مدرسان شریف کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی ایده های نوین درمهندسی ، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی فرصت ها و چالش ها در مدیریت ، اقتصاد و حسابداری نفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

2103

‌رشته و گرایش

جغرافیای سیاسی

1) سازمان سیاسی فضا

2) جنوب غرب آسیا

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران() و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نظریه‌های جغرافیای سیاسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

2104

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي شهري) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و دیدگاه‌هاي توسعه شهري، تکنیک‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزي شهري)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، شهرسازي و طراحی شهري، برنامه‌ریزي توسعه منطقه‌اي

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

2105

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

1) برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

2) برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

3) نظام سیاستگذاري در برنامه‌ریزی روستایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي توسعه روستایی، تکنیک‌ها و روش‌هاي برنامه‌ریزی روستایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌اي، اقتصاد کشاورزي، توسعه روستایی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

2106

‌رشته و گرایش

ژئومورفولوژي

1) مدیریت محیطی

2) مخاطرات ژئومورفولوژیک

3) نظري

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژي ایران) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژي، دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي ژئومورفولوژي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، زمین‌شناسی، آبخیزداري

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

2107

‌رشته و گرایش

آب‌وهواشناسی

1) تغییرات آب‌وهوایی

2) آب‌وهواشناسی کشاورزي

3) آب‌وهواشناسی ماهوارهاي

4) آب‌وهواشناسی شهري

5) آب‌وهواشناسی دیرینه

6) آب‌وهواشناسی سینوپتیک

7) مخاطرات آب‌وهوایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌هاي آب‌وهواشناسی، آب‌وهواشناسی عمومی و ایران)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، هواشناسی، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آب و هوا شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

2108

‌رشته و گرایش

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

1) سنجش از دور

2) سامانه اطلاعات جغرافیایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در سنجش از دور و GIS، تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره‌اي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، محیط زیست، منابع طبیعی، علوم کشاورزي، عمران و نقشه‌برداري، فیزیک، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲,۶۶۷)

 1. محمد گفت:

  با سلام دوستان عزیز با رتبه ۲۱ برنامه ریزی روستایی و یک مقاله علمی پژوهشی و ۱۰ تا کنفرانس با توجه کاهش ظرفیت ۱۴ نفری نسبت به پارسال شانس قبولی تو روزانه دارم و کدوم دانسگاهها؟

 2. مجید-ژئو گفت:

  در ضمن اگه دقت کرده باشین به کارنامه اصلا معدل موثر را ننوشته در حالیه قبلا ترازها با معدل بود و مجموع تراز نفر اول میبایست ۱۰۰۰۰ میشد ولی امسال از ۸۰۰۰ حساب میشه در ضمن اون دوستی که میفرماین بخاطر اسون بودن سوالاته اصلا اینجوری نیست درحالیکه امسال تو گرایش ما یعنی ژئو اتفاقا سخت هم بود من خودم ۳۷۰۰ ترازم شده با رتبه ۵۷ با کلی خوندن ..و.مشکلات

 3. مجید-ژئو به جواد سیاسی گفت:

  سلام دوست عزیز امسال نمره ترازوبدون احتساب معدل موثر حساب کردن یعنی حدود ۲۰۰۰ تایی کلا ترازها اومده پایین و تراز نفر اول باید ۸۰۰۰ بشه بقیه هم نسبت به نفر اول میاد پایین موفق باشین

 4. رتبه 5شهری... درجواب به منابع گفت:

  روش تحقیق

  ۱ -روش تحقیق، محمدرضا حافظ نیا، سمت
  ۲ – نحوه انجام تحقیقات در علوم اجتماعی، ترزال بیکر، ترجمه هوشنگ نایبی
  ۳ -روش تحقیق کیفی، ترجمه پوراحمد و اسکندری، سمت
  ۴ – روش تحقیق با رویکرد پایان نامه نویسی، خاکی
  ۵ -روش تحقیق در علوم تربیتی، علی دلاور، سمت ) جلد آبی (
  ۶ -روش تحقیق در علوم رفتاری، زهره سرمد و عباس بازرگان
  ۷ -تست های سال های قبل کنکور ارشد ودکتری بخش روش تحقیق

  *جغرافیای شهری
  ۱ -دیدگاههای نو در جغرافیای شهری، حسین شکویی، سمت
  ۲ -پویایی نظام شهری ایران، اصغر نظریان، مبتکران
  ۳ -برنامه ریزی شهرهای جدید، کرامت اله زیاری، سمت
  ۴ -از شار تا شهر، محسن حبیبی، دانشگاه تهران
  ۵ – تست های درس جغرافیای شهری کارشناسی ارشد ازسال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۶
  ۶ -تست های دکتری سال های قبل و تست های ماهان)جغرافیای شهری(

  *نظریه ها ودیدگاه های توسعه شهری

  -۱ اندیشه های نو در برنامه ریزی شهری، مظفر صرافی وهمکاران
  ۲ -مبانی و تکنیک های برنامه ریزی شهری، کرامت اله زیاری، چابهار
  ۳ -نظریه های شهر و پیرامون، پاپلی یزدی و حسین صفری سناجردی، سمت
  ۴ -مقالات مرتبط با : شهرهای جهانی، نظریه های رشد هوشمند، نوشهرگرایی، توسعه پایدارشهری،
  توسعه میان افزا، پراکنده رویی شهری، TND ، TOD ، تاب آوری شهری، بازآفرینی شهری، طرح
  های ساختاری – راهبردی و …
  ۵ – آمایش شهری با تاکید بر توسعه حمل ونقل محور..پوراحمد وهمکاران
  ۶ – تست های سال های قبل کارشناسی ارشد(سوالات برنامه ریزی شهری)

  *مدل ها وتکنیک های برنامه ریزی شهری

  ۱ – کاربرد مدل در جغرافیا با تاکید بر برنامه ریزی شهری، میرنجف موسوی؛ حسن حکمت نیا، نشر
  علم نوین
  ۲ – مدل های تصمیم گیری چند شاخصه در جغرافیا: دکتر پورطاهری
  ۳ -برنامه ریزی کاربری اراضی شهری زیاری
  ۴ – برنامه ریزی منطقه ای زیاری)فصل مدل ها(
  ۵ – تست سال های قبل کارشناسی ارشد سال ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۲ (سوالات برنامه ریزی ناحیه ای)

 5. mountaineer گفت:

  بچه هایی که میگن چرا تراز پایینه… چون تراز با درصد جواب هایی که به هر سوال داده میشه و هر چه قدر تعداد بیشتری اون سوال رو جواب بدن ارزشش پایین میاد و در تراز تاثیر کمتری داره و امسال هم سوالات راحتتر بود تراز رو آورده پایین.امیدوارم تونسته باشم واضح توضیح داده باشم.موفق باشین

 6. mountaineer گفت:

  سلام به همه. امیدوارم هر کسی حقش باشه قبول باشه. اگه کسی جای کسی دیگه ای با پارتی یا…. قول بشه تا آخر عمر نون اون کسی رو میخوره که حقش بوده. یه سوال: امسال چند دانشگاه رو میشه مصاحبه رفت؟پنج یا ده؟ممنون میشم جواب بدین

 7. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  چرا امسال نمره های کل اینقدر پایینه؟
  بچه های رشته های دیگه هم همینو میگن.
  مثلا من سال ۹۳ آزمایشی کنکور دادم و رتبه ۱۷ آوردم نمره کلم شد ۷۵۶۶
  سال ۹۴ رتبه ۵ شدم نمرم شد ۹۱۵۷
  امسال رتبه ۷ شدم نمره کلم ۵۹۶۹
  رتبه ۳ هم ۶۵۰۰
  چرا اینجوریه؟!

  • سید گفت:

   سلام جواد جان،فکر میکنم به دلیل عدم احتساب معدل باشه، طبق گفته های سازمان سنجش، امسال بر خلاف سایر سالها نه معدل کارشناسی و نه ارشد تاثیر داده نشده

   • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

    ممنون
    سید شما کدوم دانشگاه بودید ارشد؟رزومتون چطوره؟
    دعا میکنم همکلاسی بشیم 🙂

    • سید گفت:

     فردوسی، جواد جان بودم،من بهمن ماه تازه از پایان نامه دفاع کردم،اینکه مقاله چندانی ندارم، اما روی هم رفته، سه تا همایشی،۱ علمی تخصصی و۱ علمی پژوهشی، البته دو تا مقاله علمی پژوهشی رو یک ماه پیش فرستادم اما هنوز که جوابی دریافت نکردم

     • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

      بازم خوبه
      من بهمن ۹۳ دفاع کردم و یک ماه بعدش کنکور دادم و پنج شدم ولی برای مصاحبه فقط دو همایشی داشتم.
      البته چون اون سال اصلا آمادگی ذهنی دکتری رو نداشتم فقط روزانه تهران زدم فقط برای تجربه.

    • سید گفت:

     توکل بر خدا جواد جان، انشاالله که هر چی صلاحمون اتفاق بیفته…

 8. علیرضا گفت:

  با سلام
  خواهش میکنم رتبه های برتر برنامه ریزی شهری منابعی را که خوندن اعلام کنن تا بیخودی منابع دیگر مطالعه نشود.
  با تشکر فراوان

 9. اقلیمی گفت:

  سلام و تبریک به همه پذیرفته شدگان گرامی
  از تراز نفرات برتر آب و هواشناسی خبر دارید ؟

 10. habib شهری گفت:

  سلام دوستان عزیز برنامه ریری شهری
  با ۵٨۱ رتبه
  ۲۴۷۱ نمره
  برای آزاد امیدوار باشم؟م
  خیلی خرابم تورو خدا جواب بدین؟
  قبل نتایج تخصصی هارو بدبینانه ۳۵ و زبان رو ۷۰ و استعداد رو ۱۰
  ولی بترتیب ۱٨ و ۵۰ و ۷منفی شدم
  الانهم سوالات رو چک میکنم درست درمیاد نمیدونم پاسخنامه واقعادرستن بانه؟
  اعتراض دادم میدونم بی نتیجه س ولی برای آزاد یخوام .

  بچه ها میتونم،؟؟؟؟

 11. ریحان گفت:

  بچه های اقلیم,چرا خیلی ازدانشگاهها ازجمله شهیدبهشتی نیست تولیست
  و چطوریه هیچ دانشگاهی گرایش نزده؟همه نوشتن اقلیم شناسی؟من الان دفترچه رودیدم

 12. ریحان گفت:

  سلام.بچه های اقلیم میشه بگین کدوم دانشگاهها امسال پذیرش دارن؟
  من رتبه م ۱۷ شده ولی برای مصاحبه باتوجه به بیکاری و نبود هیچ شغلی پشیمون شدم و شاید شرکت نکنم

 13. yb.babaei گفت:

  با درود..بچه ها با رتبه ی۱۲۳ و دو مقاله پژوهشی و مدرک زبان و Gis به نظرتون امکان قبولی اقلیم شناسی شبانه هست..ممنون میشم جواب بدید

 14. روستایی96.96 گفت:

  به نظر من با ید اعتراض خود روداعلام کنیم. از بی تفاوت بودن که بهتره.
  ولی از چه کانالی؟؟

 15. USER گفت:

  دوستان من بار اولیست که دکتری جغرافیا شرکت می کنم و خداییش هم بدون مطالعه بود. برای همین درصدهام هم خیلی پایین بود.

  رتبه : ۱۰۹۰
  نمره : ۱۵۹۲

  میشه بفرمایید به نظر شما دوستان آزاد تهران یا اطرافش قبول می شم ؟

  ISI هم دارم

 16. مریم.ژئو گفت:

  سلام دوستان من با ۵۳.۷۵ درصد تخصصی و تراز ۵۳۷۵ رتبه ۱۰ شدم زبان و استعداد هم سفید دادم.

 17. آنیتا گفت:

  زود ، تند ، سریع ! جغرافی خوانان عزیز پاسخنامه هاتونو چک و بررسی بفرمایید ، مال من با اونی که سر جلسه جوابگو بودم کمی متفاوت بود و تقاضای بررسی مجدد کردم .

 18. ... گفت:

  سلام بچهای روستایی باید اعتراض کرد چرا ظرفیت روستایی اینقدر کم بقیه مث پارسال

 19. شهری وروستایی گفت:

  بچه ها یک اعتراض بدیم به سنجش یا دانشگاه چراظرفیت ها کم شده ونصف شدن ظرفیت ها

 20. روستایی96.96 گفت:

  دوستان چرا ظرفیت ها نصف شده؟؟؟؟

 21. برنامه ریزی شهری گفت:

  مشترک دانشگاه تبریز و قبرس چه مزیتهایی داره.

 22. الهام گفت:

  سلام، چرا ظرفیت ها اینقدر کم شده! امیدی به اصلاحیه هست که بیشتر کنن?! رشته اقلیم که مدرس و بهشتی کلا نمی گیره!!!!

 23. zz گفت:

  سلام
  خانم یا آقای روستایی ۴ که رتبه ۱ روستایی شده اید نمره کل شما چنده؟

 24. ژئومورفولوژی به رتبه ۱۷ ژئو گفت:

  با سلام خدمت شما دوست عزیز و خوش فکر، با توجه به تجربه ای که اینجانب از مصاحبه سال های اخیر دارم و رتبه و رزومه خوبی که جنابعالی در اختیار دارید به امید خدا قطعا پذیرش خواهی شد.میخاستم بدونم شما کسی رو می شناسی که دارای رتبه و رزومه خوب و اولویت اصلیش هم دانشگاه تبریز باشه ؟ متشکرم

 25. جلال گفت:

  جهت یادآوری .من گرایش اقلیم هستم

 26. جلال گفت:

  باسلام.لطفا یک دوستی نظر کارشناسی بده .من پاسخ نامه ام وکلید نهایی سوال را بررسی دقیق کردم اصلااین پاسخ نامه من نیست و رتبه ام درست نیست با تعداد سوال صحیح وغلطی که زدم اصلا همخوانی نداره .اعتراض نوشتم نمی دونم چی میشه . ایا دوستی هست مثل مشکل من داشته باشه ؟ به یقین مطئنم که من بالای ۴۰درصد زدم ولی ۳۴ درصد اومده وباپاسخ نامه ثبت شده من ۱۲ درصد منفی میشم .نمی دانم به کجا مراجعه کنم.

  • الهام گفت:

   باسلام. چون پاسخ نامه ها کد داشت شاید شما با کد درست تصحیح نکردین. مثلا کد پاسخ نامه شما بوده B1 اما شما دارین با کلید A1 تصحیح میکنید که مغایرت وجود داره. منم فکر میکردم ۴۰ زدم حداقل ولی ۳۵ درصد شده تخصصی هام

 27. جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

  سلام
  سید عزیز نمره کل شما چنده؟ا

 28. ژئومورفولوژي به رتبه 17 گفت:

  سلام بر رفیق و رقیبم، با این رتبه و رزومه از همین الان قبولی قطعی شما را تبریک میگم،رتبم سی و اندیست،کتاب و یه مقاله علمی – پژوهشی و دو سه تا همایشی رزومه ام هست،از غرب کشور ارادتمند شماییم،فکر کنم شمال غربی باشی؟

 29. ژئومورفولوژي به رتبه هاي 17 و 57 ژئو گفت:

  سلام و تبریک و تهنیت به خاطر موفقیت شما در مرحله اول فرایند ورود به دوره دکتری تخصصی،مقاله چی دارین ؟ کدوم دانشگاه ها رو اولویت قرار میدین ؟ توفیق رفیق رهتان باد.

 30. Smail گفت:

  سلام دوستان من اصلا رشتم جفرافیا نبوده نه لیسانس نه ارشد اما جغرافیای سیاسی شرکت کردم
  رتبه ازمونم ٢٣٠ شده به جز روزانه همه رو مجاز شدم
  فکر میکنید دانشگاه ازاد قبول میشم؟؟

 31. mountaineer گفت:

  سلام به همه. من گرایشم شهریه. با رتبه ۱۳.به نظرتون با چهارتا مقاله پژوهشی میشه رو تهران حساب کرد؟کسی تجربه داره کمک کنه لطفا.

 32. برنامه ریزی شهری به لیلا .. شهری..تربیت مدرس گفت:

  سلام. چه خبر لیلا خانوم. نتایج و رتبه تون خوب شد؟

 33. روستایی4 گفت:

  ۶۴ تخصصی
  استعداد۲۰
  رتبه ۱

 34. روستایی گفت:

  سلام.من رتبه ام ۱۱ شده،۸ تا پژوهشی،۱ ترویجی،۵ تخصصی و ۴ تا همایش و ۱ دونه طرح دارم. دوستان روستایی احتمال داره دانشگاه های تهران قبول بشم.

 35. فاطمه گفت:

  دوستان خواهشا جواب بدید بدون رزومه میشه جایی قبول شد با ۵۰ اقلیم

 36. مجید-ژئو به ژئو گفت:

  من لیسانم دانشگاه تهران وارشد تبریز رتبه ۵ کشوری بودم در سال ۸۲ دارای ۶-۵ سال سابقه تدریس دردانشگاه-۴تا مقاله همایش بین المللی و داخلی روزانه قبول میشم بنظرتون؟

 37. مجید-ژئو به ژئو گفت:

  تخصصی۳۵
  استعداد۶
  زبان۸ رتبه ۵۷
  شانس قبولی روزانه دارم؟

 38. فاطمه گفت:

  سلام دوستان رتبه ۵۰ اقلیم بدون مقاله جایی قبول میشم خواهش میکنم راهنمایی کنید

 39. برنامه ریزی شهری گفت:

  یک جغرافی شهری پیدا نمیشه بین ۱ تا ۳۰ ،درصدهاشو بدونیم..فقط میخونین نظرات رو ….

 40. علی_ژئو گفت:

  سلام تخصصی ۴۰ استعداد۱۶ زبان سفید رتبه ۴۱ شانسی داریم؟

 41. مجید-ژئو به ژئو گفت:

  سلام دوست عزیز میشه درصدهاتتون بگین

 42. مجید-ژئو گفت:

  تراز من ۳۶۱۵

 43. آنیتا گفت:

  دوستان ژیو لطفا بفرمایید نمره کل که همون نمره ترازه برای هر کسی چنده ؟ الان استرس گرفتم من ، هی واااااای

 44. habib شهری گفت:

  سلام دوستان
  عزیزان خسته نباشید ، بادرصدهای تخصصی ۱٨ و زبان ۵۰ و استعداد ۷-
  نمره م شده ۲۴۶۱ رتبه م ۵٨۱ از ۱٨۶۶
  اول اینکه یعنی واقعا اصلاح سوالات واقعی بود ؟ من ۲۶سوال زبان جواب دادم جواب هارو با چند استاد زبان چک کردیم از ۲۶ تا ۲۴سوالش درست بود حاا اصلاح شده ش ۷ سفید و ۱۵ جواب درست و ٨جواب غلط !!!!
  آیادرسته با درصدهای بالا نمره ۲۴۶۰ بشه؟؟؟؟؟
  کارنامه های سالهای پیش میدیدین ۱۰ـ۲۰ استعداد ۳۰ـ۴۰ و ۴۰ـ۵۰ تخصصی رتبه ۱ ، ۲ و … همه شون تک رقمی و نمراتشون ٨۰۰۰ ـ ۷۰۰۰ شده بود!!!!
  اصلانمره رو از روی چی میزنن؟؟؟؟
  بقران اعصابم خیلی ناراحته اصلا فکرشو نمیکردم ،
  دوستان میشه اعتراض بدیم برای سوالات و کلیدش؟؟؟
  و اینکه من برای آزاد میخواستم آزمون بدم که که مجاز هم شدم خدا رو شکر ، حالا برای آزاد امیدوار باشم ؟؟؟؟
  خواهشاجواب سوالاتموبدین شماروبخدا بگین

 45. برنامه ریزی شهری گفت:

  تخصصی ۳۰
  استعداد۳۰
  زبان سفید
  رتبه ۲۷۷
  روزانه مجاز نشدم

 46. جغرافیای س یا س ی گفت:

  بچه های ساسی؛ وضعیت رزمه ای شما چطوره؟ میشناسید از دوستان که هم رتبه خوب و رزمه مناسب داشته باشند. البته شماها(جواد آفا و سید جان) که رتبه خوب آوردین با حداقل رزمه انشااله قبولید؟ ما باید با این رتبه بالا نگران باشیم. چون واقعا معلوم نیست تا چه رتبه ای دعوت به مصاحبه بشند.از این لحاظ بقیه در چه وضعیتی اند؟؟

  • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

   من دو پژوهشی
   هفت همایشی
   و یک کتاب
   رتبه یک ارشد
   دو مقطع دانشگاه تهران با معدل ۱۷.۵ هر دو مقطع
   از بقیه خبر ندارم.
   شما هم که شکر خدا رزومه عالی داشتید انگار.انشاالله قبولید.

   • جغرافیای س یا س ی گفت:

    خوبه؛ حتما قبول هستید انشااله همون دانشگاه تهران. منتها اصلا معلوم نیست که تا برج ۳ که دعوت به مصاحبه بیاد، دانشگاهها چه تراز و یا رتبه ی مجازی(اخرین رتبه مجاز) را برای روزانه دعوت کنن. به نظر شما ممکنه تا رتبه ۴۰ (با توجه به اضاف شدن حتمی فردوسی و احتمالا بهشتی)دعوت به روزانه بشیم؟ راستی تراز شما چند شد آقا جواد. احتمالاً ۷ هزار شده.
    من ۳ همایشی
    ۲ تخصصی
    فکر میکنم ۱۷پژوهشی
    ۱ کتاب
    معدل ۱۷/۱۴ ارشد. کارشناسی ۱۳/۵ (عمران)…. احتمالا برای مصاحبه ۱۵ مقاله ای دستم باشه. ولی با این رتبه ۳۶ شانس روزانه خودمو ضعیف میدونم.

    • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

     انشاءالله که دعوت میشود
     فکر میکنم حداقل روزانه فردوسی دعوت بشید بازم خدا داند.
     تراز من تقریبا شش هزار شده

     • جغرافیای س یا س ی گفت:

      با دکتر احمدی صحبت کردم. میگفت ظرفیت ها پایین میاد. میگفت دانشگاه تهران امثال ۲ نفر میگیره.. از این طریق پذیرش فردوسی را جبرانش میکنن. ممکنه خوارزمی هم برنداره

     • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

      دکتر سید عباس احمدی؟یادش به خیر مشاور پایان نامه من بودند.

 47. سحر گفت:

  سلام دوستان
  به نظرتون با رتبه ۱۶۳ میتونم واسه مصاحبه روزانه گرایش روستایی امیدوار باشم؟

 48. رضا گفت:

  سلام.
  دوستانی که جغراقیا روستایی خوندن به نظرتون با رتبه ۲۵ کجا شانس قبولی هست؟؟

 49. مجید-ژئو گفت:

  سلام و خسته نیاشید من رتبم ۵۷ شده لطفا دوستان ژئو رتبه و درصداشون هم بگن ممنون و متشکرو ارزوی موفقیت برای همگی

 50. ژئومورفولوژي گفت:

  سال ۹۴ تو گرایش ما ۸۰ نفر برای روزانه مجاز شده بود .امسال ۲۹۷ نفر ! چه خبره؟!

 51. ژئومورفولوژي به آنيتا گفت:

  سلام آنیتا خانم چیکار کردی ؟ میدونم که درصد هات خوب بود.

 52. ژئومورفولوژي گفت:

  سلام به دوستان و آرزوی موفقیت،۳۷ شدم، شما چی ؟ مقاله چی دارین ؟

 53. علیرضا گفت:

  دوستان تبریک به همتون.خواهش میکنم منابع تون بزارین تا ما هم بخونیم
  مخصوصا بچه های شهری
  با تشکر

 54. اقلیم شناسی گفت:

  رتبه۳۸ تراز۴۹۹۳ اقلیم شناسی

 55. جغرافیای س یا س ی گفت:

  حلا منم شنیدم فردوسی ۵ تا سیاسی برمیداره . چقد صحت داره؛ نمیدونم. چون بهشتی هم گفته ۴ تا برمیداره؛ البته رو گفتار اساتید فردوسی اطمینان بیشتری دارم.

 56. روستایی 2 گفت:

  با سلام و تبریک به همه بچه های روستایی که مجاز شدن . من روزانه مجاز شدم ولی رتبم خوب نیست ولی در عوض ۸ تا مقاله پزوهشی دارمو یک مقاله ای اس ای .به نظرتون روزانه امدی هست قبول بشم ؟

 57. آنیتا گفت:

  بچه های ژیو لطفا کمی فعال باشید اطلاعات بدین از خودتون ای بابا

 58. سید گفت:

  منم به لطف خدا و حضرت زهرا
  منم با ۷۰٫۴۴ دروس تخصصی
  استعداد ۱۵
  زبان سفید
  رتبه ۳ جغرافیایی سیاسی
  اما هنوز مصاحبه هست، برای بقیه دوستان هم که رتبه شاید خوبی نیاورده باشند، فراموش نکنید، خدا در همین نزدیکی است…توکل تون به خدا باشه
  یا حق….

 59. روستایی 9666 گفت:

  رتبه ۱۲
  تخصصی ۴۸
  استعداد ۲۲

 60. جغرافیای س یا س ی گفت:

  بچه های سیاسی آیا از ظرفیت های جدید اطلاع دارید؛ آخرین رتبه مجاز روزانه در سیاسی ۱۳۲ میباشد. کسی اطلاع داره چند تا روزانه میگیره سیاسی؟ تراز مهمه یا رتبه؟ دعوات آیا بر اساس تراز هست؟ من شدم ۳۶

 61. روستایی 2 گفت:

  بچه های روستایی لطفا درصد و رتبه ها رو بگید

 62. الهام گفت:

  اقلیم شناسی، رتبه ۷۹٫ شانس کجاهارو دارم بنظر شما?

 63. روستایی گفت:

  سلام دوستان روستایی ۹۶ شدم. ۳۳٫۷۵ تخصصی. استعداد ۲۰ . زبان سفید
  با آرزوی موفقیت برای همگی. خدا به همراهتان

 64. اقلیم گفت:

  من رتبم ۲۰۱ شده. به نظرتون شانس روزانه هست؟

 65. داوطلب97 گفت:

  تبریک به همه دوستان..لطفا درصدها..رتبه ها وگرایشات روبنویسید

 66. جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

  ۶۲ تخصصی
  ۲۰ استعداد
  رتبه ۷

 67. جغرافیاشهر گفت:

  با ۵۸ تخصصی و -۱ استعداد
  رتبه ام۳۰ و خرده ای

  …………..؟؟؟؟؟
  دارم دق میکنم

 68. بهزاد گفت:

  جواب ها را دادن من رتبه ام هفت شد

 69. برنامه ریزی شهری گفت:

  کسی نمیدونه جواب کنکور کی میاد؟؟؟؟؟؟؟؟

 70. habib شهری گفت:

  سلام با آرزوی موفقیت برای دوستان عزیز
  با تخصصی ۲۵ تا ۳۵
  استعداد ۱۰ تا ۲۰
  زبان ۷۰ تا ٨۰
  نتیجه میگیرم؟ تقریبا رتبه م چقدمیشه

 71. جغرافیا گفت:

  همه دکتری میشین و موفق

 72. لیلا..شهری..تربیت مدرس گفت:

  من طبق کلید سنجش
  تخصصی۶۷
  زبان ۲۰
  استعداد۱۰
  زدم ومیترسم که چی میشه…استرس دارم

 73. برنامه ریزی شهری گفت:

  سلام با تخصصی ٣٠ و زبان سفید و استعداد ١٠ یا ٢٠ درصد شبانه هر شهری رشته برنامه ریزی شهری میارم؟

 74. habibشهری گفت:

  سلام دوستان
  عید همه مبارک
  دوستان که کم پیدان یعنی روزگار وفق مراد و حتما یه مسافرت دلچسب و خوب رفتن و کلی روحیه جمع و جور کردن که فکرشون از این اوضاع دوره !!!
  انشالاه که همه خوب باشین و سلامت .
  دوستان بنظرتون نتایج اولیه چندم میاد ؟

 75. سنجش از دور و GIS گفت:

  من تخصصی سنجش از دور ۴۶ و زبان ۴۰ زدم نمی دونم امسال وضعیت چطوره

 76. سنجش از دور و GIS گفت:

  سلام
  چرا بچه های سنجش از دور و GIS هیچ جا نیستن؟!

 77. اقلیم شناسی گفت:

  دوستان اقلیم شناس کسی نیس بابا اعلام موجودیت کنین لااقل ما هم بدونیم دوستان اقلیمی در چ رنجی هست درصدهاشون؟؟؟

 78. afsaneh گفت:

  سلام با تخصصي ٣٠ و زبان سفيد و استعداد ١٠ يا ٢٠ درصد شبانه كلا ميارم؟

 79. شهري 95 گفت:

  با سلام دروس تخصصي 45 درصد زده ام اميدي هست

  • دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گفت:

   سلام داداش یا آبجی ، تخصصی ۴۵ زدی امید نداری؟؟؟؟؟؟؟؟
   کارنامه های سالهای قبل رو پیدا کن ببین رتبه یکی هاش این درصدا رو همین زدن …
   انشالاه شما نتیجه میگیری . البته زبان خیلی تاثیر داره ، چون تقریبا اکثر بچه ها تخصصی ها رو با کم و بیش اختلاف زدن ، پس زبان تعیین کننده س .
   شما زبان چند زدین؟
   البته من تخصصی ها رو میانگین بین ۳۰ تا ۳۵ زدم و زبان رو تقریبا بین ۷۰تا٨۰ زدم .
   من هم بدجوری نگرانم !!!!!

 80. جغرافیای س یا س ی گفت:

  45 تومن؟ فکر میکنم بیش از این حرفا باشه؛ مثلاً 60 تومن، حداقل؛ مخصوصا اینکه سالی 10 درصد معمولاً اضاف شهریه داریم… بچه ها کسی خبر داره شبانه ترمی حدوداً چقد میشه؟؟/

  • جغرافیای س یا س ی گفت:

   اصلاً ارزش داره ادم بره جغرافیا شبانه بخونه؟ چون فکر میکنم با درصد کمی(45 درصد تخصصی و 18 استعداد)؛ نسبت به بچه های سیاسی من فقط شانس شبانه دارم؛ منتها نمیدونم چکارکنم-چون برام خیلی مهم بود برم دکتری. بابتش کلی زحمت کشیده بدودم. کلی حدود بیست مقاله و دو کتاب دارم؛ ولی غیر شبانه امیدی ندارم؛ ضمن اینکه هیچ انگیزه ای واسم نمونده که بخوام سال دیگه بخونم؛ هم متاهل و هم بیکارم..

 81. دکتری جغرافیاوبرنامه ریزی شهری گفت:

  باسلام
  دوستان هزینه پردیس و آزاد وو پیام نور چطوری هاس؟

  • دکترآینده نزدیک گفت:

   سلام دوست عزیز منم مثل شما رشته ام برنامه ریزی شهری یکی از دوستام پیام نور میخونه گفت ترم 5300 میده البته فقط سه ترم اول بعدش شهریه ثابت 2800 میدین
   آزاد هم که 45 تومنی میشه پردیس نمیدونم ولی این حدود است

   • شهری گفت:

    دوست گرانقدر انشاالله بزودی دکتری قبول بشی. این که میگن انصراف و اخراج از دوره روزانه چه کارشناسی،ارشد و دکتری هزینه داره؛ رسته یا صرقاً به علت ترسوندن دانشجویان هست؟ احیاناً برای آشنا و دوستتون پیش آمده، تجربه شون رو بفرمایید؟ سپاس

    • دکترآینده نزدیک گفت:

     مچکرم. آره تو اهواز دوست خودم کارشناسی ارشد انصراف داد گفت 1.5 تا 2 میلیون جریمه ازم گرفتین من خودم ندیدم ولی از دوستم که انصراف داده شدیم

 82. ارشد گفت:

  دوستان کسی می دونه ،هزینه انصراف و یا اخراج از دوره دکتری روزانه برای هر نیمسال تحصیلی چقدر است؟ یا فرمالیته می باشه ؟

درج نظر