/, علوم و مهندسی آب/انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی

انجمن آزمون دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیلازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشیدر کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آّب – آبیاری و زهکشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

انجمن آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و مهندسی آّب – سازه‌های آبی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسیآب – سازه‌های آبی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – سازه‌های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – سازه های آبی

انجمن آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب در کنکور دکتری به شرح زیر است:

سرفصل های آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – منابع آب سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته علوم مهندسی منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته علوم مهندسی آب – منابع آب

انجمن آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

رشته ها و گرایش های دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

داوطلبان آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – آبیاری و زهکشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته علوم و مهندسی آب – هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 95 مجموعه مهندسی آب‌وهواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته هواشناسی کشاورزی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته هواشناسی کشاورزی

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی آب و هواشناسی کشاورزی
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۴ ۲۳:۰۳:۴۳ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, علوم و مهندسی آب|۷۷ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
Rokhsareh
Rokhsareh

با تشکر از اظهار نظرتون، ولی فکرکنم امسال یه کم سختر باشه. اگر کسی از دوستان در مورد نحوه مصاحه دانشگاه تهران یا تربیت مدرس اطلاعی داره لطفا به اشتراک بذاره
ممنون از همکاریتون

Rokhsareh
Rokhsareh

سلام دوستان سازه
به نظرتون رتبه 14 با تراز 5213 احتمال دعوت شدن به دانشگاه تهران یا تربیت مدرس وجود داره؟ با توجه به اینکه امسال ظرفیت خیلی کم شده

مونا فقط سازه
مونا فقط سازه

بله 100%

Rokhsareh
Rokhsareh

با سلام
جواب سؤالات آزمون های دکتری به صورت تشریحی رو چطوری میشه تهیه کرد؟

سازه های آبی
سازه های آبی

سلام دوستان. کسی از نحوه مصاحبه و نوع سوالات دانشگاه تربیت مدرس و تهران اطلاع داره؟

هنر96
هنر96

سلام آقا پیام.
میشه جواب منو بدین. اول اینکه آیا در تراز امسال معدل هم محسوب شده یا نه؟ دوم اینکه بنظر شما امسال دعوت به مصاحبه چطوره؟ چون سال ۹۴ برای دانشگاه هنر تا رتبه ۱۰ دعوت شده بودند و پارسال تا تراز ۴۶۲۷ که فکر کنم تراز رتبه ۳۵ بود.
ممنون

همکلاسی
همکلاسی

تراز امسال بدون احتساب معدل است. معدل امسال تو مرحله دوم تاثیر میدن.

m&m
m&m

سلام دوستان
کنکور رو چ کردید؟
گرایش منابع

همدانا
همدانا

سلام دوستان من ارشد رياضي هستم ميخوام برا دكترا هواشناسي كشاورزي بخونم ايا امكانش هست كه تو مصاحبه قبولم كنند. ؟

مهندسی آبیاری و زهکشی
مهندسی آبیاری و زهکشی

با سلام و وقت بخیر.
واسه کنکور دکترای 96 (آبیاری و زهکشی) چند سئوال دارم :
1. ریاضیات 1 و 2 و 3 در سطح کارشناسی هست فقط ؟ یعنی ریاضیات مهندسی در سطح کارشناسی ارشد نیست ؟
2. سنجش درس زهکشی رو اعلام نکرده به عنوان منبع. آیا زهکشی هست یا نه ؟
3. فقط گفتن مکانیک سیالات منبعه ، یعنی هیدرولیک انهار نیست ؟
4. درس آبیاری به چه صورته ، هم سحی و هم تحت فشار منبع هست ؟

داوطلب
داوطلب

سلام بچه ها من نمیدونم چرا زهکشی جزو منابع هست یا نه سنجش که مطرح نکرده ولی اگه تو کنکور بیاد باید چه کار کرد از طرفی درس مکانیک سیالات هیدرولیک هم شامل میشه کسی میتونه به من کمک کنه

سجاد
سجاد

منابع چی بخونیم؟ مخصوصا خاکشناسی. یکی یه راهنمایی کنه برای منابع جمع وجور تو فرصت کم. کدوم درسهارو بیشتر بخونم؟

zahra
zahra

سلام دوستان من رتبم۱۶شده،مشاوره خانواده به نطرتون چقدر احتمال داره قبول شم؟

بابک
بابک

زبان صفر تخصصی 7 درصد .استعداد 49 در صد رتبه 489 . لطفاٌ شما هم اعلام کنید

فردین
فردین

رتبه100.دانشگاه ها خودشان منابع مصاحبه را میدن یا خودمون باید تلاش کنیم همه ای منابع را فول باشیم

سامان
سامان

در کد 2406 رتبه 700 شده و تراز 600 اصلا کد محل بزنم یا نه? برای مهندسی آب

سمانه
سمانه

رشته زهکشی بازار کار خوبی داره این امکانو داره که هم تو کارای دولتی و هم پروژه‌های خصوصی مشغول بشیم

میثم
میثم

هر کس رشته خودشو انتخاب نکنه اشتباه بزرگی کرده چون موقع مصاحبه، پایان نامه و مقاله ای که در راستای رشته انتخابی اش نباشه نمره ای بهش تعلق نمیگیره بنابراین هر کس می بایست رشته خودش رو انتخاب کنه

نیما
نیما

نه چون آزمون کتبی و مصاحبه پیش رو داری رشته خودت رو انتخاب کن

هستی12
هستی12

سلام دوستان
کسی اطلاع داره واسه 50 تا کد رشته محل از هر 4 تا گرایش میتونیم انتخاب کنیم ؟!
اخه امتحانمون که جامع بود

مسعود
مسعود

آره میتوانی

مریم
مریم

فکر نکنم بشه. فقط گرایش خودمون میشه

مرجان
مرجان

سلام. من رتبه 16 تراز 5471 ابیاری زهکشی هستم.منابع ازمون کتبی دانشگاهها رو از کجا بفهمیم؟

بابک
بابک

سلام. لطف میکنید با چه درصدی این رتبه شدید؟

داوطلب
داوطلب

خخخخخح جالبه بچه های منابع خراب کردن همه.

بی نام
بی نام

رتبه سه،نه،منابع آبی هستن، سوالات تخصصی رشته آبیاری زهکشی بود،هرجامچ که رفتیم مصاحبه،بچه های زهکشی میخواستن دکتری منابع بگیرن..چه حکمتیه؟؟؟ الله اعلم

بهار
بهار

دوستان لطف‌ میکنین درصداتون هم بگید ؟

نیما
نیما

من به این نحوه برگزاری کنکور اعتراض دارم چون رتبه ای که میاد هیچ مقایسه خوبی بین 4 گرایش نمیتوته بکنه من رتبم شده 107 نمیدونم خوبه یا نه اصلا چه دانشگاه هایی میتونم دعوت شم میشه هرکسی اطلاعی از دانشگاه ها داره در اختیار بنده بزاره ممنون

سازه
سازه

سلام چون ازمون تخصصی هم هست بهتره هر کس تو رشته خودش بره

سازه
سازه

من ترارم 4650 رتبه 45 میشه بگید کجا دعوت میشم و رشته ارشدم سازه بود

!!!!!
!!!!!

رتبه 116،تراز 3800.
کجاها دعوت به مصاحبه میشه؟

آبی
آبی

چه گرایشی

!!!!!
!!!!!

زهکشی

هواشناسی کشاورزی
هواشناسی کشاورزی

دوستان مهندسی هواشناسی کشاورزی
درصدها و تراز و رتبه و دانشگاهتون اعلام کنید

بابک
بابک

زبان صفر تخصصی 7 درصد .استعداد 49 در صد رتبه 489 . لطفاٌ شما هم اعلام کنید

سازه های آبی
سازه های آبی

دوستان مهندسی سازه های آبی
درصدها و تراز و رتبه و دانشگاهتون اعلام کنید

مسعود
مسعود

تراز 1600 مجاز شدم.

مسعود
مسعود

به نظرم مهم این دعوت بشیم به آزمون.اونجا من کتاب بیرامی و سامانی را حقیقتا کاملا مطالعه کردم برای آزاد.میمونه مدل فیزیکی و رسوب که فکر کنم وقت باشه.

...
...

اره درسته بنظرم خیلیا دعوت به مصاحبه میشن امسال

مسعود
مسعود

من دانشگاه چمران امتحان دادم، تمام بچه هایی که هدفشون سازه آبی بود ناراضی بودن از سوالات.اون چه که اکثرتیت ترازای خوب مال زهکشیان،تعدادشون همیشه بیشتر بوده .حال اگر کسی هدفشون تغییر رشته از زهکشی به سازه آبی باشه با این فرض که اساتید تو مصاحبه خرده ازش نگیرن برد کرده.اما اگر بخوان تو رشته خودشون ادامه بدم بجه های که قصد سازه آبی دارن باید خودشون را آماده کنن و تلاششون را بکنن

آبیاری و زهکشی
آبیاری و زهکشی

دوستان مهندسی ابیاری و زهکشی
درصدها و تراز و رتبه و دانشگاهتون اعلام کنید

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

دوستان مهندسی منابع آب
درصدها و تراز و رتبه و دانشگاهتون اعلام کنید

آب!
آب!

بچه های ابیاری زهکشی ترازشون رو میگن؟من ترازم حدودا 3000 شده به نظرم یه مقدار عجیبه و نگرانم

ش
ش

دوستان درصدها و تراز و رتبه تون چند شده

ایدا
ایدا

تراز 3100
رتبه 199 بقیه هم لطفن بگید

آبی
آبی

چه گرایشی؟

آیدا
آیدا

سازه هستم
ولی بنظرم بچه های زهکشی ترازای خیلی خوبی داشته باشن

آبی
آبی

کی گفته این رو؟از کسی شنیدید؟من زهکشی هستم 3000 ترازم

مسعود
مسعود

منم نظرم اینه بچه های زهکشی ترازای بالا مال اوناس چون تقریبا همه درس مال اونا بود هیچ خبری از سازه نبود

ش
ش

آره بنظرم بنفع زهکشیا بود این امتحان در ضمن اگر یادتون باشه همیشه حتی توی ازمون ارشدم تعداد داوطلبان زهکشی خیلی بیشتر بود
بنظرم حدس درستی

95
95

سلام
به نظرتون تا چه تراز و رتبه ای میشه دانشگاه های خوب قبول شد؟

آبی
آبی

اصلا اینطور نیست.تنها درسی که برای بچه های ابیاری بود خود ابیاری بود که اونم 1 درس بود که فک نکنم زیاد سخت اومده باشه..خاکشناسی که برای هممون گنگ بود. ریاضی هم که ربطی به زهکشی نداره.

سروش
سروش

باعرض سلام
کسی میدونه از بین نمره تراز ۱ و ۲ و ۳ کدوم بهتره؟

اسما
اسما

منبع آبیاری عمومی چه کتابی بود؟

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

بچه های منابع چجور بود ازمون؟؟؟

مهندس آب
مهندس آب

به نظر مزخرف بود، ریاضی من نزدم،بقیه ش بد نبود،نمیدونن چندتا باید جواب داده باشیم تا قبول بشیم

رضا
رضا

سلام بچه ها
بلاخره به نتیجه ای رسیدین چه کتابی برای خاک و ابیاری بخونین واسه دکترا؟

آرشین
آرشین

منم ارشد ابیاری زهکشی ام
کنکور امسال رقابت دانسته ها و مطالعات نیست،رقابت سر اینه که کی منابع مطالعاتی رو درست انتخاب کرده
خیلی وضعیت بدیه،ادم نمیدونه چی بخونه و اینی ک داره میخونه ایا ب دردش میخوره یا نه

95
95

یه جایی خوندم واسه آبیاری عمومی باید هیدرولوژی کاربردی علیزاده رو بخونیم .نظر شما چیه ؟

ساناز
ساناز

سلام لطفا یک منبع واسه زبان و ریاضی معرفی کنید واسه آبیاری و خاکشناسی چه سرفصلایی باید خونده بشه?

anitaaa
anitaaa

منظور از آبياري؟ابياري عموميه يا تحت فشار يا سطحي؟
رياضي چي؟رياضي مهندسي هم بايد خوند؟

freshflower به مهندسی منابع آب
freshflower به مهندسی منابع آب

همچین استادی تو گروه آب نداریم!ممکنه منظور شما گروه های دیگه باشه.

freshflower
freshflower

سلام دوستان
برای ریاضی،ریاضی ارشد هم باید بخونیم؟

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

منم موندم. نمیدونم چی بخونم

freshflower
freshflower

سلام
برای مصاحبه بیشتر از کنکور استرس دارم.

چند تا مقاله لازمه؟ مثلا برای بوعلی ،معیارشون چیه؟

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

دقیق نمیدونم. مصاحبه سخت نمیگیرند. الان کدوم دانشگاهین؟
چند تا مقاله دارین؟

freshflower
freshflower

من صنعتی اصفهانم.
هیچچچچ مقاله ای هم تا به الان ندارم.

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

جدی صنعتی هستین؟؟؟ پس دکتر احسان زاده رو باید بشناشین.درسته؟؟

مریم
مریم

سلام دوستان من ارشدم آبیاری و زهکشی هست
بیایم باهم مشورت کنیم که از چه منابعی استفاده کنیم ؟
درضمن بچه ها همه ی بچه های مهندسی کشاورزی گروه های مختلف آب هم آبیاری داشتیم و خاکشناسی پس اینکه میگید برای یه رشته خوبه برای یه رشته بد اینجوری نیست
هر رشته ای در مقطع ارشد درسای تخصصی خودشو میخونه بچه های ابیاری وزهکشی هم درس آبیاری عموم و خاکشناسی عمومی همونایی رو پاس کردن که مابقی در مقطع کارشناسی پاس کردن؟
بنظرم بهتره باهم تبادل داشته باشیم که منابع اصلی برای این سه درس تخصصی رو پیدا کنیم؟

95
95

واسه درس خاکشناسی غمومی برین گروه خاکشناسی اونجا بچه ها راهنمایی کردن که چه کتابهایی خوبن

سام
سام

دوستان اگر اطلاع دارید میشه بفرمایید برای دروس آبیاری عمومی و خاکشناسی عمومی باید از چه منابعی استفاده کرد؟

95
95

بیایین به هم کمک کنیم , هرکسی میدونه چه کتابایی مناسبترن که بخونیم معرفی کنه به خصوص واسه خاکشناسی و آبیاری عمومی, واسه آبیاری باید همون آبیاری سطحی و تحت فشار علیزاده رو بخونیم یا کتاب دیگه ای

مهندسی منابع آب
مهندسی منابع آب

ریاضی هم بگید چی بخونیم. اون تحت فشار و سطحی که ابیاری عمومی نیستن

mehrdad
mehrdad

سلام دوستان
آزمون دکترا آسون شده. دیگه لازم نیست استرس خوندن هیدرولیک، سازه های انتقال، هیدرولیک رسوب، مدل های فیزیکی و سازه های تنظیم آب رو داشته باشید. فقط کافیه خاکشناسه خوبی باشید.

نادری
نادری

با سلام خدمت دوستان
در باب اینکه چرا برای گرایش هواشناسی ..درس خاکشناسی رو گذاشتن ..اگه دقت کرده باشین برا آزمون ارشد هواشناسی تو دروس تخصصی هواشناسی درس خاکشناسی هم وجود دارد + آبیاری
پس اینقدر هم سخت نیست
به نظر من برا آزمون دکترا ی سری کتابهای دیباگران آبیاری و خاکشناسی + سوالات سالهای اخیر این گرایشها رو بخونید کافیه

نگار
نگار

سلام دوستان
واسه آبیاری عمومی چه کتاب یا جزواتی خوبن؟؟
من خاکم باید شیمی عمومی بخونم. یعنی باید شیمی دبیرستان بخونم؟!!

محسن
محسن

شاید بطور کلی این تجمیع خوب باشه. اما.. کاستی های خودشو هم داره. بنظر من بهتر بود که بعضی از رشته ها تجمیع بشه.
گرایش منابع آب بطور کلی باآبیاری زهکشی فرق داره.