صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, گرانی سنجی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری ژئوفیزیک – گرانی‌سنجی