مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

۱) مدیریت بازاریابی

۲) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار – رفتار مصرف‌کننده)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت دولتی

۱) تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

۲) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

۱) سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)

۲) رفتاری

۳) سیاستگذاری علم و فناوری

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت صنعتی

۱) تولید و عملیات

۲) تحقیق در عملیات

۳) مدیریت سیستم‏ها

۴) استراتژی صنعتی

۵) مالی

۲) مدیریت تکنولوژی

۱) مدیریت نوآوری

۲) مدیریت تحقیق و توسعه

۳) مدیریت انتقال ­تکنولوژی و مالکیت معنوی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2165

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت راهبردی

۲) آینده‌پژوهی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی پیشرفته، مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

2166

رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

-

۲) مدیریت رسانه‌ای

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2167

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت فناوری اطلاعات

۱) کسب‌و کار هوشمند

۲) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

۲) مدیریت اطلاعات*

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهای نفت و گاز)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

کارآفرینی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگری

۱) مدیریت

۲) اقتصاد

۳) فرهنگ

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی دانش‌آموختگان رشته‌های کارشناسی‌ارشد علوم انسانی امکان شرکت در آزمون دکتری گردشگری را خواهند داشت، ولی الویت نهایی در پذیرش با کارشناسان ارشد رشته‌های مدیریت گردشگری، جغرافیا و برنامه‌ریزی توریسم و سایر رشته‌های مرتبط با گردشگری خواهد بود.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۸۹۸)

 1. میلاد می‌گه:

  تخصصی ها : ۳۹٫۱%
  استعداد : ۲۲%
  زبان : ۴۸ %

  امیدی هست به این درصدها ؟ چه رتبه ای میشم به نظرتون ؟

 2. 20 می‌گه:

  تخصصی ۳۳
  استعداد ۱۷
  زبان ۰
  اصلا فکرشو نمی کردم انقدر بد بشه خدا خودش کمک کنه

 3. بهمن می‌گه:

  زبان ۵۰ استعداد ۵۱ تخصصی ۲۳ مدیریت بازرگانی لطفا نظر بدید و راهنمایی کنید

 4. گردشگری می‌گه:

  گردشگری
  تخصصی ۴۵ درصد
  استعداد و زبان ۱۰ درصد

 5. سمیرا می‌گه:

  بچه ها من دفترچه زبان و استعدادم مطمعنم f بود اما سنجش فقط c رو نشون میده!! شماها چطور؟

  • ****محمد******مدیــــریت بازرگانی می‌گه:

   نه دوست عزیز سنجش فقط یه دفترچه رو نمونه واس همه گذاشته…مال منم سر ازمون اف بوده اما اینجا این بوده تو سنجش…نگران نباشید فقط گزینه هایی که میدونید رو از داخل دفترچه چک کنید

 6. فاطمه می‌گه:

  من دولتى: تخصصى ۳۳٫ زبان: ۳۳ .استعداد: ۰
  بچه هاى دولتى تو رو خدا درصداتونو بگین

  • سمیرا می‌گه:

   مدیریت دولتی تخصصی ۲۸، زبان و استعداد دقیق نمیدونم اما تقریبا مثل تخصصی زدم، به نظرتون امیدی هست روزانه قبول بشم؟؟ خیلی ناامیدم

 7. مریم می‌گه:

  من انتظاررتبه بهتروداشتم

 8. مریم می‌گه:

  مدیریت دولتی تخصصی ۳۴زبان ۵استعدادصفر

 9. ****محمد******مدیــــریت بازرگانی می‌گه:

  دوستان مدیریت درصدهاشون رو اعلام کنن :

  من تخصصی ۴۰-زبان صفر- استعداد ۲۰……..

 10. مدیریت تحول می‌گه:

  سلام دوستان جواب بعضی ازسوالات درس سازمان ومدیریت رشته مدیریت دولتی به شرح ذیل دربرخی ازسایت ها اعلام شده است.لطف نظرخودرااعلام فرمایید؟
  سوال ۲۰ جواب بورواکرسی حرفه ای
  سوال ۲۱ جواب روانشناسی اجتماعی
  سوال ۲۲ جواب بخشی
  سوال ۲۳ جواب اصل آگاه سازی-اصل شفافیت
  سوال ۲۶ جواب شانس وتصادف
  سوال ۲۸ جواب فرایندکار
  سوال ۲۹ جواب مرتون
  سوال ۳۰ جواب تمرکززدایی درهردوکم است

 11. milad می‌گه:

  سلام
  مدیریت بازرگانی، من تخصصی ۳۰ زدم. استعداد ۶۵٫ زبان ۳۰٫
  چطوره؟به نظرتون چند میشم؟؟؟

 12. مدیریت صنعتی می‌گه:

  پاسخ سوال های آمار و احتمال
  رشته مدیریت صنعتی
  ۱) ۴
  ۲) ۱
  ۳) ۳
  ۴) ۳
  ۵) ۲
  ۶) ؟
  ۷) ۲
  ۸) ۱
  ۹) ۲
  ۱۱) ؟
  ۱۲) ۴
  ۱۰) ۳
  ۱۳) ۳

 13. Nia می‌گه:

  سلام دوستان
  لطفا اگر کسی جواب مدیریت اسلام رو داره به اشتراک بگذاره. همچنین رفتار مصرف کننده

 14. آزاد می‌گه:

  سلام جواب سوالا ها رو به جز مدیریت میذارید؟ من تئوری رو ۴۲ درصد زدم مابقی درس ها رو بد نزدم اما عمومی ها استعداد رو جمعا ۶ تا سوال زدم زبان صفر به نظرتون اوضاع چطوره؟ سایت مدیر دات آر رو نگاه کنید تخصصی ها مهم تره
  رشته بازرگانی بازاریابی

 15. 20 می‌گه:

  کلید کی میاد پس؟

 16. Nia می‌گه:

  گرایش بازاریابی. میانگین تخصصی حداقل ۵۰ یا ۵۵، و میانگین عمومی حداقل ۴۰٫ بنظرتون رتبه در چه حدی میشه؟

 17. Nia می‌گه:

  سلام دوستان
  بنده فکر کنم حداقل میانگین تخصصی ۵۵باشم و میانگین عمومی ۴۰٫ بنظرتون رتبم در چه حدودی میشه؟

  • رضا 56 می‌گه:

   بازرگانی صنعتی دولتی؟

  • nafare.avalam می‌گه:

   سلام نیلا جون
   میشه لطفا یک آماری از خودتون بدین
   پارسال هم همه می امدند می گفتند که تخصصی ام اینقدر
   الان میانگین تخصصی ۵۵ خیلی زیاد
   شاید اشتباه حساب کردی
   ببین، همه تخصصی ها را که درصد گرفتی باید با هم جمع کنی. مثلا امار ۱۰ درصد، اسلام ۵ درصد، تئوری ۵۰ درصد، بازاریابی ۱۰۰ درصد، مصرف ۱۰۰ درصد بعد که جمع کردی تقسیم همه شون می کنی یعنی تقسیم بر ۵!!!!
   این اشتباهیه که همه می کنن. یعنی همه درس ها را با هم جمع می کنند ولی درسهایی که خوب نزدند یا اصلا نزدن را به حساب نمی آوردند
   امسال شاید فقط یکی دو نفر به درصد ۵۰ رسیده باشند
   ما بقی همه درصد تخصصی هاشون بین ۲۰ تا ۳۰ هست
   البته قصد بی احترامی نداشتم عزیزم امیدوارم که نفر اول بشی

 18. محسن صنعتی می‌گه:

  سلام من که زیاد نخونده بودم ولی زبان و تولید و تئوری و آمار سوالای خوبی داشتند ولی اسلام و تحقیق و استعداد سخت و وقت گیر بودند که در مجموع فکر کنم خراب کردم شاید تخصصی ۲۵ استعداد ۱۰ و زبان ۴۰
  امیدی هست؟

 19. 20 می‌گه:

  با تخصصی ۵۰ استعداد ۵۰ زبان صفر میشه مجاز شد؟

 20. انیتا می‌گه:

  منم بازرگانی امتحان دادم
  خداروشکر از بازاریابی و رفتار مصرف کننده راضی بود، بازاریابی لنکستر و مسینگهامو خوندم رفتار هم اسفیدانی و جوادین
  دوستان نظر بدن ببینم اوضاع چجوریه?

  • محمد می‌گه:

   بازاریابی بیشتر کاتلر بود. ولی من کتاب استاد مروج پارسه خونده بودم. تقریبا همه پوشش میداد. رفتار هم سلمون بود.

   • reza می‌گه:

    بعضی از سوالات بازاریابی که جدید بودن داخل مناجاتی و کاتلر نبودن
    اون سوالا از چاپ دوم لنکستر و جوهره بازاریابی اومده بودن. من این دوتا کتاب رو خوندم و الان پاسخ ها رو چک کردم بازاریابی ۷۸ زدم
    مناجاتی هم خوبه ولی خلاصه است اصل کتاب رو بخونی بهتر میفمی تا خلاصه

 21. مریم می‌گه:

  سلام منم مدیریت دولتی ام سوالات تخصصی پیچونده بودن ولی ازاون هیوزوالوانی ومنوریان اوردن

 22. محمد می‌گه:

  من بازاریابی بودم، واااااااای این چه سوالایی بود!!!!!!! مبانی مدیریت إسلامی فوق العاده عجیب!!!!!!! کاملا سبک و نوع سؤالا فرق داشت!!! ۴۵ روز روزی ٧ ساعت خوندم ولی درصدام احتمالا: تخصصی ٢۵، استعداد ٣٠ ، زبان ٧٠، نظرتون چیه؟ شانسی دارم؟!؟!؟!

 23. الینا می‌گه:

  سلام بچه ها.اونایی ک مدیریت دولتی شرکت کردن چطور بود امتحان؟برا من مبانی دولتی و خط مشی گذاری سخت بود.

 24. مریم می‌گه:

  منبع مدیریت فناوری اطلاعات چی هستند*

 25. مریم می‌گه:

  سلام کسی تو گروه دکتری مدیریت فناوری اطلاعات داره ؟درصد ها رو چند زدین؟ممنون

 26. علی می‌گه:

  سلام بچه ها کسی از درصد های مدیریت دولتی دانشگاه ازاد پارسال خبر داره ؟ قبول شدنش راحت یا سخته خیلی استرس دارم

 27. مهتاب می‌گه:

  سلام دوستان. من تازه امروز شروع کردم به درس خووندن آزمون دکتری مدیریت صنعتی. کسی نظری نداره؟

 28. بهار می‌گه:

  سلام
  از بچه های مدیریت تحول کسی میدونه بهتره مدیریت دولتی امتحان بدیم یا بازرگانی
  هنوز مرددم
  ممنون میشم راهنماییام کنید

 29. مدیریت تحول می‌گه:

  سلام،باتوجه باینکه یکی از منابع آزمون دکترای امسال مدیریت ،درس مبانی سازمان ومدیریت است.آیا نیازی نیست دیگر رفتارسازمانی ومنابع انسانی را مطالعه کنیم یا اینکه در دل درس سازمان ومدیریت از آنها هم سوال میاد؟ باتشکر

 30. به safoora می‌گه:

  سلام
  این شماره ای که دادین دقیق مربوط به کدام بخشه
  با توجه به ظرفیت های پارسال هم در دولتی و هم در بازرگانی بهتره بازم پیگیری بشه

  • safoora می‌گه:

   سلام
   دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم دارن که اینطور که متوجه شدم هر کدومش جداگانه اس ، این شماره مربوط به دفتر برنامه ریزی آموزش عالی هستش ، مشکل رو که گفتم ، گفتن باید با قسمت برنامه ریزی صحبت کنم…فکر کنم مربوط به همین مشخص کردن منابع درسی و گرایش رشته ها و آزمون ها باشه
   مدیر کل دفتر برنامه ریزی آموزش عالی: آقای دکتر عبدالرحیم نوه ابراهیم
   واقعا” مرسی اگه پیگیر این مطلب باشین ، خسته نباشین . ان شاالله موفق باشین

 31. amin می‌گه:

  سلام دوستان – برای رفتار مصرف کننده منبع خوب کدومه؟ کتابهای مدرسان شریف خوبه؟ ممنون

 32. الهه می‌گه:

  سلام دوستان . امسال رشته مدیریت گردشگری جدا شده . در مورد کتب منبع لطفا اگه کسی اطلاعی داره معرفی کنه. من اصلا نمیدونم چی بخونم

 33. nafare.avalam می‌گه:

  سلام. به نظرتون برای اینکه تهران، بهشتی، علامه یا مدرس بازرگانی در بیام، باید رتبه ام چند بشه؟؟؟؟ و کلا بازرگانی تو تهران چه دانشگاه هایی می گیرند؟

 34. ارشداجرائی آموزش محور می‌گه:

  باسلام من درشیوه آموزش محورپیام نور ارشد اجرایی گرایش بازاریابی وصادرات گرفتم وقصد دارم درکنکور آزاد مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی بخوانم آیا درمصاحبه شانسی برای قبولی دارم اگرکسی دراین مورداطلاعاتی داره ممنون میشم جواب بده

 35. زهرا می‌گه:

  با سلام
  تو رو خدا بگید برای دروس رفتار مصرف کننده و مدیریت بازاریابی باید از چه منابعی استفاده کرد؟؟؟؟ واقعا نمیدونم چی بخونم…
  ممنون

  • کنکوری00 می‌گه:

   والاه واس مصرف کننده تا حالا کسی توصیه خاصی نداره چون اولین باره قراره طرح بشه…اما بازاریابی رو تو سایتا سرچ کنید هست …ی منبع رو بخونید کافیه جون وقتی نمونده بخاین چندین منبع بخونید مطالب اکثر منابعم شبیه..موفق باشین

  • nafare.avalam می‌گه:

   وای همه هم که بازرگانی می خاین کنکور بدین. ببین مصرف کننده اصلا کتاب خوب کنکوری تو بازار نیست. ولی بازاریابی همون منابع ارشد رو بخونی اوکی هستش. همه وضعیتاتمون یکیه نگران نباش

 36. nafare.avalam می‌گه:

  سلام. دکتری ثبت نام کردم، فقط اینکه معدلم را توی سایت دانشگاه جدا نوشته بود، معدل پایان نامه ام را جدا… من هم فقط معدل کلی که نوشته بود را نوشتم. روز فارغ التحصیلی را هم روز دفاع نوشتم الان یکی از دوستانم می گه نه باید روزی که آخرین نمره برات آمده بنویسی
  آیا کسی هست؟؟؟؟

  • کنکوری00 می‌گه:

   مهم چیزی هست که قراره تو مدرکت درج بشه…معدل کل با احتساب پایان نامه هست…بابت ماهش هم برو اموزش بگو میخام بدونم ماه فارغ تحصیلیم کی هست…یا بزنگ ازشون بپرس از رو سیستم بهت بگن…اونی ک تو مدرکت قراره درح بشه مهمه فک نکنم روز اعلام اخرین نمره بشه…روز اخر ینی روز ذفاع معمولا فارغ تحصیل میشن …واس من ک اینطور بود

  • Ranjbar می‌گه:

   سلام .دوست عزیز روز دفاع پایان نامه تاریخ فارغ التحصیلی هست . نگران نباش

 37. سمیه می‌گه:

  سلام خسته نباشید….
  میخاستم بپرسم در مدیریت دولتی برای دروس ارشد مبانی دولتی و مبانی خط مشی گذاری چه کتبی معرفی شده ؟؟؟؟یا از چه لینکی میتونم پیدا کنم ؟!!!
  با تشکر

 38. بهمن می‌گه:

  دوستان من ارشدم مدیریت اجرایی بوده، بنظر شما کدام گرایش رو راحت تر می توانم قبول شوم؟ بازرگانی؟ دولتی یا پیشنهاد دیگری دارید برای من؟

 39. بهار می‌گه:

  سلام دوستان،
  من ارشد رشته فناوری اطلاعات / گرایش شبکه های کامپیوتری رو خوندم اما کد این رشته در سایت سنجش نیست که بخام بردارم برای ثبت نام.
  دوستانی که هم رشته من هستند لطف کنند به من هم بگن.

 40. safoora می‌گه:

  سلام بچه ها تورو خدا یه نفر راهنمایی کنه ، من کد ۲۱۶۶ مدیریت رو میخوام ثبت نام کنم ، با توجه به دروس تخصصی مشخص شده واسه آزمون این رشته، چرا رشته مدیریت گرایش رفتار سازمانی و منابع انسانی رو واسش مشخص نکردن ، این گرایش واسه مدیریت بازرگانی و مدیریت دولتی مشخص شده در صورتیکه دروس اختصاصی مشخص شده واسه آزمون این رشته ها ربطی به رفتار سازمانی و منابع انسانی نداره ، من چیییکار کنم ؟؟؟؟ چرا دفترچه اینطوریه آخه ؟؟؟

  • داوطلب می‌گه:

   سلام
   این بحثی بود که خیلیا پیگیرش بودن اخرشم گفتن با دفتر گسترش وزارت علوم پیگیرش می کنن و یا در سیستم پاسخگویی سازمان سنجش پرسیدن میتونید عنوان زیر رو در همین سایت پی اچ دی تست تو. گوگل بزنید نظرا میاد بالا
   درخواست تجدید نظر در مواد آزمون دو رشته مدیریتی در کنکور دکتری

   • safoora می‌گه:

    سلام مرسی از پاسختون .از سازمان سنجش پیگیری کردم پاسخ دادن باید با دفتر گسترش و برنامه ریزی وزارت علوم تماس بگیریم.بعد شما ره تماس رو ازشون خواستم ، گفتن با شماره ۸۲۲۳۱۰۰۰ الی ۱ وزارت علوم وفناوری اطلاعات تماس بگیرین . آدرسشم دادن : تهران، منطقه ۲، شهرک قدس(غرب)، فاز ۲، خ هرمزان، نبش خیابان پیروزان جنوبی

    بچه ها من تهران نیستم فقط میتونم تماس بگیرم ،خدا کنه شماره تماسشون اشغال نخوره ، کسی هست که حضوری پیگیری کنه ؟؟؟؟

    • داوطلب می‌گه:

     سلام
     یک سری اصلاحیه زدن
     ولی مربوط به ما نمیشه
     من تهران نیستم وگرنه پیگیری میکردم
     تماس گرفتید ج دادن؟

     • safoora می‌گه:

      سلام
      آره متأسفانه اصلاحیه ها مربوط به ما نمیشدن ، تماس گرفتم از این اتاق به اون اتاق فقط شماره تماس میدادن،تماس آخری گفتن باید باقسمت برنامه ریزی صحبت کنین ، به ما مربوط نمیشه ، قسمت برنامه ریزی هم کسی تلفن رو جواب نداد که مشکل رو مطرح کنم !!!!
      داخل دفترچه قسمت بالای جداول با رنگ قرمز و بادمجونی نوشته: ۱٫ ملاک اصلی برای پذیرش در آزمون دکتری، عنوان رشته و گرایش در هر کدرشته امتحانی خواهد بود و عنوان رشته امتحانی صرفاً برای ثبت نام و
      انجام امور اجرایی آزمون می باشد.
      ۲٫ درج گرایش های مختلف در ذیل هر رشته امتحانی، به منزله پذیرش دانشجو در آن گرایش محسوب نمی شود . جزئیات پذیرش دانشجو در گرایش های مختلف هر رشته امتحانی از طریق دفترچه راهنمای انتخاب رشته (دفترچه شماره ۲) به اطلاع داوطلبان خواهد رسید. ۲ تا جمله با هم همخوانی داره آیا؟؟؟؟؟؟

     • safoora می‌گه:

      راستی شماره تماس گروه برنامه ریزی : ۰۲۱-۸۲۲۳۳۸۵۰ و ۰۲۱-۸۲۲۳۳۸۵۱ ، شما هم اگه تونستین تماس بگیرین . مرسی

     • داوطلب می‌گه:

      سلام
      والا منم نمیدونم چیه اینا اخه رشتم بازرگانی بوده و الان ناچارا دولتی میخوام امتحان بدم
      کاش یکی بود تهرانی بود حضوری میرفت

 41. محسن می‌گه:

  سلام دوستان یک منبع مفید و خلاصه برای شرکت در ازمون دکتری مدیریت بازرگانی میخوام لطفا یا بدین یا راهنمایی کنید.باتشکر

 42. nafare.avalam می‌گه:

  سلام بچه ها
  در مورد ثبت نام دکتری
  وقتی مثلا ۲۹ شهریور دفاع کرده باشم، تاریخ فارغ التحصیلی ام می شه ۲۹ شهریور؟ اخه هنوز نرفتم کارهای فارغ التحصیلی ام را انجام بدم

 43. عسل می‌گه:

  با سلام
  ببخشید میخواستم بنده راهنمایی کنید
  بنده اشد بازرگانی تحول خوندم و دو ساله دکترا شرکت میکنم و خیلی دوست دارم با انتخاب درست امسال دیگه قبول شم
  بیشتر پایان نامه و رزومه ای که دارم رفتار و منابع انسانیه و البته علاقه بنده اول سیاستگذاری و بعد رفتار و منابعه
  امسال رفتار و منابع هم در دولتی و هم مجموعه بازرگانی قرار گرفته
  اگر بازرگانی بخوام امتحان بدم با توجه به سوابقی که دارم شانس سیاستگذاری و بازاریابی روندارم چون رزومه ای ندارم و فقط شانس رفتار و منابع رو دارم اونم با احتمال کم
  و از طرفی در مجموعه دولتی ۲ درس تخصصیش رو در عمرم یکبار هم نخوندم و نمیدونم رتبه میارم یا نه و اصلا نمیدونم منابع اون چیه
  همه بازرگانی رو بهتر میدونن ولی وقتی گرایش بنده بخوره
  اگر کسی بنده رو راهنمایی کنه ممنون میشم

  • nafare.avalam می‌گه:

   منم رشته ام بازرگانیه اما به منابع انسانی هم علاقه دارم. تازه اینها خیلی متقاضی داره. کاش رشته ها را مشترک می کردند

  • قبول‌شده دکتری می‌گه:

   با سلام
   به نظرم شما همون رشته مدیریت دولتی رو امتحان بده چون همون درس‌هایی رو که نخوندین، زیاد سخت نیست و می‌تونید به راحتی بخونین و هم اینکه تو گرایش‌های مدیریت دولتی قبولی خیلی راحت‌ تره تا گرایش‌های مدیریت بازرگانی. به نظرم حتما شما مدیریت دولتی امتحان بده

   • عسل می‌گه:

    از شما خیلی خیلی ممنونم
    شما برا دودرس تخصصی مبانی دولتی و خط مشی گذاری کتاب خوب میتونید معرفی کنید و اینکه منابع انسانی دولتی کلا با بازرگانی چه فرقی میکنه

    • قبول‌شده دکتری می‌گه:

     با سلام مجدد، در رابطه با کتاب خط مشی گذاری زیاد اطلاعاتی ندارم چون من گرایش رفتار سازمانی هستم. اما در مورد تفاوت منابع انسانی دولتی و بازرگانی این رو باید بگم که تو مدیریت بازرگانی (گرایش منابع انسانی و رفتار سازمانی) وجود داره و در مدیریت دولتی (گرایش منابع انسانی) یعنی در مدیریت بازرگانی هر دو گرایش رفتار و منابع وجود داره ولی در مدیریت دولتی گرایش منابع و رفتار هر کدوم به طور مجزا وجود دارن. اما اگر شما در آینده تصمیم دارین که در یک شرکت خصوصی و یا غیردولتی استخدام بشین مدیریت بازرگانی بخونین اما اگر دولتی می‌خواستین کار کنیم مدیریت دولتی رو بخونین، فقط بگم که مدیریت دولتی تو گرایش منابع انسانی راحتت‌تر میشه قبول شد تا مدیریت بازرگانی چرا که این گرایش مدیریت بازرگانی یعنی رفتار و منابع ظرفیتش کمتر هست. در کل تفاوت چندانی ندارن از نظر درسی، اما به نظرم مدیریت دولتی شرکت کنین بهتره

     • عسل می‌گه:

      ممنون و تشکر فراوان
      الان که دولتیا سخت قبول میکنن
      فکر میکنم ارشد بازرگانی برای بازار کار کفایت میکنه درسته؟

     • قبول‌شده دکتری می‌گه:

      خواهش می‌کنم
      آره درسته اما رشته مدیریت بازرگانی هم به این راحتی نمیشه قبول شد، یک کمی کارتون سخته، باید رزومه خوبی داشته باشین و هم اینکه رتبتون خوب بشه

 44. saba می‌گه:

  سلام بچه ها . لطفا” منابعتون رو واسه این دروس بیان بفرمایین . ممنون میشم :
  آمار و کاربرد آن در مدیریت،
  مبانی سازمان و مدیریت،
  اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام،
  سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته –
  مدیریت دانش
  مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
  منابع انسانی پیشرفته
  مرسی از لطفتون

 45. زهرا می‌گه:

  با سلام
  لطفا دوستانی که مدیریت فناوری اطلاعات هستند منابع را اعلام فرمایید. با تشکر

 46. سیما می‌گه:

  سلام من کارشناس مامایی خوندم ولی ارشد مدیریت منابع انسانی رو ادامه دادم الان موندم دکتری مدیریت منابع انسانی رو ادامه بدم به درد میخوره یا نه تو رو خدا راهنماییم کنید

 47. الینا می‌گه:

  با سلام.میشه لطفا برا دروس مبانی و نظریه های مدیریت دولتی و مبانی خط مشی گذاری منابع معرفی کنید؟ممنون میشم

 48. ندا می‌گه:

  سلام. من مثل همه دوستانی که اینجا هستن میخوام دکترا شرکت کنم ولی اصلا نمیدونم با چه برنامه ای و حتی منابع دقیقا چی هستن با توجه به اینکه رشته من مدیریت بازرگانی گرایش تحول بوده و پایان نامم بازاریابی ممنون میشم اگر منابع خوب بازاریابی رو چه تخصصی و عمومی معرفی کنید و چون کار تحلیل پایان نامه رو انجام میدم و باید مقاله آماده کنم بعنوان رزومه برنامه ریزی بسیار مهم هستش اگر در این زمینه هم راهنمایی بگیرم بسیار ممنون میشم. با آرزوی موفقیت برای همه دوستان.

  • دکتر مجتبی می‌گه:

   خانم اول به فکر رزومه ات باش بعد دنبال آزمون برو
   امسال ۵۰% قبولی مصاحبه ست
   مقاله، تحقیق، کتاب، طرح پژوهشی و…
   مخصوصاً مخصوصاً مقاله

 49. خووواهش میکنم جواب بدید می‌گه:

  میشه برای رشته مدیریت صنعتی منیع معرفی کنید؟
  برای درس اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام هم یه منبع خوب میگین؟؟؟. ممنون

 50. محسن مدیریت صنعتی می‌گه:

  سلام دوستان کسی میدونه رشته مدیریت سیستم دقیقا چی هست و چه کسانی رو پذیرش میکنه من لیسانسم صنعتی و ارشدم تولید بوده دقیقا چه مباحثی رو پوشش میده و چیه
  ممنون

 51. همکلاسی می‌گه:

  سلام چقدر احتمال داره تو مصاحبه دکتری مالی یا مدیریت فناوری یک کارشناس ارشد ریاضی پذیرقته بشه؟

 52. ر می‌گه:

  سلام.من تقریبا دوسال از دانشگاه دور افتادم.الان میخام دکتری بدم .ارشد بازرگانی مالیم.نمیدونم دکتری بازرگانی برم با دولتی.منابع رو هم کامل ندارم.نمیدونم برای تئوریها کتاب مبانی مقیمی همچنان منبع خوبیه و برای مدیریت اسلام هم کتاب ایشون خوبی.من باید دانشگا دولتی قبول شم کسی میتونه راهنمایی کنه

 53. فاطمه می‌گه:

  سلام من رشته ارشدم مدیریت فناوری اطلاعات هست،به نظر شما کدوم گرایش دکترابرای من بهتره،واینکه اگه تو همین رشته امتحان بدم برای انتخاب رشته دکترامیشه بقیه گرایشاروانتخاب کردیانه

 54. savalan می‌گه:

  دوستان در همین سایت نوشته زبان و استعداد از آزمون دکتری خذف میشود آیا سال ۹۶ هم اجرا میشود یا حرف مفته ک مثل همیشه میزنن و ما را بلاتکلیف میکنن ……..

 55. savalan می‌گه:

  سلام دوستان لطفا اگه کسی خبر داره ک آزمون آزاد و سراسرس ادغام و برا سال۹۶ قطعی شده اعلام کنه بخدا پاک سردرگم شدیم خدایااااااااااااااا

 56. کریمی می‌گه:

  سلام
  کسی هست که توی کلاسهای آنلاین دکترای مدیریت صنعتی ثبت نام کرده باشه؟؟چند تا سوال دارم ممنون میشم برام پیام بزارن

 57. کنکوری 96 -مدیریت می‌گه:

  سلام بچه ها منابع اخرش چی شد؟ باید رفتار بخونیم یا بازاریابی؟

 58. amirian می‌گه:

  سلام
  لطفا یه منبع جامع برای نظریه های کارآفرینی معرفی کنید قبولی امسال برام خیلی حیاتیه.موفق باشید

 59. علی مدیریت دولتی .منابع می‌گه:

  سلام دوستان لطفا منابع مدیریت گرایش منابع انسانی را معرفی کنید .کتابهای مدرسان شریف چطوره؟؟؟ خواهشا جوااااااااااااااب بدید

  • zahra می‌گه:

   با سلام دوست عزیز کتابهای مدرسان شریف بنظر من که از بازاریابی وتئوری اش برای ازمون ارشدم استفاده کردم ، دچار پراکنده گویی است و جامعیت مطالب حفظ نشده

 60. سعید می‌گه:

  از دوستان رفتار و منابع کس اطلاع داره که منابع آزمون چی شد آخرش؟!

 61. مدیریت صنعتی ازاد می‌گه:

  سلام از دوستان عزیزی که امسال دانشگاه ازاد مدیریت صنعتی قبول شدند لطفا کن منابع درس را مدیریت صنعتی دانشگاه ازاد رااعلام کنند ممنون میشم

 62. محمد می‌گه:

  برای منابع دروس بازاریابی و رفتار مصرف کننده و آمار مدیریت چه کتابهایی خوبه؟؟؟ خواهشا کمک کنید

 63. Hadith می‌گه:

  سلام دوستان وقت بخیر من کارشناسی و کارشناسی أرشدم صنعتی بودم اما علاقه خیلی زیادی به بازاریابی پیدا کردم تو زمینه فروش و بازاریابی کار عملی انجام دادم و علاقمند شدم الان میخام تو این گرایش ادامه بدم ولی داشتم نظرات بالا رو میخوندم خیلی استرس گرفتم من دارم تلاشمو میکنم و واسم خیلی حیاتی هست که نتیجه بگیرم و دانشگاه تهران قبول بشم خواهش میکنم اگه کسی اطلاعاتی داره راهنماییم کنه سپاس بیکران

 64. savalan می‌گه:

  با سلام دوستان
  من پارسال برا تصمیم گیری دانشگاه تهران دعوت شدم متاسفانه مرحله نهایی اسمم در لیست قبولین نبود دلیلش را نمیدونم چرااااااااااااااا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
  امسال تصمیم دارم کارافرینی بخونم. کارشناسیم بازرگانی و ارشدم اجرایی ه.لطفا راهنماییم کنید برا نظریه های کارافرینی چ منبعی مطالعه کنم. با سپاس

  • قبول‌شده دکتری می‌گه:

   به نظرم اصلا شما کارآفرینی نخون چرا که اولا ظرفیت‌های کارآفرینی پایینه، دوما شما گرایشاتون اصلا با کارآفرینی جور نیست و تو مصاحبه‌ها من شنیدم که تو دانشگاه تهران و مخصوصا فارابی به این نکته خیلی گیر می‌دن و سوما اینکه به دلیل اینکه رشته جذاب و نوظهوری هست تقاضا براش الان زیاده و می‌تونه این دلایل شرایط رو برای شما فوق‌العاده سخت و محدود کنه، با تشکر

 65. علیرضا می‌گه:

  با سلان،ایا منابع آزاد و سراسری یکی هستش؟؟؟

 66. ارزو_مدیریت دولتی می‌گه:

  سلام دوستان؛من الان موندم برای منابع پیشرفته چه کتابی بخونم؟رشته ام مدیریت منابع انسانیه .به موسسه ای زنگ زدم گفتن فعلا سنجش در حال تجدید ن ظره فعلا کتابی تهیه نکنید.ممنون میشم راهنماییم کنید

  • الینا می‌گه:

   آرزو خانم منم همین مشکل رو دارم.حالا واقعا احتمال داره شرایط برگرده ب قبل از اصلاحیه اخیر؟یعنی همون منابع رفتار و منابع پیشرفته باشه؟

 67. فاطمه می‌گه:

  سلام میشه در مورد دو درس نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى و نظریه ها و مبانى دولتى منابع معرفى کنید؟

 68. منا می‌گه:

  با سلام،ممنون از سایت خوبتون، ممنون میشوم برای دروس تخصصی دکترا مدیریت گردشگری راهنمایی بفرمایید. سپاس.

 69. شادان می‌گه:

  سلام
  من لیسانس بازرگانی و فوق مدیریت اجرائی گرایش بازاریابی خوندم. دکتری چی بهتر و آسانتر هستش که شرکت کنم؟هدفم هیئت علمی هم هستش.دکتری مدیریت بازرگانی بهتره یا دکتری مدیریت گرایش منابع انسانی؟
  دوستان کسی میتونه راهنمائی کنه؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   با توجه به اینکه رشته کارشناسی شما بازرگانی و ارشدتون هم گرایش بازاریابی هست بنظرم مدیریت بازرگانی گزینه مناسب تری باشه.
   موفق باشی

 70. مهیار بخشی می‌گه:

  سلام با ارشد ریاضی کاربردی میتونم دکترای مدیریت شرکن کنم ؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   به جدول های بالای همین پیج دقت کنید. غیر از گرایش نفت و گاز و گردشگری برای سایر گرایش ها مشکلی ندارین و میتونین شرکت کنید.
   موفق باشی

 71. مینا می‌گه:

  سلام .برای استعداد تحصیلی چه منبعی بخونیم که شامل تستهای مربوطه رو داشته باشه. و برای رفتار مصرف کننده چه کتابی و چه کتاب تستی؟ من کتاب سازمان مدیریت و مجموعه تستهای طبقه بندی شده پرچ رو دارم همون کفایت میکنه !!

 72. شمس می‌گه:

  سلام به همگی
  من کارشناسی ارشدم بازرگانی بودم قصد دارم در رشته مدیریت استراتژیک ادامه بدم
  اما
  تا جایی ک تحقیقات بنده نشون دادن تنها دانشگاه تربیت مدرس کد رشته ای بنام مدیریت استراتژیک داره و دانشگاه دیگه ای همچین کد رشته ای رو نداره
  البته در مدیریت بازرگانی مدیریت راهبردی با عنوان سیاست گذاری بازرگانی و در رشته مدیریت دولتی با عنوان سیاست گذاری عمومی مطرح میشه
  ظرفیت پذیرش مدرس ۶ نفر بوده پارسال البته
  من خودم خیلی مردد شدم با اینکه تز ارشدم تو حوزه استراتژیکه و کلا فیلد مورد علاقم هس اما مرددم نمیخوام ریسک کنم
  از هر کسی هم میپرسم کسی اطلاعی نداره ازش و اغلب هم میگن با این ظرفیت پایین ریسک نکن و مباحث استراتژیک رو در فیلدهای دیگه دنبال کن
  برای درس مدیریت استراتژیک پیسرفته شنیدم میگن کتاب فرد آر دیوید و رابینشون خوبه..اما بازار پیشرفته رو اطلاع ندارم
  اگر کسی اطلاع داره ممنون میشم بگید
  به اندازه کافی وقتم هدر رفته این سردرگمی بدتر داره وقتمو میکشه شاغلم هستم دیگه بدتر:)

 73. مدیریت راهبردی می‌گه:

  با سلام
  دوستان برای دروس بازاریابی پیشرفته و مدیریت استراتژیک پیشرفته، چه منابعی باید مورد مطالعه قرار بگیره؟ ممنون میشم راهنمایی بفرمایید.

 74. على می‌گه:

  بچه هایى که میخوان سیاست گذارى شرکت کنن لطفا بهم کمک کنن براى نظریها و مبانى دولتى و نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى دولتى چه کتاب باید خوند؟ لطفا لطفا بهم کمک کنید

 75. amirian می‌گه:

  با سلام
  کسی میدونه برای نظریه های کارآفرینی گرایش مدیریت کارآفریتی چه منبعی رو باید خوند؟
  منم گرایش ارشدم مالی بود الان بین کارآفرینی و مالی مرددم

 76. عاطفه می‌گه:

  سلام..برای درس نظریه های کارآفرینی میشه بگید دقیقا چه کتابی بخونیم؟

 77. سحر می‌گه:

  سلام دوستان
  با توجه به اینکه مدیریت تولید پیشرفته و تحقیق در عملیات پیشرفته اولین سالی هست که در کنکور میاد کسی میدونه چه منابعی میتونه مقید باشه؟
  ممنون

 78. هدی می‌گه:

  منابع انسانی پیشرفته و مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته
  سپااااس

  • ghost می‌گه:

   کتاب پیشرفته سید جوادین و جلیلیان – ۷ سری کتاب کوچک رضاییان برای رفتار نشر سمت – رفتار سازمانی ارین قلی پور – منابع انسانی سعادت
   برا تست هم کتاب سید وادین کفایت می کنه

 79. هدی می‌گه:

  سلام
  دوستان کسی راجع ب منابع دروس منابع انسانی پیشرفته و مدیریت منابع انسانی پیشرفته اطلاعی داره ؟؟

 80. هانیه می‌گه:

  سلام دوستان
  من دانشگاه تبریزmba گرایش استراتژی خوندم، و الان واقعا بین مدیریت بازرگانی و راهبردی مرددم کدوم رو انتخاب کنم، از طرفی میترسم ظرفیت پذیرش راهبردی خیلی پایین باشه و اگه هم مدیریت بازرگانی انتخاب کنم، شانس قبولی پایینی داشته باشم. لطفا راهنماییم کنین.

 81. سعید می‌گه:

  سلام؛
  کسی میدونه برای دروس تخصصی مدیریت فناوری اطلاعات (سیستمهای اطلاعات مدیریت پیشرفته و مدیریت دانش)، چه کتابایی رو باید خوند؟
  ممنون میشم راهنمایی کنید

 82. شیوا می‌گه:

  سلام
  لطفا در مورد گرایشها اگر اطلاعات دارین راهنمایی کنید
  الان خودم بین مدیریت و مدیریت دولتی مرددم؟؟

 83. فاطمه می‌گه:

  سلام. ببخشید میخواستم بدونم براى رشته سیاست گذارى علم و فناورى براى دو درس نظریه ها و مبانى خط مشى گذارى دولتى و نظریه ها و مبانى مدیریت دولتى چه منبعى رو باید مطالعه کرد؟

  • شیوا می‌گه:

   سلام
   لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه
   چه منابعی برای مبانی خظ مشی گذاری دولتی و نظریه ها و مبانی مدیریت دولتی باید مظالعه کرد؟؟؟

 84. رضا می‌گه:

  سلام
  دوستان راهنمایی میفرمایید برای دکترا گرایش بازاریابی چه منابعی باید مطالعه کنم؟ بهترین گرایش مدیریت چه گرایشی هست؟ تشکر

  • ghost می‌گه:

   سلام
   ببین دوست عزیر این مهمه که ارشدتون چه گرایشی هستید، اگه بازرگانی نیستید که کلا فراموش کنید بازاریابی ، چون امسال تخصصی شده و بعیده که شخصی از یه گرایش دیگه مدیریت بتونه قبول بشه ، مگه اینکه با اساتید رابطه داشته باشه- اگه ارشدتون بازرگانیه ، برای رفتار مصرف کننده سرگل و رفتار مصرف کننده سید جوادین استاد دانشگاه تهران -برای بازاریابی کاتلار و ارمسترانگ نشر آموخته – بازاریابی بین المللی دکتر حقیقی – بازاریابی ۳ استاد : روستا و همکاران- بازاریابی مسینگ هام
   موفق باشید

 85. محسن مدیریت می‌گه:

  سلام دوستان بالاخره بعد از ماه ها معطلی فهمیدیم چی به چیه ولی بازهم ابهامات زیادی وجود داره
  ۱.مثلا برای رشته مدیریت صنعتی سه تا گرایش تعریف شده که معلوم نیست گرایش سوم یعنی «مدیریت» برای چی گذاشته شده و چه رشته ای محسوب میشه
  ۲.ابهام دیگه ای که وجود داره گرایش های «تولید و عملیات» و «تحقیق در عملیات» دوبار تکرار شده یکی توی رشته مدیریت صنعتی و دیگری توی رشته «مدیریت» که عرض کردم؟ خب این یعنی چی این رشته های تکراری چه فرقی باهم دارن در حالی که اصلا معلوم نیست رشته مدیریت در زیر مجموعه مدیریت صنعتی چه میکنه؟
  ۳. ابهام دیگه ای که وجود داره اینه که من اگه بخوام مدیریت پروژه یا زنجیره تآمین یا مدیریت عملکرد شرکت کنم دروس تخصصیش چه ربطی به دروس تخصصی «مدیریت تولید پیشرفته» و «تحقیق در عملیات پیشرفته» داره و چرا اساسا باید اینا رو بخونم و دروس تخصصی گرایش خودشو نخونم؟ این چجور تعیین دروس تخصصی هست و اگه اساتید مجرب تهیه کردن چرا فقط برای دوتا گرایش دروس تخصصی گذاشتن؟؟!!!!!

 86. مهناز می‌گه:

  سلام خدا قوت

  ممنون میشم گرایشهای مدیریت کارآفرینی رو بفرمایید

 87. ارزو_مدیریت دولتی می‌گه:

  سلام دوستان؛منابع مدیریت دولتی گرایش منابع انسانی رو می خوام.ممنونم

 88. امیر می‌گه:

  باسلام. رشته “مدیریت راهبردی” در رشته های کنکور دکتری ۹۶ آمده در صورتی که تا اونجایی که من اطلاع دارم هیچ دانشگاهی قبلاً در این رشته پذیرش نداشته. کسی میدونه کدوم دانشگاهها قراره این رشته را بگیرن؟

  • هستی می‌گه:

   سلام.
   برای خود منم که مدیریتی هستم سواله.
   . تا جایی که اطلاع دارم دانشگاه تهران این رشته رو داره و دانشگاه تبریر امسال در این رشته پذیرش خواهد داشت.
   از طرفی دیگه به گمانم چون آزمون دانشگاه دولتی و آزاد یکی شده شاید دانشگاه آزاد نیز این رشته رو ارائه کنه.

   • امیر می‌گه:

    دانشگاه تهران که تا الان رشته مدیریت راهبردی نداشته. یعنی غیر از دانشگاه عالی دفاع ملی هیچ دانشگاه دولتی و آزادی این رشته را نداشته است.

 89. کنکور96 می‌گه:

  سلام
  با این تغییرات سنجش ، الان باید یه گروه گردشگری اضافه بشه که بچه های گردشگری بیان همفکری کنن لطفا

 90. فهیم می‌گه:

  سلام دوستان من الان مبهوتم که دکتری ازاد و دولتی ادغام شدن مثلا مدیریت گردشگری فقط دانشگاه علامه و علم و فرهنگ این گرایش داره اونوقت دانشگاه ازاد هم این کد رشته اضافه شده ایا ؟!! اونوقت کدوم دانشگاه ازاد ؟!!

  پاسخ دادن

 91. لیلا می‌گه:

  سلام
  شهریه دانشگاه چقدر است
  رشته مدیریت بازرگانی داره

درج نظر