صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, چینه و فسیل شناسی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری فسیل‌شناسی و چینه‌شناسی