مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی پنجمین کنفرانس بین المللی پژوهش در علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

2103

‌رشته و گرایش

جغرافیای سیاسی

۱) سازمان سیاسی فضا

۲) جنوب غرب آسیا

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران() و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نظریه‌های جغرافیای سیاسی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

2104

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای شهری) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و دیدگاه‌های توسعه شهری، تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، شهرسازی و طراحی شهری، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

2105

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

۱) برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

۲) برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

۳) نظام سیاستگذاری در برنامه‌ریزی روستایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (دیدگاه‌ها و نظریه‌های توسعه روستایی، تکنیک‌ها و روش‌های برنامه‌ریزی روستایی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌ای، اقتصاد کشاورزی، توسعه روستایی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

2106

‌رشته و گرایش

ژئومورفولوژی

۱) مدیریت محیطی

۲) مخاطرات ژئومورفولوژیک

۳) نظری

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژی ایران) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژی، دیدگاه‌ها و نظریه‌های ژئومورفولوژی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، زمین‌شناسی، آبخیزداری

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

2107

‌رشته و گرایش

آب‌وهواشناسی

۱) تغییرات آب‌وهوایی

۲) آب‌وهواشناسی کشاورزی

۳) آب‌وهواشناسی ماهوارهای

۴) آب‌وهواشناسی شهری

۵) آب‌وهواشناسی دیرینه

۶) آب‌وهواشناسی سینوپتیک

۷) مخاطرات آب‌وهوایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌های آب‌وهواشناسی، آب‌وهواشناسی عمومی و ایران)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، هواشناسی، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آب و هوا شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

2108

‌رشته و گرایش

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

۱) سنجش از دور

۲) سامانه اطلاعات جغرافیایی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در سنجش از دور و GIS، تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره‌ای)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، محیط زیست، منابع طبیعی، علوم کشاورزی، عمران و نقشه‌برداری، فیزیک، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲,۱۵۲)

 1. الماسی دانشجوی تهران می‌گه:

  سلام واحترام..دوست عزیز به اساتید توهین نکنید..شما نخونید فلسفه رو..دیگاه ونظریات جغرایا یعنی همون فلسفه..محاله حدف بشه

 2. ... می‌گه:

  اگه فلسفه میاد چرا تومنابع ذکرنشده اگه بیادشعور استادای جغرافی میره زیرسوال

 3. ... می‌گه:

  شماهایی که میگید فلسفه میاد ازکدوم دانشگاهید استاداتون کیاهستند؟

 4. برنامه ریزی شهری می‌گه:

  دوستان سلام..میشه بگید این بحث فلسفه چیه..آخه چطور فلسفه حذف میشه..زیر بنای آزمون ورشته هستش.

 5. نسرین می‌گه:

  بله حتما درقسمت نظریات سوال میاد..هم برای روستایی هم شهری

 6. احسان..برنامه ریزی شهری می‌گه:

  سلام برهمه دوستان..میشه لطفا کم شایعه بدید..من خودم ازاساتیدم پرسیدم..گفتند هم برای روستایی وهم برای شهری فلسفه۱۵سوال میاد.
  والسلام

 7. محمو می‌گه:

  دوستاااان فلسفه از سوالات اصلی هستش..

  • روستایی می‌گه:

   بله دوستان فلسفه هست مطمئن باشید. حتی اگه نباشه هم بخونید فلسفه جغرافیا رو نمیشه حذف کرد حتی اگه جلسه مصاحبه هم باشه به دردتون میخوره

 8. محمد رضا دانشجوی دکتری می‌گه:

  سلام به همه دوستان…دوستان گرامی به نظر من هیچ وقت فلسفه حذف نمیشه..وهمیشه بوده وهست..حتما بخونید بخصوص مکتب ها.
  موفق باشید

 9. علی می‌گه:

  منم اینو میگم…هیچ وقت فلسفه حذف نمیشه دوستان…وحتما ازش سوال میاد
  خواهشا کم استرس به افراد وارد کنید..من خودم کارشناسی ارشد تهران هستم..وحتما اساتید از فلسفه سوال میدن.

 10. نرگس می‌گه:

  کی گفته فلسفه حذف شده…مطمن باشید ازسوالات اصلی آزمون هستش ..وهر ساله سوال اومده.
  پس لطفا شایعه پراکنی نکنید

 11. سیده مریم می‌گه:

  خداروروشکر فلسفه حذف شد..بااون سوالات زیادش..جهانی شدن وشهر پوراحمد کتاب خوبیه راحت میتونیم درصد بگیریم..یک هفته قبل خریدمش.

 12. ژئو می‌گه:

  با سلام
  دوستان اگه میشه لطفا راهنماییم کنین
  برا دروس تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژی، دیدگاه‌ها و نظریه‌های ژئومورفولوژی چی باید بخونیم؟؟؟
  ممنون

  • محمد می‌گه:

   فلسفه جغرافیا و مکتبهاست دیگه،عنوانش عوض شده؟اره؟

   • نرگس می‌گه:

    این متن رو یکی از داشجویان دکتری تهران گذاشته///////////////////////////////////////////////////////سلام دوستان..یک خبر دارم براتون..امسال یک سوال هم از فلسفه نمیاد ..از دکترپوراحمد که طراح سوال هستن پرسیدم وخودم باهاش مقاله دارم….درضمن بیشتر رو کتاب های زیاری ازجمله کلانشهرهای هسته ای زیاری ..جهانی شدن پوراحمد…که سرکلاس هی تاکید دارن به این کتاب کلانشهرهای هسته ای.. وکتاب دکتر یدالله فرید..وکتاب روش تحقیق دکتر رضوانی که زرد رنگ هستش.

    ومقالات ایشون ودکتر نظریان ورهنمایی تمرکز کنید.
    مقالات جدید که چندماه قبل منتشر کردن.

    ارزوی موفقیت واسه تک تکتون دارم.

 13. ارشد می‌گه:

  با سلام و عرض ادب.
  لطفا در صورت امکان به جواب دوستان برای خواندن منابع و … راهنمایی کنین. متاسفانه بعضا شاهدیم جواب درستی که ذکر نمیشه هیچ،؛،تعداد معدودی به راهنمایی غلط دوستان برای موفقیت خودشان اقدام میکنن. به نظرم وای بر حال کسی که خوشبختی خودش رو با خوشبختی دیگران گره نزنه.خیلی تاسف باره.

 14. خسته از .... می‌گه:

  با سلام، دوستان ژئومورفولوژی لطفا اگه از منابع تکنیکها و مدلها و همرو اطلاع دارید به منم بگید ثواب داره،ممنون

 15. دکترای تهران می‌گه:

  سلام دوستان..یک خبر دارم براتون..امسال یک سوال هم از فلسفه نمیاد ..از دکترپوراحمد که طراح سوال هستن پرسیدم وخودم باهاش مقاله دارم….درضمن بیشتر رو کتاب های زیاری ازجمله کلانشهرهای هسته ای زیاری ..نظریه شهری زیاری…که سرکلاس هی تاکید دارن به این کتاب کلانشهرهای هسته ای.. وکتاب دکتر یدالله فرید..وکتاب روش تحقیق دکتر رضوانی که زرد رنگ هستش.

  ومقالات ایشون ودکتر نظریان ورهنمایی تمرکز کنید.
  مقالات جدید که چندماه قبل منتشر کردن.

  ارزوی موفقیت واسه تک تکتون دارم.

  • 1396داوطلب می‌گه:

   ممنون ازشما..پس برم کتاب های کلانشهرهای چندهسته ای دکتر زیاری ورضوانی وفرید روبخونم..
   اره مطمن بودم فلسفه حذفه

  • فرهاد می‌گه:

   بزرگوار در درس” تکنیک‌ها و مدل‌های برنامه‌ریزی شهری” چه منابغی بخونیم؟

  • مهسا می‌گه:

   ممنون ازشما آقای دکتر…بله درجریانیم فلسفه حذف شده..این کتاب نظریه شهری وکلانشهرهای چندهسته ای میدونستم مهمه..چون از بچه های دیگر هم پرسیدم..یک کتاب دیگه هم فکرکنم مهمه جهانی شدن و شهر دکتر پوراحمد….درکل ممنونم ازشما.

   من دانشگاه خوارزمی هستم

  • شهلا می‌گه:

   بله..بنظرم مهم ترین کتاب این کتاب هاس که خیلی از بچه هاهم میگن
   کلانشهرهای چندهسته زیاری
   جغرایاوشهرسازی یدالله فرید
   جهانی شدن وشهر پوراحمد
   جغرافیای شهری حاتمی نژاد
   روش تحقیق دکتررضوانی..خیلی مهمه

   فلسفه هم که خداروشکر حذف شد..ارزوی موفقیت برای همه دوستان.

  • دکتری می‌گه:

   سآم دوست گرامی
   یعنی ما برای روش تحقیق دیگه کتابای دلاوری و ….. نخونیم؟؟؟؟؟؟؟

 16. ارشد می‌گه:

  دوستان چندنفر تکمیل ظرفیت روستایی زنجان قبول شدن.به نظرتون چندبرابر ظرفیت می آن اونجا.؟

 17. . می‌گه:

  دوستان سلام ببخشید یک سوال .گرایش شهری خوبه یا روستایی؟به جه دلیل ؟ممنون اگه جواب بدین.

 18. زارعی می‌گه:

  سلام میشه در مورد منابع دکترا اقلیم شناسی راهنماییم کنید. ممنون

 19. Geoghraphy می‌گه:

  بجه ها کسی منابع جدیدی از جغرافیای سیاسی میدونه

 20. . می‌گه:

  بچه هاسلام
  فک میکنین امسال تکمیل ظرفیت باشه دانشگاه سراری؟ممنون

 21. ... می‌گه:

  دیدگاهها ونظریه ها وکتاب های فلسفه دوبحث کاملا جداست

 22. ... می‌گه:

  چرا باید فلسفه هارو خوند کلی وقت میگیره اگه قرار بود ازسوال بدن میگفتن نه اینکه حذفش کنن به نظرمن سوالی ازفلسفه نمیاد نخونین

 23. دکترای تهران می‌گه:

  دوستان فلسفه ها روهم بخونید…

  کتاب های حاتمی نژاد ورضوانی برای شهری.

  کتاب یدالله فرید هم بخونید تاصحفه۴۲۰

 24. . می‌گه:

  ممنون از خانم سحر که منابع شهری رو گذاشتین.انشاالله هر جا هستین موفق باشین.آیا امسال از فلسفه ها هم سوال میاد؟

 25. . می‌گه:

  دوستان عزیز خواهشا اگر کسی منابع شهری رو خبر داره اینجا بذاره دوستان روستایی این کار رو کردند.ممنون

  • sahar می‌گه:

   به نام خدا
   منابع پیشنهادی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری
   با توجه به تغییراتی که در رشتهها و موارد امتحانی آزمون ورودی دکتری ) PHD ( سال ۶۹۳۱ )نیمه متمرکز( بوجود آمد،
   مجموعه علوم جغرافیایی نیز با تغییراتی همراه بود و همانند گذشته به ۱ رشته تخصصی تقسیم شد. عناوین درسی رشته
   جغرافیا و برنامهریزی شهری در تصویر زیر آمده و منابعی که این سرفصلها را پوشش میدهد در ذیل به تفصیل آمده
   است.
   دروس تخصصی
    دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، سمت
    جغرافیای شهری ایران، اصغر نظریان، پیام نور
    پویایی نظام شهری ایران، اصغر نظریان، مبتکران
    نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی و حسین صفری سناجردی، سمت
    برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری، سمت
    فرایند برنامهریزی شهری در ایران، رهنمایی و شاه حسینی، سمت
    از شار تا شهر، محسن حبیبی، دانشگاه تهران
    پویش شهرنشینی، ناصر عظیمی، آذرخش
    مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، کرامت اله زیاری، چابهار
    کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامهریزی شهری، میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا، نشر علم نوین
    مبانی برنامه ریزی شهری، جی. کی. هیراسکار، غلامرضا لطیفی )مترجم(، علم
    اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، مظفر صرافی ، جمیله توکلی نیا و حسن محمدیان مصمم، نشر قدیانی
    کلانشهرهای چندهسته ای، پیتر هال؛ کتی پین، کرامت اله زیاری )مترجم(، دانشگاه تهران
    جهانی شدن و شهر، جان رنه شورت، یونگ-هیون کیم، احمد پوراحمد )مترجم(، شایان رستمی )مترجم(، جهاد دانشگاهی
    نظریه شهری )ارزیابی انتقادی(، جان رنه شورت، کرامت اله زیاری )مترجم(، دانشگاه تهران
    مقالات مرتبط با : نظریههای رشد هوشمند، نوشهرگرایی، توسعه پایدارشهری، توسعه میان افزا، پراکنده رویی شهری
   ، TND ، TOD ، تاب آوری شهری، بازآفرینی شهری، طرح های ساختاری – راهبردی و…
   روش تحقیق
    روش تحقیق، محمدرضا حافظنیا، سمت
    روش تحقیق کیفی، ترجمه پوراحمد و اسکندری، سمت
    روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد و عباس بازرگان، آگه
    روش تحقیق میدانی، بهلول علیجانی، پیام نور )کتاب باریک وکم حجمیه(
    نحوه انجام تحقیقات در علوم اجتماعی، ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نائیبی ) ۰۵۵ ص(
    روش تحقیق در مدیریت )بارویکرد پیمایشی(، غلامرضا خاکی، نشر فوژان
    روش تحقیق در علوم تربیتی، علی دلاور، سمت )جلد آبی(
    روش تحقیق در علوم تربیتی، مدرسان شریف، ۰۵۵ ص
   زبان انگلیسی
    برای زبان هم کتاب ۰۵۵ ، کتاب لغات ضروری تافل و کتاب ۰۰۵۵ واژه، همچنین کتاب تافل راهنمای ابراهیم نظری
   تیموری کتاب جامعی برای لغت و گرامر می باشد.
   استعداد تحصیلی
    استعداد تحصیلی هم سوالای سال قبل استعداد به همراه کتاب مدرسان یا مسیح خواه )بیشتر برای آشنایی با نحوه ارائه
   سوالها(
   کتاب تست
    کتاب تست کارشناسی ارشد سال های قبل علوم جغرافیایی به همراه سوال های دکتری سال قبل

  • sahar می‌گه:

   سلام
   دوست عزیز
   روستایی هستم ولی منابع شهری رو داشتم خدمتتون فرستادم
   موفق باشید

 26. آنیتا می‌گه:

  دوستانی که مطلعند لطف کنید و بگید که چه منبعی برای درس تکنیک ها و مدلها در ژیومورفولوژی پیشنهاد می کنید واقعا ممنونم از کسی که منبع این درسو راهنمایی کنه

 27. ماریلا می‌گه:

  باسلام خدمت دوستان گرامی
  منابع ازمون دکترای سال ۹۶ رشته جغرافیای روستایی رو میخواستم
  باتشکر

  • sahar می‌گه:

   منابع آزمون دکترای تخصصی گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی ۱۳۹۶
   ۱ روش تحقیق: ) به ترتیب اهمیت( خلاصه اکثر این منابع را از اینترنت دانلود کنید و فقط به عنوان مرور -
   استفاده کنید. تاکید بر منابع اصلی باشد و نه خلاصه منبع(
   در علوم انسانی دکتر محمد رضا حافظ نیا ******
   در روانشناسی و علوم تربیتی دکتر علی دلاور، ویراست چهارم، انتشارات ویرایش*****
   پژوهش های میدانی در جغرافیا) روش تحقیق علمی( بهلول علیجانی) پیام نور، : ۹۲ – ۵۷ ، ) فصل ۴ و ۵ ****)
   نحوه انجام تحقیقات اجتماعی) ترز ال بیکر ترجمه هوشنگ نائیبی***
   روش تحقیق کیفی در جغرافیای انسانی، ایان های؛ پور احمد و اسکندر نوده، سمت**
   کتاب طراحی پژوهش های اجتماعی نورمن بلیکی ترجمه محسن چاوشیان***
   آزمون کلیدی و پرکاربرد روش های تحقیق در علوم اجتماعی.
   روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد و عباس بازرگان، آگه***
   روش تحقیق در مدیریت ) بارویکرد پیمایشی ( ، غلامرضا خاکی، نشر فوژان***
   روش تحقیق در علوم تربیتی، مدرسان شریف، ۶۰۰ ص***
   تخصصی روستایی:
   نظریه های توسعه روستایی پاپلی یزدی و محمد ابراهیمی کل کتاب خوانده شود.) خلاصه در اینترنت موجود
   است. برای مرور استفاده شود(
   مقدمه ای بر برنامه ریزی روستایی دکتر محمود جمعه پور) سمت(
   جزوه درسی دوره ارشد ،عباس سعیدی ، دانشگاه بهشتی) جزوء ۲۰ صفحه ای(
   مبانی جغرافیای روستایی عباس سعید) ۲ فصل آخر(
   برنامه ریزی توسعه روستایی در ایران ) رضوانی(
   جامعه شناسی توسعه و توسعه نیافتگی روستایی در ایران ، مصطفی ازکیا) تا سر اصلاحات ارضی(
   جزوات ارشد درس برنامه ریزی و توسعه روستایی، و روش تحقیق دکتر مطیعی لنگرودی.
   مبانی روستایی را هم مدنظر داشته باشید و کتابهایی را که در این زمینه است ملاحظه نمایید.) بطور کلی( کتب
   های دکتر حسین آسایش، دکتر مسعود مهدوی،
   تست های چند ساله دکتری با پاسخ تشریحی مدرسان شریف ) خیلی مهم *** )
   مدل ها و تکنیک های برنامه ریزی روستایی
   برای مدل ها و تکنیک ها جزوه ای در موسسه مدرسان تدوین شده است. می توانید تهیه نمایید. یا اینکه از
   سایت مدرسان سرفصل ها را برداشته و از اینترنت مطالب را دنبال کنید. جزوه دکتر دربان در دانشگاه تهران)
   دانشکده جغرافیا( هم مفید می باشد.در این راستا منابع زیر هم مفید هستند:
   کاربرد روشهای تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا، دکتر مهمدی پورطاهری، انتشارات سمت
   مدل های کمی در برنامه ریزی منطقه ای، شهری و روستایی، دکتر خلیل کلانتری
   تحلیل داده های پرسشنامه ای به کمک نرم افزار ۲۲spss ابراهیم _________فربد و همکاران،
   پردازش و تحلیل داده ها در تحقیقات اجتماعی اقتصادی با استفاده از نرم افزار – spss . دکتر خلیل کلانتری
   کتاب های اساتیدی چون دکتر عباس سعیدی) دانشگاه بهشتی(، دکتر مطیعی لنگرودی) دانشگاه تهران( ، و
   دکتر افراخته ) دانشگاه خوارزمی(را مدنظر قرار دهید.****
   استعداد تحصیلی:
   هادی مسیح خواه و محمد وکیلی، اگر تمایل به قسمت های هوش و استباط آماری ندارید فقط ۱۵۰ صفحه اول
   کامل خوانده شود تا ۲۵ درصد در کنکور تضمینی است(
   متن زیاد کار کنید تا فهم درک متن برای شما آسان باشد
   زبان منبع خاص ومشخصی ندارد. برای سولات عمومی ۵۰۴ و ۱۱۰۰ و همچنین essential word for toffle توصیه می شود..

 28. پدیده نو در جغرافیا می‌گه:

  سلام دوستان یعنی تو پذیرش سال ۹۶ در دکتری خبری از درس سنگین و مهم فلسفه جغرافیا نیست؟

 29. پریسا می‌گه:

  سلام. کسی لطف میکنه منابع دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری را رو سایت بذاره؟

 30. elham می‌گه:

  سلام دوستان کسی میدونه منظور از آب و هواشناسی عمومی و ایران که در رشته آب و هواشناسی اعلام شده، کدوم کتابا هستش؟یعنی با این منابع اعلام شده، مبانی آب و هواشناسی دکتر علیجانی و یا کتاب سینوپتیک نباید بخونیم؟؟ لطفا اگه کسی میدونه راهنمایی کنه.

 31. رضا می‌گه:

  چرا خوارزمی اسامی قبولیهای نهایی رو اعلام نکرد؟؟؟؟ ژئومورفولوژی

 32. pinar می‌گه:

  باسلام و خسته نباشید؟
  دوستان کسی اردبیل ثبت نام کرده؟

 33. جغرافیای شهری می‌گه:

  سلام. کسی دانشگاه خوارزمی ثبت نام کرده؟؟؟؟ چرا فرم های موردنظر دانلود نمیشن!!!

 34. جغرافیای شهری می‌گه:

  سلام دوستان
  کسی دانشگاه خوارزمی ثبت نام کرده؟؟؟؟ چرا فرم های موردنظر دانلود نمیشن!!!

 35. الهام می‌گه:

  سلام.دوستان چ ساعتی نتایج ازمون دکتری تخصصی ازاد اعلام میشه؟؟؟

 36. دانشگاه تبریزززززززززز می‌گه:

  سلام
  کسی از نحوه ثبت نام دانشگاه تبریز خبر داره؟
  ما اصلا ثبت نام نکردیم بعد تو سایت دانشگاه زده تحویل مدارک ۲۷ و ۲۸ شهریور میباشد….
  الان ثبت نامی چطوره؟
  یعنی ما همون روزی که مدارک رو تحویل میدیم ثبت نام میکنیم؟
  آخه این مدارک رو زمان تعهد هم تحوبل دانشگاه دادیم!!!!!!!!!!!

 37. . می‌گه:

  دوستان سلام

  یکی لطف کنه منابع جدید رو اینجا بذاره.

 38. آلاله می‌گه:

  سلام دوستان
  من دانشجوی ارشد در رشته علوم کامپیوتر (روزانه)هستم.آیا امکانش هست که در کنکور دکتری جغرافیا شرکت کنم؟

 39. جغرافیا می‌گه:

  دوستان کسی اطلاع داره نتایج نهایی خوارزمی کی اعلام میشه؟؟؟

 40. من می‌گه:

  دمت گرم فردوسی,عیدی خوبی دادی ما …عید قربان برهمه مبارک

 41. من می‌گه:

  با تبریک به پذیرفته شدگان عزیز،خدا رو شکر با اینکه تو روزانه شهری فردوسی حقم ضایع شد ولی روزانه روستایی فردوسی قبول شدم و رتبه تک رقمی ام هدر نرفت.فقط مایل بودم فردوسی بخونم که خدا کمک کرد.

  • دکتر می‌گه:

   روستایی مشهد که سه نفر کارافرینی سرچ کردم حقشون بود قبول بشن
   ولی یه آقا و یه خانم بودن تو گرایش کیفیت محیطی با بی عدالتی تمام قبول شدن
   من که هر چه سرچ کردم حتی یه همایش از آقای گیاهی ندیدم اگه شما دیدید به منم بگید

   • حسین می‌گه:

    آقای گیاهی رو من تو دانشگاه تهران که آمده بود مصاحبه آشنا شدم.ایشون رتبه ۵ کنکور بود و دو مقاله پژوهشیٍ، یک کتاب و سه مقاله همایشی و چند طرح و…داشت.

   • درپاسخ به دکتر می‌گه:

    من از قبولی های دوره شبانه امسال شهری هستم تا جائیکه من میدونم آقای گیاهی تو شهری فردوسی حقش پایمال شد چون رتبه ۵ کنکور رو آورده بود ایشون فقط ۲۵ درصد امتیاز رتبه داشت که سایرین نداشتند.البته چند مقاله علمی پژوهشی و همایشی داشت.اگر حقشو تو شهری داده بودن صدردصد شهری قبول شده بود اتفاقا چند روز پیش مشهد دیدمش.

    • دکتر می‌گه:

     اگه کتاب مقاله داره چرا تو سایت ها نیست مگه میشه کتاب چندتا پژوهشی داشته باشه ولی اسمس ازش تو مجلات نباشه
     یا امکان میدی در نوبت چاپ باشن، رتبه نشد ملاک قبولی کسی که دکتر شده ولی یه همایش هم ازش پیدا نشده چه جوری میگی حقشو پایمال کردن اگه داری بگو تو کدوم مجله کدوم شماره ما بریم پیدا کنیم شاید به اشتباه خودمون پی ببریم

    • شهری می‌گه:

     من در جریان قبولی ها مشهد بودم حتی اسامی رتبه یک تا ۱۵ رو می دونم ولی این اقای گیاهی تولیست قبولی ها هم نبوده چطور شده الان روزانه شده خدا می دونه وجدانش
     رتبه یک بهشتی رد شد بیچاره دم از حق زد با اون رزومه قوی

     • محمد می‌گه:

      اینکه طرف تو سایتهای مقاله اش نباشه دلیل بر نداشتن رزومه نیست- شاید تو نوبت چاپه یا اکسپتشو داره ، شاید مقالاتش قدیمه هست-شاید سیویلکا و…هنوز تو سایتشون نذاشتن.

     • سحر می‌گه:

      تبریک به دوستاننی که قبول شدن.

     • محمد می‌گه:

      اینکه طرف مقالاتش تو سایت ها نیست دلیلی بر نداشت مقاله نیست به چند دلیل۱- شاید مقالاتش تو نوبت چاپه ۲- شاید اکسپتشو داره ۳-شاید مقالاتش قدیمی است ۴- شاید سویلکا و…هنوز تو سایتشون نذاشتن -برای همون از شما دوستان خواهش دارم خیلی زود افراد رو قضاوت نکنید

   • پاسخ دکتر می‌گه:

    دکتر جون من یکی از مقاله ایشان رو در نشریه علمی پژوهشی مدیریت شهری وزارت کشور شماره ۴۳ که در تابستان ۹۵ منتشر شده دیدم.شما هم می توانید از با مراجعه به سایت نشریه فوق مقاله ایشان رو ببیندید…

 42. Geoghraphy می‌گه:

  با اینکه برای مصاحبه ۱۱ مقاله پژوهشی در بهترین نشریات کشور دارم و ۲ مقاله همایشی تخصصی همراه با یک کتاب معتبر؛ ولی باز هم امیدوار نیستم نمیدونم واقعا چرا

 43. شهری می‌گه:

  سلام خدمت دوستان .لازم به ذکر است که اولا کنکور امسال که سپری شد با کنکور سال بعد که خواهید داد فرق میکنه .امسال کلا رزمه محور بودن دانشگاه ها طبق آیین نامه ای که مصوب شده بود برا کنکور. من رتبه زیر ۱۰ میشناسم که هیج جا قبول نشد و در مقابلش رتبه ۲۵۰ دیدم که روزانه قبول شد ولی این به معنی نا عدالتی نیست که شماها میگید من خودم چندین مورد رو بررسی کردم اصلا و ابدا ناعدالتی که شما ها میگید ندیدم حتی در یکی از دانشگاه ها پس از اعلام نتایج متوجه شده بودند که تعداد مقالات من چندتایی بیشتر از بقیه است ترکیب نفرات رو هم عوض کرده بودن به نفع من که من اصلا اون دانشگاه تا حالا نه اومده بودم و نه کسی رو میشناختم چه دلیلی داشت این کار رو بخاطر من بکنن؟؟ حالا ولی امسال شرایط فرق میکنه مثل سال قبل نیست که رتبه ۵۰۰۰ هم بتونه بره مصاحبه امسال توی هر گرایش اگر رتبه بالای ۷۰ باشه کلا باید فکر مصاحبه رو از سرش بیرون کنه پس امسال باید اول توجهتون به کنکور باشه که بتونید یک رتبه قابل قبول بیارید بعدش هم باید رزومه رو تقویت کنید .باید رزومتون رو نسبت به رقبا تقویت کنید البته مثلا الان دیگه ۲ تا مقاله پژوهشی و ۵-۶ تا کنفرانس و یک کتاب رزومه خیلی کمی هست دقت کنید بعد نگید ما رزوممون قوی بود برمون نداشتن…. من خودم ۱۳ تا پژوهشی داشتم با مخلفات…. پس شما امسال اولا کنکور رو خوب بدبد بعدش هم رزومه رو تقویت کنید مطمئن باشید حتما قبولید.

  • . می‌گه:

   سلام شهری عزیز……شما یه لطفی بکنید منابع امسال رو برای بجه ها اینجا بذارید.شما که امسال دانشجوی دکتری هستید.ممنون.موفق باشید.

  • به شهری می‌گه:

   سلام خدمت جناب شهری…
   عرضم به حضورتون، اون دانشگاه و شخصی که شما میگید قبل از اعلام نتایج متوجه شدند رزمه شما قوی تر بوده و نتایج تغییر کردند باید بگم به دلیل قوی بودن رزومه شمانبوده بلکه به دلیل یسری مسایل بوده که شما ازش خبر ندارید… چون همون شخصی که شما میگید رزومه اش ضعیف بوده و حذف شده، اگه اینطور بوده که دانشگاه های بهتر و قوی تر از اون دانشگاه قبول نمیشده!!!!!!!!!!!!
   دوستان عزیز باید بگم که پارتی هم کارسازه در مصاحبه، شک نکنید….. میتونه یکی رو ببره بالا در مقابل یکی دیگه رو بیاره پایین…….

   • دکترآینده می‌گه:

    منم باشما موفق من ویکی ازدوستام یه دانشگاهی رفتین رزومه من خیلی خیلی قویترازاون بودحتی رتبه ام بهتربود ولی چون من دانشحوی اونانبودم منو نگرفتن واونوبرداشتن

 44. sahar می‌گه:

  سلام
  اگه کسی از زیر عنوان های اصول و تکنیک در برنامه ریزی روستایی اطلاع داره لطفا ما رو هم در جریان بزاره

 45. ... می‌گه:

  من میشناسم که رتبه ۵ هم قبول نشده اونم باکلی مقاله پژوهشی. دانشگاه بهشتی همیشه همینجوری بوده و هست.

  • 12 می‌گه:

   بچه ها ناامید نباشید خدا بزرگه به این پارتی و رابطه بازی ها توجه نکنید اگه خوب باشید حتما شمارو میگیرن
   من و ۵ تا از دوستان صمیمیم دوره ارشد رتبه اوردم و هر ۶ نفرمون هم خداروشکر دکترا قبول شدیم
   دانشگاه ارشد ماهم شهرستان بوده هر کداممون دانشگاه ها تراز اول تو رشته ی شهری و روستایی قبول شدیم. هیچ استادی هم تو مصاحبه ما شش نفر رو نمی شناخت ولی رزومه قوی داشتیم
   الانم به دوستانی که کنکور دارن توصیه می کنم به این حرفای رابطه بازی گوشش ندن و تمرکزشون روی کنکور و مقالاتشون باشه
   به امید موفقیت همه دوستان

  • 44444 می‌گه:

   نه دوست عزیز .اینجوری که شما هم میگید نیس .امسال رتبه مهم نبود حالا هی بگید رتبه . رتبه چیزی رو ثابت نمیکنه . طرف ۷٫ ۸ سال پشت کنکور دکترا بوده حالا قبول شده خوب معلومه زحمت کشیده قبول شده ولو با رتبه دو رقمی . اینقد نگید رتبه فلان و بهمان . من خودم به عینیه دیدم تو مصاحبه طرف رتبه پایینی داشت ولی حتی با کتابای رشته ایی که میخاست مصاحبه بده آشنایی نداشت.

 46. m می‌گه:

  سلام دوستان

  کسی منابع جدید رو میدونه اینجا بذاره.ممنون

 47. ... می‌گه:

  من امسال بارتبه ۱۲۰وچندتامقاله هیچ جاقبول نشدم ولی بعضیا بارتبه ۲۰۰ونداشتن هیچ رزومه ومقاله ای دانشگاه بهشتی قبول شدن ونهایت بی عدالتیه

 48. ... می‌گه:

  سلام
  یکی بگه منظورازتکنیکها وروش های برنامه ریزی روستایی یعنی چه کتابی دقیقا؟

 49. اب و هواشناسی می‌گه:

  سلام دوستان آمار و نباید بخونیم برا دکترای ۹۶؟؟؟ کتاب هواشناسی عمومی و ایران کدوم مولفا رو بخونیم اخه؟؟؟

 50. فلسفه ومکتب های جغرافیا حذفن می‌گه:

  سلام دوستان..بنظرم کتاب های فلسفه شکویی وپوراجمداینا حذفن.

 51. sahar می‌گه:

  سلام
  منابع جدید که معرفی شده تو قسمت تکنیک ها و روش های برنامه ریزی روستایی چه کتاب ها و سر فصلهایی باید خونده بشه؟ لطفا اگه کسی اطلاع داره راهنمایی کنه
  بعد تو منابعی که معرفی کردن دیگه اسمی از مکتب نیست

 52. تبریز می‌گه:

  بچه ها سلام
  دانشگاه تبریز یه اطلاعیه زده رو سایتش که ثبت نام اینترنتی هست، برا ثبت نام میگه کد ملی و شماره داوطلبی رو بزنید حالا ما هر کاری می کنیم میزنه اطلاعات اشتباهه خواهشن اگه کسی ثبت نام کرده به ما هم کمک کنه؟

 53. منابع چی بخونیم می‌گه:

  سلام دوستان…چندتاسوال
  آیافلسفه های شکویی حذفن؟
  آیاآمارخونده شود؟
  آیا منابع تازه ترمیشن یا قبلیان؟

 54. دکترای 966 می‌گه:

  دو ماه دارم فلسفه میخونم…ای خداااا
  الان حذف شده از شهری.

  بچه ها منابع چی بخونیم

 55. ژئو می‌گه:

  با توجه به عدم ارسال اسامی نهایی پذیرفته شدگان دانشجویان دکتری، زمان ثبت نام اینترنتی و حضوری دانشجویان دکتری متعاقبا اعلام می گردد
  http://pgeducation.khu.ac.ir/

 56. شهری می‌گه:

  سلام دوستان
  دانشگاه خوارزمی داخل سایتش زده که امروز ثبت نام اینترنتی ورودی های جدید دکتری هستش .کسی تونسته ثبت نام کنه؟؟؟؟؟؟ من هرکاری میکنم نمیتونم وارد سیستم گلستان بشم.لطفا راهنمایی کنید

 57. قبولی پردیس تهران می‌گه:

  سلام من قبولی پردیس خوارزمی و کیش و البرز دانشگاه تهران بودم تمام دانشگاها تماس گرفتند اما خوارزمی زود تعهد گرفت اما بعد از خوارزمی انصراف دادم برای کیش هم انصرافیم را فاکس کردم و دانشگاه پردیس البرز تعهد دادم درصد تخصصی ۳۲ استعداد ۴۸ معدل ۱۸٫۶۳ تربیت مدرس ۷ مقاله کنفرانس یک مقاله اسکوپوس یک گواهی از اکسفورد ۱۰ گواهی کارگاه آموزشی نزدیک به ۶۰ تقدیری و تشویقی از وزیر معاون وزیر استاندار فرماندار ۴ کار پژوهشی سه گواهی و معرفی نامه از اساتید دوره کارشناسی …. دانشگاه آزاد پژوهش محور قبول شدم حتی گروه مصاحبه گفتن بیا معرفی میکنیم بدون آزمون برای آموزش محور علوم تحقیقات ….
  اما سوالم این هست آنها که روزانه قبول شدن چه رزمه ای دارند؟؟؟؟؟؟؟

  • political Geoghraphy می‌گه:

   با حال بود. من تا حالا نتونستم از پس کنکور بر بیام؛ ۱۳ مقاله علمی – پژوهشی تو نشریات معتبر داخلی دارم که همگی را خودم انجام دادم و با کسی هم شراکت نمیکنم. یه کتاب دارم؛ دو همایش بین المللی. استعداد درخشان و….

  • شهری می‌گه:

   سلام دوست عزیز.بنده روزانه تبریز و خوارزمی قبول شدم که رزومه ام ۱۳ مقاله علمی-پژوهشی ۱ مقاله ترویجی ۱۰ مقاله کنفرانسی و سه مقاله کنفرانس خارجی (ارائه) و چندین گواهی کارگاه و دوره اموزشی و مشارکت در تهیه چندین ده طرح توسعه شهری و روستایی . فقط از این رزومه ها تنها چیزی که امتیاز داره همون مقالات هست و بجز اینا از دیوید هاروی هم تقدیر نامه بگیری ارزشی برای قبولی در دکتری نداره.

 58. شهری می‌گه:

  دوستان کسی می دونی ثبت نام ها کی هس و جواب قطعی کی میاد؟؟؟

 59. شهری می‌گه:

  دوستان کسی خبر نداره نتایج قطعی کی میاد؟؟

  • به شهری می‌گه:

   من تبریز قبول شدم
   اما هر کاری میکنم نمیتونم ثبت نام کنم میگه کد ملی با شماره داوطلبی همخوانی ندارد….
   حالا موندیم چیکار کنیم…دانشگاه هم که جواب درست حسابی نمیده…

   • شهری می‌گه:

    دوست عزیز منم تبریز قبول شدم ولی قبولی مشروط هست دیگه نتایج قطعی نیومده که ثبت نام هم بشه.

    • به شهری می‌گه:

     پس با این حساب دانشجوهای دکترای جدالورود فعلا ثبت نامی ندارند.
     قرار بود ۱۵ شهریور نتیجه رو بدند که ….

     • شهری می‌گه:

      نه اگر اطلاعیه ثبت نام دانشگاه رو بخونید نوشته در مورد دانشجویان جدید الورود دکتری پس از اعلام نتایج ثبت نام شروع خواهد شد .هنوز هیچ دانشگاهی نتایج قطعی رو اعلام نکرده ولی فکر کنم هفته بعد بگن دیگه .البته از اون طرف هم سازمان سنجش مهلت پر کردن فرم صلاحیت های عمومی رو آخر شهریور گفته که اون هم یک نقطه ابهام هست که شاید نتایج بعد اون تاریخ اعلام بشه.

 60. sanam می‌گه:

  سلام، دوستانی که می گویند ذخیره قبول شده اند ولی با آنها تماسی گرفته نشده است، از کجا متوجه شده اند؟
  مگر دانشگاهها ذخیره ها را اعلام کرده اند؟

  • ساناز می‌گه:

   من ذخخیره قبول شدم، خودم تماس گرفتم یهم گفتن اسمم تو لیس ذخیره هاست،اما تماسی باهام نگزفتن،یعنی منم قبولم؟؟ اخه اصلیها همه تعهد دادن.

 61. شهری می‌گه:

  ۵۹درصد تخصصی
  ۲۷ استعداد
  ۵تا مقاله پژوهشی، ۵ تا ترویجی، ۱۲ تا همایشی، یه کتاب بعلاوه عضویت استعداد درخشان و اتمام پایان نامه، معدل کارشناسی تقریبا ۱۷/۵وارشد۱۸/۵ و رتبه کنکور تک رقمی و همکاری در اجرای ۳ تا طرح
  درپایان تونستم دانشگاه خوارزمی و فردوسی پذیرفته شم. با آرزوی موفقیت برای همتون

 62. دکترای 966 می‌گه:

  دوستانی که قبول شدن تبریک میگم

  ((((درصداتون ورزومتون و رتببتون))))رواعلام کنید؟لطفا

  ثواب داره

 63. ژئو- می‌گه:

  سلام دوستان من امروز بادکترکرم مدیرگروه خوارزمی تماس گرفتم تمامی چهارنفراصلی تعهد دادن .

 64. دکترای 966 می‌گه:

  دوستانی که قبول شدن تبریک میگم

  ((((درصداتون ورزومتون و رتببتون))))رواعلام کنید؟

 65. .. می‌گه:

  کسی خبر داره رشته ژئومورفولوژی خوارزمی قبولیها اصلیها همه تعهد دادن یا نه؟

 66. شهری می‌گه:

  دوستان تبریز تو شهری همه نفرات اصلی تعهد دادن شک نکنید .در واقع به هیچ ذخیره ای زنگ نخواهند زد .

 67. خبر مهم می‌گه:

  ازمون ۹۶ فقط اسفند برگزار میشود در ضمن ازمون به صورت تخصصی است و از شکل عمومی خارج میشود

 68. داوطلب 95 می‌گه:

  سلام کسی از تبریز خبر داره ذخیره ها چی شدن؟ تماس گرفتن با کسی؟

 69. pinar می‌گه:

  باسلام و عرض تبریک خدمت دوستان .
  کسی از نتایج پیام نور تهران خبر داره؟

 70. داوطلب به 777 می‌گه:

  با سلام. ببخشین دوست عزیز شما در قسمت فرم صلاحیت عمومی، فعالیت های سیاسی اجتماعی را چی نوشتین؟ مثلا شرکت در انتخابات…

 71. لیلا / دانشگاه بهشتی می‌گه:

  سلام دوستان . میخاستم بگم نگران نباشید . ایمیل از طرف دانشگاه دو روز پیش برامن اومد که ایمیل فرم تعهدتان دریافت شده.

  • 777 می‌گه:

   از شهید بهشتی برای من هم ایمیل اومد که فرم تعهد دریافت شده است

   • داوطلب می‌گه:

    برای منم اومد. خدا رو شکر. ممنون دوستان. راستی بچه ها یک سوال:
    اگر دانشگاهی اصلی هاش برن جای دیگه و مثلا از ذخیره ها ۲ نفر بیان در حالی که ظرفیت دانشگاه ۴ نفر باشه، دو نفر دیگر را چیکار می کنند؟ کلا پذیرش رو ملغی می کنند یا تکمیل ظرفیت اعلام می کنند؟

 72. اعتمادی می‌گه:

  سلام دوستان
  از ذخیره های شهری اردبیل کسی خبر داره ؟

 73. دکترای 96 می‌گه:

  دوستانی که قبول شدن تبریک میگم

  لطفا
  ((((درصداتون ورزومتون و رتببتون))))رواعلام کنید؟

 74. داوطلب می‌گه:

  سلام دوستان عزیزم. ببخشین دانشگاه بهشتی که باید ایمیل کنیم فرم تعهد رو، از کجا مطمین بشیم فرم تعهدمون رو دیدن و اسممون را وارد پرتال سنجش کردند؟

 75. زئو می‌گه:

  دانشگاه خوارزمی گفته فقط یکشنبه ها کسی هست که پاسخگو باشه. فقط یکشنبه ها.

 76. زئو می‌گه:

  سلام به همه. با توجه به اینکه گویا ایام تعطیلات دانشگاههاست و کارمندها و اساتید و همه رفته اند مرخصی، تکلیف قبولی ها و ذخیره ها و تعهدها و غیره چی میشه؟؟؟ نه کسی به تلفنها جواب میده و نه کسی هست که حضوری جواب بده. سردر گم شدیم هاا

 77. زئو می‌گه:

  سلام. دانشگاه فردوسی یه ایمیل گذاشته که اگر کسی به نتایج اعتراض داره بهشون ایمیل بزنه. این آدرس اطلاعیه :
  http://phdtest.ir/1395/05/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D8%B6-%D9%86%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D8%AC-%D8%A7%D8%B2%D9%85%D9%88%D9%86%D8%AF%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C-%D9%85%D8%B4%D9%87%D8%AF-95-96/

 78. لیلا / دانشگاه بهشتی می‌گه:

  سلام بچه ها فرم صلاحیت عمومی رو باید الکترونیکی بفرستیم ؟ نیازی به پست کردن نداره ؟

 79. داوطلب می‌گه:

  سلام دوستان بهشتی. ایمیلی که گذاشتن جواب میدن؟

 80. شهید بهشتی می‌گه:

  بچه ها موقعی که فرم تعهد شهید بهشتی رو ایمیل میکنیدایا ایمیلی مبنی بر دریافت فرم تعهد ارسال میشود؟ با تشکر

 81. 7777 می‌گه:

  نظر به اینکه پذیرش نهایی براساس نمره مرحله ارزیابی تخصصی و نتیجه بررسی صلاحیتهای عمومی صورت میگیرد، لذا آن دسته از داوطلبان که بر اساس حدنصاب تعیین شده دانشگاشها و مؤسسات به آن دانشگاهها مراجعه نمود و پس از مرحله ارزیابی تخصصی ، واجد شرایط هر یک از دانشگاشها و مؤسسات قرار میگیرند لازم است از تاریخ ۱۲/۵/۹۵ تا ۲۸/۵ ۹۵ برای انجام بررسی صلاحیتهای عمومی نسبت به واریز مبلغ ۰۰۰/۲۹۰ ریال از طریق پرداخت الکترونیک در سایت سازمان عمل نموده و سپس نسبت به تکمیل فرم مشخصات بررسی صلاحیت های عمومی مندرج در سایت اطلاع رسانی این سازمان اقدام و آن را از طریق سیستم اینترنتی به سازمان ارسال و کد پیگیری مربوط را دریافت نمایند.
  بدیهی است داوطلبانی که در این خصوص اقدام نکنند، از مراحل گزینش نهایی حذف خواهند شد.

 82. دوطلب95 می‌گه:

  بچه ها میشه یه نفر خیلی خوب توضیح بده این فرم صلاحیت عمومی رو چطوری پر کنیم.
  خواهشن کسانی که در جریان هستن جواب بدن

  • 777 می‌گه:

   نظر به ایناه پذیرش ن(ای براساس نمرش مرح ه ا زیاب تخصص و نتیجه بر س صلاحیتهای یموم صو ت م گیرد، لذا آن دسته از
   داوط بان که بر اساس حدنصاب تعیین مدش دانشگاشها و مؤسسات به آن دانشگاشها مراجعه نمودش و پس از مرح ه ا زیاب تخصص ، واجد مرایط
   ۹۵ برای انجام بر س صلاحیتهای یموم ، نسبت به /۵/ ۹۵ لغایت ۲۸ /۵/ هر یک از دانشگاشها و مؤسسات قرا م گیرند، لازم است از تا یخ ۱۲
   ۲۹۰ )دویست و نود هزا ( یال از طریق پرداخت الاترونیک د سایت سازمان یمل نمودش و سپس نسبت به تامیل فرم / وا یز مب غ ۰۰۰
   مشخصات بر س صلاحیتهای یموم مند ج د سایت اطلاع سان این سازمان اقدام و آن ا از طریق سیست اینترنت به سازمان ا سال و کد
   پیگیری مربوط ا د یافت نمایند. بدیهی است داوطلبانی که در این خصوص اقدام نکنند، از مراحل گزینش نهایی حذف خواهند شد.

 83. منتظر می‌گه:

  ای خدا ساعت ۲:۱۲نیمه شب شد خوابم نمبره از استرس، ذخیره قبول شدم چرا بهم زنگ نمیزنن آخه واسه تعهد؟ چرا این قبولی های قطعی نمیرن تکلیف ماروشن بشه خدایاااا

 84. شهری می‌گه:

  با سلام.دوستانی که منتظر تبریز هستن به فکر جای دیگه ای باشن چون بنده امروز تبریز بودم هر ۴ نفر اصلی رفتن و تعهد دادن دیگه جایی برا ذخیره ها نیست ولی تو اردبیل از ۳ نفر فقط یک نفر تعهد داده .

 85. دانشگاه بهشتی می‌گه:

  بچه ها تو فرم تعهد دانشگاه شهید بهشتی عنوان رشته را باید علوم جغرافیایی نوشت یا عنوان رشته قبولی؟

 86. 7777 می‌گه:

  سلام بچه ها
  کیا شهید بهشتی قبول شدن؟ پائین فرم تعهد نوشته مهر و امضا موسسه اموزش عالی. این قسمت رو کجا ببریم واسه مهر و امضا؟ با تشکر

 87. مهناز می‌گه:

  ژئومورفولوژی رازی به کی زنگ زدن اعلام کنه بدونیم

 88. محمد می‌گه:

  چرا دانشگاه خوارزمی اسامی اصلی و ذخیره ها رو تو سایت نمیذاره مردیم از استرس ، هرچی زنگ میزنم هم جواب نمیدن

 89. شهری می‌گه:

  سلام به همه دوستان
  من فردوسی مشهد و خوارزمی تهران قبولشدم اما فردوسی نمیرم کسی که ذخیره اونجاست میتونه بره.

 90. شهری شهری می‌گه:

  لطفا اونایی که شهری اردبیل و تبریز قبولی اصلیند اعلام کنن تا نفرات ذخیره تکلیفشون معلوم بشه. لطفااااااااااااا

 91. m می‌گه:

  امسال اعلام نتایج چرا اینطوری بود

 92. ژئومورفولوژی می‌گه:

  سلام بچه ها
  توروخدا جواب بدین
  کسی هس که دانشگاه محقق قبول شده و نخواد بره؟؟؟
  توروخدا جواب بدین

 93. زئو می‌گه:

  سلام. خوارزمی با من تماس گرفت و اعلام کرد که ذخیره هستم و به جای نفر اول که نمیاد برم برای تعهد.

 94. زئو مخاطرات می‌گه:

  پیداش کردم. ممنون

 95. زئو مخاطرات می‌گه:

  زهرا خانوم کجای سایت نتایج بهشتی ذخیره ها مشخص شده اند؟ الان سه تا آقا اسمشون برای مخاطرات ثبت شده. این سه نفر مگه اصلی نیستند؟ خب ذخیره هاشون کجا ست؟ لطف بزرگی میکنید اگر لینک صفحه ای که میفرمایید رو اینجا بذارید.

 96. اقلیم می‌گه:

  سلام دوستان.با تبریک خدمت دوستانی ک دکترا قبول شدن و با
  آرزوی موفقیت برا دوستانی ک برا سال اینده خودشونو اماده میکنن. اینجا کسی هس منو راهنمایی کنه؟؟؟؟ عااقااا برا قبولی در دکترا باید رزومه قوی داشته باشیم ی عده ای تلاش کردن خودشون رزومشونو قوی کردن ی سری هم با پول تونستن رزومه علمیشونو تقویت کنن. منی ک استعداد درخشان بودم و ب خاطر مشکلات پیگیر مقاله نشدم باس قید دکترا رو بزنم عایا؟؟؟ دوستان من امسال هر کار کنم نمیتونم رزوممو قوی کنم و هیچی تو چنته ندارم ایا کسی از سایت یا ادرس
  معتبر مجلات سراغ داره ک برامون مقاله علمی پژوهشی بنویسن و اکسپت بگیرن در عوض هزینه بهشون بدیم؟؟؟

  • مریم می‌گه:

   سلام دوست عزیز به نظرم دارید یه کم بی انصافی می کنید چون اونایی که قبول شدن رتبه های خوبی آورردن یعنی تا رتبه خوب نباشه که اصلا به مصاحبه راه پیدا نمی کنید و این هم بدونید همه ی اونایی که رزومه خوب دارن دلیل بر این نیست که با پول مقاله خریده باشن.

   • اقلیم می‌گه:

    عزیزم من ذکر کردم ک ی سری تلاش کردن رزومه شونو قوی کردن و ی عده ای هم با پول اینکارو کردن. من قصد جسارت نداشتم . چون خودم استعداد درخشان بودم اما نتونستم بنا به مشکلاتی ک داشتم و کم کاری خودم رزوممو تقویت کنم و هدفم تحصیل در مقطع دکترای اس لذا هر چقد تلاش کنم نمیتونم برا سال اینده رزوممو قوی کنم. کاش سازمان سنجش برا دکترا برنامه ثابتی در پیش بگیره و کل نمره روب ازمون و رتبه اختصاص بده اینطور در حق هیچ کسی اجحاف نمیشه و کسانی ک تلاش کردن و رتبه خوب اوردن برا دکترا پذیرش شن وگرنه هستن افرادی ک با پول تونستن تعداد مقالاتشون افزایش بدن و تو مصاحبه بالاترین امتیازو ب خودشون اختصاص بدن

    • مریم می‌گه:

     یک سال خیلی وقت خوبیه چرا نتونید از الان پیگیر باشید رزومه تون به حد قابل قبول می رسید.

     • اقلیم می‌گه:

      عزیزم هر مقاله علمی پژوهشی حداقل شش ماه طول میکشه برا داوری. اونم ایا اکسپت شه یا نه! با این اوصاف خیلی شرایط سخت میشه برا اونایی ک رتبه خوب میارن اما رزومه علمی ندارن.

  • 222 می‌گه:

   سلام ببخشید کسی از نتایج دانشگاه رازی مطلع است.چرا دانشگاه رازی نتایج رو منتشر نمی کنه؟

 97. ژئو می‌گه:

  امسال دانشگاه تهران ژئومورفولوژی پذیرش نداشته ؟؟؟

 98. ذخیره می‌گه:

  اگر لیست کامل اسامی(هم اصلی و هم ذخیره) رو دادن بهتون لطفا به ما هم بگید اسامی رو،ممنون میشم

 99. ذخیره می‌گه:

  آها،یعنی اسم ۲تا از اصلیا رو گفتن اون ۲تای دیگه رو نگفتن؟

 100. لطفا جواب بدین می‌گه:

  از این اسامی کدام ژئو خوارزمی نمی روند؟
  خانم قلی زاده
  خانم بلور شکن
  خانم صراطی
  آقا یا خانم نجفی؟
  لطفا جواب بدین مهمه.

درج نظر