صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, حقوق بین الملل/نکات مهم انتخاب رشته دکتری حقوق بین‌الملل عمومی