سازمانی و مدیریت
منابع انسانی

3376

پردیس خودگردان دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

3368

پردیس خودگردان دانشگاه تربیت مدرس

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

3297

دانشگاه تهران

پردیس خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3000

پردیس خودگردان دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

2237

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

6714

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت راهبردی

6007

دانشگاه شهید بهشتی

روزانه

مدیریت بازاریابی

5900

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

نوبت دوم

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5807

دانشگاه تهران

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

5777

دانشگاه تربیت مدرس

روزانه

مدیریت راهبردی

5777

دانشگاه سمنان

روزانه

مدیریت بازاریابی

5452

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

5238

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مدیریت راهبردی

5217

دانشگاه تهران

نوبت دوم

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

5154

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

5094

دانشگاه تربیت مدرس

نوبت دوم

مدیریت راهبردی

5073

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

مدیریت بازاریابی

5033

دانشگاه الزهراروزانهمدیریت بازاریابی5009

دانشگاه الزهرا

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

5009

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

4939

دانشگاه علامه طباطبایی

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

4923

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس فارابی قم)

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4890

دانشگاه گیلان

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

4102

دانشگاه گیلان – رشت

نوبت دوم

مدیریت سیاست گذاری
بازرگانی

3658

دانشگاه محقق اردبیلیروزانهمدیریت بازاریابی3332

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس
خودگردان

مدیریت بازاریابی

3309

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس
خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3288

دانشگاه علامه طباطبایی

پردیس
خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3163

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت بازاریابی

3116

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

3086

دانشگاه پیام نور استان تهران- مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

3048

دانشگاه محقق اردبیلی

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

2971

دانشگاه غیرانتفاعی امام رضا (ع)- مشهد

غیرانتفاعی

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی

2709

 

حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی آزاد 98

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز حد نصاب دانشگاه

واحد علوم و تحقیقات

آزاد

مدیریت بازاریابی

2500

واحد تهران مرکزی

آزاد

مدیریت بازاریابی

2500

واحد تهران شمال

آزاد

مدیریت بازاریابی

2500

واحد تهران جنوب

آزاد

مدیریت بازاریابی

2500

واحد رودهن

آزاد

مدیریت بازاریابی

2100

واحد شهرقدس

آزاد

مدیریت بازاریابی

2100

واحد قزوین

آزاد

مدیریت بازاریابی

2100

واحد رشت

آزاد

مدیریت بازاریابی

2000

واحد قم

آزاد

مدیریت بازاریابی

2000

واحد سمنان

آزاد

مدیریت بازاریابی

2000

واحد بابل

آزاد

مدیریت بازاریابی

1900

واحد ساری

آزاد

مدیریت بازاریابی

1900

واحد زنجان

آزاد

مدیریت بازاریابی

1900

واحد تهران جنوب- مرکز بین المللی کیش

آزاد

مدیریت بازاریابی

1600

واحد علوم تحقیقات- مرکز آموزش بین المللی قشم

آزاد

مدیریت بازاریابی

1600

واحد امارات متحده عربی

آزاد

مدیریت بازاریابی

1200

 

تخمین تراز قبولی تکمیل ظرفیت دکتری مدیریت بازرگانی 96

دانشگاه / مؤسسه

دوره

گرایش

تراز قبولی بدبینانه

تراز قبولی منطقی

تراز قبولی خوشبینانه

 دانشگاه شهید بهشتی-تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

54185445

52215417

50205220

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

51475174

49505146

47494949

دانشگاه تهران

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

49254952

47284924

45274727

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

48824909

46854881

44844684

دانشگاه تهران

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

48124839

46154811

44144614

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

48054832

4608804

44074607

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

مدیریت بازاریابی

47964823

45994795

43984598

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

47744801

45774773

43764576

دانشگاه تهران

نوبت دوم

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

47354762

45384734

43374537

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

46284655

44314627

42304430

دانشگاه اصفهان

روزانه

مدیریت بازاریابی

46244651

44274623

42264426

دانشگاه تهران

نوبت دوم

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

46244651

44274623

42264426

دانشگاه سمنان

روزانه

مدیریت بازاریابی

44984525

43014497

41004300

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

روزانه

مدیریت بازاریابی

44404467

42434439

40424242

دانشگاه یزد

روزانه

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

44004427

42034399

40024202

دانشگاه اصفهان

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

43524379

41554351

39544154

دانشگاه تهران(پردیس فارابی قم)

نوبت دوم

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

42964323

40994295

38984098

دانشگاه الزهرا(س)-تهران(ویژه خواهران)

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

42924319

40954291

38944094

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

42334260

40364232

38354035

دانشگاه سمنان

نوبت دوم

مدیریت بازاریابی

39984025

38013997

36003800

دانشگاه تهران (پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

38383865

36413837

34403640

دانشگاه تهران (محل تحصیل پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

36873714

34903686

32893489

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

36063633

34093605

32083408

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان کیش)

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

35683595

33713567

31703370

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت بازاریابی

35473574

33503546

31493349

دانشگاه پیام نور استان تهران-مرکز تحصیلات تکمیلی تهران

پیام نور

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

35303557

33333529

31323332

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

35073534

33103506

31093309

دانشگاه اصفهان

پردیس خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

34863513

32893485

30883288

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

34613488

32643460

30633263

دانشگاه یزد

پردیس خودگردان

رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

30033030

28063002

26052805

دانشگاه علامه طباطبایی-تهران

پردیس خودگردان

مدیریت بازاریابی

26552682

24582654

22572457

دانشگاه تهران(پردیس خودگردان البرز کرج)

پردیس خودگردان

مدیریت سیاست گذاری بازرگانی 

26342661

24372633

22362436

 

مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی

نتایج انتخاب رشته دکتری ۱۴۰۳ احتمالاً اواخر اردیبهشت ماه اعلام خواهد شد و زمان اعلام نتایج انتخاب رشته دکتری آزاد 1403 نیز احتمالاً در خردادماه خواهد بود.

زمان مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ قاعدتاً از اوایل خرداد ماه و زمان مصاحبه دکتری آزاد ۱۴۰۳ در تیرماه خواهد بود.

داوطلبان لازم است در فرصت باقی‌مانده نسبت به کسب آمادگی جهت حضور مؤثر در مصاحبه دکتری و پذیرفته شدن در این مقطع تلاش نمایند.

منبع: گروه وب‌گردی پی اچ دی تست

 

مطالب پیشنهادی:

 

گرایشهای دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی چیست؟

در متن این مطلب، همه جزئیات لازم در خصوص آزمون دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی ذکر شده است.

آیا دعوت به مصاحبه دکتری مدیریت بازرگانی و راهبردی به معنای قبولی قطعی است؟

خیر، همواره دعوت به مصاحبه از داوطلبان به صورت چند برابر ظرفیت پذیرش صورت می‌گیرد. علاوه بر این، نمره مصاحبه تأثیر به‌سزایی در پذیرش در مقطع دکتری دارد. بنابراین، در صورت دعوت به مصاحبه لازم است تلاش مضاعفی جهت پذیرش قطعی در این مقطع داشته باشید.

حد نصاب نمره مصاحبه دکتری چیست؟

در آزمون دکتری دو حدنصاب مطرح است؛ 1- حدنصاب تراز دعوت به مصاحبه دکتری: که در این مطلب توضیحات کاملی در این خصوص ارائه شده است. 2- حدنصاب نمره مصاحبه دکتری: اعمال حد نصاب نمره قبولی دکتری بدین صورت است که اگر داوطلبی نمره حدنصاب مصاحبه دکتری که مدنظر دانشگاه است را کسب نکند، حتی اگر به لحاظ میانگین نمره آزمون کتبی و مصاحبه بالاتر از همه رقبا باشد، باز هم در آن رشته‌محل پذیرش نخواهد شد. بدین صورت عملاً تأثیر نمره آزمون کتبی در قبولی دکتری برای این دسته از داوطلبان از بین می‌رود و دست دانشگاه‌ها برای رد قطعی داوطلبان باز است. بر اساس دفترچه انتخاب رشته دکتری، حد نصاب مصاحبه دکتری ۱۴۰۳ اعمال خواهد شد.

ثبت‌نام
باخبرم کن!

1 دیدگاه
تازه‌ترین
قدیمی‌ترین
بازخورد (Feedback) های اینلاین
مشاهده همه دیدگاه ها
گرامی
اردیبهشت ۳۰, ۱۴۰۲ ۶:۴۰ ب٫ظ

سلام محل مصاحبه پردیس دانشگاه تهران قشم در کجاست؟