مدرسان شریف کنفرانس بین المللی نوآوری در مدیریت، اقتصاد و کارآفرینی چهارمین کنفرانس بین المللی مدیریت در قرن 21 دومین کنفرانس بین المللی رویکردهای نوین در علوم، تکنولوژی و مهندسی سومین کنفرانس بین المللی علوم مهندسی و تکنولوژی کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی سامانه ثبت نام در کنفرانس، همایش و کنگره های بین المللی دکتری روانشناسی ابن یمین کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

2) علوم و معارف نهج‌البلاغه

3) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم قرآن و حدیث و گرایش‌هاي آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

2) فقه و حقوق جزا

3) فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)

4) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

5) فقه و حقوق خصوصی

6) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوي (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

2) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

3) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

4) عرفان اسلامی و اندیشه‌هاي امام خمینی (ره)

5) عرفان و تصوف

6) تصوف و عرفان اسلامی

7) وهابیت‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

1-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي تاریخ، تمامی رشته‌هاي تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

1) مذاهب کلامی

2) شیعه‌شناسی

3) دین‌پژوهی

4) حکمت متعالیه

5) حکمت هنرهاي دینی

6) کلام امامیه

7) کلام شیعه

امامت

8) کلام

1) کلام جدید

2) کلام تطبیقی

3) ادیان غیرابراهیمی

4) کلام اسلامی

5) یهود و مسیحیت

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصل)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

1) مبانی نظري اسلام

2) اخلاق اسلامی

3) تاریخ تمدن اسلامی

4) انقلاب اسلامی ایران

5) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مدرسی معارف اسلامی می‌رساند مطابق مصوبه ۵۵۶ شورای گسترش، لازم است متقاضیان تحصیل در این رشته، دارای شرایط اختصاصی ذکر شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل باشند:

الف) دارا بودن یکی از مدارک زیر:

۱) دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی؛ ۲) مدرک سطح سه حوزه علمیه؛ ۳) گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح؛ ۴) مربیان رسمی گروه معارف اسلامی (اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی) با تأیید معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان؛ ۵) حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش‌های پنج‌گانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.

ب) دارا بودن شرط سنی (حداکثر سن ۴۰ سال):

تبصره ۱: شرط سنی چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاک عمل می‌باشد (متولدین ۱۳۵۵/۹/۱۶ به بعد).

تبصره ۲: داوطلبانی که به عضویت هیأت علمی گروه معارف با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی درآمده‌اند، از شرایط بند «ب» معاف می‌باشند.

تبصره ۳: اساتید حق‌التدریس گروه‌های معارف اسلامی به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مشروط بر این که در ۲ ترم گذشته تدریس داشته باشد) از داشتن این شرط مستثنی می‌باشند.

تذکر مهم:داوطلبانی که در این رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت: www.Asatid.org و ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت‌نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می‌گردد.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۷۱۴)

 1. راهنمایی گفت:

  تاریخ آزمون مصاحبه تهران(پردیس فارابی) علوم قرآن و حدیث کِی هست؟

 2. درخواست مشاوره فوری گفت:

  دوستان گروه قرآن و حدیث
  میشه لطفا راهنمایی کنید بین روزانه های دانشگاه تهران، تربیت مدرس و تهران(پردیس فارابی) ترتیب اولویت معقول و منطقی به چه صورت هست؟
  با تشکر

  • کلامی گفت:

   سلام بزرگوار
   به نظر بنده در میان سایر دانشگاهای کشور ارجحیت با دانشگاه تربیت مدرسه که فقط در مقاطع تحصیلات تکمیلی پذیرش دانشجو داره و کسانی که از اونجا ارشد دارن راحت تو مصاحبه دکترا پذیرفته میشن یا کسانی که اونجا دکترا گرفتن ضمن اولویت داشتن به سایرین برای جذب بعنوان هیئت علمی درجه بالایی از استادیاری کسب میکنن. پس بنظر بنده اول تربیت مدرس بعد دتنشگاه تهران و بعد پردیس فارابی چون پردیس فارابی در قم هست.

 3. کلام امامیه گفت:

  عرض سلام و خدا قوت خدمت دوستان دانش پژوه
  آیا کسی تا حالا مصاحبه رشته کلام یا کلام امامیه رو رفته؟
  پردیس فارابی؟

  • کلامی گفت:

   سلام بزرگوار
   من پارسال مصاحبه پردیس فارابی رفتم واسه فلسفه دین فقط بصورت شفاهی چندتا سوال ازم پرسیدن
   امسال هم واسه کلام امامیه دعوت شدم ولی شرکت نمیکنم
   امیدوارم شما موفق باشید

 4. مهتاب گفت:

  سلام. من از گروه تاریخ میام اینجا کامنت عزیزان رو می خونم. واقعن لذت می برم از این همه ادب و مهربانی. خعلی با گروهای دیگه متفاوته… حسادت و خست دیده نمی شه به امید کامیابی و التماس دعا

 5. کلامی گفت:

  سلام
  کاربر محترم حکمت متعالیه بله مقاطع قبلی روزانه بودم.
  مصاحبه تربیت مدرس هم قبلا رفتم اونجا ازم خواستن به انگلیسی خودمو معرفی کنم و رزومه مو بگم و چندتا سوال فارسی پرسیدن واسه اینکه بدونن تحلیل فلسفیم چطوره.
  واسه مجموعه کلام که تربیت مدرس و تهران اعلام ظرفیت نکردن!؟

  • حکمت متعالیه گفت:

   باسلام و تشکر. دانشگاه تهران در پذیرش بدون آزمون فلسفه و کلام اسلامی و در با آزمون پردیس فارابی قم اعلام ظرفیت برای کلام امامیه داشت و دانشگاه تربیت مدرس در پذیرش بدون آزمون فلسفه منطق و فلسفه مشاء اعلام کرده بود.

   • کلامی گفت:

    مچکرم من که شرط دوسال پس از فارغ التحصیلی رو نداشتم شرکت نکردم.شما شرکت کردین؟
    مصاحبه کلام امامیه فارابی هم نمیخام شرکت کنم.
    ان شاءالله موفق باشید

    • حکمت متعالیه گفت:

     برای کسی که تهران باشه و بخواد حکمت متعالیه بخونه متاسفانه امسال خیلی انتخابها محدود و مشکله. اکثرا دانشگاههای خوب شهرستان هستند و حتی دانشگاه تهران هم با اینکه کلام امامیه گذاشته پردیس قم است. متاسفانه برای کسانی که رشته فلسفه و کلام اسلامی هستند نوع تقسیم گرایشها بین مجموعه های سنجش نوعی ظلم است.

 6. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  جسارتاً ببخشید که می پرسم. شما خودتون هم اهل زاهدان هستید؟؟

 7. بنده گفت:

  سلام طاعاتتون قبول
  کسی تجربه مصاحبه رشته حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی رو داره؟ میخواستم بدونم چه مواردی اهمیت بیشتری داره و آزمون کتبی این دانشگاه تستیه یا تشریحی؟

 8. حکمت گفت:

  با سلام
  کسی که سالهای قبل در مصاحبه رشته حکمت متعالیه شرکت کرده باشه در اینجا حضور نداره؟

  • کلامی گفت:

   سلام
   من هستم 🙂
   دو سال پیش رفته بودم اونموقع فقط چندتا سوال شفاهی ازم پرسیدن ولی الان آزمون کتبی گفتن احتمال زیاد تشریحی تکیه بیشتر هم بر حکمت متعالیه و فلسفه ملاصدراس
   منم بالاخره موفق شدم دو روز پیش ثبتنام کنم

   • حکمت گفت:

    سلام الحمدلله که موفق شدید.
    فقط فردوسی مشهد رفته بودید؟ و اگر قبول نشدید آن موقع، امکان داره شرایطتون مثل رتبه و رزومه در اون زمان رو بفرمایید. ممنون

    • کلامی گفت:

     سلام خیلی ممنونم بیشتر دانشگاها رفتم
     اونموقع واسه مصاحبه استعداد درخشان رفته بودم که البته من و دانشجوی خودشون رو قبول اعلام کردن منتها وزارت علوم و سازمان سنجش موافقت نکردن و ظرفیت بدون کنکور رو یک نفر درنظرگرفتن که در نهایت ارجحیت با دانشجوی خودشون بود.
     رتبه و رزومه الانم رو پرسیدید یا اون موقع

  • کلامی گفت:

   خواهش میکنم عرض کردم اون موقع برای سهمیه استعداد درخشان اقدام کرده بودم که طبعا کارنامه آزمون دکترا و رتبه در کنکور واسم مطرح نبود رزومه هم دو مقاله پژوهشی و سه مقاله همایشی داشتم.

   • دانشجو گفت:

    سلام کلامی محترم
    میشه یک کمی روشن تر کیفیت مصاحبه دکتری حکمت متعالیه رو توضیح بدین؟
    مثلا چندتا از اساتید و چه کسانی مصاحبه می کردند؟ سوالات شفاهی چطور بود؟ جلسه مصاحبتون خیلی طول کشید؟ مقاله و مدرک زبان چقدر اهمیت داره؟از پایان نامه هم سوال می پرسن؟خیلی ممنون از جوابتون کلامی محترم چون من اصلا تجربه ندارم و دوست دارم از راهنمایی شما استفاده کنم.

    • کلامی گفت:

     سلام به شما
     عرض کردم اون سال برای مصاحبه استعداددرخشان فقط به مصاحبه شفاهی بسنده کردن تو جلسه دکتر حسینی شاهرودی،دکتر کهنسال و دکتر جوارشکیان بودن یک بحث فلسفی مطرح در حکمت متعالیه رو به انتخاب خودم که مرتبط به پایان نامم بود باز کردیم و بعد دکتر جوارشکیان و دکتر کهنسال از لابلای توضیحات خودم سوال در میاوردن تقریبا بیست دقیقه تا نیم ساعت طول کشید از مدرک زبان بحثی نشد حتی روخوانی عربی هم از من نخواستن در همون اثنای سوال و جواب ها دکتر حسینی شاهرودی اعلام کردن که تا همین اندازه واسه سنجش من کافیه و میتونم مرخص بشم.
     سوال دیگه ای دارید بفرمایید در خدمتم

     • حکمت متعالیه گفت:

      با عذرخواهی از سوالات زیاد. کارشناسی ارشد سراسری بودید؟ و آیا دانشگاه تهران یا تربیت مدرس هم برای مصاحبه شرکت کرده بودید؟

 9. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  من ورودی ۸۶ بودم. یعنی نمیشه کسی تو گروه دیگه اسمش محمدرضا باشه؟!!!

 10. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  من ورودی ۸۶ بودم. شما ورودی چه سالی هستین؟؟

 11. کلامی گفت:

  سلام
  اینجا کسی واسه فردوسی ثبت نام اینترنتی انجام داده؟
  پرداخت الکترونیکی انجام نمیشه با اینکه تراکنش موفقه ولی رسید نمیده دوباره پول برمیگرده به حسابم باید چیکار کرد واسه مصاحبه فردوسی

  • حکمت گفت:

   با سلام و عرض تبریک
   در بامداد ۱۰ خرداد که ثبت نام اینترنتی دانشگاه فردوسی را انجام دادم مشکلی نداشت و انجام شد. ممکن است بانک شما با بانک مقصد لینک نمی شده.

 12. متین گفت:

  دوستان در مورد دانشگاه امام صادق علیه السلام و آزمون معارف اسلامیش اطلاع دارید که آیا میشه با توجه به فرصت کم ازمون این هفته، آزمون دوره بعد رو شرکت کرد و الان فقط در مصاحبه شرکت کرد؟

 13. متین گفت:

  برای مصاحبه علوم قرآن و حدیث چه سوالاتی پرسیده میشه و چه منابعی رو اگر بخونیم کمک می کنه؟

 14. صدیق گفت:

  بچه های فقه تا حالا کسی مشهد و ثبت نام کرده؟؟؟
  فرم شماره ۱ که گفته بودن باید تو سایت بارگزاری بشه چرا معلوم نیست کجا باید بفرستیم،، ثبت نام کردم ولی جایی واسه فرستادن این فرم نبود!!!

 15. قرآن و حدیث گفت:

  دوستان برا مصاحبه دانشگاه قم اطلاعیه سنجش زده ۲۸ خرداد و تو اطلاعیه سایت دانشگاه ۱۳- ۱۴ تیر اعلام شده. قاعدتا باید سایت ملاک باشه دیگه درسته؟؟؟
  دوستان مطلع لطفا راهنمایی کنن، ممنون.

  • قرآن و حدیث گفت:

   منظورم سایت دانشگاست

  • متین گفت:

   و دو سوال. یک اینکه تا چه زمانی فرصت واریز فیش صدتومانی به حساب دانشگاه قم است؟ ودوم اینکه علاوه بر صد تومن، سی و سه تومن هم باید به حساب سازمان سنجش واریز کرد؟

   • قرآن و حدیث گفت:

    بله دوست عزیز، هزینه بررسی صلاحیت عمومی(۳۳ هزار) که باید به حساب سنجش واریز کنیم هیچ ارتباطی به دانشگاه ها نداره و کاملا جداگانست.
    دانشگاه قم هم که مدارکو صرفا حضوری و در روز مصاحبه خواسته، قاعدتا تا همون روز مصاحبه(احتیاطا تا یه روز قبلش) مهلت واریز داره.

    • متین گفت:

     ممنون. خوبه دانشگاه قم به نظرتون؟ شناختی دارید؟

     • قرآن و حدیث گفت:

      ببینید دوست گرامی! این مسأله که فلان دانشگاه خوبه یا بد؟! کاملا بستگی به شرایط شما داره(انگیزه و هدفتون، روحیه پژوهشی، متکی یا مستقل بودنتون نسبت به استاد، و …).
      البته این که قم به پای فردوسی و تهران و … شاید نرسه وجود داره(اینکه میگم شاید، بخاطر اینه که خودم شناختی از اساتید این دانشگاه ندارم).
      ولی در هر حال چیزی که مهمه، روزانه بودن ظرفیت این دانشگاست، علاوه بر اینکه نسبت به بعضی از دانشگاهای دیگه میتونه بهتر باشه.
      و در هر حال، تو مقطع دکتری مهم استاده، شما هر دانشگاهی هم قبول بشید بالاخره دوتا راهنما لازم دارید و (معمولا) راهنمای دومتونو میتونید از جایی که تمایل دارید انتخاب کنید.
      پس با این شرایط غیر منصفانه ی نوع سنجش(آزمون)، هر جا رو که تونستید قبول بشید از دست ندینش.
      و علاوه بر همه ی مطالب قبل، اگه خودتون انگیزتون(یا بخش عمده ای از انگیزتون) از دکتری، پژوهش باشه، دیگه زیاد فرقی نداره کجا قبول بشید، هر جا هم که باشید موفق حواهید بود.
      البته همه ی اینا نظر منه فقط!! و شاید افراد باتجربه تر نظرشون متفاوت باشه.
      موفق باشید.

 16. نرگس گفت:

  سلام دوستان من رشته فقه و مبانی امتحان دادم و روزانه زاهدان دعوت شدم به نظر شما چیکار کنم؟

  • فرشته گفت:

   شما اول بگید رزومتون چطوره من ارشد و کارشناسی زاهدان بودم و دکترام شبانه زاهدان اوردم

   • نرگس گفت:

    میخوام بدونم چطور دانشگاهیه.شما شبانه میرید؟؟

    • محمدرضا گفت:

     سلام. من کارشناسی زاهدان بودم. فضای دانشگاه عالیه اساتید گروه فقه هم خوبن ولی به نظر من ارزش نداره شبانه برید. اگه روزانه جای دیگه آوردید برید اونجا. چون معلوم نیس که شما سه ۴سال دیگه بتونید با این مدرک و این همه هزینه هیئت علمی بشید.

     • فرشته گفت:

      اقای محمد رضا شما همونید که رتبتون ۴۰۰شده بود فقه؟

     • محمدرضا گفت:

      بله خانم فرشته. خود خودشم ولی متأسفانه با این رتبه خوشگلم زاهدان هم نیاوردم. الان باید رزومه پربارم رو بذارم تو ویترین و نگاش کنم.
      کجاست عدالت آموزشی؟؟؟؟!!!!!!

     • فرشته گفت:

      ناراحت نباشید محمد رضا منم فقط شبانه رو اوردم توکل برخدا

     • محمدرضا گفت:

      تبریک میگم ولی مطمئنید که میخواهید شبانه رو برید؟؟ هزینه اش خیلی زیاده ها.

     • فرشته گفت:

      چاره ای ندارم دیگه توان درس خوندن رو اینهمه استرس ازمونا رو ندارم دیروز رفتم مصاحبه امتیازم از همه روزانه هام بالاتر بود

     • محمدرضا گفت:

      خانم فرشته ایشالا که قبول بشید. کدوم استادا ازتون مصاحبه گرفتن؟؟؟

     • فرشته گفت:

      دکتر سالارزائی دکتر مختاری دکتر کیخا دکتر خاکپور بامری شایان فرشما کارشناسی ورودی چه سالی بودین؟

 17. رسول حسین پور گفت:

  سلام بچه ها
  من رشتم فلسفه و کلامه
  امروز از قول یکی از اساتید فلسفه دانشگاه فردوسی شنیدم برای رشته حکمت متعالیه تراز حدود ۳۵۰۰ یا ۳۶۰۰ رو دارن روی سایت اعلام می کنن. من خودم نمرم ۴۱۷۳ شده برای همتون که به مصاحبه فردوسی دعوت می شین از جوار امام مهربانی ها آرزوی موفقیت می کنم.
  یاحق

  • احسان گفت:

   سلام بزرگوار، با آرزوی موفقیت برای شما و چقدر هم محتاجیم به عنایت امام رئوفمان حضرت رضا علیه السلام.
   احیانا از تراز قرآن و حدیث این دانشگاه اطلاعی ندارید شما؟

 18. صدیق گفت:

  یعنی هیچکی از هیچ گرایشی اینجا نیست که قبلا مصاحبه رفته باشه و بیاد یکم از شرایظش بگه؟!!

  • نادر گفت:

   شرط اول مصاحبه اینه که استرس نداشته باشید دوم اینکه روی پایان نامه ارشدتون تسلط کافی داشته باشید چون خیلی از دانشگاه ها سوالاتشون مربوط به موضوع پایان نامه است. بعضی هم علاوه بر موضوع پایان نامه چندتا سوال علمی هم میکنند معمولا یه متن تخصصی زبان انگلیسی هم میذارن جلو دانشجو که ترجمه کنه البته بیشتر میخوان بدونند آیا دانشجو از متن سر در میاره یا نه متن عربی هم اگر مربوط به رشته است میذارن که بخونی و ترجمه کنی و توضیح بدی البته باز هم میگم پایان نامه و سوالات مربوط به اون معمولا بیشتر سوال میشه.اگر دانشگاهی که ارشد خوندید برای دکتری برید شانس قبولی تو مصاحبه بیشتره خدا بزرگه دعا کنید ان شاالله که موفق باشید

  • مسعود گفت:

   احتمالا بعضی کم لطفی میکنن.
   برخی گروه‌ها با اینکه اصلا ربطی ب دین و دیانت ندارن اما خیلی خوب به هم‌کمک میکنن

 19. رسول حسین پور گفت:

  باسلام به همگی
  من رشتم فلسفست و مجموعه کلام شرکت کردم؛ رتبم ۵۳ شد. اگر دوستان کلامی حضور دارن لطفا رتبه هاهشونو بگن؛ به نظرتون امیدی به قبولی روزانه دانشگاه های مشهد، اصفهان و قم و خوارزمی تهران هست؟؟؟
  موفق باشید

 20. علوم قران گفت:

  لطفا کسانیکه رتبه برترشدن منابع ازمونتون بگین تاماهم استفاده کنیموبگن چندشدن

 21. مسعود گفت:

  دوستانی ک مجاز ب انتخابروزانه شدن در رشته علوم قرآن و حدیث:
  دانشگاه امام صادق و دانشگاه شیراز هر کدوم ۵ نفر ظرفیت جدید اعلام کردن. میتونین انتخاب رشتتونو اصلاح یا تکمیل کنین.

 22. علی فقه وحقوق گفت:

  سلام دوستان. اگه کسی در مورد شرایط پژوهشکده امام خمینی در تهران اطلاعاتی داره لطفا به بنده بگه. آیا خوابگاه متأهلی هم داره یا نه؟
  ممنون

 23. سلام ممنون از جوابتون
  من رتبم ۲۶۵ شده به نظرتون چگونه انتخاب رشته کنم ایا وام شبانه جوری هست که مگران بعدش نباشیم یا اصلا ارزش رفتن نداره

 24. سلام من گیج شدم این فرم انتخاب شهر و دانشگاکجاست از چه طریق باید وارد شد کسی انجام داده

 25. علوم قران گفت:

  به نظرتون شبانه ارزش رفتن داره

  • مسعود گفت:

   دوست گرامی شبانه رفتن بستوی داره به شرایط شما. وضعیت مالی کار بعدش و خیلی چیزای دیگه. برا یعده میارزه برای خیلیا هم نه. باید ببینی هدفت چیه.

 26. علوم قران گفت:

  سلام کجا باید انتخاب رشته کرد

 27. حدیث گفت:

  توصیه از استاد چیست؟

 28. م گفت:

  بچه های علوم قرآن وحدیث آیا کسی هست خواسته باشه تفسیر تطبیقی رو بره مصاحبه؟

 29. Mahsa گفت:

  دوستان فقهی اگه کسی هست لطفا بگید منابع مصاحبه فقه چیه؟

 30. مسعود گفت:

  کسی اگه تجربه مصاحبه علوم قرآن و حدیث داره بگه لطفا. چ موادی داره مصاحبش و چیا مهمه دونستنش!!

 31. عیسی گفت:

  سلام دوستان،من ۳۵۳ شدم قرآن و حدیث به نظرتون شبانه یا پردیس یا غیر انتفاعی و آزاد دعوت به مصاحبه میشم؟ روزانه که به نظر میاد امیدی نیست،ممنون از جواب

 32. قران و حدیث گفت:

  ظاهرا درصد رتبه ۳۷ تخصصی ایشون نزدیک ۴۴ و عمومیشون حدود۸

 33. مسعود گفت:

  دوستان دقت کردن امسال در گرایش علوم قران و حدیث ظرفیت‌های پذیرش نسبت به پارسال و سال قبل اون بسیار کمتر شده. چه در روزانه و چه غیر روزانه

 34. حدیث گفت:

  دوستان علوم قرآن و حدیث. از رتبه های برتر علوم قرآن و حدیث رتبه ۳۷ را معرفی کردند حالا سوال من این است که قبولی این رتبه در دانشگاه های روزانه قطعی است؟

  • مسعود گفت:

   گرامی! پذیرش بامصاحبه قطعی میشه. رتبه ممکنه تا حدی توی نظرات داورا موثر باشه اما دلیل قطعی برای پذیرش نیست. چون حداکثر نصف امتیاز رو داره و نصف امتیاز پذیرش مربوط به مصاحبه و سابقه علمی پژوهشی است.

 35. صدیق گفت:

  بچه های فقه که سابقه مصاحبه دارن یکم راهنمایی کنن!!

 36. قران و حدیث گفت:

  پاسخ به کاربر حدیث
  رتبه یک محمدجواد ورادی هستند از بچه های حفاظ و دانشجوی دانشگاه تهران(۱۷سال) .
  رتبه ۲۵ و ۳۷ رو هم میشناسم

درج نظر