مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

2103

‌رشته و گرایش

جغرافیای سیاسی

1) سازمان سیاسی فضا

2) جنوب غرب آسیا

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران() و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نظریه‌های جغرافیای سیاسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

2104

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي شهري) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و دیدگاه‌هاي توسعه شهري، تکنیک‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزي شهري)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، شهرسازي و طراحی شهري، برنامه‌ریزي توسعه منطقه‌اي

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

2105

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

1) برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

2) برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

3) نظام سیاستگذاري در برنامه‌ریزی روستایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي توسعه روستایی، تکنیک‌ها و روش‌هاي برنامه‌ریزی روستایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌اي، اقتصاد کشاورزي، توسعه روستایی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

2106

‌رشته و گرایش

ژئومورفولوژي

1) مدیریت محیطی

2) مخاطرات ژئومورفولوژیک

3) نظري

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژي ایران) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژي، دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي ژئومورفولوژي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، زمین‌شناسی، آبخیزداري

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

2107

‌رشته و گرایش

آب‌وهواشناسی

1) تغییرات آب‌وهوایی

2) آب‌وهواشناسی کشاورزي

3) آب‌وهواشناسی ماهوارهاي

4) آب‌وهواشناسی شهري

5) آب‌وهواشناسی دیرینه

6) آب‌وهواشناسی سینوپتیک

7) مخاطرات آب‌وهوایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌هاي آب‌وهواشناسی، آب‌وهواشناسی عمومی و ایران)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، هواشناسی، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آب و هوا شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

2108

‌رشته و گرایش

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

1) سنجش از دور

2) سامانه اطلاعات جغرافیایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در سنجش از دور و GIS، تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره‌اي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، محیط زیست، منابع طبیعی، علوم کشاورزي، عمران و نقشه‌برداري، فیزیک، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

نظرات (۲,۴۹۴)

 1. اقلیم شناسی گفت:

  دوستان اقلیم شناس کسی نیس بابا اعلام موجودیت کنین لااقل ما هم بدونیم دوستان اقلیمی در چ رنجی هست درصدهاشون؟؟؟

 2. afsaneh گفت:

  سلام با تخصصي ٣٠ و زبان سفيد و استعداد ١٠ يا ٢٠ درصد شبانه كلا ميارم؟

 3. شهري 95 گفت:

  با سلام دروس تخصصي 45 درصد زده ام اميدي هست

  • دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گفت:

   سلام داداش یا آبجی ، تخصصی ۴۵ زدی امید نداری؟؟؟؟؟؟؟؟
   کارنامه های سالهای قبل رو پیدا کن ببین رتبه یکی هاش این درصدا رو همین زدن …
   انشالاه شما نتیجه میگیری . البته زبان خیلی تاثیر داره ، چون تقریبا اکثر بچه ها تخصصی ها رو با کم و بیش اختلاف زدن ، پس زبان تعیین کننده س .
   شما زبان چند زدین؟
   البته من تخصصی ها رو میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ زدم و زبان رو تقریبا بین ۷۰تا٨۰ زدم .
   من هم بدجوری نگرانم !!!!!

   • شهری...شهین گفت:

    سلام واحنرتم بااین درصدها رتبم چندمیشه؟
    تخصصی۶۷
    زبان۲۰
    استعداد۱۰

    • دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گفت:

     سلام ، دوست عزیز تخصصی هارو در سطح عالی زدی یعنی کار رو تموم کردی ، زبان هم تعیین کننده ست . رتبه رو نمیشه حدس زد ، اما انشالاه مجاز برای دولتی میشین با آرزوی قبولی دوستان .

 4. جغرافیای س یا س ی گفت:

  45 تومن؟ فکر میکنم بیش از این حرفا باشه؛ مثلاً 60 تومن، حداقل؛ مخصوصا اینکه سالی 10 درصد معمولاً اضاف شهریه داریم… بچه ها کسی خبر داره شبانه ترمی حدوداً چقد میشه؟؟/

  • جغرافیای س یا س ی گفت:

   اصلاً ارزش داره ادم بره جغرافیا شبانه بخونه؟ چون فکر میکنم با درصد کمی(45 درصد تخصصی و 18 استعداد)؛ نسبت به بچه های سیاسی من فقط شانس شبانه دارم؛ منتها نمیدونم چکارکنم-چون برام خیلی مهم بود برم دکتری. بابتش کلی زحمت کشیده بدودم. کلی حدود بیست مقاله و دو کتاب دارم؛ ولی غیر شبانه امیدی ندارم؛ ضمن اینکه هیچ انگیزه ای واسم نمونده که بخوام سال دیگه بخونم؛ هم متاهل و هم بیکارم..

 5. دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گفت:

  باسلام
  دوستان هزینه پردیس و آزاد وو پیام نور چطوری هاس؟

  • دکترآینده نزدیک گفت:

   سلام دوست عزیز منم مثل شما رشته ام برنامه ریزی شهری یکی از دوستام پیام نور میخونه گفت ترم 5300 میده البته فقط سه ترم اول بعدش شهریه ثابت 2800 میدین
   آزاد هم که 45 تومنی میشه پردیس نمیدونم ولی این حدود است

   • شهری گفت:

    دوست گرانقدر انشاالله بزودی دکتری قبول بشی. این که میگن انصراف و اخراج از دوره روزانه چه کارشناسی،ارشد و دکتری هزینه داره؛ رسته یا صرقاً به علت ترسوندن دانشجویان هست؟ احیاناً برای آشنا و دوستتون پیش آمده، تجربه شون رو بفرمایید؟ سپاس

    • دکترآینده نزدیک گفت:

     مچکرم. آره تو اهواز دوست خودم کارشناسی ارشد انصراف داد گفت 1.5 تا 2 میلیون جریمه ازم گرفتین من خودم ندیدم ولی از دوستم که انصراف داده شدیم

 6. ارشد گفت:

  دوستان کسی می دونه ،هزینه انصراف و یا اخراج از دوره دکتری روزانه برای هر نیمسال تحصیلی چقدر است؟ یا فرمالیته می باشه ؟

درج نظر