مدرسان شریف کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری دکتری روانشناسی ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم جغرافیایی

2103

‌رشته و گرایش

جغرافیای سیاسی

1) سازمان سیاسی فضا

2) جنوب غرب آسیا

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیای سیاسی (مبانی و ایران() و کارشناسی ارشد شامل (اصول و مفاهیم ژئوپلیتیک، نظریه‌های جغرافیای سیاسی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم جغرافیایی، علوم سیاسی، روابط بین‌الملل، حقوق

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیای سیاسی)

2104

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي شهري) و کارشناسی ارشد شامل (نظریه‌ها و دیدگاه‌هاي توسعه شهري، تکنیک‌ها و مدل‌هاي برنامه‌ریزي شهري)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، شهرسازي و طراحی شهري، برنامه‌ریزي توسعه منطقه‌اي

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی شهری)

2105

‌رشته و گرایش

جغرافیا و برنامه‌ریزی روستایی

1) برنامه‌ریزی فضایی کارآفرینی مناطق روستایی

2) برنامه‌ریزی آمایش کیفیت محیطی مناطق روستایی

3) نظام سیاستگذاري در برنامه‌ریزی روستایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، جغرافیاي روستایی) و کارشناسی ارشد شامل (دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي توسعه روستایی، تکنیک‌ها و روش‌هاي برنامه‌ریزی روستایی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، برنامه‌ریزی توسعه منطقه‌اي، اقتصاد کشاورزي، توسعه روستایی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (جغرافیا و برنامه ریزی روستایی)

2106

‌رشته و گرایش

ژئومورفولوژي

1) مدیریت محیطی

2) مخاطرات ژئومورفولوژیک

3) نظري

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا، ژئومورفولوژي ایران) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌ها و مدل‌ها در ژئو مورفولوژي، دیدگاه‌ها و نظریه‌هاي ژئومورفولوژي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، زمین‌شناسی، آبخیزداري

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته علوم جغرافیایی (ژئومورفولوژی)

2107

‌رشته و گرایش

آب‌وهواشناسی

1) تغییرات آب‌وهوایی

2) آب‌وهواشناسی کشاورزي

3) آب‌وهواشناسی ماهوارهاي

4) آب‌وهواشناسی شهري

5) آب‌وهواشناسی دیرینه

6) آب‌وهواشناسی سینوپتیک

7) مخاطرات آب‌وهوایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (روش تحقیق در جغرافیا) و کارشناسی ارشد شامل (تکنیک‌هاي آب‌وهواشناسی، آب‌وهواشناسی عمومی و ایران)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، هواشناسی، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته آب و هوا شناسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته آب و هوا شناسی (اقلیم شناسی)

2108

‌رشته و گرایش

سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

1) سنجش از دور

2) سامانه اطلاعات جغرافیایی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ریاضی و آمار، سیستم اطلاعات جغرافیایی و سنجش از دور) و کارشناسی ارشد شامل (روش تحقیق در سنجش از دور و GIS، تفسیر و پردازش تصاویر ماهواره‌اي)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم جغرافیایی، سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی، محیط زیست، منابع طبیعی، علوم کشاورزي، عمران و نقشه‌برداري، فیزیک، زمین‌شناسی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه علوم جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته سنجش از دور و سامانه اطلاعات جغرافیایی

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۲,۷۶۲)

 1. ریحان گفت:

  دوستان کسی میدونه فرم شماره ۱ دانشگاه رازی کجاست که باید پرش کنیم؟

 2. رضا گفت:

  بارتبه ۲۵ روستایی و ۲ تا مقاله و ۱۰ تا کنفرانسی به نظرتون کجا قبول میشم؟؟

 3. جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

  سلام سید
  کد ملی بدون صفر زدم وارد شد ثبت نام کردم

 4. گروه روستایی گفت:

  سلام
  بچه هایی که گروه روستایی هستند
  چرا دانشگاه تبریز نزده کی مصاحبه است ؟؟؟
  لطفا جواب بدید .
  پس کی ؟؟؟

 5. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  سید جان شما اونجایی که نوشته
  کد رهگیری / شماره پرونده
  دقیقا چی رو زدی؟همون شماره ۶ رقمی پرونده آزمون؟

 6. آنیتا گفت:

  این دیگه چه وضعشه
  دانشگاه فردوسی برای رشته ژیومورفولوژی امتحان کتبی داره ولی روز مصاحبه هفت خرداده ، روز امتحان کتبی و مکان امتحان کتبی و حتی مکان مصاحبه مشخص نیست ؛ یعنی اینا اول مصاحبه می کنن بعد امتحان می گیرن؟!!!! عجیبه والا ؛ چرا وضعیت امتحان کتبی و مصاحبه اینقدر مبهمه ؟!

 7. ج روستایی 96 گفت:

  سلام دوستان
  آیا ریز نمرات کارشناسی برای مصاحبه ضروری هستش؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 8. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  من یکشنبه دانشگاه فردوسی مصاحبه دارم اما از چهارشنبه تا حالا هر چی سعی میکنم وارد سایت بشم و ثبت نام الکترونیکی کنم نمیشه و میگه اطلاعات ورودی اشتباه است.
  کد ملی رو میزنم و شماره پرونده آزمون دکتری
  این چه وضعیه آخه؟

 9. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  ببخشید ثبت نام الکترونیکی فردوسی مگه قرار نبود از امروز شروع بشه پس چرا نشده؟

 10. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  سید جان شما خبر داری برای امثال من که از راه دور میایم برای مصاحبه دانشگاه جایی برای اسکانمون داره یا نه؟

  • سید گفت:

   شروع شده جواد جان، با کد ملی و شماره پرونده آزمون دکتری هم می تونی وارد سایت بشی

   • جواد-جغرافیای سیاسی گفت:

    والا من از صبح تا حالا هر چی میزنم میگه اطلاعات ورودی اشتباه است.

    • سید گفت:

     برای منم اول همین طور میزد،کد ملی رو حتما با صفر وارد کنید،شماره پرونده یا کد رهگیری ثبت نام آزمون دکتری رو به عنوان روز ورود وارد کن،در ضمن برای فرم که زده داخل سایت از طریق که می گم قابل دسترس
     وارد سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی که شدی، ایکون آزمون دکتری ۹۶ می زنی،اطلاعیه ها میاد،تو یکی از اطلاعیه ها،نوشته ثبت نام الکترونیکی، وارد شدی،لینک فرم به صورت آبی رنگ مشخص است
     با آرزوی موفقیت برای شما و دوستان

     • جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

      فرمو پیدا کردم
      کد ملی رو با صفر میزنم
      کد رهگیری رو که اصلا نمیشه زد جاش نمیشه

  • سید گفت:

   والا پارسال یادمه راه دوری رو اسکان دادن،اما امسال چیزی نشنیدم،مصاحبه جغرافیایی سیاسی هم تو سایت دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی درج شده ساعت ۸ صبح ۷ خرداد(کلاس رو داخل سایت نوشته)همون دانشکده

 11. جواد - جغرافیای سیاسی گفت:

  دانشگاه فردوسی یکی از مدارک لازم رو نوشته “حداقل دو معرفی نامه نوشته شده توسط اساتید ترجیحاً راهنما و مشاور مبنی بر صلاحیت داوطلب برای ادامه تحصیل در دوره دکتری”
  خب من الان اصفهانم دانشگاه تهران بودم کجا اساتیدمو ببینم ازشون معرفی نامه بگیرم؟!
  فرم شماره ۱ هم که نیست تو سایتشون

  • //// گفت:

   منم از صبح دارم تماس میگیریم این دانشگاه اون دانشگاه، برخی رشته هارو فردوسی تاریخ مصاحبه رو انداخته تیرماه ،نمیدونم چرا جغرافیا تغییری ندادن ، دارم دیووونه میشم

  • سید گفت:

   جواد جان من امروز دانشگاه فردوسی بودم، فرم شماره ۱ زمانی که وارد سیستم ثبت نام الکترونیکی شدی باید پر کنی

 12. الهام گفت:

  سلام دوستان، از شهریه شبانه دانشگاه تهران خبر ندارین? لطفا اگه کسی میدونه اطلاعبده ،ممنون ممیشم

 13. //// گفت:

  دانشگاه فردوسی و دیگر دانشگاهها تاریخ مصاحبه ها رو نمیخان تغییر بدهند برای ماه رمضون؟

 14. ریحان گفت:

  دوستان برای رازی معرفی نامه اساتید و سابقه تدریس دانشگاه هم باید بیاریم

 15. ریحان گفت:

  سلام.دوستان برای تربیت مدرس که مصاحبه ش ۱۶ هست میتونیم هفته دیگه ثبت نام الکترونیکی کنیم یا همین امروز باید همه کارا رو کرد؟چون خیلی مدارک میخواد

 16. ریحان گفت:

  دوستان دانشگاه رازی اطلاعیه زده؟ ممکنه کسی اطلاعاتی داره راهنمایی کنه؟

  • اقلیم شناسی گفت:

   عزیزم اطلاعیه زده اما متاسفانه فرم شماره یکو پیدا نکردم دوستان فرم شماره یک دانشگاه رازی کجااااست کمکککک من نمیتونم پیداش کنم

 17. الهه...استرس گفت:

  تا رتبه ۱۰۰ معرفی به مصاحبه شدن در رشته جغرافیا وبرنامه ریزی شهری(هشت دانشگاه قابل پذیرش معرفی شدن همه)
  خب چه جوری این اساتید میرسن و روزه هم هستن در یک روز.

  اهواز ۶خرداد
  بهشتی ۹خرداد
  زنجان۱۰ خرداد
  اردبیل۱۳خرداد
  مدرس۱۶خرداد
  تبریز۱۷خرداد
  تهران ۱۰ تیر
  خوارزمی۱۳تیر

 18. اقلیمی گفت:

  تراز آب و هواشناسی رو دانشگاه خوارزمی از تربیت مدرس ، تهران و اصفهان هم بالاتر داده ؟؟؟؟

 19. آنیتا گفت:

  دوستان جغرافی خوان کسی از شما دانشگاه حکیم سبزواری سبزوار رو می شناسه ؟ اگه کسی هست لطفا بگید این دانشگاه خوابگاه در اختیار دانشجوهاش چه روزانه و چه شبانه می ذاره ؟ کلا بفرمایید این دانشگاه به لحاظ امکانات رفاهی و علمی در چه سطحیه ؟ آیا ارزش داره تحصیل در این دانشگاه؟ به سایت خود دانشگاه مراجعه کردم اما اطلاعات کافی در این موارد وجود نداشت .
  مدیریت محترم سایت پی اچ دی ممنون می شم اطلاعاتی در اینباره درج بفرمایید.

  • //// گفت:

   خوابگاه برای مصاحبه نمیدن، اگه نزدیکه واستون برید اگه نه که اصلا ارزش هزینه کردن نداره،بازم خود دانید،میگم تاریخ مصاحبه ها تغییر نمیکنه واسه رمضان؟؟؟ اخه خیلی هم فشرده هست تاریخاشون،

  • //// گفت:

   بنده تجرله پارسال رو دارم،سر ظهر رسیدم سبزوار با چه بدبختی و استرسی،خیلی راحت گفتن ما خوابگاه نمیدیم ،با گریه و التماس بعد ۳ساعت معطلی درب دانشگاه فرستادن داخل سرپرستی خوابگاه خواهران منو فرستاد اتاق کارشناسیها یه ۶-۷نفری توش بودن،چه کثیف و چقدم شلوغ تا صبح نخوابیدم ،روز مصاحبه هم اساتیدشون خوب مصاحبه نکردن،سوالای سخت سخت و گیرایالکی،اخرشم ههیچیهمونجا قسم خوردم اگه قبولمم کنن نرم اوجا که خداروشکر نشدم

   • آنیتا گفت:

    عججججب!پس اصلا ارزش ریسک رفتن با این ظرفیت کم و محدود رو نداره
    پس ترجیحا شبانه ها رو می رم
    ممنون رفیق از اینکه اطلاعات مفیدی دادین

 20. a گفت:

  خواهشا بگید تا چه رتبه ای رشته جغرافیاو برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی واسه مصاحبه دعوت کردن؟ممنون

 21. اقلیم شناسی گفت:

  سلام
  دوستانی که در اقلیم رتبه های خوبی آوردن(حدنصاب دانشگاههای تهران)در صورت امکان لطفا منابعی رو که خوندن کامل معرفی کنند واسه سال بعد
  خیلی ممنونم

 22. اقلیم شناسی گفت:

  دوستان کسی از دانشگاه لرستان ،اردبیل ،زنجان وتبریز وکرمانشاه خبرداره؟؟؟ اطلاعیه نزده ؟؟؟ من چیزی ندیدم میترسم کمککککک

 23. اقلیم شناسی گفت:

  دوستان دانشگاه زنجان و دانشگاه لرستان و کرمانشاه و تبریز و اردبیل کسی خبر داره پس چرا اطلاعیه نمیزنه ب خدااااا دارم سکته میکنم بابا من باید شش خرداد برم لرستان هفتم کرمانشاه و هشتم اصفهان
  بیخیال تهران و تربیت مدرس و خوارزمی شدم اصلن شاید اصفهانم نرم سنجش چراااا اعلام نمیکنه لااقل دانشگاهها اطلاعیه بزنننننننن ک در جریان مدارک قرار بگیررررریم چقد بی برنامگی شاید ی مدرکی ازمون برام ثبت نام بخوان ک باید بریم داتشگاه راه دور تهیه کنیم تا کی باید ب ما استرس وارد کنننننن ای خدااااا برس ب دادمون

 24. اقلیم شناسی گفت:

  عجب باز بی برنامگی سنجش حماسه آفرید. اخه من چطور خودمو اماده کنم برا مصاحبه شش خرداد لرستان هفتم کرمانشاه هشتم اصفهاااان. اخه یکی نیست ب داد ما برسه تا کی و کجا استرس ما چطور خودمونو اماده کنیم برا مصاحبه کی مدارکو اماده کنیم بابا سنجشششششش لااقل مدارکو اعلام کنین اماده کنیم با این اوصاف روز مصاحبه نه امادگی لازم و‌خواهیم داشت و نه ظاهری آراسته فقط داخل ماشین باید خودمونو ب روز مصاحبه برسونیم همینو بس. دوستان کسی خبر داره ک دانشگاه زنجان و لرستان و تبریز و اصفهان و اردبیل اطلاعیه زده یانه؟؟؟ من فقط اطلاعیه دانشگاه اصفهانو دیدم ک زده هشت خرداد ماه. عزیزان پی اچ دی تست برا مصاحبه چ مدارکی لازمه اگه امکانش هست راهنماییم کنین تشمر

درج نظر