مدرسان شریف بسته مقاله نویسی کتاب مصاحبه دکتری کارگاه مقاله نویسی

انجمن آزمون دکتری مجموعه الهیات

2129 new

‌رشته و گرایش

۱) علوم قرآن و حدیث

۲) علوم و معارف نهج‌البلاغه

۳) تفسیر تطبیقی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (علوم قرآنی، تفسیر، حدیث)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های علوم قرآن و حدیث و گرایش‌های آن، علوم قرآنی، علوم حدیث

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – علوم قرآن و حدیث

2130 new

‌رشته و گرایش

۱) فقه و مبانی حقوق اسلامی

۲) فقه و حقوق جزا

۳) فقه و مبانی حقوق و اندیشه امام خمینی (ره)

۴) الهیات و معارف اسلامی و ارشاد

۵) فقه و حقوق خصوصی

۶) مذاهب فقهی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه – اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه و مبانی حقوق اسلامی، حقوق جزا، حقوق خصوصی، فقه و اصول حوزوی (سطح سه)

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – فقه و مبانی حقوق 

2131 new

‌رشته و گرایش

۱) ادیان و عرفان

۲) مطالعات تطبیقی ادیان

الهیات مسیحی

۳) مطالعات تطبیقی مذاهب اسلامی

۴) عرفان اسلامی و اندیشه‌های امام خمینی (ره)

۵) عرفان و تصوف

۶) تصوف و عرفان اسلامی

۷) ادیان غیر ابراهیمی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (ادیان و عرفان)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های ادیان و عرفان، فلسفه دین، فلسفه غرب، الهیات و معارف اسلامی، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – ادیان و عرفان

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

دانلود سوالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تصوف و عرفان اسلامی

2132 new

‌رشته و گرایش

 تاریخ و تمدن ملل اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱-مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (تاریخ و تمدن ملل اسلامی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های تاریخ، تمامی رشته‌های تاریخ و تمدن ملل اسلامی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته الهیات – تاریخ و تمدن ملل اسلامی

2133 new

‌رشته و گرایش

۱) مذاهب کلامی

۲) شیعه‌شناسی

۳) دین‌پژوهی

۴) حکمت متعالیه

۵) حکمت هنرهای دینی

۶) کلام امامیه

۷) کلام شیعه

امامت

۸) وهابیت شناسی

۹) کلام

۱) فلسفه دین و مسائل جدید کلامی

۲) کلام تطبیقی

۳) کلام اسلامی

۴) یهود و مسیحیت

۵) ادیان غیرابراهیمی

۱۰) فلسفه اسلامی

۱۱) فلسفه و کلام اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فلسفه، کلام اسلامی، منطق)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته های کلام و فلسفه، فلسفه اخلاق و کلام (حکمت) اسلامی، علوم حدیث  گرایش کلام و عقاید، الهیات و معارف اسلامی(تمامی رشته و گرایش ها)، سطح سه حوزه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته الهیات – کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته کلام

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته کلام

2134 new

‌رشته و گرایش

فقه شافعی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (زبان عربی) و کارشناسی ارشد شامل (فقه- اصول)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

تمامی رشته‌های فقه شافعی

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۶ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته فقه شافعی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۱ رشته فقه شافعی

2180 new

‌رشته و گرایش

مدرسی معارف اسلامی

۱) مبانی نظری اسلام

۲) اخلاق اسلامی

۳) تاریخ تمدن اسلامی

۴) انقلاب اسلامی

۵) قرآن و متون اسلامی

عناوین دروس امتحانی

۱- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی و کارشناسی ارشد شامل (ادبیات عرب، کلام، تفسیر قرآن، فلسفه، اخلاق اسلامی، تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی، انقلاب اسلامی ایران، علوم قرآنی)

۲- استعداد تحصیلی

۳- زبان انگلیسی

رشته‌های مجاز به شرکت در آزمون

پذیرش بر اساس شرایط داخل دفترچه

سؤالات آزمون دکتری سال‌های گذشته

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۶ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۹۵ مجموعه الهیات

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۴ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۳ رشته مدرسی معارف اسلامی

دانلود سؤالات آزمون دکتری ۱۳۹۲ رشته مدرسی معارف اسلامی

 

دریافت سریع آخرین اخبار کنکور دکتری در کانال تخصصی آزمون دکتری

نظرات (۸۱۸)

 1. سلام .از راهنماییتون سپاسگذارم.انشاالله سایر دوستان هم موفق باشند.بنده هم از دوستان التماس دعا دارم.

 2. دکتر بعد این گفت:

  سلام دوستان دانشگاه ادیان و مذاهب قم که غیرانتفاعیه دعوت به مصاحبه شدم .گفتن مصاحبه ات موفقیت امیز بوده.بنظر شما اگه پذیرفته نهایی شدم برم ؟خودم ساکن تهرانم. رشته ام هن عرفان اسللامی.لطفا راهنمایی کنین.به امید قبولی همه دوستان.

  • نادر گفت:

   سلام دانشگاه ادیان یکی از دانشگاه های خوب در رشته های خودشه به غیر انتفاعی بودنش زیاد توجه نکنید و اگر قبول شده اید و هزینه شهریه اش هم براتون مهم نیست پیشنهاد میکنم این موقعیت رو از دست ندید موفق باشید و برای همه دانشجوها هم دعا کنید

 3. سامان گفت:

  برای درس عربی که عمومی همه گرایش های الهیاته چه ارشد و چه دکتری کتاب تستهای طبقه بندی شده کنکورهای سالهای گذشته با پاسخ تشریحی خیییلی کمک کننده هست. مثلا شما بحث فاعل رو میخونی از مبادی بعد میای ۱۰۰تا تست فاعل رو از این کتاب جواب میدی، یا مثلا نائب فاعل رو میخونی میای تستهاشو جواب میدی. خوبیش اینه که پاسخ های تشریحی داره و چرایی غلط بودن گزینه های دیگه هم میگه و به نظرم یک منبع آموزشی بسیار خوب هم میتونه باشه.

 4. دکتر بعد این گفت:

  دوستان سلام.لطفا بفرمایید برای گرایش ادیان و عرفان منابع اختصاصی باید چی بخونیم واز کدوم انتشارات؟

 5. احمد گفت:

  سلام خدمت دوستان
  دوستان اگر کسی تمایل داره دکتری تاریخ و تمدن شرکت کنی در خدمت هستیم.

 6. محمدم گفت:

  سلام به دوستان منابع قران وحدیث چی بخونم تو این مدت کم؟؟

  • mmshnsa گفت:

   مباحثی که بیشترین سوالات رو توی این چند سال دادن بخونین مثلا مقدمه معجم رجال آقای خویی؛ سه مقاله آخر تلخیص مقباس الهدایه، بحث اعجاز و تحریف البیان آقای خویی، تاریخ حدیث آقای معارف، علوم قرآنی آقای معرفت.

   روی عربی هم وقت بذارید نتیجه خوبی میگیرید چون معمولا بچه های الهیات عربی رو کم میزنن

 7. یاسین گفت:

  سلام هم رشته ایهای عزیز .کسی میتونه توضیح بده تفاوت پردیس خودگردان با دوره شبانه چیه ایا مدارک هردو معتبره یا خیر تفاوت وجود داره باتشکر

  • نادر گفت:

   سلام
   شهریه پردیس خودگردان بسیار بالاتر از دوره شبانه است و مدرک پردیس خود گردان هم نسبت به دوره شبانه از اعتبار کمتری برخوردار است در واقع در مدرک دوره شبانه قید نمیشود که دوره شبانه بوده بنابراین تفاوتی بین مدرک این دوره با دوره روزانه نمیکند

 8. عقل عاقل معقول گفت:

  سلام بزرگواران
  آیا از دوستان کسی هست که منابع دکتری فلسفه و کلام رو بدونه؟ اگر اطلاع دارید لطفا راهنمایی کنید، بسیار بسیار سپاسگزار خواهم بود.

 9. sara گفت:

  سلام دوستان . لطفا اگر کسی اطلاعاتی در خصوص دکتری فقه و حقوق خصوصی و فقه و حقوق جزا دارند توضیح بدن. منابع ازمون و مصاحبه.دانشگاههای مربوطه . ظرفیت پذیرش و جزییات بیشتر.متشکرم

 10. م گفت:

  سلام دوستان علوم قرآن، به نظر شما کسی که تا الان هیچ مقاله ای نداشته و تا امروز شروع به خوندن نکرده، اگر از الان شروع به خوندن بکند جای امیدی هست؟

  • نادر گفت:

   همیشه جای امید هست

  • م ج گفت:

   سلام
   اهمیت آزمون دکتری ۹۷ بیشتر از مقاله است. چون طبق سایت سازمان سنجش:
   الف ـ دکتری آموزشی ـ پژوهشی: سنجش و پذیرش برای ورود به دوره دکتری ناپیوسته آموزشی ـ پژوهشی بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

   ۱ـ آزمون متمرکز (۵۰ درصد)

   ۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

   ۳ـ مصاحبه علمی و سنجش عملی (۳۰ درصد)

   ب ـ دکتری پژوهش محور: سنجش و پذیرش برای دوره دکتری ناپیوسته پژوهش محور بر اساس معیارهای زیر صورت میگیرد:

   ۱ـ آزمون متمرکز (۳۰ درصد)

   ۲ـ سوابق آموزشی، پژوهشی و فناوری (۲۰ درصد)

   ۳ـ مصاحبه علمی و بخش عملی (۳۰ درصد)

   ۴ـ تهیه طرحواره (۲۰ درصد)

 11. خطاب به دوست گرامی "هیچ" گفت:

  سلام دوست گرامی
  این منابع عربی رو میشه واضح تشریح کنید تا استفاده کنم؟ممنون میشم
  چون واقعا نیاز دارم

 12. اخلاق گفت:

  سلام برا عربی کنکور دکترا چی باید بخونیم من عربیم خیلی ضعیفه چون رشته کارشناسی ام مهندسی کشاورزیه . مبادی ۴ خیلی سنگینه به نظر شما برم سی دی های دبیرستان درس عربی را بخرم موثره یا اینکه نه لطفا راهنماییم کنید بقیه درسام خوب میزنم ولی عربی هیچی.ممنونم

  • امين گفت:

   علیکم السلام
   به نظر من خیلی مفید و موثره ولی بعد از این کار، برای تسلط بر مبادی ۴ باید لااقل ۲-۳ دور هم این کتاب را بخونید.و بعدشم باید تستای عربی سالهای گذشته را کار کنید.اگه از الان شروع کنید، إن شاءالله نتیجه می گیرید و إلّا فلا

  • هیچ گفت:

   سلام دوست عزیز.پیشنهاد می کنم از روی تجربه که به هیچ عنوان وقت خود را صرف خواندن مبادی ۴ نکنید. کلی از زمان شما را میگیرد و آخر سر هم از سیل نکته ها و استثنائات بسیارش حتی اصل موضوع را هم نمی آموزید. یا به کلاس های آزاد بروید یا به کتاب های کاربردی تر از جمله کتاب های دکتر کشفی یا دیگران رجوع کنید البته با حل تمارین آنها و تکرار تمریناتشان که گویا باز نیازمند کلاس و استاد باشید.البته از تست های سالهای گذشته غافل نشوید که مهمترین مرجع امتحان هستند.موفق باشید.

 13. یاسین گفت:

  سلامعزیزان خواهشا کسی میتونه جواب بده تفاوت آزمون زبان ept دانشگاه آزاد با eptnuدانشگاه پیام نور چیه؟؟

 14. حقوق جزا گفت:

  دوستان رشته فقه و حقوق جزا چطور رشته اى هست ؟ خوبه ؟

 15. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  ایشالا موفق و مؤید باشید. امیدوارم این ۴ سال هم زاهدان بهتون خوش بگذره. فقط هروقت چهارراه رسولی رفتین و نگاهتون به مغازه های چای فروشی افتاد از من یاد کنید. خخخخخ

 16. چمران گفت:

  علوم قرآن و حدیث شیراز کی قبول شده است دوستان؟

 17. فرشته گفت:

  سلام دوستان کیا فقه زاهدان قبول شدن؟

  • محمدرضا به خانم فرشته گفت:

   سلام. شما قبول شدین؟؟

  • محمدرضا به خانم فرشته گفت:

   بسیار بسیار تبریک میگم خانم. ایشالا تو همه مراحل زندگیتون موفق باشید.
   فقط یک توصیه برادرانه: از همین اول کار حواستون باشه که دکتر کیخا رو به عنوان استاد راهنما تعیین کنید چون واقعاً از لحاظ علمی و اخلاقی عالی هستن.

   • فرشته گفت:

    متشکرم جناب محمد رضا ،استاد راهنما ارشدم دکتر سالارزائی بود خیلی خوب بود اینقدر تشویقم کردن که سه تا مقاله از پایانامم پذیرش شد که یکیش الان تو مجله فقه پزشکی رو سامانه هست انشاالله اگه خدا قسمت کنه ترجیح میدم باز دکتر سالارزائی باشن از لطف شما سپاسگزارم .
    نرگس خانم نه بنده شبانه قبول شدم چون سر ازمون حالم بد شد والا امتیازم تومصاحبه اندازه روزانه ها شد

 18. مجتبی گفت:

  با سلام خدمت همه دوستان
  بنده امسال در مجموعه کلام شرکت کردم و رتبه ۱۸۱ اوردم. تراز نهایی بنده هم ۳۰۵۰ شد. دولتی فقط فردوسی مشهد دعوت شدم ولی نرفتم مصاحبه. از کلامی های و به خصوص آقای(کاربر) کلام عزیز می خواستم بپرسم تراز هر دانشگاه رو از کجا میشه فهمید؟ شما با وجود رتبه و رزومه خوب چرا این همه سال قبول نشدید؟ بنده که هیچ مقاله ای ندارم دصد قبولی در پردیسم چقدر است؟

  • نادر گفت:

   سلام پارسال دانشگاه ها ترازشون رو اعلام کردند اما امسال خیر بنابراین تنها راه به نظر میرسه سوال کردن از خود دانشگاهه. در مورد پردیس هم به گمان من شانس دارید توکل به خدا

  • کلامی گفت:

   سلام به شما بزرگوار
   در مورد سوال اول امسال بیشتر دانشگاهها تراز رو بصورت علنی اعلام نکردن و اگر شما به مصاحبه فردوسی دعوت شدین یعنی تراز اون دانشگاه رو کسب کردین و کاش تو جلسه مصاحبه شرکت میکردین شاید قبول می شدین و یا در غیر اینصورت یک تجربه مصاحبه بود.
   در مورد سوال دوم عرض کنم خدمت شما من سال گذشته مجموعه فلسفه شرکت کردم که تو مصاحبه این تغییر گرایش وجهه مناسبی نداشت و قطعا سواد علمی من مربوط به فلسفه اسلامی بوده و در حد فلسفه غرب نبود و سال قبل تر رتبه م صد و خورده ای بود که زیاد قابل قبولم نبود و … و اگر صحبتی کردم منظورم مصاحبه بدون آزمون یعنی استعداد درخشان بوده که در مورد نمره حدنصاب مصاحبه سختگیریهای خاصی اعمال میکنن
   در مورد سوال سوم من تا به حال چون روزانه بودم و واسه روزانه اقدام کردم در مورد پردیس اطلاع چندانی ندارم و با توجه به هزینه بالای پردیس پیشنهاد من به شما اینه که برای کنکور سال آینده تلاش کنید و همزمان ساعاتی رو برای نوشتن مقاله اختصاص بدید.
   آن شاءالله موفق باشید

 19. صدیق گفت:

  به فرشته
  سلام امکانش هست که شما رتبتونو بگید؟!!

 20. 22 گفت:

  سلام . بنده یه سوال در مورد دانشگاه مذاهب اسلامی تهران داشتم چطور دانشگاهی هستش ارزش رفتن داره درسته که میگن مدرکش روزانس .ممنون میشم جواب بدین

 21. ج گفت:

  از عزیزان علوم قرآن و حدیث کسی با دوستان تماس نگرفته از دانشگاه مبنی بر قبول شدن؟

 22. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  سلام. به سلامتی قبول شدین؟ دیگه کیا قبول شدن؟

 23. جواد گفت:

  از دوستان علوم قرآن و حدیث کسی هست که نمره مصاحبه دکتری اش رو سوال کرده باشد؟ ممنون

 24. فرشته گفت:

  سلام دوستان فقهی کیا دانشگاه زاهدان مصاحبه رفتن من کم و بیش از نتایج مصاحبه مطلعم

  • صدیق گفت:

   سلام، من که نرفتم ولی یکی دوتا از بچه ها رو می شناسم که رفتن، چطور اطلاع پیدا کردید؟

   • فرشته گفت:

    اینو میدونم که از سه نفر روزانه اولیش خانومه دوتا بعدی اقا

    • قرآن و حدیث گفت:

     سلام فرشته خانم. از فرمایش شما اینطور برمیاد که دانشگاه، انتخاب قطعی رو خودش انجام داده و صرفا اسامیشونو به سنجش انتقال میده!
     آخه نفرات برتر مصاحبه شاید اولویتای قبل ترشون قبول بشن و …
     مگه اینکه با توافق و اطلاع دانشجوها بوده باشه که با این حساب باید با نفرات برگزیده تماس گرفته باشن، همینطوره؟

    • صدیق گفت:

     من نمی دونم چطور دانشگاهها خودشون تصمیم می گیرن، ممکنه کسی و که پذیرفتن جای دیگه ای بخواد بره و جای دیگه پذیرفته بشه، با این حساب حتی اگه دانشگاهها اسامی و اعلام کرده باشن و خودشون تصمیم گرفته باشن اگه اون افراد زودتر و بر حسب اولویت جای دیگه رو بیاره و بخاد بره باز دانشگاه مجبور میشه افراد بعدی و بپذیره.
     این استرس همچنان ادامه داره تا وسطای شهریور

 25. …… گفت:

  سلام، احیانا از دانشگاهی با کسی تماس نگرفتن برا خبر زودهنگام قبولی؟

  • ه گفت:

   تو این صفحه متأسفانه دوستان بسیار کم فروغ هستند و فعالیت بسیار اندک است. در مورد سوال شما، نه متأسفانه بنده که تماس نگرفتم اما ظاهرا شنیده ها حاکی از آن است برخی از دانشکده ها قصد دارند نتیجه های مصاحبه ها را در سایت قرار دهند. و در عین حال تأکید می کنند که نمره مصاحبه دلیل رد یا پذیرش دانشجو نیست

 26. پشت کنکور گفت:

  سلام خدمت دوست کلامی
  من امسال باجدیت مضاعف شروع به مطالعه کردم که ان شاءالله امسال قبول شم البته بارتبه ی خوب
  اولین سوالم این است،من برای عربی رشیدالشرتونی دارم میخونم،برای قسمت ترجمه چه کتابی را بخونم؟شماخودتان چه کتابی رو پیشنهاد میکنید؟
  دوم اینکه برای قسمت تخصصی مربوط به رشته ما لطفا لیست کتابهایی که خوندین میشه بگین؟
  باتشکرفراوان از شما دوست عزیزم

  • کلامی گفت:

   سلام به شما
   عربی: مبادی جلد ۴ شرتونی ترجمه و شرح حسینی۲جلد- برای قواعد ترجمه کتاب فن ترجمه دکتر معروف پیشنهاد میکنم
   فلسفه: شواهدالربوبیه با تکیه بر مشهد اول-نهایه الحکمه ترجمه و شرح شیروانی۳جلد-حکمت اشراق شرح و سنجش یزدان پناه۲جلد-نمط ۴و۵و۶و۷ اشارات و تنبیهات با ترجمه و شرح احمد بهشتی هرکدام در یک جلد
   کلام قدیم: کشف المراد فی شرح تجرید الاعتقاد ترجمه و شرح شعرانی
   کلام جدید:عقل و اعتقاد دینی مایکل پترسون و دیگران
   منطق قدیم: منطق علامه مظفر۲جلد و منطق قراملکی۲جلد
   منطق جدید: منطق جدید ضیا موحد و منطق جمله ها و منطق محمول ها از پل تیدمن و هاروارد کهین ترجمه رضا اکبری۲جلد
   استعداد تحصیلی: کتاب مدرسان شریف و فایلی که در سایت پی اچ دی موجوده از مسیح خواه فک کنم
   زبان: من خودم زبان نخوندم و نزدم ولی معمولا مطالب بخش های از دایره المعارف اسلامی میگن مهمه که البته دو سه نفر این مقالات رو گردآوری کردن و تو یه کتاب بعنوان زبان تخصصی الهیات عرضه شده-کتاب شیعه در اسلام علامه طباطبایی هم که به لاتین ترجمه شده-برای زبان عمومی میتونید از دیگران راهنمایی بخواهید البته کتاب ۱۱۰۰واژه و کتاب گرامر که در سایت پی اچ دی هم موجوده
   برای مصاحبه هم تسلط به روخوانی و ترجمه و تبیین همین متون عربی و لاتین کفایت میکنه
   ان شاءالله موفق باشید و ما را هم دعا کنید

   • پشت کنکور گفت:

    باسلامی دوباره خدمت شما دوست گرامی
    از راهنمایی و پاسخ تان بی نهایت سپاسگزارم،از خداوند خواستارم موفقیت شمارا دوچندان و همیشگی کند.
    بازهم سپاس
    ممنون از لطف شما دوست دریا دل…

   • صدرایی گفت:

    سلام
    برای رتبه ی ۲۵ که کسب کردید درصدهاتون چند بود؟

    • کلامی گفت:

     سلام به شما
     اجازه بدید فعلا به این سوال جواب ندم
     در ضمن تعیین رتبه توسط درصد یا تراز برای هرسال متفاوته یک شخص ممکنه امسال با ۵۰ درصد تخصصی رتبه ده بشه و سال بعد با همین درصد مشابه رتبه چهل بشه. رتبه بر اساس تعداد داوطلبانی که تراز بالاتری از شما کسب کنن سنجیده میشه.
     موفق باشید

  • احمد گفت:

   برای ترجمه این کتاب رو حتما بخون
   المصطلحات المتداوله فی الصحافه العربیه

 27. همیشه آنلاین گفت:

  دوستان الهیاتی ، دانشگاهی در تهران نمره های مصاحبه ها را اعلام کرده است (این نمره ها نتیجه نهایی نیست و صرفا نمره مصاحبه هاست) و دانشجویانی که در مصاحبه ی دانشگاه مذکور شرکت کرده اند می توانند با مراجعه به سایت دانشگاه، نمره های خود را که از ۱۰۰ داده شده است مشاهده کنند چه خوب بود که در رشته الهیات نیز دانشکده ها این کار را انجام می دادند.

 28. از پشت کنکور به آقای طباطبایی گفت:

  آقای طباطبایی من همچنان منتظرم به امید اینکه اینجا یربزنید

  • کلامی گفت:

   سلام
   سوالتون چیه من امسال مجموعه کلام شرکت کردم رتبه م ۲۵ شد و سه تا مقاله علمی پژوهشی داخلی دارم و پنج جا هم مصاحبه رفتم و تو این یکی دو سال اخیر تجربه مصاحبه بیشتر دانشگاهها رو هم داشتم. اگه سوالی هست در خدمتم.

 29. اسدزاده گفت:

  دوباره سلام. بازهم از عزیزانی که در رشته فقه دارای رتبه تک رقمی یا دورقمی هستند خواهشمندم منابع این رشته را که موجب موفقیتشان شده به صورت دقیق و کامل معرفی کنند. سپاسگزارم

 30. پشت کنکور گفت:

  سلام به آقای طباطبایی دوست گرامی دررشته فلسفه وکلام اسلامی
  آیا بازهم اینجاسرمی زنید؟بنده چند سوال و راهنمایی ازشماداشتم.
  منتظرجوابتان هستم

 31. ط گفت:

  به نظر شما چرا اینقدر تاخیر دارد سازمان سنجش برای اعلام نتایج نهایی؟ مگر محاسبه امتیازات کتبی و مصاحبه چقدر زمان می خواهد؟

 32. عاشق الله گفت:

  عزیزان الهیاتی سلام، لطف کنید بفرمایید که نتایج نهایی (قطعی) دکتری امسال دقیقا چه تاریخی اعلام میشه؟ممنون

 33. اسدزاده گفت:

  سلام. از عزیزانی که در رشته فقه دارای رتبه تک رقمی یا دورقمی هستند خواهشمندم منابع این رشته را که موجب موفقیتشان شده به صورت دقیق و کامل معرفی کنند. سپاسگزارم

 34. فاطمه شمالی گفت:

  باسلام……….دوستانی که تاریخ و تمدن هستن…….لطف کنن منابع دکترا رو معرفی کنن….
  باتشکر

  • احمد گفت:

   سلام منابعش مثل منابع سال های گذشته با یک تفاوت های اندک من خودم سه سال رتبه تک رقمی توی دکتری تاریخ تمدن میارم فقط کافیه بالا ۳۵درصد بزنید. البته پذیرشش سخته چون بچه های رشته تاریخ تمدن مقاله زیاد دارن… حالا توی وب سایت ها توضیحات مفصل داده شده

 35. احمد گفت:

  سلام دوستان از چه طریقی میشه زودتر از نتیجه مصاحبه ها خبردار شد؟

 36. مهشيد گفت:

  سلام خدمت شما
  عذرخواهی میکنم دوستان نتلیج نهایی کی اعلام میشه؟

 37. بنده گفت:

  سلام
  لطفا اگر دوستانی مصاحبه حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی رفتن نظرات و تجربیاتشونو به ما هم بگن.
  خیلی ممنون

 38. جعفرنیا گفت:

  سلام ببخشید یه سوال دیگه هم داشتم هیچ فرقی نداره از چه شرحی استفاده بشه شرح های متنوعی تو کتابخونم دارم خودمم موندم از کدوم شرح استفاده کنم متشکرم میشم بابت راهنماییتون

 39. جعفرنیا گفت:

  سلام دوستان لطفا اگر کسی براش مقدوره منابع آزمون دکتری فقه و مبانی رو کامل بفرمایندیاراهنمایی کنندچه کتابایی روبخونیم ممنون میشم از راهنمایی تون انشالله که زیر سایه امام زمان عجل الله موید باشید

 40. مهشید گفت:

  سلام…ببخشید یه سوال دارم میشه لطف کنید پاسخ بدبد؟ ممنون میشم

  اگه مصاحبه ای خوب و رزومه ای خوب داشته باشیم امکانش هست در مقایسه با داوطلبانی که رتبه ی کنکوریشون خوب بوده اما در مصاحبه خوب عمل نکردن و یا مثلا مفاله ای نداشته باشن…ما رد بشم چون رتبه ی اونها بهتر هست و یا نه؟ و انتخاب نهایی با کجاست؟ سازمان سنجش و یا دانشگاهها؟

  • راهنمایی گفت:

   بله حتما، اگر کسی که رتبه ی خوب تر از شما داشته مصاحبه رو خراب کنه شما می توانید به وی برسید و پذیرفته شوید اعلام نهایی قبولی هم طبق گفته سازمان سنجش با سازمان است نه با دانشگاه ها

 41. مصطفی گفت:

  سلام من تو رشته فقه و مبانی رتبه ۵۰ اوردم,هیچ رزومه ای هم ندارم، به نظرتون روزانه فارابی یا قم قبول میشم؟
  ممنونم

 42. …… گفت:

  گروه قرآن و حدیث.
  بزرگوارانی که در مصاحبه ها شرکت کردید لطف کنید از نوع سؤالا و بقیه فاکتورای مهم برا هر دانشگاه برامون بگید. قطعا خیلی کمک کنندست، با تشکر.

 43. ملوچ گفت:

  سلام. از کجا میتونیم نمره تراز نفر اول رو بفمیم؟ من رشته کلامم اما رتبه کتبیم ۱۱۵ شده و خوب نیست. میخوام بدونم نمره تراز نفر اول چقدر بوده؟؟؟

 44. راهنمایی گفت:

  تاریخ آزمون مصاحبه تهران(پردیس فارابی) علوم قرآن و حدیث کِی هست؟

 45. درخواست مشاوره فوری گفت:

  دوستان گروه قرآن و حدیث
  میشه لطفا راهنمایی کنید بین روزانه های دانشگاه تهران، تربیت مدرس و تهران(پردیس فارابی) ترتیب اولویت معقول و منطقی به چه صورت هست؟
  با تشکر

  • کلامی گفت:

   سلام بزرگوار
   به نظر بنده در میان سایر دانشگاهای کشور ارجحیت با دانشگاه تربیت مدرسه که فقط در مقاطع تحصیلات تکمیلی پذیرش دانشجو داره و کسانی که از اونجا ارشد دارن راحت تو مصاحبه دکترا پذیرفته میشن یا کسانی که اونجا دکترا گرفتن ضمن اولویت داشتن به سایرین برای جذب بعنوان هیئت علمی درجه بالایی از استادیاری کسب میکنن. پس بنظر بنده اول تربیت مدرس بعد دتنشگاه تهران و بعد پردیس فارابی چون پردیس فارابی در قم هست.

 46. کلام امامیه گفت:

  عرض سلام و خدا قوت خدمت دوستان دانش پژوه
  آیا کسی تا حالا مصاحبه رشته کلام یا کلام امامیه رو رفته؟
  پردیس فارابی؟

  • کلامی گفت:

   سلام بزرگوار
   من پارسال مصاحبه پردیس فارابی رفتم واسه فلسفه دین فقط بصورت شفاهی چندتا سوال ازم پرسیدن
   امسال هم واسه کلام امامیه دعوت شدم ولی شرکت نمیکنم
   امیدوارم شما موفق باشید

   • اسرا گفت:

    سلام علیکم.ببخشیدمن امسال دکتری کلام شرکت کردم.تاالان تقریبا۲جلدنهایه خوندم.بیشترشواهدروخوندم وکشف المراد ونمط۴و۶اشارات.سوالم اینه که چه دروسی مهمتره که درین وقت کم روش وقت بذارم؟.شواهدروبقیه اش رونخونم؟

 47. مهتاب گفت:

  سلام. من از گروه تاریخ میام اینجا کامنت عزیزان رو می خونم. واقعن لذت می برم از این همه ادب و مهربانی. خعلی با گروهای دیگه متفاوته… حسادت و خست دیده نمی شه به امید کامیابی و التماس دعا

 48. کلامی گفت:

  سلام
  کاربر محترم حکمت متعالیه بله مقاطع قبلی روزانه بودم.
  مصاحبه تربیت مدرس هم قبلا رفتم اونجا ازم خواستن به انگلیسی خودمو معرفی کنم و رزومه مو بگم و چندتا سوال فارسی پرسیدن واسه اینکه بدونن تحلیل فلسفیم چطوره.
  واسه مجموعه کلام که تربیت مدرس و تهران اعلام ظرفیت نکردن!؟

  • حکمت متعالیه گفت:

   باسلام و تشکر. دانشگاه تهران در پذیرش بدون آزمون فلسفه و کلام اسلامی و در با آزمون پردیس فارابی قم اعلام ظرفیت برای کلام امامیه داشت و دانشگاه تربیت مدرس در پذیرش بدون آزمون فلسفه منطق و فلسفه مشاء اعلام کرده بود.

   • کلامی گفت:

    مچکرم من که شرط دوسال پس از فارغ التحصیلی رو نداشتم شرکت نکردم.شما شرکت کردین؟
    مصاحبه کلام امامیه فارابی هم نمیخام شرکت کنم.
    ان شاءالله موفق باشید

    • حکمت متعالیه گفت:

     برای کسی که تهران باشه و بخواد حکمت متعالیه بخونه متاسفانه امسال خیلی انتخابها محدود و مشکله. اکثرا دانشگاههای خوب شهرستان هستند و حتی دانشگاه تهران هم با اینکه کلام امامیه گذاشته پردیس قم است. متاسفانه برای کسانی که رشته فلسفه و کلام اسلامی هستند نوع تقسیم گرایشها بین مجموعه های سنجش نوعی ظلم است.

 49. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  جسارتاً ببخشید که می پرسم. شما خودتون هم اهل زاهدان هستید؟؟

 50. بنده گفت:

  سلام طاعاتتون قبول
  کسی تجربه مصاحبه رشته حکمت متعالیه دانشگاه فردوسی رو داره؟ میخواستم بدونم چه مواردی اهمیت بیشتری داره و آزمون کتبی این دانشگاه تستیه یا تشریحی؟

 51. حکمت گفت:

  با سلام
  کسی که سالهای قبل در مصاحبه رشته حکمت متعالیه شرکت کرده باشه در اینجا حضور نداره؟

  • کلامی گفت:

   سلام
   من هستم 🙂
   دو سال پیش رفته بودم اونموقع فقط چندتا سوال شفاهی ازم پرسیدن ولی الان آزمون کتبی گفتن احتمال زیاد تشریحی تکیه بیشتر هم بر حکمت متعالیه و فلسفه ملاصدراس
   منم بالاخره موفق شدم دو روز پیش ثبتنام کنم

   • حکمت گفت:

    سلام الحمدلله که موفق شدید.
    فقط فردوسی مشهد رفته بودید؟ و اگر قبول نشدید آن موقع، امکان داره شرایطتون مثل رتبه و رزومه در اون زمان رو بفرمایید. ممنون

    • کلامی گفت:

     سلام خیلی ممنونم بیشتر دانشگاها رفتم
     اونموقع واسه مصاحبه استعداد درخشان رفته بودم که البته من و دانشجوی خودشون رو قبول اعلام کردن منتها وزارت علوم و سازمان سنجش موافقت نکردن و ظرفیت بدون کنکور رو یک نفر درنظرگرفتن که در نهایت ارجحیت با دانشجوی خودشون بود.
     رتبه و رزومه الانم رو پرسیدید یا اون موقع

  • کلامی گفت:

   خواهش میکنم عرض کردم اون موقع برای سهمیه استعداد درخشان اقدام کرده بودم که طبعا کارنامه آزمون دکترا و رتبه در کنکور واسم مطرح نبود رزومه هم دو مقاله پژوهشی و سه مقاله همایشی داشتم.

   • دانشجو گفت:

    سلام کلامی محترم
    میشه یک کمی روشن تر کیفیت مصاحبه دکتری حکمت متعالیه رو توضیح بدین؟
    مثلا چندتا از اساتید و چه کسانی مصاحبه می کردند؟ سوالات شفاهی چطور بود؟ جلسه مصاحبتون خیلی طول کشید؟ مقاله و مدرک زبان چقدر اهمیت داره؟از پایان نامه هم سوال می پرسن؟خیلی ممنون از جوابتون کلامی محترم چون من اصلا تجربه ندارم و دوست دارم از راهنمایی شما استفاده کنم.

    • کلامی گفت:

     سلام به شما
     عرض کردم اون سال برای مصاحبه استعداددرخشان فقط به مصاحبه شفاهی بسنده کردن تو جلسه دکتر حسینی شاهرودی،دکتر کهنسال و دکتر جوارشکیان بودن یک بحث فلسفی مطرح در حکمت متعالیه رو به انتخاب خودم که مرتبط به پایان نامم بود باز کردیم و بعد دکتر جوارشکیان و دکتر کهنسال از لابلای توضیحات خودم سوال در میاوردن تقریبا بیست دقیقه تا نیم ساعت طول کشید از مدرک زبان بحثی نشد حتی روخوانی عربی هم از من نخواستن در همون اثنای سوال و جواب ها دکتر حسینی شاهرودی اعلام کردن که تا همین اندازه واسه سنجش من کافیه و میتونم مرخص بشم.
     سوال دیگه ای دارید بفرمایید در خدمتم

     • حکمت متعالیه گفت:

      با عذرخواهی از سوالات زیاد. کارشناسی ارشد سراسری بودید؟ و آیا دانشگاه تهران یا تربیت مدرس هم برای مصاحبه شرکت کرده بودید؟

 52. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  من ورودی ۸۶ بودم. یعنی نمیشه کسی تو گروه دیگه اسمش محمدرضا باشه؟!!!

 53. محمدرضا به خانم فرشته گفت:

  من ورودی ۸۶ بودم. شما ورودی چه سالی هستین؟؟

 54. کلامی گفت:

  سلام
  اینجا کسی واسه فردوسی ثبت نام اینترنتی انجام داده؟
  پرداخت الکترونیکی انجام نمیشه با اینکه تراکنش موفقه ولی رسید نمیده دوباره پول برمیگرده به حسابم باید چیکار کرد واسه مصاحبه فردوسی

  • حکمت گفت:

   با سلام و عرض تبریک
   در بامداد ۱۰ خرداد که ثبت نام اینترنتی دانشگاه فردوسی را انجام دادم مشکلی نداشت و انجام شد. ممکن است بانک شما با بانک مقصد لینک نمی شده.

 55. متین گفت:

  دوستان در مورد دانشگاه امام صادق علیه السلام و آزمون معارف اسلامیش اطلاع دارید که آیا میشه با توجه به فرصت کم ازمون این هفته، آزمون دوره بعد رو شرکت کرد و الان فقط در مصاحبه شرکت کرد؟

 56. متین گفت:

  برای مصاحبه علوم قرآن و حدیث چه سوالاتی پرسیده میشه و چه منابعی رو اگر بخونیم کمک می کنه؟

 57. صدیق گفت:

  بچه های فقه تا حالا کسی مشهد و ثبت نام کرده؟؟؟
  فرم شماره ۱ که گفته بودن باید تو سایت بارگزاری بشه چرا معلوم نیست کجا باید بفرستیم،، ثبت نام کردم ولی جایی واسه فرستادن این فرم نبود!!!

 58. قرآن و حدیث گفت:

  دوستان برا مصاحبه دانشگاه قم اطلاعیه سنجش زده ۲۸ خرداد و تو اطلاعیه سایت دانشگاه ۱۳- ۱۴ تیر اعلام شده. قاعدتا باید سایت ملاک باشه دیگه درسته؟؟؟
  دوستان مطلع لطفا راهنمایی کنن، ممنون.

  • قرآن و حدیث گفت:

   منظورم سایت دانشگاست

  • متین گفت:

   و دو سوال. یک اینکه تا چه زمانی فرصت واریز فیش صدتومانی به حساب دانشگاه قم است؟ ودوم اینکه علاوه بر صد تومن، سی و سه تومن هم باید به حساب سازمان سنجش واریز کرد؟

   • قرآن و حدیث گفت:

    بله دوست عزیز، هزینه بررسی صلاحیت عمومی(۳۳ هزار) که باید به حساب سنجش واریز کنیم هیچ ارتباطی به دانشگاه ها نداره و کاملا جداگانست.
    دانشگاه قم هم که مدارکو صرفا حضوری و در روز مصاحبه خواسته، قاعدتا تا همون روز مصاحبه(احتیاطا تا یه روز قبلش) مهلت واریز داره.

    • متین گفت:

     ممنون. خوبه دانشگاه قم به نظرتون؟ شناختی دارید؟

     • قرآن و حدیث گفت:

      ببینید دوست گرامی! این مسأله که فلان دانشگاه خوبه یا بد؟! کاملا بستگی به شرایط شما داره(انگیزه و هدفتون، روحیه پژوهشی، متکی یا مستقل بودنتون نسبت به استاد، و …).
      البته این که قم به پای فردوسی و تهران و … شاید نرسه وجود داره(اینکه میگم شاید، بخاطر اینه که خودم شناختی از اساتید این دانشگاه ندارم).
      ولی در هر حال چیزی که مهمه، روزانه بودن ظرفیت این دانشگاست، علاوه بر اینکه نسبت به بعضی از دانشگاهای دیگه میتونه بهتر باشه.
      و در هر حال، تو مقطع دکتری مهم استاده، شما هر دانشگاهی هم قبول بشید بالاخره دوتا راهنما لازم دارید و (معمولا) راهنمای دومتونو میتونید از جایی که تمایل دارید انتخاب کنید.
      پس با این شرایط غیر منصفانه ی نوع سنجش(آزمون)، هر جا رو که تونستید قبول بشید از دست ندینش.
      و علاوه بر همه ی مطالب قبل، اگه خودتون انگیزتون(یا بخش عمده ای از انگیزتون) از دکتری، پژوهش باشه، دیگه زیاد فرقی نداره کجا قبول بشید، هر جا هم که باشید موفق حواهید بود.
      البته همه ی اینا نظر منه فقط!! و شاید افراد باتجربه تر نظرشون متفاوت باشه.
      موفق باشید.

 59. نرگس گفت:

  سلام دوستان من رشته فقه و مبانی امتحان دادم و روزانه زاهدان دعوت شدم به نظر شما چیکار کنم؟

  • فرشته گفت:

   شما اول بگید رزومتون چطوره من ارشد و کارشناسی زاهدان بودم و دکترام شبانه زاهدان اوردم

   • نرگس گفت:

    میخوام بدونم چطور دانشگاهیه.شما شبانه میرید؟؟

    • محمدرضا گفت:

     سلام. من کارشناسی زاهدان بودم. فضای دانشگاه عالیه اساتید گروه فقه هم خوبن ولی به نظر من ارزش نداره شبانه برید. اگه روزانه جای دیگه آوردید برید اونجا. چون معلوم نیس که شما سه ۴سال دیگه بتونید با این مدرک و این همه هزینه هیئت علمی بشید.

     • فرشته گفت:

      اقای محمد رضا شما همونید که رتبتون ۴۰۰شده بود فقه؟

     • محمدرضا گفت:

      بله خانم فرشته. خود خودشم ولی متأسفانه با این رتبه خوشگلم زاهدان هم نیاوردم. الان باید رزومه پربارم رو بذارم تو ویترین و نگاش کنم.
      کجاست عدالت آموزشی؟؟؟؟!!!!!!

     • فرشته گفت:

      ناراحت نباشید محمد رضا منم فقط شبانه رو اوردم توکل برخدا

     • محمدرضا گفت:

      تبریک میگم ولی مطمئنید که میخواهید شبانه رو برید؟؟ هزینه اش خیلی زیاده ها.

     • فرشته گفت:

      چاره ای ندارم دیگه توان درس خوندن رو اینهمه استرس ازمونا رو ندارم دیروز رفتم مصاحبه امتیازم از همه روزانه هام بالاتر بود

     • محمدرضا گفت:

      خانم فرشته ایشالا که قبول بشید. کدوم استادا ازتون مصاحبه گرفتن؟؟؟

     • فرشته گفت:

      دکتر سالارزائی دکتر مختاری دکتر کیخا دکتر خاکپور بامری شایان فرشما کارشناسی ورودی چه سالی بودین؟

 60. رسول حسین پور گفت:

  سلام بچه ها
  من رشتم فلسفه و کلامه
  امروز از قول یکی از اساتید فلسفه دانشگاه فردوسی شنیدم برای رشته حکمت متعالیه تراز حدود ۳۵۰۰ یا ۳۶۰۰ رو دارن روی سایت اعلام می کنن. من خودم نمرم ۴۱۷۳ شده برای همتون که به مصاحبه فردوسی دعوت می شین از جوار امام مهربانی ها آرزوی موفقیت می کنم.
  یاحق

  • احسان گفت:

   سلام بزرگوار، با آرزوی موفقیت برای شما و چقدر هم محتاجیم به عنایت امام رئوفمان حضرت رضا علیه السلام.
   احیانا از تراز قرآن و حدیث این دانشگاه اطلاعی ندارید شما؟

 61. صدیق گفت:

  یعنی هیچکی از هیچ گرایشی اینجا نیست که قبلا مصاحبه رفته باشه و بیاد یکم از شرایظش بگه؟!!

  • نادر گفت:

   شرط اول مصاحبه اینه که استرس نداشته باشید دوم اینکه روی پایان نامه ارشدتون تسلط کافی داشته باشید چون خیلی از دانشگاه ها سوالاتشون مربوط به موضوع پایان نامه است. بعضی هم علاوه بر موضوع پایان نامه چندتا سوال علمی هم میکنند معمولا یه متن تخصصی زبان انگلیسی هم میذارن جلو دانشجو که ترجمه کنه البته بیشتر میخوان بدونند آیا دانشجو از متن سر در میاره یا نه متن عربی هم اگر مربوط به رشته است میذارن که بخونی و ترجمه کنی و توضیح بدی البته باز هم میگم پایان نامه و سوالات مربوط به اون معمولا بیشتر سوال میشه.اگر دانشگاهی که ارشد خوندید برای دکتری برید شانس قبولی تو مصاحبه بیشتره خدا بزرگه دعا کنید ان شاالله که موفق باشید

  • مسعود گفت:

   احتمالا بعضی کم لطفی میکنن.
   برخی گروه‌ها با اینکه اصلا ربطی ب دین و دیانت ندارن اما خیلی خوب به هم‌کمک میکنن

 62. رسول حسین پور گفت:

  باسلام به همگی
  من رشتم فلسفست و مجموعه کلام شرکت کردم؛ رتبم ۵۳ شد. اگر دوستان کلامی حضور دارن لطفا رتبه هاهشونو بگن؛ به نظرتون امیدی به قبولی روزانه دانشگاه های مشهد، اصفهان و قم و خوارزمی تهران هست؟؟؟
  موفق باشید

 63. علوم قران گفت:

  لطفا کسانیکه رتبه برترشدن منابع ازمونتون بگین تاماهم استفاده کنیموبگن چندشدن

 64. مسعود گفت:

  دوستانی ک مجاز ب انتخابروزانه شدن در رشته علوم قرآن و حدیث:
  دانشگاه امام صادق و دانشگاه شیراز هر کدوم ۵ نفر ظرفیت جدید اعلام کردن. میتونین انتخاب رشتتونو اصلاح یا تکمیل کنین.

 65. علی فقه وحقوق گفت:

  سلام دوستان. اگه کسی در مورد شرایط پژوهشکده امام خمینی در تهران اطلاعاتی داره لطفا به بنده بگه. آیا خوابگاه متأهلی هم داره یا نه؟
  ممنون

 66. سلام ممنون از جوابتون
  من رتبم ۲۶۵ شده به نظرتون چگونه انتخاب رشته کنم ایا وام شبانه جوری هست که مگران بعدش نباشیم یا اصلا ارزش رفتن نداره

 67. سلام من گیج شدم این فرم انتخاب شهر و دانشگاکجاست از چه طریق باید وارد شد کسی انجام داده

 68. علوم قران گفت:

  به نظرتون شبانه ارزش رفتن داره

  • مسعود گفت:

   دوست گرامی شبانه رفتن بستوی داره به شرایط شما. وضعیت مالی کار بعدش و خیلی چیزای دیگه. برا یعده میارزه برای خیلیا هم نه. باید ببینی هدفت چیه.

 69. علوم قران گفت:

  سلام کجا باید انتخاب رشته کرد

 70. حدیث گفت:

  توصیه از استاد چیست؟

 71. م گفت:

  بچه های علوم قرآن وحدیث آیا کسی هست خواسته باشه تفسیر تطبیقی رو بره مصاحبه؟

 72. Mahsa گفت:

  دوستان فقهی اگه کسی هست لطفا بگید منابع مصاحبه فقه چیه؟

 73. مسعود گفت:

  کسی اگه تجربه مصاحبه علوم قرآن و حدیث داره بگه لطفا. چ موادی داره مصاحبش و چیا مهمه دونستنش!!

 74. عیسی گفت:

  سلام دوستان،من ۳۵۳ شدم قرآن و حدیث به نظرتون شبانه یا پردیس یا غیر انتفاعی و آزاد دعوت به مصاحبه میشم؟ روزانه که به نظر میاد امیدی نیست،ممنون از جواب

 75. قران و حدیث گفت:

  ظاهرا درصد رتبه ۳۷ تخصصی ایشون نزدیک ۴۴ و عمومیشون حدود۸

 76. مسعود گفت:

  دوستان دقت کردن امسال در گرایش علوم قران و حدیث ظرفیت‌های پذیرش نسبت به پارسال و سال قبل اون بسیار کمتر شده. چه در روزانه و چه غیر روزانه

 77. حدیث گفت:

  دوستان علوم قرآن و حدیث. از رتبه های برتر علوم قرآن و حدیث رتبه ۳۷ را معرفی کردند حالا سوال من این است که قبولی این رتبه در دانشگاه های روزانه قطعی است؟

  • مسعود گفت:

   گرامی! پذیرش بامصاحبه قطعی میشه. رتبه ممکنه تا حدی توی نظرات داورا موثر باشه اما دلیل قطعی برای پذیرش نیست. چون حداکثر نصف امتیاز رو داره و نصف امتیاز پذیرش مربوط به مصاحبه و سابقه علمی پژوهشی است.

 78. صدیق گفت:

  بچه های فقه که سابقه مصاحبه دارن یکم راهنمایی کنن!!

 79. قران و حدیث گفت:

  پاسخ به کاربر حدیث
  رتبه یک محمدجواد ورادی هستند از بچه های حفاظ و دانشجوی دانشگاه تهران(۱۷سال) .
  رتبه ۲۵ و ۳۷ رو هم میشناسم

درج نظر