مدرسان شریف اولین کنفرانس ملی مدیریت و اقتصاد جهانی کنفرانس بین المللی تحقیق و توسعه در علوم انسانی، مدیریت و اقتصاد کنفرانس آینده مهندسی و تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی پژوهش در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و علوم انسانی رویکردهای پژوهشی در مدیریت ، اقتصاد ، حسابداری و علوم انسانی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

۵) فقه و حقوق خصوصی

۶) مذاهب فقهی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

۱) الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

-

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

-

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

-

۵) عرفان و تصوف

-

۶) تصوف و عرفان اسلامی

-

۷) وهابیت‌شناسی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

-

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

-

۲) شیعه‌شناسی

-

۳) دین‌پژوهی

-

۴) حکمت متعالیه

-

۵) حکمت هنرهای دینی

-

۶) کلام امامیه

-

۷) کلام شیعه

امامت

۸) کلام

۱) کلام جدید

۲) کلام تطبیقی

۳) ادیان غیرابراهیمی

۴) کلام اسلامی

۵) یهود و مسیحیت

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

-

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصل)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی ایران

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مدرسی معارف اسلامی می‌رساند مطابق مصوبه ۵۵۶ شورای گسترش، لازم است متقاضیان تحصیل در این رشته، دارای شرایط اختصاصی ذکر شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل باشند:

الف) دارا بودن یکی از مدارک زیر:

۱) دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی؛ ۲) مدرک سطح سه حوزه علمیه؛ ۳) گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح؛ ۴) مربیان رسمی گروه معارف اسلامی (اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی) با تأیید معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان؛ ۵) حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش‌های پنج‌گانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.

ب) دارا بودن شرط سنی (حداکثر سن ۴۰ سال):

تبصره ۱: شرط سنی چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاک عمل می‌باشد (متولدین ۱۳۵۵/۹/۱۶ به بعد).

تبصره ۲: داوطلبانی که به عضویت هیأت علمی گروه معارف با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی درآمده‌اند، از شرایط بند «ب» معاف می‌باشند.

تبصره ۳: اساتید حق‌التدریس گروه‌های معارف اسلامی به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مشروط بر این که در ۲ ترم گذشته تدریس داشته باشد) از داشتن این شرط مستثنی می‌باشند.

تذکر مهم:داوطلبانی که در این رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت: www.Asatid.org و ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت‌نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می‌گردد.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

عضویت در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۵۰۷)

 1. کنکوری می‌گه:

  واقعا نمی دونم چی بگم، صفحات اختصاصی رشته های مختلف در سایت همیشه فعال است و داوطلب ها کامنت می گذراند و با هم تبادل نظر می کنند اما تو صفحه الهیات خبری نیست!!!!؟؟؟؟؟

  • الف لام می‌گه:

   سلام هم رشته ای گرامی
   هستیم، سر هم میزنیم ولی خب تا موضوع جدیدی پیش نیاد حرفی برای گفتن نیست …
   فعلا ما موندیم و یه سری درصدای مبهم و عجیب که شاید خیلی با اندازه ی تلاشمون جور در نیاد … همین
   تو این شرایط، بهترین کار توکل بر خدا و اعتماد به حکمت بی نظیر و البته رحیمانه ی اوست …
   اینجا دقیقا جاییه که باید علممونو تو عمل نشون بدیم،
   دقیقا شرایط برا خیلیا بحرانیه، هر کس به یه شکل؛
   حالا اینکه علتش کنکور عجیبه و یا نوع دیدگاه ما به زندگی و یا ساده انگاری جامعمون تو پذیرش جو و مسیری که به اجبار پیش روی خیلی از ماها قرار گرفته و … بماند …
   اینجا دقیقا باید گوش جان بسپاریم(جمله ای که معمولا سطحی از کنارش میگذریم ولی اینجا دقیقا جاشه) به کلام دلربا و آرامش بخش پروردگار که در جواب چرا و چراهای ما فرمود: «عسی ان تحبوا شیئا و هو شرا لکم»
   همین یه عبارت کافیه که از اصرارمون برا قبولی کوتاه بیایم و بگیم ای بهترین و ای مهربان ترین و ای داناترین و تواناترین، هرچی عشق خودته؛ که من با کمال اشتیاق و آرامش و اعتماد، پذیرا و شاکر لطف و رحمت توام که هرچه از تو بیاید عین خیر و بهترین است …
   یکی از بزرگان کلام حکیمانه و دقیقی فرمودند برای این حالت اضطراب ما، با این مضمون که «جزع، مشکل رو دو برابر می کنه».
   پس با اعتماد کامل به حکمت رحیمانه ی خدا، آرامش و نشاط خودمونو تو این شرایط حفظ کنیم و از ایام سال نو بهره بگیریم تا بتونیم با ذهنی آرام و پر از ایمان، و با یه انرژی تازه مضاعف، بهترین تصمیم ها رو برای سال جدید بگیریم.
   ان شاءالله که در تمام لحظه های پیش رو، در سال ها و روزها و ساعات و دقایق و ثوانی، همواره غرق در بارش بهترین ها باشید و باشیم.

 2. علی می‌گه:

  دوستان گرایش علوم قرآن و حدیث، سلام، لطفا بفرمایید با توجه به درصدهای تقریبی که بدست آمده است به نظر شما عزیزان، با ۳۵ درصد تخصصی چقدر میشود امیدوار به قبولی بود؟

 3. مهران می‌گه:

  آقای الف لام
  آیا سوال دیگری هست که در مورد ان اعتراض داشته باشید؟

 4. مهران می‌گه:

  جناب الف لام هرچند هنوز هیچ چیزی مشخص نیست ولی در هر حال به نظر شما با توجه به آزمون دشواری که برگزار شد بین ۳۰ تا ۳۵ درصد برای درس تخصصی می تواند قابل پذیرش باشد؟

  • الف لام می‌گه:

   ببینیدطوری که آمار تقریبی نشون میده درصد زیادی از هم رشته ای های ما، رنج تخصصیشون بین ۳۰ تا ۳۵ هست، پس این محدوده دقیقا تو هاله ی بزرگی از ابهام هست و البته همونطور که خودتون اشاره کردید با توجه به دشواری آزمون میشه به این درصدا امیدوار بود.
   چیزی که مشخصه درصد عمومیا تو این محدوده خیلی میتونه مؤثر باشه.
   با آرزوی موفقیت.

 5. مهران می‌گه:

  در مورد سوال ۷۲ دقیقا درست می فرمایید

  • الف لام می‌گه:

   لطفا شمام اعتراض بزنید. امروز آخرین فرصت اعتراضه.

   • مهران می‌گه:

    چشم حتما، سوال ۱ هم گزینه ۱ می تواند درست باشد زیرا آیت الله مکارم شیرازی، استاد مهدی فولادوند و خرمشاهی ، فراز نرفع درجات من نشاء را مانند گزینه ی ۱ ترجمه کرده اند. برای این سوال هم اعتراض بزنید لطفا

 6. الف لام می‌گه:

  من تازه تونستم کلیدو ببینم
  سؤال ۷۲ گزینه ۱ درسته ولی کلید سنجش زده ۴٫
  حتی درباره گزینه های ۲ و ۳ بعضا نظراتی گفته شده ولی گزینه ۴ قطعا اشتباهه.
  لطفا اعتراض کنید.
  سؤال ۳۶ هم تداد سور مصحف ابن مسعود همه میگن ۱۱۱ تا، پس ملاک قول مشهوره نه نظر شاذ ابن ندیم، در غیر این صورت میگفت از نظر ابن ندیم!
  لطفا اعتراض بزنید هم رشته ای های محترم.

 7. قاسم می‌گه:

  سلام بچه ها به نظرتون با این درصد ها امیدی به روزانه هستش؟؟؟
  تخصصی ۳۰
  استعداد ۲۷
  زبان سفید

  • سعید می‌گه:

   سلام، باید همیشه امیدوار بود درصدهای شما به نظر من نورمال و خوب است به نسبت آزمون دشواری که برگزار شد، البته باید ببینید بقیه چگونه عمل کرده اند

 8. قرآن می‌گه:

  دوستان سلام، حدود ۳۰ درصد برای دروس تخصصی رشته علوم قرآن و حدیث خوبه؟

 9. مرضیه می‌گه:

  سلام دوستان عزیز. من رشته فقه و مبانی حقوق هستم. به نظرتون بامیانگین ۱۶درصد تخصصی و صفر درصد عمومی میتونم به روزانه جایی امیدوار باشم یا نه؟

 10. علوم قران می‌گه:

  سلام در رشته علوم قران سوال اول گفته ۲درسته که درستش ۱ هست.سوال ۲۱گفته ۳ولی ۲درسته،سوال ۳۶گغته ۲ولی سه درسته،سوال ۶۶ جوابش۲ هست نه ۳،سوال ۸۰ اشتباست مرحوم خویی هیجکدام راقبول نداره،لطفا در سنجش اعتراض بنویسید.

  • جمشید می‌گه:

   سلام، شما تخصصی چند زدید؟

  • الف لام می‌گه:

   متاسفانه کلید برا من باز نمیشه
   ولی سؤال ۲۱، گزینه صحیح ۳ هست (ضمیر مستتر در یرفع)

  • جلال می‌گه:

   از اعتراض هایی که دارید به سوالات فقط روی سوال یک (ترجمه فرازی از آیه سوره یوسف) می شود سرمایه گذاری کرد، بقیه سوالاتی که درج کردید ، پاسخ هایی که در کلید هست صحیح می باشند بنده همه رو چک کردم، بسیار سخت بود اما جواب صحیح آنها همانی است که در کلید موجود است مثلا نظر ابن ندیم درباره تعداد سوره های مصحف ابن مسعود، نظر عجیبی است اما وی نظر شاذی دارد و می گوید ۱۱۰ عدد

 11. قاسم می‌گه:

  سلام به نظرتون با این درصد ها امیدی به قبولی هست؟؟؟
  عربی ۱۶
  علوم قرآنی ۵۳
  تفسیر ۳۸
  حدیث ۱۱/۶
  استعداد ۲۷
  زبان ۰

 12. عیسی می‌گه:

  با عرض سلام خدمت دوستان عزیز،بنده قرآن و حدیث شرکت کردم،حدود،۲۲،۵ درصد تخصصی زدم،زبان و استعداد متاسفانه صفر،به نظرتون امیدی هست؟روزانه که میدونم امیدی نیست،شبانه و غیر انتفاعی و آزاد امیدی هست به نظرتون؟ممنون اگه کسی اطلاع داره راهنمایی کنه.

 13. س.م می‌گه:

  دوستان عزیز سلام
  من علوم قرآن دکتری ۹۶ شرکت کردم، به نظر شما چند درصد زده باشم احتمال قبولی دارم؟
  تخصصی؟
  زبان؟
  استعداد؟

  • الف لام می‌گه:

   این کاملا بستگی به پاسخنامه سایر دوستان داره و درصد قطعی نمیشه گفت، البته بالای ۴۰ خوبه معمولا تا بالاتر
   با آرزوی موفقیت

   • س.م.م می‌گه:

    باتوجه به این درصدها نظرتان را بفرمایید لطفا:
    تخصصی ۳۱ درصد
    زبان ۷۳ درصد
    استعداد ۶ درصد

    متشکرم

    • الف لام می‌گه:

     نگران نباشید، گویا ابهام منابع برا خیلیا وجود داشته
     پس من و شمام میتونیم امیدوار باشیم(درصد عمومیاتونم در نظر بگیرید).
     دیگه فقط باید سپرد به خدا، که اگه بهترین راه پیش رو هست همینو برامون رقم بزنه.
     با آرزوی موفقیت

    • !!!! می‌گه:

     امسال عجب سالی شده!!
     همه زبان رو خیلی بالا زدن
     دیگه فک کنم ترازش خیلی موثر نباشه
     من اول کلی خوشحال بودم که بالا زدم
     الان میبینم همه بالا زدن

     • خ می‌گه:

      سلام من هم علوم قرآن و حدیث امتحان دادم میشه درصد هایی رو که زدی بفرمایید؟ زبان انگلیسی چند درصد زدید؟ تخصصی و استعداد چی؟

  • کنکوری می‌گه:

   با سلام و آرزوی موفقیت برای شما.

   دوست عزیز امکانش هست که پاسخ سوالها رو اعلام بفرمایید

   فقط بصورت گزینه ای ذکر کنید ممنون میشم.
   عربی…علوم قرآن…تفسیر…استعداد

   • منتظر می‌گه:

    والا من همه رو پیدا نکردم اما آنهایی را حدود ۹۰ درصد می دونم که درست هست را خدمت شما عرض می کنم، البته بازهم باید منتظر کلید بمانید.
    سوال ۱ – گزینه ۱
    سوال ۲ – گزینه ۲
    سوال ۳ – گزینه ۴
    سوال ۴ – گزینه ۲
    سوال ۵ – گزینه ۱
    سوال ۶ – گزینه ۱
    سوال ۷ – گزینه ۴
    سوال ۱۹ – گزینه ۴
    سوال ۲۰ – گزینه ۱
    سوال ۲۱ – گزینه ۳
    سوال ۲۲- گزینه ۱
    سوال ۲۳- گزینه ۲
    سوال ۲۴ – گزینه ۱
    سوال ۲۵ – گزینه ۴
    سوال ۲۶ – گزینه ۲
    سوال ۲۸ – گزینه ۱
    سوال ۲۹ – گزینه ۴

 14. علوم قران می‌گه:

  سلام دروس تخصصی بد نبود اما عمومی خیلی سخت بود خدا خودش کمک کنه

  • الف لام می‌گه:

   تخصصیا خوب بودن
   من تفسیر نخونده بودم و نتونستم بزنم
   ببخشید شما چطور زدین تخصصیا رو؟

  • الف لام می‌گه:

   البته “خوب” رو اصلاح میکنم
   به نظر خوب میومد! من متوسط خونده بودم و به جز عربی که خیلی خوب بود از نظر من، بقیه رو حدود نصف زدم
   ولی تفسیر نزدم و مجموع درصدام خیلی خوب نمیشه
   ولی مپثل همیشه توکل بر حکمت بی نظیر ارحم الراحمین.

  • خ می‌گه:

   فکر می کنید چند درصد را پاسخ داده اید؟

   • معجزه می‌گه:

    من احتمالا ۳۹- ۴۰ درصد بشه

    • س.م.م می‌گه:

     عالیه آفرین

     • الف لام می‌گه:

      ممنونم
      البته من برا خودم اینطور فکر نمیکنم
      ولی تا نتایج نیاد نمیشه در این باره با اطمینان نظر داد
      ان شاءالله که هم شما و هم سایر دوستان نتیجه زحماتشونو ببینن و برای هممون بهترین ها رقم بخوره.

   • الف لام می‌گه:

    شما بفرمایید خودتون و کسانی که میشناسید چطور دیدن سوالا رو؟
    منابع برا همه مبهم بوده یا مثلا من که همه منابعو نخونده بودم؟ درصدا چطور بودن؟ بعضی گفته بودن ۴۷ تا جواب دادن، البته ان شاءالله که همه موفق باشن و به چیزی که استحقاقشو دارن برسن، ولی کاش بقیه هم نظر بدن حداقل بدونیم اوضاع چطوره؟ و اینکه آیا میشه امیدی داشت؟
    من همون معجزم، ۳۹- ۴۰ درصد تخصصیمه

 15. فلسفه می‌گه:

  رشته من کلام هستش
  به نظرم سوالات رشته ما امسال منطقی تر بود و اروم اروم به یک حالت باثبات نزدیک میشند.
  هم رشته ای اگه هست بیاد در مورد سوالات صحبت کنیم.

 16. الهیات می‌گه:

  سلام سوالات سخت بود و استاندارد نبود و نمیدانم از کحا اورده بودند.

 17. الف لام می‌گه:

  سلام
  دوستان قرآن و حدیث آزمون چطور بود؟

 18. پرسشگر می‌گه:

  باسلام
  بنده نخبه درجه ۱ کشوری در زمینه حفظ قران هستم
  دارای مقام های متعدد بین المللی
  و رتبه ۱ مسابقات بین المللی حفظ قران
  کارشناس ارشد علوم قران و حدیث با معدل بالای ۱۷
  آیا بنده می توانم بدون کنکور در مقطع دکتری دانشگاه های دولتی تحصیل کنم؟
  ممنون میشم از دوستانی که پاسخ بدهند
  یا حق

  • الف لام می‌گه:

   سلام، دکتری بدون آزمون شرایط مشخصی داره که تو همین سایت هم میتونید اونو ملاحظه کنید.
   از جمله اینکه:
   جزو نفرات برتر آموزشی دوره خودتون باشید(که بعضی دانشگاهها هم صرفا معدل مشخصی مثلا بالای ۱۷ رو ملاک میدونن)؛
   مقاله علمی- پزوهشی مستخرج یا مرتبط با پایان نامه ارشدتون داشته باشین(که تعدادش با توجه به سایر شرایط فرق میکنه ولی معمولا داشتن دوتا مهمه)؛
   بیشتر از دو سال از زمان فارغ التحصیلیتون نگذشته باشه؛
   اگه هم دانشگاه ملی میخواین، شرط اکثر(نه همه) دانشگاها اینه که مدرک ارشدتون هم باید ملی باشه (البته بعضیام دیگه دولتی بودن کارشناسی هم براشون مهمه)
   با داشتن این شرایط باید منظر اعلام جداگانه ی دانشگاهها برای پذیرش بدون آزمون باشید که اونم تو همین سایت معمولا اطلاع رسانی میشه.

 19. الف لام می‌گه:

  آزمون سال ۹۴ قرآن و حدیث سؤال ۱۲

  عین الخطأ فی التشکیل:

  «لا طالبة متوانیة بین اولئک الطالبات اللائی تراهنّ فی الصف!»
  ۱٫ متوانیةً (تنوین نصب) – بینَ- اللائی- تراهنَّ
  ۲٫ طالبةَ – متوانیةٍ (تنوین جر)- بینَ- الطالباتِ
  ۳٫متوانیةَ(منصوب به فتحه: مبنی بر فتح)- الطالباتِ- تراهنَّ- الصفِّ
  ۴٫ طالبةَ – متوانیةٌ (تنوین رفع)- اولئک- اللائی

  تو کلید آزمون گزینه صحیح رو شماره ۳ زده

  از بزرگواران اگه کسی موافقه این پاسخ هست دلیلشو لطفا توضیح بده،

  چیزی که به نظر حقیر اومده اینه که بحث روی صفت اسم لای نفی جنس هست، که چون اسم لا مفرد متصل هست، هر سه حالت مبنی بر فتح و منصوب و مرفوع براش جایزه و رو این حساب، خطا در گزینه ۲ باید باشه که مجروره.

  ممنون میشم که در صورت اطلاع، راهنمایی بفرمایید.

 20. مسعود می‌گه:

  سلام. کسی از شیوه ازمون یا مصاحبه نهج البلاغه خبری داره؟

 21. صدیق می‌گه:

  دوستان سلام
  قسمت ترجمه عربی بیشتر از آیات اومده کسی اطلاع داره کدوم سوره ها مهمتر هستن؟؟

 22. ب می‌گه:

  سلام دوستان. بنده کارشناسی و ارشد فقه و مبانی حقوق خوندم.به نظرتون تو این مدت باقیمانده تا آزمون دکترا، با داشتن پیش زمینه مطالعاتی میشه درس خوند؟ تمرکزم فقط رو تخصصی و فقط ففه و اصول باشه بهتره؟

  • دکتری فقه و حقوق می‌گه:

   با سلام. برای آزمن دکتری ۳ ماه مدام و با برنامه درس خوندن کافیه. برای قبولی باید حداقل میانگین ۳۵ بزنید بنابراین باید فقه و اصول و عربی بخونید. و فقه فقط مباحق حقوقی خونده بشه.

   • ب می‌گه:

    ممنون از شما و درود برشما که مرحمت کردید پاسخ دادید.

    • ب می‌گه:

     فقه ترجمه آقای لطفی خوبه؟ اصول شیخ انصاری را بعیده برسم بخونم

     • دکتری فقه و حقوق می‌گه:

      ترجمه ایشون ندیدم. تکیه باید رو متن عربی باشه اگر هم میخواید از ترجمه استفاده کنید ترجمه مسجد سرایی به نظرم خوبه

    • دکتری فقه و حقوق می‌گه:

     اصول مظفر کفایت میکنه

     • امین می‌گه:

      با سلام و احترام و تشکر از راهنمایی های خوب و مفیدتون
      جسارتا با توجه به اینکه در آزمون دکتری،از کتاب رسائل هم سوال اومده و دوستانی که دانشجوی دکتری هستند،این کتاب را هم جزء منابع مصاحبه ذکر کرده اند،تصور نمی کنید کنارگذاشتن این کتاب، احتمال قبولی را پایین بیاره؟

     • دکتری فقه و حقوق می‌گه:

      تعداد سوال از رسائل بین یک تا سه سواله با توجه به حجم و تکلف کتاب رسائل خوندنش اصلا توصیه نمیشه و اگر کسی به مظفر مسلطه و وقت اضافی داره فقط بخش برائت رسائل بخونه

     • امین می‌گه:

      از پاسختون خیلی ممنونم..

 23. اخلاق می‌گه:

  با سلام معمولا ۵ جزء آخر و ۳ جزء اول براتفسیر می آید.

  • کنکوری می‌گه:

   سلام..ممنون از اطلاع رسانیتون.
   میشه لطف بفرمایید و بگید که از کجا متوجه شدید که این سوره ها باید خونده بشه برا آزمون دکتری؟؟؟؟؟؟؟؟؟
   با تشکر.

 24. یاسین می‌گه:

  سلام.بچه ها من دکتری مدرسی معارف دانشگاه علوم وقرآن حدیث تکمیل ظرفیت دعوت به مصاحبه شدم کسی اطلاع داره از این دانشگاهومصاحبش ؟

 25. الف لام می‌گه:

  با سلام و آرزوی موفقیت برای همه تلاشگران، که شاید گاهی خسته بشن، اما خیلی زود یا علی(ع) میگن و بلند میشن و نمیذارن احساس بیهوده ی کسالت و خستگی، تلاش اونا رو از ثمر بندازه، که در روایت داریم:
  «إِیاکَ وَ الْکَسَلَ وَ الضَّجَرَ فَإِنَّهُمَا یمْنَعَانِکَ مِنْ حَظِّکَ مِنَ الدُّنْیا وَ الْآخِرَةِ» الکافی، ۵/۸۵٫

  احتراما کسی از بزرگواران از سوره های احتمال قوی برای تفسیر (قرآن و حدیث)، اطلاعی داره؟
  ممنون میشم اگه در صورت اطلاع راهنمایی بفرمایید.

  • کنکوری می‌گه:

   سلام.جایی دقیق اعلام نشده…….اما اگه یه سرچ تو اینترنت کنید معلوم میشه اکثرا سوره های مربوط به کنکور ارشدرو معرفی میکنن.
   میتونید از دانشجویان دکتری که دوسال پیش آزمون دادن سوال کنید.

   • الف لام می‌گه:

    تشکر میکنم.
    ولی متاسفانه مشکل اینجاست که هیچ اطمینانی نیسست که حتی مثل سالهای قبل باشه، و اینکه بخش تفسیر، معمولا غافلگیری خودشو داشته طوری که من شنیدم.
    البته هیچ اعتراضی هم نمیشه و این روال مبهم، برای درس خاصی با این حجم فوق العاده همچنان جاریه.
    توکل بر خدا، ممنونم از پاسخگوییتون.

    • کنکوری می‌گه:

     دوست عزیز فرمایشات شما کاملا متین……اما به این نکته توجه کنید که در ذکر منابع برای رشته ما نوشته: تفسیر در حد کارشناسی ارشد.

 26. اخلاق می‌گه:

  با سلام و تشکر من حوزوی نیستم و سطح ۲ حوزه نیستم پس نمی توانم مدرسی اخلاق شرکت کنم پس الن تکلیف من چیه علاقه به فلسفه و منطق هم ندارم پس من الان چکار کنم فقط میخواهم رشته اخلاق ادامه بدهم لطفا راهنمایی ام کنیید.با تشکر

 27. اخلاق می‌گه:

  ضمن تشکر از جوابتون آخه رشته ارشد من مدرسی اخلاق نبوده رشته الهیات گرایش اخلاق بوده ولی برای دکترای مدرسی اخلاق کسی میتونه ثبت نام کنه که ارشدش مدرشی اخلاق بوده؟

  • اخلاق اسلامییییی می‌گه:

   منم رشته ام اخلاقه است – اما من از مجموعه فلسفه رفتم نه معارف- حالا میتونم مدرسی معارف شرکت کنم با توجه به اینکه سطح دو حوزه هم هستم؟!!!
   خیلی برام عجیب چرا کلیف این رشته اخلاق اسلامی مشخص نمیشه؟ گاهی میره فلسفه- گاهی میره کلام- گاهی مره معارف-!!!!!!!!

   • امین می‌گه:

    تکلیف شما روشنه!
    دفترچه را با دقت بخونید!
    بر اساس دفترچه؛ دارا بودن گواهی سطح ۲ حوزه(اتمام کفایتین)+ گرایش ارشد شما که خوشبختانه همخوان است با با یکی از گرایشهای پنجگانه دروس معارف اسلامی(درس اخلاق اسلامی)، این امکان را به جنابعالی میده که آزمون دکتری مدرسی معارف اسلامی را شرکت کنید.برای اطمینان،با دانشچویان یا اساتیداین رشته در یکی از دانشگاههای دولتی نیز مشورت کنید

  • امین می‌گه:

   لازم بود در سوالتون این نکته را ذکر می کردید!
   شما ظاهرا فقط میتونید در رشته فلسفه (کد۲۱۳۶)و فلسفه منطق (کد۲۱۳۷) شرکت کنید

 28. صدیق می‌گه:

  سلام دوستان
  از کجا میتونم سوالات دکتری دانشگاه آزاد و دانلود کنم؟؟

 29. علی می‌گه:

  بچه ها من رشته ام اخلاقه نگفتید کدوم رشته باید امتحان بدم تو دفترچه رشته من نیست ؟ مرسی

  • امین می‌گه:

   با سلام
   اخلاق،گرایشی از رشته مدرسی معارف اسلامیه.پس طبیعتا تو رشته ی خودتون امکان ادامه دارید و تا اونجا که من میدونم امکان تغییر رشته در مرحله دکتری را ندارید.البته رشته ی خودتون بسیار خوبه و ظرفیت بالایی واسه کار به صورت حق التدریس و حتی هیات علمی در گروه معارف دانشگاهها داره

 30. علی می‌گه:

  سلام فقه و حقوق از همه جای اصول مظفر ( از همه فصل ها و ابواب ) میاد؟
  نمیدونید بیشتر از کدوم بخش هاست؟
  مثلا لمعه از بیع و طلاق و ارث ، مخصوصا بحث های بیع، بیشتر میاد.

 31. اخلاق می‌گه:

  سلام من رشته اخلاق اسلامیه ارشدم نمی دونم کدوم گروه باید ثبت نام کنم دفترچه دکتری را نگاه کردم اخلاق داخلش نبود لطفا بهم بگید چه رشته ای ای باید بروم .ممنونم

 32. مراد می‌گه:

  سلام لطفا دوستان منابع علوم قران وحدیث را اگر دارید بذارید…….

 33. سجاد می‌گه:

  سلام دوستان کسی دکترای رشته فقه و مبانی حقوق داریم اینجا، ممنون میشم جواب بدید

 34. دکتری 96 می‌گه:

  سلام بر همه دوستان – من داوطلب علوم قران وحدیث هستم لطفا دوستان عزیز اگر منابع رو دارید معرفی کنید …..خیلی خیلی ممنون میشم

 35. سجاد می‌گه:

  سلام دوستان عزیز
  خواهشا چهار سال هست ارشد تموم کردم رشته فقه و مبانی حقوق اما بخاطر نداشتن منابع اصلی نتونستم ادامه بدم برا رضای خدا جواب بدید سطح کارشناسی چه کتابایی و ارشد چه کتابایی بخونم چه فقه چه عربی چه اصول؟ خواهشا جواب بدید

 36. مهتاب به دوستان الهیات می‌گه:

  ممنون آقای امین

 37. مهتاب به دوستان الهیات می‌گه:

  دوستان خوبم سلام . داوطلب دکتری مطالعات زنان هستم که سوالات آزمون برگرفته از مباحث فقه، حقوق و جامعه شناسیه. که البته در عناوین دروس امتحانی در دفترچه ۹۶ذکر شده :زن در قرآن و حقوق زن شمابزرگواران که اطلاعات خوبی دارین میشه خواهش کنم راهنمایی بفرمائید در حوزه زن در قرآن و حقوق زن چی بخونم . آزمونهای phdسالهای پیش مطالعات زنان رو دیدم نتونستم منابع زن در قرآن و حقوق زن رو تشخیص بدم.تشکر

  • امین می‌گه:

   سلام
   یه سر برید دانشگاه تربیت مدرس و با دانشجوهای دکتری این رشته مشورت کنید.اگر امکان رفتن به این دانشگاه را ندارید،دانشجوهای دکتری این رشته،یه کانل تلگرام دارند.آدرسش را از مدیر گروه تربیت مدرس،بپرسید،واردش بشید و سوالاتتون را مطرح کنید.
   به هر حال غیر از دانشجوهای دکتری مطالعات زنان، به هیچ شخص یا موسسه ای اعتماد نکنید والّا پشیمون میشید

 38. علی می‌گه:

  سلام دوستان عزیز.
  آیا کسی که ارشد رشته ادیان و عرفان داره امسال می تونه در کنکور دکترای فقه و مبانی حقوق(دکترا۹۶)شرکت کنه؟

  • امین می‌گه:

   سلام دوست عزیز
   منع قانونی نداریدولی باید قوی ظاهر بشید تا خودتون را به هیات مصاحبه کننده اثبات کنید.به خاطر سابقه تون، کارتون از بچه هایی که ارشدشون فقه هستش ۲۰% مشکلتر خواهد بود.الته اگر لیسانستون هم فقه نیست،کارتون ۵۰% مشکلتره.پیشنهاد میکنم استخاره بفرمایید

 39. وای از بی عدالتی می‌گه:

  سلام برای رشته اخلاق اسلامی باید چهدر چه گروهی ثبت نام کرد و منابعش چی هست؟ ممنون

 40. مریم می‌گه:

  ازبچه های فلسفه اسلامی هیچ کسی اینجا سرنمیزنه؟ :(

  • طباطبایی می‌گه:

   باسلام. دانشجوی دکتری رشته یادشده هستم. سوالی باشد درخدمتم

   • مریم می‌گه:

    سلام به طباطبایی
    میشه یه لطفی بهم بکنین بگین زبان چطوری بخونم؟خود شما زبان تون چطوری بوددرصدهاش؟الان دارم تخصصی هام میخونم
    ممنون میشم دوست گرامی ازتون.

    • طباطبایی می‌گه:

     باسلام
     برای زبان تخصصی از دایره المعارف اسلام بخش اسلام و ایران: قسمتهای مربوط به ملاصدرا، سهروردی و ابن سینا و فارابی و تعدادی جزوه زبان که مربوط به درس زبان تخصصی دانشگاه تربیت مدرس در دوره ارشد است، خواندم. به همراه شیعه در اسلام و راکتلج که همان دایره المعارفی است که عرض شد. برخی از قسمتهای مهم آن را خواندم.(مثلا قسمتهای مربوط به طب مهم نیست و لازم نیست بخوانید.) و لغاتش را از دیکشنری درمی آوردم… بسیار دشوار بود، ولی خدا را شکر موفق شدم فکر میکنم ۴۹ درصد زده بودم.
     برای زبان عمومی، برای گرامر کتاب زبان آقای مهرداد امیری را خواندم نشر پوران پژوهش. برای تست: تستهای تافل محمود رمضانی خیلی خوب است…
     با آرزوی توفیق

     • مریم می‌گه:

      سلام دوست عزیز(طباطبایی)
      دستتون درد نکنه،ممنونم ازبابت راهنمایی که کردین.اجرتون با خدا.باآرزوی موفقیت روزافزون شما.

     • طباطبایی می‌گه:

      باآرزوی سلامتی و قبولی شما ان شاا…
      التماس دعا

 41. صدیق می‌گه:

  دوستان یه سوال
  با توجه به اینکه آزمون دولتی و آزاد یکی شده احتمالش هست که منابع تغییر کنه؟!
  مثلا فقه منابع تخصصیش شرح لمعه و اصول مظفر و فرائد هست!! احتمال داره منابع دیگه ای اضافه بشه؟؟!!

  • امین می‌گه:

   خیلی بعیده،چون منابع رشته فقه و مبانی حقوق همیشه در دانشگاه آزاد و دولتی یکی بوده و ادغام کنکورها، اصولا نباید باعث تغییر منابع بشه

  • علی فقه و حقوق می‌گه:

   معلوم نیس از کجا باید پرسید
   این منابعی هم که گفته میشه به نظر میرسه از روی نمونه سوال های سال های قبل گفته میشه و الا جایی که مطمئنا بخواد ادم ازش بگه فک نکنم باشه . درسته ؟
   سوال امروز با اسم علی رو اگر جواب بدی ممنون میشم

 42. وای از بی عدالتی می‌گه:

  سلام خبری از تکمیل ظرفیت دکتری دولتی ندارید؟ متشکرم

 43. سارا وفا می‌گه:

  سلام دوستان
  به همتون خسته نباشید میگم
  میخوام ببینم کسی هست تا من درباره ی کنکور رشته ی تاریخ تمدن راهنماییم بکنه؟؟؟میخوام ببینم چه منابعی رو باید برا دروس تخصصی بخونم
  عاجزانه درخواست کمک دارم
  ممنونم

  • امین می‌گه:

   خب یه سر برو دانشگاه تهران یا با تماس تلفنی با اساتیداین دانشگاه، سوالت را ازشون بپرس یا شماره یکی از دانشجوهاشون را ازشون بگیر.اساتید مربوط به این رشته هم اسم و تلفنشون تو سایت دانشکده الهیات دانشگاه تهران هست.به همین راحتی…

 44. مسعود می‌گه:

  برای علوم قرآن و حدیث کتب عمومی این رشته رو حتما بخونین. کتابهایی مثل
  تاریخ قرآن رامیار
  علوم حدیث مجید معارف
  تاریخ قرآن حجتی
  علوم قرآن معرفت و التفسیر و المفسرون ایشون
  قسمت‌ةایی از المیزان و مجمع البیان

  • کنکوری می‌گه:

   سلام دوست عزیز.ممنونم از راهنماییتون.
   خیلی خیلی لطف فرمودید بالاخره اینجا یکی جواب ما رو داد.
   فقط یه سوال: قسمتهایی از المیزان و مجمع البیان، میشه بفرمایید چه قسمتهایی رو باید بخونیم؟

 45. ستاره می‌گه:

  سلام وقت بخیر
  من داوطلب آزمون دکترای ادیان و عرفانم که تمایل دارم دانشگاه آزاد بخونم
  لطفا راهنمایی بفرمایید با ابلاغیه جدید مبنی بر ادغام آزمون سراسری و آزاد ،زبان انگلیسی تخصصی است یا عمومی؟

 46. خواستار کمکم ازشما دوستان می‌گه:

  سلام
  بچه ها چراکسی این سایت جواب نمیده؟من منتظرم همچنان:’(

  • امین می‌گه:

   من متخصص علوم رفتاری نیستم فقط نظر شخصیم را میگم
   ۱٫ممکنه اساساً دچار وسواس فکری باشی.برو پیش یه روانپزشک و حالاتت را بگو
   ۲٫ممکنه سرسری میخونی و یادگیریت عمیق نیست.زیاد خوندن با عمیق و مفهومی خوندن فرق داره!برا همین تسلط کافی روی مطلب نداری
   ۳٫شایدم استرست زیاده و مانعه تمرکزت میشه.این مساله با مراجعه به روانشناس و مصرف برخی دمنوشهای گیاهی قابله حله

 47. معصومه می‌گه:

  فقه و حقوق -
  سلام دوستان
  برای آزمون سال ۹۶ میخوام شرکت کنم میشه راهنماییم کنید برای رشته فقه و حقوق دقیقا چه منابعی بخونم؟

 48. خواستار کمکم ازشما دوستان می‌گه:

  باسلام خدمت دوستان خوبم تو این سایت،من رشته ام فلسفه وکلام اسلامی است.
  ازتون درموردچندمشکلم راهنمایی میخواستم:۱)من بااینکه زیادمطالعه میکنم نمیتونم موقع جلسه کنکورخوب تست بزنم خیلی دچارشک وتردیدمیشم
  ۲)زبان عمومی ام اصلانمیتونم بزنم.
  میشه کمکم کنید.

 49. کنکوری می‌گه:

  دوستان عزیز هم رشته ای من گرایشم علوم قرآن و حدیث…..ممنون میشم اگه از منابع اطلاعی دارید اعلام بفرمایید

 50. کنکوری می‌گه:

  با سلام خدمت همه دوستان عزیز.

  با توجه به اینکه سازمان سنجش منبع معرفی نمیکنه و فقط عناوین رو اعلام میکنه…..لطفا اگه دوستان نسبت به منابع درسی آزمون اطلاعی دارند اعلام بفرمایید تا همگی استفاده کنیم.
  با تشکر.

 51. صدیق می‌گه:

  سلام بچه ها
  منابع بالاخره مشخص شد، با اقتدار و توکل شروع کنیم و پیش بریم.
  موفق باشید.

 52. سمانه می‌گه:

  بچه ها کسی هست که دکتری فلسفه و کلام اسلامی قبول شده باشه؟ چه منابعی رو باید خوند؟ مصاحبه چه جوریه؟ من از وضعیت جدید اصلا خبر ندارم. تو رو خدا توضییح بیشتری بدید. خود سازمان سنجش که تو روشن کردن تکلیف داوطلبها که صفر صفره

 53. فرشته می‌گه:

  سلام توروخدایکی بگه منابع دکتری فقه وحقوق چی هستن؟

  • امین می‌گه:

   برای صرف و نحو همون مبادی۴ را بخون البته باید انقدر تستهای ترجمه و صرف و نحو انتشارات پردازش را کار کنی تا راه بیفتی
   برای زبان، شیعه در اسلام را به عنوان دستگرمی بخون، بعدش باید ده پونزده باب از ابواب کلیدی فقهی دایره المعارف اسلام را هم بخونی.اگه زبانت متوسط باشه،با خوندن همه اینها تازه شاید خوشبینانه۱۰-۱۵ درصد بتونی بزنی
   برای فقه شرح لمعه را مسلط باش البته از شزایع و برخی کتب دیگه هم سوال میدن ولی لرزش خوندن نداره
   برای اصول هم اصول مظفر را مسلط باش و امهات برائت و تخییر و احتیاط را هم از رسائل شیخ انصاری بخون

 54. N می‌گه:

  بچه ها من سوالای اسفند زبانو با کتاب شیعه در اسلام تطبیق دادم ولی اصلا یه دونم از این کتاب نیستش!!!!تو رو خدا اگه کسی منبع درستو میدونه بگه

 55. بی نام می‌گه:

  سلام کبری خانم. موسسه حافظون در تهران هست . ضمنا کلاسهای جهاد دانشگاهی دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشکده الهیات دانشگاه تهران نیز وجود دارد

 56. فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌گه:

  سلام کسی از عزیزان جایی قبول شدن و با چه رزومه ای لطفا پاسخ دهید

 57. زهرا می‌گه:

  سلام اگه کسی اطلاع داره منابع دکترا الهیات گرایش فلسفه و کلام بهم معرفی کنه ممنون میشم .

 58. کبری می‌گه:

  سلام بچه ها لطف کنید یه موسسه به من معرفی کنید واسه کنکور دکترا صرف ک نحو ۴و استعداد تحصیلی

 59. مریم socio می‌گه:

  سلام دوستان عزیزم . من مریم و رشته ام جامعه شناسی است در شب احیا برای موفقیتتان دعا کردم . التماس دعا

 60. فقه و مبانی حقوق اسلامی می‌گه:

  با سلام و با عرض قبولی طاعات و عبادات
  آیا تا الان از دانشگاهها با شما تماس گرفتن ؟

 61. یاسین می‌گه:

  سلام.درود بر بچه های للهیات.ببخشید کسی میدونه آزمون آبان هست یا نه؟منابعش تخصصیه یا همون سابقه؟

  • کنکوری می‌گه:

   سلام بر همگی……طاعاتتون قبول.

   چیزی که واضحه اینکه فعلا خودشونم نمیدونن قراره این آزمون برگزار بشه یا نه.
   من خودم شخصا چند روز پیش از بخش پاسخگویی سازمان سنجش سوالی برااشون ارسال کردم مبنی بر برگزار شدن این آزمون…………که پاسخ دادن بر طبق اطلاع قبلی فعلا آزمون آبان سرجاشه اما اگه قرار باشه تغییر کنه اطلاع رسانی میکنیم. پس فعلا حذف نشده اما بنظر من نمیشه گفت که صد در صد هم برگزار میشه.

  • مسعود می‌گه:

   آقا جون اصلا آزمون آبانی در کار نیست. مگه اطلاعیه ها ژی سنجش رو نمی‌بینین. برای آبان هیچ آزمونی در کار نیست. برای اسفند بخونین. موفق باشید.

 62. پرنده می‌گه:

  سلام خسته نباشید کسی میدونه منابع علوم قرآنی چیه؟
  فرق این رشته با رشته علوم قران و حدیث چیست یعنی فقط قسمت حدیث حذف میشود یا نه؟

  آیا ابان امتحانه اگه هست باتوجه به ۵۰ ۵۰ شدن ازمون و مصاحبه منابع فرق کرده

 63. سبا می‌گه:

  امسال دیگه واقعا شورشو در آوردن. من چند تا دانشگاه برای مصاحبه رفتم نه طرز برخوردشون خوب بود و نه سوالاتشون استاندارد.معلوم نبود ملاک چیه؟هدف چیه؟اینا یعنی نمیدونن دانشجویی که توی بهترین دانشگاهها با بهترین معدل کارشناسی و ارشدشو تموم کرده و چندین مقاله د اره و بهترین رتبه رو هم در سنجش کسب کرده پس حتما میتونه دکتری رو هم بخونه. خوبه درجا برای هیئت علمی شدن استخدام نمیکنن که این همه هم سخت گیری میکنن.

  • امین می‌گه:

   اگه غیر از این باشه باید تعجب کرد!
   اخیرا تخلف یک سری از دانشگاهها در جذب دانشجوی دکتری اعلام شد!
   تازه معلوم نیست چقدر تابلو تخلف کردن که دیگه وزارت علوم هم کم آورده و مجبور به اعلام رسمی خبر این تخلف شده.
   وزارت علوم عملاً به دانشگاهها میگه:ضابطه= تشریفات(دوست داشتی رعایت کن؟دوست نداشتی نکن)اسمش هم اینه که اساتید، در تشخیص دانشجوی باسواد، اختیار و آزادی دارند

 64. عابد می‌گه:

  سلام دوستان اگر کسی برا مصاحبه کلام دانشگاه پیام نور رفته لطف کنه ما را هم راهنمایی کنه.

 65. احسان می‌گه:

  سلام
  خواهشا خواهشا خواهشا هر عزیزی که میتونه
  به سوال بنده جواب بده
  فوری نیاز دارم
  برای کنکور دکتری الهیات
  درس عربی و زبان انگلیسی
  چه منابعی رو باید بخونم تا موفق بشم؟
  بیشتر سوالات عربی رو چه محوری تاکید شده؟

 66. هدی می‌گه:

  یادم رفت بگم الهیات گرایش فقه ومبانی حقوق

 67. هدی می‌گه:

  سلام،لطفا راهنمایی کنید برای رشته الهیات دکتری کتابهای فقه واصول از چه منابعی استفاده بشه ونام مولفها بفرستین،ممنون میشم چون نمیدونم اصول از مظفر وفقه از کی باشه،و فقط خوندن کتابای ارشد کفایت میکنه یا به کارشناسی هم مراجعه بشه،لطفا اگه ضرایب رو می دونید بیان کنید

 68. صدیق می‌گه:

  بچهای فقه که رفتن مصاحبه توروخدا یکم درباره آزمون کتبی بگید، تستی بود یا تشریحی؟ سوالات کلی بود یا جرئئ؟؟؟
  چرا کسی جواب نمی ده؟؟!!!!!!!!

 69. داوطلب 95 می‌گه:

  برای دانشگاه پیام نور برای رشته فقه و حقوق رفته بودم، خیلی جالب بود.۱۴۰ نفر برای مصاحبه دعوت شده بودن، و فقط ۵ نفر پذیرش میشن.مصاحبه هم خیلی تخصصی و دقیق انجام میشد.

درج نظر