صفحه اصلی/انتخاب رشته دکتری, مجموعه مدرسی معارف اسلامی/نکات مهم انتخاب رشته دکتری مدرسی معارف اسلامی