مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

1) مدیریت بازاریابی

2) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار – رفتار مصرف‌کننده)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

1) مدیریت دولتی

1) تصمیم‌گیري و خط‌مشی‌گذاري عمومی

2) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

2) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

1) سیاستگذاري دولتی (خط‌مشی‌گذاري عمومی)

2) رفتاري

3) سیاستگذاري علم و فناوري

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاري دولتی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

1) مدیریت صنعتی

1) تولید و عملیات

2) تحقیق در عملیات

3) مدیریت سیستم‏ها

4) استراتژی صنعتی

5) مالی

2) مدیریت تکنولوژي

1) مدیریت نوآوري

2) مدیریت تحقیق و توسعه

3) مدیریت انتقال ­تکنولوژی و مالکیت معنوی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2165

‌رشته و گرایش

1) مدیریت راهبردي

2) آینده‌پژوهی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

2166

رشته و گرایش

1) مدیریت پیشگیري از جرم

2) مدیریت رسانه‌اي

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2167

‌رشته و گرایش

1) مدیریت فناوري اطلاعات

1) کسب‌و کار هوشمند

2) مدیریت خدمات و توسعه فناوري

2) مدیریت اطلاعات*

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌هاي اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهاي بین‌المللی نفت و گاز

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهاي نفت و گاز)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

کارآفرینی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌هاي کارآفرینی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگري

1) مدیریت

2) اقتصاد

3) فرهنگ

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاري در گردشگري، برنامه‌ریزي توسعه و مدیریت گردشگري)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی دانش‌آموختگان رشته‌هاي کارشناسی‌ارشد علوم انسانی امکان شرکت در آزمون دکتري گردشگري را خواهند داشت، ولی الویت نهایی در پذیرش با کارشناسان ارشد رشته‌هاي مدیریت گردشگري، جغرافیا و برنامه‌ریزي توریسم و سایر رشته‌هاي مرتبط با گردشگري خواهد بود.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۰۸۴)

 1. فاطى گفت:

  سلام . بچه ها گرایشم مدیریت دولتى با رتبه ۷۱۱ و تراز ۳۱۰۲ امکان قبولى در شبانه یا پیام نور رو دارم. خواهش میکنم از دوستان اگه کسى میتونه راهنمایی بکنه.

 2. سهیلا شکوری گفت:

  با سلام وخسته نباشید
  به نظرتون با رتبه ۴۷۵ در رشته مدیریت بازرگانی به مصاحبه دعوت میشم

 3. مديريت دولتى گفت:

  سلام
  سوالى دارم خواهشا پاسخگو باشید در صورت اطلاع
  ما که مدیریت دولتى هستیم میتونیم مدیریت سازمانهاى دولتى و سیاستگذارى علم و فناورى رو انتخاب کنیم؟؟؟
  چون زیر مجموعه مدیریت دولتى اومده توى دفترچه

 4. مديريت دولتى گفت:

  سلام عزیزان
  توى سرفصل هاى دفترچه دانشگاه آزاد مدیریت و برنامه ریزی فرهنگى زیر مجموعه مدیریت دولتى اومده این درسته؟؟؟
  یعنى ما که مدیریت دولتی هستیم میشه این رو هم انتخاب کنیم؟؟

 5. دل آرام گفت:

  سلام دوستان من پارسال با نمره کل (کتبی ومصاحبه )۲۲/۶۵در رشته منابع انسانی دانشگاه آزادهیچ جا قبول نشدم حتی در تکمیل ظرفیت به نظر شما امسال رتبه ۳۵۰مدیریت دولتی میشه قبول شد من که ناامیدم هرچه پارسال تکمیل ظرفیت اعلام میشد عوض اینکه نزدیک به قبولی بشم فاصله ام با تراز قبولی بیشتر میشد حیرون مونده بودم جریان چیه برعکس میشد نمیدونم امسال چی بشه

 6. یاحق گفت:

  سلام دوستان من پارسال با نمره کل (کتبی ومصاحبه )۲۲/۶۵در رشته منابع انسانی دانشگاه آزادهیچ جا قبول نشدم حتی در تکمیل ظرفیت به نظر شما امسال رتبه ۳۵۰مدیریت دولتی میشه قبول شد من که ناامیدم هرچه پارسال تکمیل ظرفیت اعلام میشد عوض اینکه نزدیک به قبولی بشم فاصله ام با تراز قبولی بیشتر میشد حیرون مونده بودم جریان چیه برعکس میشد نمیدونم امسال چی بشه

 7. سعید گفت:

  سلام از دوستان کسی می دونهاولویت دانشگاه های تهران و شهرستان تو رشته مدیرت به لحاظ اعتبار دانشگاه چجوریه؟ مثلا بین دانشگاه های تهران تربیت مدرس ، علامه بهشتی خوارزمی امام صادق امام حسین پزوهشکده ها و غیره ترتیب اولویت چیه؟یا مثلا تو دانشگاه های شهرستان بین قردوسی و سییستان وسمنان و… ترتیب اولویت چیه؟

 8. 20 گفت:

  سلام لطفا راهنمایی کنید
  با رتبه ۵۰۰ مدیریت دولتی به مصاحبه دانشگاه آزاد شهرستان قزوین دعوت میشم؟
  و اگر دعوت شم با یک مقاله ISC و ۲ کنفرانس بین المللی داخلی شانسی برای قبولی دارم

 9. حسین گفت:

  سلام .
  برای انتخاب رشته دردوره های نوبت دوم وپردیس ها حدنصاب چه رتبه هایی دارای شانس بالاتری هستند.(رشته مدیریت بازرگانی).لطفا راهنمایی بفرمائید.

 10. مدیریت بازرگانی-پیرمرد گفت:

  با سلام

  دوستان اگر کسی اینجا تجربه و اطلاعاتی از مصاحبه پیام نور و پردیس دارد لطفا بیان کند، با تشکر.

 11. محسن گفت:

  یکی جواب بده لطفا ایا راسته دکترای امسال شده ۳ سال یا شایعه است؟؟؟لطفا جواب بدین

 12. فاطمه گفت:

  سلام ببخشید من رتبه ۱۷۱ دولتی رو آوردم. به نظرتون روزانه شهرستانها دعوت به مصاحبه میشم؟ کلا وضعیت بچه های دولتی چه جوریه؟

 13. دکتر آینده! گفت:

  سلام
  دوستانی که سالهای گذشته آزاد قبول شدن یا اطلاعی در این زمینع دارن لطفا زاهنمایی کنن
  رشته مدیریت دولتی شرکت کردم
  رتبه ام شده هفتاد تو سهمیه ایثارگران،اخرین رتبه قبولی هم ۱۲۰۰ هستش،هم روزانه مجاز شدم هم پردیس و ازاد
  سال گذشته هم با رتبه ۱۱۰ تو سراسری مجاز شدم که متاسفانه تو مصاحبه ها از پردیس و پیام نور قبول نشدم
  آزاد شرایطش چطوریه به نظرتون؟!
  معدل ارشدم شانزده و یه مقاله ای اس سی دارم که اکسپت شده و تو نوبت چاپه
  به نظرتون ازاد تهران امید قبولی دارم؟ مصاحبه مطمنم دعوت میشم فقط نمیدونم شرایط تو مصاحبه چطوری خواهد شد…
  ممنون از راهنمایی دوستان

 14. لیلی گفت:

  سلام دوستان دفترچه ی آزاد کی میاد ؟

 15. پرواز گفت:

  سلام کسی میدونه اعلام دعوت به مصاحبه بر أساس اولویت انتخاب رشته هست یا مثلا اعلام تراز مد نظر دانشگاه و مراجعه همه ی کسانی که از تراز حد نصاب بیشتر باشند جهت مصاحبه به دانشگاه مد نظر؟

 16. مریم گفت:

  بزارکسی خوب جواب بده اخه من چه کارکنم باتراز۴۱۶۰بگیدکجاهابزنم که شانس قبولیم بره بالا

 17. مديريت دولتى گفت:

  سلام عزیزان
  در مدیریت دولتى کدوم گرایش بهتره
  منابع انسانى، خط مشى گذارى، رفتار، یا تطبیقى؟؟؟

 18. محسن گفت:

  سلام دوستان میشه امسال پیام نور و پردیس رو زد اگه قبول شدیم نریم محروم میشیم یا نه ؟؟؟؟

  • زهرا گفت:

   خواهشا اگر نمی خواین برین پیام نور و شبانه رو نزنین و حق بقیه رو ضایع نکنید

   • محسن مدیریت صنعتی گفت:

    حق کسی ضایع نمیشه این حرف شما برای کنکور ۹۴ به قبل بود که برای هر رشته محلی رتبه های بالاتر و چند نفر محدود به اونجا دعوت میشدن در حالی که ممکن بود چند نفرشون در مصاحبه شرکت نکنن و اونوقت یکی که رتبش پایین تره و میخواد بره، مصاحبه نیاره در حالی که دو ساله هر کسی که تراز رو میاره به مصاحبه دعوت میشه و شما برای دعوت به مصاحبه نیازی نیست نگران این باشید که چند نفر جلوتر از شما اون کد رو انتخاب میکنن

 19. Bita گفت:

  بچه ها وقتی فقط تو کد امتحانی میشه انتخاب رشته کرد؟؟؟مثلا٢١۶۶ک مدیریته فقط گرایشای خودش که خیلی کمه؟؟؟نمیشه گرایشای دیگه رو انتخاب کرد؟؟

  • مدیریت ۲۱۶۶ به bita گفت:

   سلام عزیز شما هم ۲۱۶۶ هستین اره واقعا تعداد پذیرشش افتضاحه البته من در اثر سهل انگاری این کد رشته برام انتخاب شده متاسفانه کسی می دونه ازاد رو میتونیم گرایش دیگه بزنم یا نه

 20. پرواز گفت:

  رتبه ١١٩ دولتی روزانه میارم

 21. پرواز گفت:

  سلام دوستان
  من رتبه ١١٩ مدیریت دولتی آوردم ،
  به نظرتون دوره روزانه قبول میشم؟؟!
  ممنون میشم کمکم کنید
  کل شرکت کننده ها٩٠٧٠
  و نمره کل من ۴۵٣۴

 22. عطا مدیریت گفت:

  سلام دوستان در مدیریت دولتی با رتبه ۲۵۹ به شبانه و پیام نور امیدی هست؟

 23. آیلین گفت:

  وای خدا! ظرفیت مالی چرا اینطوریه؟ افتضاحه!

 24. زهرا گفت:

  بچه ها به نظر شما من با رتبه ۸۰۰ در رشته مدیریت بازرگانی که ۹۱۰۰ نفر مجاز شدن شانس دعوت به مصاحبه پیام نور و سبانه را دارم؟

 25. نسیم گفت:

  توروخدا جواب بدین
  کارافرینی رتبم شده ۲۹۹
  ترازم ۲۲۰۰
  تعداد افراد شرکت کننده ۱۰۵۷ نفر
  آخرین رتبه مجاز آزاد ۱۰۲۸ و روزانه ۱۴۶
  من آزاد تهران میخوام
  DBAبا معدل ۱۹ دارم
  امیدی هست؟؟؟

 26. شهلا گفت:

  سلام.دوستان توروخدا منو راهنمایی کنید.من تو رشته مدیریت مالی رتبه ام شده ۳۶۶که برا روزانه اخرین رتبه ۹۰ بود مجاز نشدم وترازم ۲۱۲۲ از اخرین نفر مجاز که ۲۶۱۸است.به نظرتون برا سایر دوره ها منظورم شبانه و پردیس دعوت به مصاحبه میشم.ممنون

 27. Fd گفت:

  رتبه ٩٠ مدیریت فناورى اطلاعات هستم
  ١ مقاله ISI
  ١مقاله scopus
  ١ مقاله علمى پژوهشى
  ٣ تا کنفرانس بین المللى
  ٣ تاملى
  ٢ تا کتاب
  ٨ سال تدریس
  شبانه شانسى دارم؟؟

 28. علی گفت:

  هزینه تحصیل دکتری در شبانه و پردیس و ازاد یکی هست با احتساب افزایش ۱۰ درصدی سال بعد حدود ۹۰ میلیون تمام میشود.

 29. علی گفت:

  هزینه دکتری در شبانه و پردیس و ازاد یکی هست با احتساب افزایش ۱۰ درصدی سال بعد حدود ۹۰ میلیون تمام میشه.

 30. علی گفت:

  اینجور که معلومه حداکثر تا رتبه ۱۰۰۰ رشته مدیرت بازرگانی به مصاجبه ها میشن شاید؟؟؟؟

 31. علی گفت:

  در رشته مدیریت بازرگانی از هر ۱۰۰۰ نفر ۳ نفر روزانه و ۷ نفر شبانه و پام نور و پردیس. ظرفیت ها رو خیلی کم کردن.و برای هر یک نفر مصاحبه روزانه ۱۵ نفر مجاز شدند ؟؟؟؟؟
  من رتبم ۳۲۰ شده و اخرین رتبه روزانه ۴۵۰ هستش چه شود امسال…..

 32. دولتى گفت:

  سلام هم رشته اى ها
  رشته من مدیریت دولتى و تعداد شرکت کنندگان ٩٠٣٧ نفر
  نمره کل من ۴٠٩٨
  رتبه در سهمیه آزاد ٢٠٣
  تعداد افراد مجاز در روزانه ٧۴۶
  تعداد افراد مجاز در سایر ٨۶۵۵
  کجاها امید میشه داشت؟؟

 33. زهرا گفت:

  سلام.من رتبه ۴۷۹ فناوری شدم. به نظرتون شبانه شانسی دارم برای دعوت به مصاحبه؟
  یه سوال دیگه در انتخاب رشته فقط باید گرایش خودمون رو بزنیم؟ممنونم

 34. مدیریت ۲۱۶۶ به دوستان هم رشته ایی و هم کد رشته ایی گفت:

  من اشتباها و سهوا با اشتباه فردی که در کافی نت کار می کرد بازاریابی بودم ولی برام کد رشته ۲۱۶۶ زده حالا من بدبخت نمیدونم چکار کنم رتبه ام در ازاد ۴۴۹ و با سهمیه ۳۱ ، اصلا نمیدونم منابعش چیه چون من موقع ثبت نام خودم ثبت نام نکردم به گمونم که‌مثل پارسال همشون مدیریت نمیدونستم تفکیک ان ، حالا چکار کنم ایا ازاد میتونیم تو انتخاب رشته رشته خودمو بزنم

 35. 0000کنکوری000000000 گفت:

  تورو خدا ج بدین …خواهشا دوستان اگه اطلاع دقیق دارن جواب بدن حتماسوال بقیه دوستانم هست…….

  من بازرگانی (کد ۲۱۶۲) شرکت کردم و علاقمند به گرایش منابع انسانی هستم…ولی چون ظرفیت منابع انسانی در کد رشته بازرگانی خیلی پایینه می خواستم بپرسم آیا می تونم تو انتخاب رشته گرایش های منابع انسانی زیرمجموعه کد رشته مدیریت دولتی (کد ۲۱۶۳) رو بزنم؟؟؟؟

 36. مالی گفت:

  سلام
  دوستان با رتبه ۱۲۶ مجموعه مالی امیدی به شبانه هست؟

 37. منصور گفت:

  سلام به همه دوستان و آرزوی موفقیت تک تک شما

  دوستان کسی میدونه هزینه تمام شده دکترای شبانه و پیان نور و پردیس و آزاد چقدره؟

  خودم رشته ام مدیریت صنعتی هستش

 38. بی نام گفت:

  سلام و وقت بخیر
  با رتبه ۲۱۴۰و نمره کل ۲۲۱۰از ۸۶۵۵ مدیریت دولتی امیدی به آزاد هست یانه؟
  و رزومه شامل دومقاله داخل دانشگاهی. اکسپت ای اس ای .حضور در کنگره بین المللی و یک مقاله پذیرش شده از کنکره بین المللی. معدل ۱۹/۰۲ و پایان نامه۲۰
  لطفا در صورت اطلاع جواب بدید

 39. احمد گفت:

  با رتبه ۱۵۰ مدیریت رسانه امیدی به قبولی است؟؟؟؟؟؟؟

  • مدیریت ۲۱۶۶ به احمد گفت:

   سلام شماهم کد ۲۱۶۶ هستید من البته ارشد بازرگانی هستم متاسفانه با نااگاهی خودم و سهل انگاری کافی نت بیرون ، کد رشته ۲۱۶۶ برای من زدن چون گفتن چه رشته بزنم گفتم مدیریت تو نگو امسال لچتین مدیریت منظور رسانه اس نه مدیربتی که مثل پارسال کل رشته ها بود به هیچ عنوان نمیدونستم ، حالا اگه منابع رو میدونین برا مصاحبه به منم بگین من حتی وقتی هنو اعلام نکردن ازاد و سراسری ادغام ازمون ثبت نام کردم ، و کد ۲۴۵۰ رو زدم لعدم که گفتن ادغام شده و لازم نیست کسانی که جدا جدا سراسری و ازاد شرکت کردن دوباره ثبت نام کنن ، حالا من این وسط بیچاره شدم ، مجاز شدم با رتبع ازاد ۴۴۹ و سهمیه ۳۱ ، حالا چه کنم حتی برگه ازاد ثبت نامی رو دارم مال ازادم امسال که ۲۴۵۰ رو زدم بازرگانی بازاریابی

 40. سعید گفت:

  دوستان۱۳۴ امیدی به قبولی هست؟

 41. منصور گفت:

  سلام.دوستان تعداد شرکت کننده ها در آزمون در گرایشتون چقدر بود؟ممنون

 42. محسن گفت:

  به نظر شما اگه پردیس بزنیم قبول بشیم نریم میتونیم سال دیگه دوباره کنکور سراسری بدیم یا محروم میشیم ؟؟

 43. منصور گفت:

  سلام دوستان

  بنظرتون پیام نور ارزش داره بریم؟
  کسی هست که نزدیکانش در پیام نور باشن یا اطلاعات خوبی داشته باشه؟
  و بنظرتون بین آزاد و پردیس و بین الملل و پیام نور کدومشون بهتره؟

  سطحشون رو هم اگه میدونید لطف کنید بگید.

  بسیار ممنون

 44. مریم گفت:

  سلام بچه ها بنظرتون من با رتبه ۸۱ مدیریت فناوری کجا قبول میشم رزومه هم ندارم.

 45. مهسا گفت:

  باسلام من مدیریت دولتی هستم رتبم ۲۷۰۰شده ایا دعوت به مصاحبه پیام نور میشوم ؟؟؟

 46. سعید گفت:

  رشته مدیریت فناوری اطلاعات
  رتبه ۳۸
  تراز ۵۲۲۹
  دوستان کجاها مصاحبه دعوت میشم؟ احتمال قبولی هست؟
  دوتا مقاله ترویجی و یه پژوهشی پذیرفته شده دارم، دو کتاب در دست چاپ که به مصاحبه نمیرسه ولی توصیه نامه مربوط بهشون از طرف استاد هست، ۲تا ترویجی هم در دست داوری. ۴تا هم مقاله کنفرانسی دارم. نمره msrt هم ۷۴ و تولیمو ۵۳۳٫
  رشته ارشد هم مهندسی فناوری اطلاعات گرایش امنیت بودم.
  کجاها رو بزنم؟ راهنمایی کنید، من تو این رشته غریبم :))

 47. راحيل- مديريت فناوري اطلاعات گفت:

  سلام دوستان رشته من مدیریت فن اوری اطلاعات هست رتبه ام ۶۵٠ شده امیدی هیت ازاد یا پیام نور یا پردیس قبول بشم

 48. فاطمه گفت:

  بچه ها من رشتم مدىرىت دولتى هست رتبم ۷۱۱ و ترازم ۳۱۰۲ هست لطفا بگىن امکان قبولى در شبانه یا پىام نور است؟؟ خواهش مىکنم جواب بدىن

 49. لیلی گفت:

  نمره کل ۸۲۷
  رتبه در سهمیه ۶۴۶۲
  آخرین رتبه دانشگاه سراسری۷۴۶
  آهرین رتبه دانشگاه آزاد۸۶۵۵
  تخصصی رو ۵درصد زدم
  استعداد ۲۰
  زبان سفید
  شانس قبولی تو دانشگاه آزاد رو دارم؟؟؟

 50. مریم گفت:

  راهنماییم کنیدبارتبه ۱۸۶مدیریت دولتی دعوت به مصاحبه میشم؟

 51. منصور گفت:

  بچه ها من مدیریت صنعتی رتبه ام متاسفانه ۶۱۰ شده
  رزومه ندارم
  البته همه رو محاز شدم.
  بنظرتون امیدی هست؟
  هر چی باشه میرم.
  روزانه،شبانه،پردیس،غیر انتفاعی،آزاد،بین الملل

  البته پذیرشهای پارسال رو دیدم خیلی ظرفیت بالا بود

  تو رو خدا راهنمایی کنم

 52. منصور گفت:

  بچه ها من مدیریت صنعتی رتبه ام متاسفانه ۶۱۰ شده
  رزومه ندارم
  البته همه رو محاز شدم.
  بنظرتون امیدی هست؟
  هر چی باشه میرم.
  روزانه،شبانه،پردیس،غیر انتفاعی،آزاد،بین الملل

  تو رو خدا راهنمایی کنم

 53. نسیم گفت:

  سلام
  من رشته مدیریت کارافرینی رتبه م شده ۲۹۹
  بجز روزانه بقیه جاها رو مجاز شدم
  DBAدارم با معدل ۱۹ ولی مقاله ندارم
  آزاد تهران با این وضعیت شانس قبولی دارم؟

 54. عارف گفت:

  هرچقدر که تونستم مطالعه کرده بودم تا جای ممکن به همه منابع مسلط بودم بعد این همه سال و سه مقطع کنکور رو رد کردن و قبولی تو بهترین دانشکاه های کشور نمی دونم توی دکتری چرا باید اینقدر تحقیر آمیز رتبه بیارم باورم نمیشه ۱۰۸۳٫ خیلی برام مهم بود اما………..
  دیگه توان کنکور دکتری رو ندارم خداحافظ

  • محسن مدیریت صنعتی گفت:

   سلام نا امید نشید دوست من هم پارسال خوند ولی غیرمجاز شد در حالی که من پارسال مجاز شدم اما قبول نشدم امسال دوباره خونده و رتبش دو رقمی شده در حالی که من سه رقمی (۳۰۰) شدم و قطعا میدونم روزانه قبول نمیشم اصلا نا امید نشید و برای موفقیت خودتون گام بردارید رزومتون رو قوی کنید قطعا سال آینده از آن شماست.
   این رو هم مد نظر داشته باشید مدرک دکتری نشون دهنده موفقیت افراد نیست.

   • توکل کن گفت:

    سلام.خیلی با شخصیت و با احترام به همه با حوصله جواب میدید…از خدا میخوام امسال معجزه زندگیتون رو ببینید و خوشحال شید در این کنکور..فکر کنم شما سایت مدیر هم کامنت گذاشته بودین..من رتبم حدود ۲۰۰ صنعتیه..شبانه امیدی هست؟دو ترم تدریس…همینووالبته فارغ التحصیل دانشگاه تهران و معدل هام همه بالای ۱۹ . کلی دوره تخصصی گواهینامه بین المللی دارم.

    • محسن مدیریت صنعتی گفت:

     سلام
     ممنون از حسن نظرتون با رتبه ۲۰۰ به احتمال زیاد شبانه دعوت به مصاحبه میشید البته بستگی به دانشگاه و شهرش داره ولی شبانه دانشگاه تهران رو بعید میدونم رتبتون قطعاً به پردیس میخوره اگر براتون مدرکش فرقی نمیکنه هزینش تقریباً یکیه و شما میتونید روی پردیس ها حساب باز کنید که حتما میارید. با توجه به رزومه خوبتون به احتمال زیاد هر جا بیارید قبولتون میکنند. بله اونجا هم کامنت گذاشتم و برای شما هم آرزوی موفقیت دارم. امسال سال سرنوشت سازی برای من هست برام دعا کنید

 55. تراز گفت:

  سیاست علم فناوری شهرستان مثل دانشگاه مازندران تراز چند می خاد؟

 56. مدیریت بازرگانی-پیرمرد گفت:

  سلام به همگی

  لطفا دوستان اگر منبعی درمورد رتبه های قبولی پارسال در دانشگاههای مختلف دارد معرفی کند.

  با سپاس فراوان

 57. زهرا گفت:

  سلام به نظرتون با ۸۱۸ پیام نور دعوت میشم؟ بازرگانی اخرین رتبه مجاز ۹۱۲۰ بوده.

 58. مریم گفت:

  سلام رتبم ۱۸۶شدمدیریت دولتی

 59. سعید گفت:

  رشته مدیریت فناوری اطلاعات
  زبان ۳۱
  استعداد ۴۷
  تخصصی ۲۷
  رتبه ۳۸
  دوستان کسی میدونه خوبه یا نه؟ کجاها دعوت میشم مصاحبه؟ احتمال قبولی هست؟

 60. فردین گفت:

  من مدیریت فناوری اطلاعات ۶۷ شدم نمیدونم خوبه یا نه ؟

 61. وحید گفت:

  با سلام,
  نمره تراز دانشگاه های تهران ازاد و بین الملل چند هست تقریبا؟
  ممنون از شما

 62. محسن مدیریت صنعتی گفت:

  با ۲۹۷ به نظرتون روزانه میارم؟ شبانه چی؟

 63. الینا گفت:

  سلام.رشته مدیریت دولتی رتبم شده ۴۱٫من سال اولیه ک شرکت میکنم از ی رشته غیرمرتبط.لطفا بچه های مدیریت دولتی بهم بگن رتبه م تو چ وضعیتیه؟ممنون میشم

  • محسن مدیریت صنعتی گفت:

   سلام یه دوست مشاور گفتن (درست و غلطشو نمیدونم):
   پارسال ۸۱ نفر روزانه مدیریت دولتی گرفتن. ۱۶ نفر نوبت دوم / ۱۰ نفر پیام نور / ۴۳ نفر پردیس خودگردان /

 64. رامین گفت:

  بازرگانی. تخصصی ۵۱٫ استعداد ۷ و زبان ۲٫ رتبه ۴۶

 65. مدیریت بازرگانی-پیرمرد گفت:

  سلام

  رتبه ۱۷۵ بازرگانی
  ۲۲/۰۸ تخصصی
  ۵۲/۳ استعداد
  ۵۰ زبان

  از متخصصین امر می خواهم شانسم رو برآورد کنید بخصوص برای پیام نور

  • مدیریت صنعتی صنعتی گفت:

   عالیه دیگه چی میخواید

   • مدیریت بازرگانی-پیرمرد گفت:

    این که راهنمایی کنید ببینم کجا شانس قبولی دارم، روزانه دارم شانس؟ پیام نور؟

    • محسن مدیریت صنعتی گفت:

     یه دوست مشاور اینجوری گفتن (درست و نادرستشو نمیدونم):

     بازرگانی پارسال فقط ۴۷ نفر روزانه گرفته. ۱۶ نفر نوبت دوم و ۳۸ نفر پردیس. یعنی کل پذیرش ۱۰۱ نفر بوده.

     • محسن مدیریت صنعتی گفت:

      با توجه به این تعداد حتما میتونید در پردیس و پیام نور پذیرش بگیرید کما اینکه اگر رزومه خوبی داشته باشید روزانه و نوبت دوم هم شانس دارید
      البته این نظر منه چون همون دوست مشاور گفتن “با رتبه ۲۰۰ برای اینکه جزو اون ۶۰-۷۰ نفر روزانه و نوبت دوم باشید باید رزرومه خوبی داشته باشید” موفق باشید

 66. محسن گفت:

  سلام دکترای مدیریت بازرگانی. رتبه ۱۴۹۳. اخرین رتبه مجاز ۹۱۲۰ . تخصصی ۱۷/۰۸ استعداد ۱۶/۶۷ ب نظرتون دانشگاه آزاد قبول میشم؟

 67. سالسا گفت:

  دوستان با سلام

  خواهشمندم لطف کنید بعد از دیدن نتایج رتبه و درصدها و تراز رو در همین صفحه اعلام کنید

 68. Fateme گفت:

  سلام،خسته نباشید،ارشد شیلات دارم و میخوام مدیریت دولتی بخونم،حالا سراسری یا آزاد فرقی نداره،میتونم؟اگه میتونم چه جوری؟

 69. بی نام گفت:

  سلام و خداقوت
  لطفا اگه اطلاع دارید جواب بدین.
  رشته مدیریت دولتی
  تخصصی 15 درصد
  استعداد 20 درصد
  زبان صفر درصد امیدی به دانشگاه آزاد هست یانه؟؟؟؟؟؟

 70. سینا گفت:

  با سلام
  برای دو درس بازاریابی و رفتار مصرف کننده لطف می کنید منبع معرفی کنید؟

  • Nia گفت:

   سلام
   بازاریابی فقط بازاریابی علیرضا مروج کتاب پارسه، حداقل امسال 70 درصد رو پوشش میداد. رفتار هم کتاب رفتار سیدجوادین و کتاب رفتار بین الملل نوروزی. خودم فقط با سیدجوادین 70 پاسخ دادم

 71. مریم گفت:

  بچه هامن تخصصی 34درصدوزبان 5درصداستعدادصفربه نظرتون رتبم چندمیشه

 72. عباس گفت:

  سلام دوستان .بنده لیسانس فیزیک وارشد ژءوفیزیک دارم ایا برا دکتری مدیریت شانس قبولی دارم.

 73. اشکان گفت:

  رشته مدیریت فناوری اطلاعات
  تخصصی: 32
  استعداد: 52
  زبان: 36

  به نظرتون رتبم چند میشه؟ کجاها دعوت میشم به مصاحبه؟ روزانه یا شبانه؟

 74. مرضیه راهبردی گفت:

  سلام
  با درصد های زیر امیدی به قبولی هست در رشته مدیریت راهبردی؟ حدود رتبه رو کسی میتونه حدی بزنه؟
  در دانشگاه آزاد چقدر احتمال قبولی دارم و سهم مصاحبه چقره چون در زمینه مصاحبه ضعیف هستم.
  تخصصی 40
  استعداد 26
  زبان 10
  خواهش میکنم جواب بدید

 75. دولتی گفت:

  با سلام
  دوستان مدیریت دولتی. لطفا برای سوال 6 آمار که خوشه ای هم صد در صد درسته (گزینه 2) اعتراض بزنید (منبع کتاب آمار و احتمال. کاربرد آن در مدیریت و حسابداری هادی رنجبران.چاپ سی و یکم. ویراست هشتم. ص 358 قسمت 4-3-5. منبع بعدی سایتشون). همه میدونن ایشون یکی از اساتید مطرح در آمار و ریاضی هستن. سایتشونم تشریف ببرید جوابشون خوشه ای هست. از آنجایی که تک سوال هم در این آزمون اهمیت بالایی داره اعتراض بزنید تا حق کسی ضایع نشه. به عبارتی هردو گزینه میتونه درست باشه هرچند اساتید همگی به خوشه ای نظر دارن.دوستان مدیریت دولتی که همه سوالات را از نظر خودشون خیلی زیبا تحلیل میکنن هم لطف کنن اینو هم تحلیل کنن و اعتراض بزنن که حق کسی ضایع نشه. ما اینجاییم که به هم کمک کنیم نه هرکی فکر خودش باشه. خودشونم میدونن خوشه ای کاملا درسته.لطفا در مورد سوال 6 آمار اقدام بفرمائید. با تشکر

  • بازرگانی گفت:

   این سوال برای بازرگانی هم آمده بود بعنوان سوال 6 که من هم اعتراض گذاشتم، ممنون

  • استراتژیست گفت:

   خوشه ای مربوط به گروههای نامتجانسه دوست عزیز و گروههای متجانس میشه گروهی منبع کتاب عادل آذر ج ۱

   • دولتی گفت:

    بزرگوار شما داری از نظر خودت تحلیل میکنی گروههایی که در درون خود همگن اند. اما وقتی گروها باهم همگن یا متجانس باشند صد درصد خوشه ای هست. در این سوال هم می توان تحلیل کرد که جامعه از گروههایی که با هم همگن اند تشکیل شده. پس حداقلش هر دو درسته. هرچند اکثر اساتید به خصوص آقای رنجبران گفتن صد در صد خوشه ای درسته. با تشکر

    • استراتژیست گفت:

     امیدوارم نظر شما درست باشه اما در پاسخنامه ای که استاد پرچ هم جواب داده گروهی رو زده-ثانیا چیزی که واسه من جالبه اینه که چرا کسی راجب مبانی اسلام حرفی نمیزنه با این همه مشکلی که در طرح سوالش وجود داشت؟منظورم دوستان مدیریته

     • دولتی گفت:

      عزیز دلم اقای پرچ استاد امارن؟ ایشون یکی از اساتید برجسته در زمینه تئوری هستن که بسیار کتب ارزشمندی دارن. اما ضمن احترام به ایشون، در زمینه آمار و ریاضی اقای رنجبران سالیان سال هست که مطرح هستن و باید به ایشون استناد کرد. غیر ایشون اساتید دیگر آمار هم با بنده هم نظرند. علی ای حال از دوستان میخوام که بزنن هر دو جواب میتونه درست باشه تا حقی ضایع نشه. در مورد اسلام هم با اینکه خودم غلط دارم ولی تمامی جوابا در کتاب دکتر مقیمی کاملا اومده. با تشکر

   • nafare.avalam گفت:

    منم زدم خوشه ای

 76. بهمن گفت:

  دوستان شما که اینهمه نظر می دید یک نظری هم رو رتبه من بدهید دیگه…
  “زبان ۵۰
  استعداد ۵۱
  تخصصی ۲۳”
  حداقل با یک دل خوشی بریم به سمت نوروز البته من دنبال پیام نور هستم بیشتر یا دانشگاه سمنان
  البته رزومه من بیشتر کاری هست 10 سال سابقه مدیریت بخش خصوصی و چند مدرک خیلی شناخته شده و معتبر بین المللی و نمره زبان 7 آیلتس که البته زمانش گذشته ولی بعد از عید تولیمو امتحان می دم حالا شما بگیر 550
  ولی مقاله ندارم و فوقم هم اجرایی پیام نور است

 77. شاهین گفت:

  سلام بچه ها به نظر شما در مدیریت دولتی با تخصصی 51 زبان 6 و استعداد18 رتبم چند میشه؟

 78. من گفت:

  رتبه 1 تا 5 میارید

درج نظر