مدرسان شریف دومین کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 سومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی سومین کنفرانس بین المللی ایده های نوین در مدیریت، اقتصاد و
حسابداری‎- آلمان دکتری روانشناسی ابن یمین

انجمن آزمون دکتری مجموعه مدیریت

2162

‌رشته و گرایش

مدیریت بازرگانی

۱) مدیریت بازاریابی

۲) مدیریت سیاست‌گذاری بازرگانی

۳) رفتار سازمانی و مدیریت منابع انسانی

مدیریت راهبردی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (بازاریابی و مدیریت بازار پیشرفته – مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت  بازرگانی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2163

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت دولتی

۱) تصمیم‌گیری و خط‌مشی‌گذاری عمومی

۲) مدیریت تطبیقی و توسعه

۳) رفتار سازمانی

۴) مدیریت منابع انسانی

۲) مدیریت سازمان‌‏های دولتی در ایران

۱) سیاستگذاری دولتی (خط‌مشی‌گذاری عمومی)

۲) رفتاری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و مبانی مدیریت دولتی – نظریه‌ها و مبانی خط‌‌مشی‌گذاری دولتی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت  دولتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2164

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت صنعتی

۱) تولید و عملیات

۲) تحقیق در عملیات

۳) مدیریت سیستم‏ها

۴) استراتژی صنعتی

۵) مالی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (تحقیق در عملیات پیشرفته، مدیریت تولید و عملیات پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت  صنعتی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2165

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت رسانه ای

۲) مدیریت اطلاعات

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام، مدیریت ارتباط و رفتار سازمانی، مدیریت استراتژیک)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته مدیریت راهبردی و آینده پژوهی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آینده پژوهی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آینده پژوهی

 

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

۲) مدیریت ایمنی ترافیک

۳) جرم یابی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (دانش مدیریتی(مدیریت عمومی، مدیریت از دیدگاه اسلام) – دانش حقوقی (آیین دادرسی کیفری، حقوق جزای عمومی) – دانش انتظامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

 

2166

رشته و گرایش

۱) مدیریت پیشگیری از جرم

۲) مدیریت رسانه‌ای

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (منابع انسانی پیشرفته – مدیریت رفتار سازمانی پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

 

2167

‌رشته و گرایش

۱) مدیریت فناوری اطلاعات

۱) کسب‌و کار هوشمند

۲) مدیریت خدمات و توسعه فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (سیستم‌های اطلاعات مدیریت پیشرفته – مدیریت دانش)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ مجموعه مدیریت  فناوری اطلاعات

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

2168

‌رشته و گرایش

مدیریت قراردادهای بین‌المللی نفت و گاز

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی ارشد شامل (اقتصاد نفت و گاز – حقوق قراردادهای نفت و گاز)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

مدیریت (تمامی گرایش‌ها)، حقوق نفت و گاز، اقتصاد نفت و گاز، حقوق (تمامی گرایش‌ها)، اقتصاد (تمامی گرایش‌ها)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت قراردادهای بین المللی نفت و گاز

2169

‌رشته و گرایش

کارآفرینی

مدیریت تکنولوژی

 1. مدیریت نواوری
 2. مدیریت تحقیق و توسعه
 3. مدیریت انتقال تکنولوژی و مالکیت معنوی

آینده پژوهی

سیاست گذاری علم و فناوری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (آمار و کاربرد آن در مدیریت، مبانی سازمان و مدیریت، اصول و مبانی مدیریت از دیدگاه اسلام) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌های کارآفرینی- تئوری های نوآوری- مدیریت استراتژیک پیشرفته)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌ها

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کارآفرینی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کارآفرینی

2170

‌رشته و گرایش

گردشگری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق و آمار، اصول و مبانی خط‌مشی‌گذاری در گردشگری، برنامه‌ریزی توسعه و مدیریت گردشگری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های علوم انسانی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته گردشگری

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری ۱۳۹۵ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ مجموعه مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدیریت

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته مدیریت

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۱,۱۵۵)

 1. علی منابع انسانی گفت:

  سلام دوستان برای تبدیل پایان نامه به کتاب کدام موسسه را پیشنهاد می کنید اگر تجربه ای دارید لطفا راهنمایی بفرمائید.

 2. علی گفت:

  سلام دوستان نمره۹۹۶ میشه به قیولی در تکمیل ظرفیت امید داشت ؟

 3. دکترای تخصصی moosa گفت:

  سلام دوستان
  لطفاً ترتیب رتبه بندی اعتبار علمی دانشگاه ها مختلف در رشته های مدیریت می فرمایید؟
  ممنونم میشم از لطفتون

  • محمدمرتضی گفت:

   در هر گرایش فرق میکنه
   مثلا کارآفرینی دانشگاه تهران
   مدیریت دولتی گرایش تطبیقی و گرایش خط مشی دانشگاه علامه
   بازرگانی تهران و شهید بهشتی
   صنعتی و تحقیق در عملیات دانشگاه تربیت مدرس

 4. @ گفت:

  سلام.
  من از بچه های گروه های تخصصی دیگری هستم..
  برای برادرم که امسال ارشد مدیریت شرکت کرده میخواستم بدونم از بین گرایش های مدیریت به ترتیب کدوم گرایش به لحاظ بازار کار و ..بهتره؟ و جزوات کدوم موسسات در گرایش های مدیریت خوب بیان شده و توضیحات دروس رو داره؟؟؟.
  لطفا راهنمایی کنید …مرررسی از گروه بچه های مدیریت…

 5. صدف گفت:

  سلام. من ارشد زمین شناسی دارم آیا امکانش هست دکترا مدیریت گردشگری شرکت کنم. توی سایتی نوشته بود از امسال همه رشته ها میتونن شرکت کنن. ضمنا این رشته چرا در دفترچه کنکور دکترای ٩۶ نبود؟

  • من گفت:

   می تونید شرکت کنید اما رشته های گردشگری در اولویت پذیرش هستن. البته باید رزومه قوی در زمینه گردشگری داشته باشین

   مقاله، کتاب و ……

  • محمدمرتضی گفت:

   سلام
   کار که نشد نداره ولی من که ارشد کارآفرینی دانشگاه تهران بودم برای دکترا مدیریت شرکت کردم و با بهترین رتبه امسال تمام دانشگاه های سراسری دعوت به مصاحبه شدم، بعضی دانشگاه ها همین وارد جلسه مصاحبه میشدم هیئت مصاحبه کننده میگفتن شما در حوزه مدیریت منابع انسانی هیچ کاری انجام ندادین مثل کتاب و مقاله و اصلا ازم هیچی نمیپرسیدن و میگفتن مرسی که اومدین ولی برای اینکه ما بخواهیم شما رو انتخاب کنیم اصلا مناسب نیستید و منم تشکر میکردم و خارج میشدم از جلسه ولی خب چون در حوزه گرایش خط مشی خیلی کار کردم هم مقاله و هم کار اجرایی نظرشون خیلی مساعد بود
   باید کار کرده باشین توو این حوزه و هیئت مصاحبه کننده رو مجاب کنید که برای انتخاب بهترین گزینه هستید.

 6. احسان گفت:

  با سلام
  باتوجه به زیاد بودن منابع مدیریت، نظرتون راجع به بسته های آموزشی دولتی چیه ؟
  کتابهای مدرسان شریف بهتره یا ماهان یا سنجش تکمیلی ؟

 7. v گفت:

  سلام به همگی. دوستان یه راهنمایی ازتون میخوام. من ارشد یک رشته دیگه دارم و میخوام ارشد mba بگیرم. حتما هم میخوام یا تهران یا شریف قبول بشم حتی اگه شده چند سال طول بکشه ولی چون یبار ارشد خوندم نمیتونم دیگه روزانه نمیتونم بخونم و باید شهریه شبانه پرداخت کنم. کسی اطلاع داره برای تحصیل این رشته تو دانشگاههای تهران و شریف حدودا هر ترم چقدر هزینه شهریه میشه؟

 8. درخواست کمک گفت:

  سلام
  رشته ای به نام مدیریت تجارت الکترونیک داریم؟؟؟
  کدوم دانشگاهها دارن؟
  ظرفیت هاش چه طوری خوبه یا بد؟؟؟؟
  ممنون میشم به من کمک کنید و منو راهنمایی کنید.

 9. احسان گفت:

  سلام دوستان محترم
  لطفا راهنمایی بفرمایید در رابطه با منابع مدیریت بازرگانی گرایش بازاریابی چه کتابهایی مطالعه شود؟ایا پکیج مدرسان شریف را نسبت به سایر موسسات قبول دارید؟ من دو دوره شرکت کردم ولی متاسفانه موفق نبودم. امسال بعد ۹ سال خیلی برای من مهم و سرنوشت ساز است. اصلا نمی دونم از کجا شروع کنم. لطفا راهنمایی کنید. سپاس

 10. دکتر اینده گفت:

  سلام. دوستان میشه راهنمایی کنید برای دروس رشته مدیریت دولتی چه منابعی خوبه. مثل تئوری های مدیریت اسم نویسنده ام لطفا بگید.؟

  • ۱۲ گفت:

   تئوری مدیریت.
   مدیریت عمومی الوانی…مهم
   مبانی سازمان و مدیریت رضاییان
   تئوری سازمان ساختار و طرح سازمانی رابینز
   مدیریت دکتر مقیمی…مهم
   مدیریت اسلامی از طریق تست بخون
   آمار و احتمالات و روش تحقیق.سرمد.عادل آذر.رنجبران
   خط مشی.الوانی .دانش فرد.شریف زاده
   مدیریت دولتی.هیوز.دنهارت.پور عزت.الوانی

 11. sareh گفت:

  سلام میشه لطفا راهنمایی کنید برای مدیریت فناوری اطلاعات چه منابعی بخونم؟ کتب کدوم موسسه بهتره؟

 12. n گفت:

  سلام دوستان
  منابع مدیریت بازرگانی سال ۹۷ عوض شده واقعا که هر روز یه تغییراتی توی این رشته میدن . سال ۹۶ ترازها رو خیلی بالا گرفتن که به مصاحبه دعوت نشدیم .
  دوستان یعنی ممکنه توی تکمیل ظرفیت ماهم بتونیم شرکت کنیم یا نه ؟ لطفا کسی اطلاعات داره بگه . ممنونم

 13. متعحب گفت:

  دوستان کسی هست مدیریت صنعتی رشت آزاد قبول شده باشه؟

 14. بهار گفت:

  منابع دکتری بازرگانی کد۲۱۶۲ سال ۹۷ عوض شده؟ درسته؟

  • میلاد گفت:

   نمیدونم کسانی که از اول رشته مدیریت بازرگانی رو انتخاب کردن چه گناهی دارن!!!؟؟؟ اول اینکه همه رشته ها میتونن بیان این رشته رو امتحان بدن!!!! دوم اینکه هر سال ظرفیتاش کمتر و تراز قبولیش از همه مدیریت ها بیشتره!!! و سوم اینکه هر سال یه تغییری میدن مواد امتحانیش رو !!! برداشتن واسه سال با استراتژیک ادغام کردن و گذاشتن رشته مدیریت بازرگانی و راهبردی!!!!!
   بعد دانشگاه آزاد یه گرایش بیشتر نداره و اونم بازاریابیه و یکی از مواد اصلی امتحانیش رفتار مصرف کنندس. حالا برداشتن رفتار مصرف کننده رو حذف کردن به جاش مدیریت استراتژیک پیشرفته گذاشتن!!!

 15. یلدا گفت:

  سلام خسته نباشید ممکنه راهنماییم کنید و بگید مدیریت مالی بهتره یا بازاریابی ؟
  از نظر بازار کار کدوم بهتره ؟ کدوم رو میشه راحت تر دکتری قبول شد ؟
  ممنون میشم کمکم کنید .

  • مینا گفت:

   سلام.بستگی به علاقه تون داره .هر دو خوبن.اما رشته بازایابی قشنگتره.اگه زرنگ باشید اتفاقای خوبی در اون میفته.
   البته مالی هم رشته خیلی خوبیه

 16. nina گفت:

  سلام
  منابع آزمون مدیریت دولتی منابع انسانی چی هست؟

  • 12 گفت:

   برای کنکور یا مصاحبه؟
   اگه برای کنکور می پرسی که باید منابع مدیریت دولتی رو بخونی که ۴ گرایش داره.
   منابع-رفتار-خط مشی- تطبیقی

 17. الهه گفت:

  راستی برای گرایش هم اول به علاقه خودت توجه کن.
  بهترین انتخاب رشته خودته.
  مدیریت بازرگانی خیلی خوبه
  راستی رشته ات چی هست؟

 18. سوا گفت:

  دوستان تو رو خدا اگه میشه به من کمک کنید من تازه الان میخام شروع کنم واسه دکتری تو سایتا گشتم اما جواب سوالامو نفهمیدم
  ١.زمان ازمون کیه
  ٢.من چه رشته ای از مدیریت شرکت کتم احتمال قبولیم بیشتره
  ٣-من خیلی سردرگمم نمی دونم از کحا شروع کنم چیا بخونم اخه یکمم بین فوق لیسانسمو دکترام فاصله افتاده.بعدشم ازمونو دارن یه شکلی میشن زبان و استعدادو بخونم الان یا تخصصی؟

  • الهه گفت:

   سلام

   اصلا نگران نباش

   اول اینکه آزمون توی اوایل اسفنده

   اگه واقعا میخوای قبول بشی اولا خوب بخون
   تخصصیها مهمتره ولی زبان و استعداد هم چون اکثرا در اونا ضعیفن خیل یموثره .در هر صورت ضریب تخصصیا ۴ و ضریب اینا ۱ هستش

   و از این مهمتر سعی کن حتما رزومه ات رو قوی کنی.
   در دکترا مصاحبه خیلی مهمه و اون هم بستگی به رزومه شما داره.
   حتما یکی دو تا مقاله جور کن.
   مدرک زبان اجباری نیست اما مهمه. میتونی در آزمونهای MSRT شرکت کنی. هر ماه برگزار میشه.

   نگران فاصله مدارکت هم نباش.
   من خودم بعد از ده سال شرکت کردم و رتبه عالی آوردم.

   اصلا هم استرس نداشته باش

درج نظر