صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, دینامیک پرواز و کنترل/نکات مهم انتخاب رشته دکتری هوافضا – دینامیک پرواز و کنترل