مدرسان شریف کنفرانس بین المللی دانش و نوآوری در مهندسی، علوم و تکنولوژی کنفرانس بین المللی تازه های مدیریت شهری، عمران و فناوری در معماری مدرن کنفرانس بین المللی علوم و مهندسی در عصر تکنولوژی کنفرانس بین المللی مهندسی و فن آوری اطلاعات کنفرانس بین المللی چالش ها و راهکارهای مدیریت و توسعه اقتصادی ششمین کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و حسابداری کتابخانه فرهنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی- علوم قرآن و حدیث

2) علوم و معارف نهج‌البلاغه

3) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي علوم قرآن و حدیث و گرایش‌هاي آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی- فقه و مبانی حقوق اسلامی

2) فقه و حقوق جزا

3) فقه و مبانی حقوق اسلامی و اندیشه امام خمینی (ره)

4) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

5) فقه و حقوق خصوصی

6) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوي (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

1) الهیات و معارف اسلامی – ادیان و عرفان

2) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

3) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

4) عرفان اسلامی و اندیشه‌هاي امام خمینی (ره)

5) عرفان و تصوف

6) تصوف و عرفان اسلامی

7) وهابیت‌شناسی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

الهیات و معارف اسلامی- تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

1-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي تاریخ، تمامی رشته‌هاي تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

1) مذاهب کلامی

2) شیعه‌شناسی

3) دین‌پژوهی

4) حکمت متعالیه

5) حکمت هنرهاي دینی

6) کلام امامیه

7) کلام شیعه

امامت

8) کلام

1) کلام جدید

2) کلام تطبیقی

3) ادیان غیرابراهیمی

4) کلام اسلامی

5) یهود و مسیحیت

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصل)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌هاي فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

1) مبانی نظري اسلام

2) اخلاق اسلامی

3) تاریخ تمدن اسلامی

4) انقلاب اسلامی ایران

5) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

2- استعداد تحصیلی

3- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

* توجه: به اطلاع داوطلبان علاقمند به تحصیل در رشته مدرسی معارف اسلامی می‌رساند مطابق مصوبه ۵۵۶ شورای گسترش، لازم است متقاضیان تحصیل در این رشته، دارای شرایط اختصاصی ذکر شده در بندهای «الف» و «ب» ذیل باشند:

الف) دارا بودن یکی از مدارک زیر:

۱) دانشنامه کارشناسی ارشد رشته مدرسی معارف اسلامی؛ ۲) مدرک سطح سه حوزه علمیه؛ ۳) گواهی خبرگان بدون مدرک (مرتبه مربی) مورد تأیید مراجع ذی‌صلاح؛ ۴) مربیان رسمی گروه معارف اسلامی (اعضای هیأت علمی گروه معارف اسلامی در مرتبه مربی) با تأیید معاونت امور دفاتر، اساتید و مبلغان؛ ۵) حوزویان دارای گواهی اتمام کفایتین همراه با مدرک کارشناسی ارشد مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری همخوان با گرایش‌های پنج‌گانه دروس معارف اسلامی به تشخیص گروه آموزشی مربوطه.

ب) دارا بودن شرط سنی (حداکثر سن ۴۰ سال):

تبصره ۱: شرط سنی چهل سال در زمان ثبت‌نام، ملاک عمل می‌باشد (متولدین ۱۳۵۵/۹/۱۶ به بعد).

تبصره ۲: داوطلبانی که به عضویت هیأت علمی گروه معارف با تأیید معاونت آموزشی و پژوهشی استادان و دروس معارف اسلامی درآمده‌اند، از شرایط بند «ب» معاف می‌باشند.

تبصره ۳: اساتید حق‌التدریس گروه‌های معارف اسلامی به شرط داشتن مجوز تدریس از معاونت امور اساتید نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری (مشروط بر این که در ۲ ترم گذشته تدریس داشته باشد) از داشتن این شرط مستثنی می‌باشند.

تذکر مهم:داوطلبانی که در این رشته مجاز به انتخاب رشته‌ شوند لازم است نسبت به تکمیل فرم مشخصات فردی در سایت: www.Asatid.org و ارسال مدارک درخواستی به نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها اقدام نمایند. بدیهی است عدم ثبت‌نام در این سامانه به منزله انصراف از تحصیل در این رشته تلقی می‌گردد.

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۶۲۸)

 1. علی فقه وحقوق گفت:

  سلام دوستان. اگه کسی در مورد شرایط پژوهشکده امام خمینی در تهران اطلاعاتی داره لطفا به بنده بگه. آیا خوابگاه متأهلی هم داره یا نه؟
  ممنون

 2. سلام ممنون از جوابتون
  من رتبم ۲۶۵ شده به نظرتون چگونه انتخاب رشته کنم ایا وام شبانه جوری هست که مگران بعدش نباشیم یا اصلا ارزش رفتن نداره

 3. سلام من گیج شدم این فرم انتخاب شهر و دانشگاکجاست از چه طریق باید وارد شد کسی انجام داده

 4. علوم قران گفت:

  به نظرتون شبانه ارزش رفتن داره

  • مسعود گفت:

   دوست گرامی شبانه رفتن بستوی داره به شرایط شما. وضعیت مالی کار بعدش و خیلی چیزای دیگه. برا یعده میارزه برای خیلیا هم نه. باید ببینی هدفت چیه.

 5. علوم قران گفت:

  سلام کجا باید انتخاب رشته کرد

 6. حدیث گفت:

  توصیه از استاد چیست؟

 7. م گفت:

  بچه های علوم قرآن وحدیث آیا کسی هست خواسته باشه تفسیر تطبیقی رو بره مصاحبه؟

 8. Mahsa گفت:

  دوستان فقهی اگه کسی هست لطفا بگید منابع مصاحبه فقه چیه؟

 9. مسعود گفت:

  کسی اگه تجربه مصاحبه علوم قرآن و حدیث داره بگه لطفا. چ موادی داره مصاحبش و چیا مهمه دونستنش!!

 10. عیسی گفت:

  سلام دوستان،من ۳۵۳ شدم قرآن و حدیث به نظرتون شبانه یا پردیس یا غیر انتفاعی و آزاد دعوت به مصاحبه میشم؟ روزانه که به نظر میاد امیدی نیست،ممنون از جواب

 11. قران و حدیث گفت:

  ظاهرا درصد رتبه ۳۷ تخصصی ایشون نزدیک ۴۴ و عمومیشون حدود۸

 12. مسعود گفت:

  دوستان دقت کردن امسال در گرایش علوم قران و حدیث ظرفیت‌های پذیرش نسبت به پارسال و سال قبل اون بسیار کمتر شده. چه در روزانه و چه غیر روزانه

 13. حدیث گفت:

  دوستان علوم قرآن و حدیث. از رتبه های برتر علوم قرآن و حدیث رتبه ۳۷ را معرفی کردند حالا سوال من این است که قبولی این رتبه در دانشگاه های روزانه قطعی است؟

  • مسعود گفت:

   گرامی! پذیرش بامصاحبه قطعی میشه. رتبه ممکنه تا حدی توی نظرات داورا موثر باشه اما دلیل قطعی برای پذیرش نیست. چون حداکثر نصف امتیاز رو داره و نصف امتیاز پذیرش مربوط به مصاحبه و سابقه علمی پژوهشی است.

 14. صدیق گفت:

  بچه های فقه که سابقه مصاحبه دارن یکم راهنمایی کنن!!

 15. قران و حدیث گفت:

  پاسخ به کاربر حدیث
  رتبه یک محمدجواد ورادی هستند از بچه های حفاظ و دانشجوی دانشگاه تهران(۱۷سال) .
  رتبه ۲۵ و ۳۷ رو هم میشناسم

درج نظر