مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم تربیتی

انجمن آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

رشته ها و گرایش های دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته فلسفه تعلیم و تربیت در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

داوطلبان آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته فلسفه تعلیم و تربیت در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته فلسفه تعلیم و تربیت اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری فلسفه تعلیم و تربیت سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 96 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1394 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1393 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

دانلود سوالات آزمون دکتری 1392 رشته فلسفه تعلیم و تربیت

انجمن آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

رشته ها و گرایش های دکتری برنامه‌ریزی درسی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته برنامه‌ریزی درسی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

داوطلبان آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته برنامه‌ریزی درسی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته برنامه‌ریزی درسی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری برنامه‌ریزی درسی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته برنامه‌ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته برنامه ریزی درسی

دانلود سوالات آزمون دکتری 1391 رشته برنامه ریزی درسی

انجمن آزمون دکتری مدیریت آموزشی

رشته ها و گرایش های دکتری مدیریت آموزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مدیریت آموزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مدیریت آموزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت آموزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مدیریت آموزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مدیریت آموزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مدیریت آموزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مدیریت آموزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مدیریت آموزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مدیریت آموزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مدیریت آموزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مدیریت آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مدیریت آموزشی

انجمن آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

رشته ها و گرایش های دکتری تکنولوژی آموزشی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته تکنولوژی آموزشی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

داوطلبان آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته تکنولوژی آموزشی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته تکنولوژی آموزشی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری تکنولوژی آموزشی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته تکنولوژی آموزشی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته تکنولوژی آموزشی

انجمن آزمون دکتری آموزش عالی

رشته ها و گرایش های دکتری آموزش عالی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته آموزش عالی در مقطع دکتری دارای پذیرش در 5 گرایش به شرح زیر است:

 1) مدیریت آموزش عالی

۲) اقتصاد و مدیریت مالی آموزش عالی

۳) برنامه‌ریزی توسعه آموزش عالی

۴) برنامه‌ریزی درسی در آموزش عالی

۵) فناوری اطلاع‌رسانی در آموزش عالی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری آموزش عالی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آموزش عالی

داوطلبان آزمون دکتری رشته آموزش عالی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته آموزش عالی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری آموزش عالی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته آموزش عالی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری آموزش عالی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری آموزش عالی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته آموزش عالی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری آموزش عالی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری آموزش عالی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری آموزش عالی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه علوم تربیتی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته آموزش عالی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته آموزش عالی

انجمن آزمون دکتری مجموعه علوم تربیتی
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
عرفان امینی
عرفان امینی

سلام خدمت دوستان و آقای عبدالمالکی من به تازگی ارشد خودم رو در مهندسی عمران به اتمام رسوندم. در کارشناسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر و در ارشد دانشکده فنی دانشگاه تهران (با رتبه اول) فارغ التحصیل شدم. و رتبه ۲ المپیاد دانشجویی کشوری رو کسب کردم. اما در کل دوران دانشگاه به کارهای آموزشی بسیار علاقه مند بودم و حتی دو مقاله کنفرانس داخلی مرتبط با آموزش هم در دوران کارشناسی خودم داشتم. خیلی به مباحث مدیریت آموزشی علاقه داشتم و بالاخره تصمیم گرفتم بررسی کنم که ببینم میتونم در دکتری مدیریت آموزشی شرکت کنم یا نه. گفتم از شما سوال… ادامه نظر»

محمد
محمد

سلام سالار عزیز
برای درس زبان و استعداد، موسسه ماهان کلاس ۱ روزه گذاشته شرکت کنیم؟ میگن استعداد درصد مخفی داره…

سالار
سالار

سلام بر محمد عزیز
خسته نباشی
اصلا از اینگونه کلاس ها اطلاعی ندارم عزیز

علی
علی

سلام.ایام به کام.برای تدریس دروس زیر دردوره دکترا چه منبع یامنابعی رامناسب میدانید:١-نظریه های برنامه درسی ٢-تاریخ مطالعات برنامه درسی ٣-مبانی فلسفی تربیت اسلامی(یا:مبانی فلسفی تربیتی اسلامی).باسپاس فراوان

برنامه ریزی
برنامه ریزی

سلام
برای درس امار چه سرفصل هایی مطالعه شود با توجه زمان محدودی که باقیمن مانده؟
ممنون میشم راهنمایی کنید
تشکر

آیشین
آیشین

سلام دوستان عزیز
عزیزانی که اطلاع دارن میشه لطف کنن سوال منو جواب بدین، من چون وقت کم دارم از بین دو تا کتاب برنامه درسی نظرگاههای مهر محمدی و کتاب اصول یادگیری ماهان میخوام یکیش رو بخونم به نظر شماها کدوم رو بخونم بهتره؟ ممنون اگه زودتر جواب بدین.

حسین
حسین

سلام
نظرگاهها یک کتاب جامع هستش اونو بخون.

آیشین
آیشین

ممنون از راهنمایی تون

حسین
حسین

برای نظریه یادگیری می تونی کتابهای دکتر سیف وبخونی.

متقاضی برنامه درسی
متقاضی برنامه درسی

سلام دوستان.
امشب شنیدم که در رشته برنامه درسی امسال دانشگاههای تربیت مدرس و علامه پذیرش ندارند. از دوستان کسی از صحت و سقم این خبر اطلاعی دارد؟
به فرض صحت امکان اعتراض به سازمان سنجش و اضافه کردن ظرفیت وجود دارد؟
هم چنین امکان ویرایش رشته و انتخاب دیگر رشته ها وجود دارد؟( مثلا ویرایش برنامه درسی و انتخاب رشته هایی مثل تکنولوژی به جای آن) ممنون میشوم دوستانی ک اطلاع دارند راهنمایی کنند

رتبه ۱ برنامه درسی
رتبه ۱ برنامه درسی

سلام تربیت مدرس سال گذشته هم نگرفت. با بررسی انجام شده مشخص شد که ب دلیل عدم دفاع دانشجویان و کمبود استاد است. علامه طباطبایی هم یک سال درمیان پذیرش دارد

احمد اسدزاده
احمد اسدزاده

سلام.دوستان تورو خدا کمکم کنید تو درس مدیریت آموزشی ونطارت وراهنمایی بخدا دیگه موندم چی بخونم نمیتونم به سوالات جواب بدم خواهشا منابع اصلی رو معروفی کنید.

علی
علی

سلام کسی تعلیم و تربیت شرکت کرده؟

حسین
حسین

سلام سالار
چطور نمونه سوالات آزمون های زبان ام اس ارتی را از شما بگیریم؟ راه حل بدین.تا ابد سالاری.

سالار
سالار

سلام
اقا شما عزیز مایید عزیزدل
بزرگوارید
ولا نمی دونم چطور بهتون برسونم این نمونه سوالات را.
تهرانید؟

حسین
حسین

سلام دوباره خدمت سالار
من تهرانم .هرجا بگین بیام و سوالات رو بگیرم.از لطفت سپاسگزارم.

سالار
سالار

دانشکده علوم انسانی
طبقه اول
اتاق آقای کثیری
بفرمایید با مرادی (دانشجو دکتر فلسفه تربیت) کار دارم.

ریحانه
ریحانه

سلام.برای دستیابی به سوالات ۱۰ سال اخیر کنکور دکتری فلسفه تعلیم و تربیت باید چکار کنم،?

سالار
سالار

سلام
کنکور دکتری به شیوه معمول از سال ۱۳۹۰ شروع شده اگه اشتباه نکنم.
سال ۹۰ و ۹۱ هم ترکیبی بوده؛ یعنی تمام گرایشات علوم تربیتی ذیل عنوان مجموعه علوم تربیتی آزمون می دادند.
گویا از ۹۲ به بعد آزمون ها تخصصی شدند و گرایشات مجزا.
سال ۹۵ هم ترکیبی بوده.
در کل آزمون اختصاصی فلسفه تربیت سال ۹۲؛ ۹۳، ۹۴، ۹۶، ۹۷ برگزار شده.
یعنی ۵ دوره.
اینا هم تو همین سایت هست.
تشریف ببرید بالای صفحه.

سمیرا
سمیرا

سلام دوستان اگر کسی امسال دکترا تکنولوژی آموزشی شرکت کرده و هنوز چیزی نخونده ممنون میشم اطلاع بدن تو انشاللله باهم برنامه ریزی کنیم بخونیم چون اینقدر این رشته کم دانشجو میگیره من انگیزه ندارم

علی
علی

سلام یکی از ملاک های منابع و کتب ازمون این است که سوالات ازمون را پوشش بدهد و بتوانی سوالات ازمون را در کتاب ها پیدا کنی..‌‌‌ منابع درسی رشته برنامه درسی کاملا منطبق با سوالات آزمون هستند….

راضیه
راضیه

سلام از شما چنین هست. مدیریت اموزشی اینجور نیست

احمد اسدزاده
احمد اسدزاده

برای درس نطارت هم کتاب های کارل گلیکمن ووکارل دی رو خوندم سوالات رو تو این کتاب هارو نتوستم پیدا کنم.ممنون میشم تو این دو درس بنده رو راهنماییم کنی.

راضیه
راضیه

سلام داداش. منم خوندم فقط یه سوال پیدا
در حالی که این دو منبع دوستان معرفی
نظارت عبدالهی هم معرفی کردن دوستان

احمد اسدزاده
احمد اسدزاده

سلام.اقای عبدلمالکی بنده کتاب های تئوری مدیریت آموزشی تونی بوش ومدیریت ورهبری در سازمان های اموزشی نویسنده دکتر رحیمی وهمکاران را خوندم هر دو یکی وکپی هستند.وسوال دومم از خدمتت اینکه کتاب نطریه وتحقیق وکاربرد میسکل انتشارات دانشگاه اورمیه است مال دکتر عباس زاده بنده اینو میخونم با انتشارات سمت هیچ فرقی نداره.بنده کتاب تونی بوش ورحمی رو خوندم اصلا سوالات سال ۹۶.۹۷ رو نتوستم جواب بدم ممنون میشم جواب بدین.

راضیه
راضیه

به جمال عبدالملکی
سلام برادر گرامی. فرصت نیست این همه کتاب بخونم. راهنمایی بفرمایید مهم ها را

جمال عبدالملکی
جمال عبدالملکی

سلام
درصد تخصصی ۴۸٫۱
زبان سفید
استعداد ۱۰
تراز کل ۶۶۳۱
رتبه ۷ مدیریت آموزشی سال ۹۷

محمد حسین
محمد حسین

سلام اقای عبدالملکی. ممنون برادر.
بچه های برنامه درسی هم اگه لطف کنند درصد هاشون رو بگویند ممنون میشم. اگه دوستان هم اطلاع دارید از بچه های سال قبل درصدهاشون رو بگید.موفق باشید

رتبه ۱ برنامه درسی
رتبه ۱ برنامه درسی

۶۰. ۲۰ ۲۰. درصدهای بنده. رتبه ۱ برنامه درسی

علی
علی

Yaghoob Raissi: سلام کتب مربوط به درس آزمون دکترای برنامه درسی…. گر چه در دیدگاههای گدشته هم اعلام کرده بودم… ۱- سوالات درس فلسفه از کتب زیر به ترتیب اهمیت ۲۰ سوال در آزمون سوالات فلسفه آموزش و پرورش هست شامل کتاب ها ۱. کتاب. مبانی و اصول آموزش و پرورش دکتر غلامحسین شکوهی خیلی کتاب مهمی هست و هر سال ۱۰ سوال یا نصف سوالات از این کتاب هست ۲‌. کتاب مکاتب فلسفی گوتگ ترجمه دکتر پاک سرشت.. ۳‌. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش تالیف میر عبدالحسین نقیب زاده دروس تخصصی رشته برنامه ریزی درسی ۱.کتاب خیلی مهم… ادامه نظر»

دنیا
دنیا

دوستان لطفا برای منابع دکتری برنامه ریزی درسی راهنمایی کنید.تشکر

مینا
مینا

سلام دوستان
به نظرتون برای مباحث زیر مدیریت آمو زشی از چه منابعی استفاده کنم؟
سازمان و مدیریت نظام آموزشی
ویژگی های مدیریت آموزشی
وظایف مدیران آموزشی
منظورم کتابی هست که به این چند تا موضوع اشاره کرده باشه تو کتاب مدرسان من این مباحث رو ندیدم
متشکرم

جمال عبدالملکی
جمال عبدالملکی

سلام منابع دکترای مدیریت آموزشی منابع فلسفه: • فلسفه ت.ت مدرسان شریف • کتاب اصول و مبانی ت.ت دکتر شکوهی منابع نظارت: • نظارت و راهنمایی آموزشی مدرسان شریف • نظارت و رهبری آموزشی رویکرد تحولی کارل دی و همکاران ترجمه دکترغلامرضا شمس و دکترمحمود ابوالقاسمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی • نظارت و راهنمایی آموزشی کارل گلیکمن ترجمه دکتر اکبر فرجی ارمکی و همکاران انتشارات آوای نور منابع مدیریت: • مدیریت آموزشی مدرسان شریف • مدیریت آموزشی: نظریه ، تحقیق و کاربرد، سیسل میسکل و وین کی هوی انتشارات سمت • تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی تونی بوش ترجمه… ادامه نظر»

دنیا
دنیا

سلام دوستان سال گذشته رشته برنامه ریزی درسی چند شرکت کننده داشت؟

عرفان
عرفان

۱۰۰۰نفر

دنیا
دنیا

تشکر. برای دانشگاه ازاد میشه امید داشت؟

متین
متین

برخی رتبه های خوب از همین آذر ماه شروع کرده اند، در اکثر کنکورهای کارشناسی، ارشد یا دکترا ماههای پایانی سرنوشت ساز هستند نا امید نشویم…

راضیه
راضیه

سلام دوست عزیز
فرمایش صحیح

نورا
نورا

سلام دوستان عزیز مهسا و راضیه جان من درگیر دوره م هنوز شروع نکردم نمیدونم چیکار کنم لطفا راهنمایی کنید

مهسا
مهسا

سلام عزیزم منم درگیر دوره ها هستم
از اول آذر شروع کردم البته کم می خونم. نظارت فعلامی خونم. چند منبع آقای جمال عبدالملکی معرفی کردن. تو صفحات قبل پیدا کن.

راضیه
راضیه

سلام منم اول آذر شروع و نظارت و کمی فلسفه خوندم

مهسا
مهسا

سلام دوستان
به نظرتون کسی که ارشد علوم تربیتی نبوده (البته انسانی بوده) شانسی برای پذیرفته شدن در مصاحبه برای رشته فلسفه تعلیم و تربیت رو داره؟

وحید
وحید

سخت است کمی
مگر اینکه دانشگاهآزاد بتونه قبول بشه

phd st
phd st

سلام اصلا دور از ذهن نیست .خیلی ها رشته شون مرتبط نبوده و الان تو این رشته پذیرفته شدن

حمید
حمید

قطعا و به راحتی

علی
علی

سلام آقا سالار

من منابع دکتری مدیریت آموزشی را خریدم و از امروز شروع کردم بخونم . روزی سه ساعت میخوام بخونم . به نظرتون میتونم با این شرایط قبول بشم ؟

باتشکر آقا سالار عزیز

سالار
سالار

سلام بر علی جان عزیز
برادر هر چه در توان داری برای خواندن صرف کن
هر نتیجه ای هم گرفتی که دیگه نباید خودت را سرزنش کنی (البته عدم سرزنش به شرط خواندن و تلاش در حد مقدور و امکاناتت »
هر کسی یه توانایی ها و یه امکاناتی داره، اگر در همین حد تلاش کنید نتیجه ای متناسب با تلاشتون می گیرد.
این بود نظر بنده.

متین
متین

سلام
من سوالهای آزمونهای ۹۳و۹۴و۹۵ رشته فلسفه ت ت را نگاه کردم کاملا آشنا بود چرا که کتابهای گوتک، کاردان، مایر و وکیلیان را خوانده بودم
اما نکته ی بسیار عجیب این است که آزمون پارسال را نگاه کردم اکثرا از کتابهایی بالا نبودند از کجا سوال دادند که اینقدر برایم نا آشنا هست؟
سوال دوم این است که تغییر رشته به آموزش عالی در این مدت کار درستی است چون میگویند قبولی ساده تر است؟

سیف
سیف

سلام به همه بزرگواران خیلی سپاسگذار می شم منو راهنمایی بفرمایید. امسال رتبه حدود ۴۰ رو اوردم اما چون استخدامی هم همزمان بود دکتری قبول نشدم (مصاحبه فقط یک جا رفتم.) اما استخدامی خداروشکر پذیرفته شدم و بناست به امید خدا اموزگار ابتدایی سال ۹۸ مشغول به کار بشم‌ اما دوست دارم دکتری رشته ف ت ت رو بخونم . اما نگرانم که در صورت قبولی دکتری روزانه چه طور میشه سال اول کارم که همه هفته سر کلاسم دکتری هم بخونم ؟ این موضوع منو گیج کرده که ایا میشه اصلا دانشجوی دکتری بود و بازم سرکار هم رفت؟… ادامه نظر»

s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز
s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز

سلام. به طور کلی اکثر دانشجوهای علوم تربیتی و به ویژه فلسفه ت.ت معلم هستن … شما فعلا خوب بخونید که قبول شید چون فقط رتبه پایین ضامن قبولی نیست. یه چیزایی از روش تحقیق و رشته تون و … بایس بلد باشید… بنا رو فعلا رو خوندن و قبولی بزارید… ضمنا اکثر دانشگاه ها یک روز درس داران اصفهان کرمان و … دانشگاه چه ۱ روز و یا دو روز باشه سعی کنین فول تایم در دانشگاه باشید با گرفتن مرخصی ۱ ساله از آموزش و پرورش…. و یا لااقل گرفتن مرخصی ۴ ماهه (ترم اول دانشگاه) …. و… ادامه نظر»

سیف
سیف

سلام ممنونم از راهنماییتون. سعیمو می کنم ان شاالله بار علمیمو بالا ببرم. اما چون سال اول کارم هست فکر نمی کنم موافقت کنند . نهایتا همه تلاشمو می کنم تا خدا چه صلاح بداند. بازم از شما تشکر می کنم موفق باشید. پ ن؛ در مصاحبه حتی یک سوال علمی هم نپرسیدند و این‌نا امید کنندس دانشگاه سراسری بودم‌معدل بالا نمره پایان‌نامه عالی کلی تمام کتابها و مقالات مختلف رو خونده و اماده بودم اما دریغ از یک سنجش ساده

حمید
حمید

مرخصی ۴ ماهه؟ تو آموزش و پرورش مرخضی ۴ ماهه نداریم

s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز
s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز

قانونا مرخصی بدون حقوق دو ماهه مهر و آبان که داریم نهایتا آذرماه رو تق و لق به دانشگاه و مدرسه میرن…. اما موضوع اصلی اینه که اشون فعلا قبول بشن….

حسین
حسین

سلام.مطمینید همچبن قانونی هست؟

s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز
s دانشجوی دکتری فلسفه ت.ت دانشگاه شیراز

رتبه حدود ۴۰ رتبه خوبی نیس مگه اینه یه برگ برنده انحصاری داشته باشی مثه سن بسیار پایین تسلط به چندین زبان به ویژه در رشته فلسفه ت.ت زبان عربی و یا حتی حافظ قرآن داشتن مدرک زبان با نمره خوب، ترجمه داوری جشنواری، داشتن دو مدرک ارشد و … وگرنه رتبه حدود ۴۰ دانشگاه دولتی و پایان نامه اکثرا این شرایطو دارن. اینکه با انگیزه نشون بدی و تو کارها و ورزومت مشخصه و اینا البته نمی تونی وانمود کنی! خوشبختانه رقابت تو این رشته خیلی جدی نیس من فقط ۴۰ روز خوندم و همون سال قبول شدم…

سیف
سیف

گفتم پارسال رتبه ۴۰ بودم اونم با ۶روز خوندن …. در ضمن تا ۸۰هم قبول شدند کسی رو می شناسم با رتبه ۶۰ و نه با رزومه پیشنهادی شما قبول شده یه جورایی جدا از سعی خودمون خدا باید بخواد. اما مساله من شرایطم بور نه قبولی اونو جواب می خواستم . سال اول اموزگاری که نمی تونم مرخصی بگیرم! اما ممنونم از راهنماییتون

راضیه
راضیه

به جناب سالار
سلام برادر. روش تحقیق مدرسان برای دکترای مدیریت خوب هست؟
نمی خوام بازرگان و باقری بخرم

سالار
سالار

سلام
روش تحقیق باقری فقط برای فلسفه هست نه مدیریت.

راضیه
راضیه

تشکر. خوب مدرسان خوبه؟

مينا
مينا

سلام اقای سالار
تعداد افراد حاضر در کنکور دکتری ٩٧ فلسفه تعلیم و تر بیت چند نفر بودند ا
با تشکر از شما

متین
متین

بنیاد ساما حدود ۸۰۶ نفر اعلام کرده است.

متین
متین

سلام بر جناب سالار و عبدالمالکی و بقیه دوستان خوب این تالار، سوال ۱٫ کسی که ارشد را فلسفه ت. ت خوانده ولی به مدیریت آموزشی علاقه مند است صلاح است در این وقت باقیمانده تغییر رشته دکترا به مدیریت اموزشی بدهد، سوال ۲٫ روش تحقیق کیفی چیست یعنی چه فصلهایی از بازرگان و زهره سرمد را باید بخوانیم آیا انواع روش تحقیق همبستگی، آزمایشی، نیمه آزمایشی، نمونه گیریها و … لازم است؟ سوال۳٫ من روش تحقیق بازرگان – سرمد و دلاور را خلاصه کرده ام، احتیاج به خواندن منابع دیگر مانند روش تحقیق کیفی آمیخته بازرگان، کتاب خسرو باقری… ادامه نظر»

سالار
سالار

سلام
برای رشتۂ فلسفه روش تحقیق سرمد و بازرگان که منبع نیست، روش های تحقیق کیفی و امیخته بازرگان منبع هست. کتاب باقری هم ماهیتاً با دیگر کتاب های روش تحقیق فرق دارد. یعنی بیشتر متمایل به فلسفه هست. حتما باید بخونید. سرمد و بازرگان منبع فلسفه نیست.

متین
متین

سپاس، در این سه ماه بفرمایید برای روش تحقیق و فلسفه چی بخونم که برسم تمام کنم…

سالار
سالار

خواهش
روش تحقیق: باقری + بازرگان
اصول و مبانی و فلسفه: مدرسان شریف ارشد + مبانی و اصول اموزش و پرورش شکوهی.
مکاتب و مربیان: گوتک + کاردان+ مربیان بزرگ مسلمان بهروزمی‌کنم رفیعی.
تاریخ اموزش و پرورش: مایر + وکیلیان.
خلاصه تر این به نظرم نرسید بزرگوار.

متین
متین

سپاس فراوان، وضعیت و استرس ما را درک کنید که کارهایمان را انداخته ایم به دقیقه ۹۰ …
در زمان محدود فعلی روش تحقیق مدرسان را صلاح نمیدانید؟
ضمنا اکثر کتب فلسفه که فرمودید را خلاصه دارم آیا لزومی بر تهیه مدرسان فلسفه هست؟
کتب دیگری همچون بنیاد ساما یا سنجش امیر کبیر و .. چگونه اند

سالار
سالار

عزیرجان روش تحقیق فلسفه با روش تحقیق دیگر گرایشات تعلیم و تربیت فرق دارد. کتاب مدرسان برای فلسفه اگر خوانده شود بهتر ولی اگر خلاصه کتاب های نقیب زاده، نلر، شریعت مداری و… را داربد می تونید مدرسان را نخونید. چون خلاصه تمامی این کتابها در کتاب مدرسان جمع شده اند. روش تحقیق باقری و بازرگان مهم اند تمامی سوالات روش تحقیق ازین دو منبع هستند. اگه وقتنون تنگ هست کتاب بهروز رفیعی را حذف کنید. مایر را هم حذف کنید. باقری، بازرگان، گوتک، کاردان، وکیلیان، مدرسان، شکوهی. این هفتا را بخونید. یه کم هم استعداد و زبان بزنید. رتبه… ادامه نظر»

متین
متین

ممنون از وقتی که برای دوستان خود میگذارید، موفق و موید باشید.
خوش آن رمزی که عشقی را نوید است
خوش آن دل کاندر آن نور امید است.

متین
متین

جناب سالار عزیز سلام دوباره ،
من سوالهای آزمونهای ۹۳و۹۴و۹۵ را نگاه کردم کاملا آشنا بود چرا که کتابهای گوتک، کاردان، مایر و وگیلیان را خوانده بودم،
اما نکته ی بسیار عجیب این است که آزمون پارسال را نگاه کردم اکثرا از کتابهایی بالا نبودند از کجا سوال دادند که اینقدر برایم نا آشنا هست…

حسین
حسین

سلام دوباره خدمت سالار عزیز
من هر هفته تهران میام .کجا بیام واسه نمونه سوالات زبان؟

جمال عبدالملکی
جمال عبدالملکی

سلام ارشد من تحقیقات آموزشی بود، مهم آزمون کتبی و مصاحبه هست. منابع دکترای مدیریت آموزشی منابع فلسفه: • فلسفه ت.ت مدرسان شریف • کتاب اصول و مبانی ت.ت دکتر شکوهی منابع نظارت: • نظارت و راهنمایی آموزشی مدرسان شریف • نظارت و رهبری آموزشی رویکرد تحولی کارل دی و همکاران ترجمه دکترغلامرضا شمس و دکترمحمود ابوالقاسمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی • نظارت و راهنمایی آموزشی کارل گلیکمن ترجمه دکتر اکبر فرجی ارمکی و همکاران انتشارات آوای نور منابع مدیریت: • مدیریت آموزشی مدرسان شریف • مدیریت آموزشی: نظریه ، تحقیق و کاربرد، سیسل میسکل و وین کی هوی انتشارات… ادامه نظر»

طناز۵
طناز۵

دوستان تو رو خدا یکی منابع آموزش عالی رو بنویسه !
کمکی ، راهنمایی ، تجربه ای …

القار
القار

سال گذشته سازمان سنجش خودش از استدان دانشگاه و اونایی که در اموزش عالی سازمان فعال هستند نیرو برداشت من اونموقع ۱۷ آورده بودم رتبه- چهار جا تهران – ارومیه و سنندج دعوت به مصاحبه بودم
گر رشتتون مرتبط نیست و مقاله و .. ندارید حتی رتبه یک هم بیارید مردود میشید یکی رتبه ۲ بود چون رشته اش مدیریت بازرگانی بود در ۶ جا که مصاحبه رفته بود نتیجه نگرفته بود.

طناز
طناز

متوجه نشدم ، منظورتون از “نیرو برداشت” استخدام هست؟
چون من الان بیشتر سوالم اینه که منابع چی هست؟
شما خودتون قبول شدید؟ میشه بفرمایید چی خوندید؟
من رشته ام جامعه شناسی هست یعنی هیچ شانسی ندارم؟

القار
القار

یعنی سازمان سعی میکنه از دانش آموختگان کارشناسشی ارشد خودش و همچنین یکسری روالی دارد که سعی میکنه رشته های غیر مرتبط برنداره در گوگل سرچ کنید موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی اونجا یکسری دانشجوها مقالاتی را به چاپ رساندن که زیر نظر سازمان سنجش است اینجور مقالات امتیاز علمیشون در مصاحبه خیلی بالا است و باید حتما یکی این مجلات بچاپ داشته باشید در کل من ۱۷ اورده بودم با تخصص۳۹ و استعداد ۱۲ و زبان ۱۶ من بازرگانی خونده بودم ارشد و لیسانسم / نخیر قبول نشدم در چهار جا دعوت شده بودم… سعی کردند دانشجوهای… ادامه نظر»

امیر علی
امیر علی

سلام . فارغ التحصیلهای گرایش های مختلف آموزش عالی چه گزینه هایی برای جذب در هیات علمی دانشگاه ها دارند؟ و اینکه کدوم گرایش آموزش عالی شرایط بهتری داره؟
اگه میشه منابعی که خوندید رو هم اگر بگید ؟
ممنون میشم اگه جواب بدید.

القار
القار

با توجه به تجربه ام من آموزش عالی را صلاح نمی دانم خودم هم امسال مدیریت آموزشی شرکت خواهم کرد امسال
مورد بعدی این که گرایش ها همون مدیریت آموزشی و مالی و اقتصادش خوب هستند
من منابع برای فلسفه تعلیم و تربیت نقیب زاده و شریعتمداری را خوندم
روش تحقیق پارسه
یه کتاب مسائل آموزش عالی ایران نوشته ذاکر صالحی

راضیه
راضیه

واقعا یکی نمی دونه برا نظارت، رفتار سازمانی و تئوری های مدیریت دکترای مدیریت اموزشی چی بخونیم؟
خدا را شکر

وحید
وحید

تئوری مدیریت کتاب مدیریت عمومی الوانی و کتاب مبانی سازمان رابینز را بخونید
برای رفتار هم کتاب رابینز را مطالعه کنید

جمال عبدالملکی
جمال عبدالملکی

سلام منابع دکترای مدیریت آموزشی منابع فلسفه: • فلسفه ت.ت مدرسان شریف • کتاب اصول و مبانی ت.ت دکتر شکوهی منابع نظارت: • نظارت و راهنمایی آموزشی مدرسان شریف • نظارت و رهبری آموزشی رویکرد تحولی کارل دی و همکاران ترجمه دکترغلامرضا شمس و دکترمحمود ابوالقاسمی انتشارات دانشگاه شهید بهشتی • نظارت و راهنمایی آموزشی کارل گلیکمن ترجمه دکتر اکبر فرجی ارمکی و همکاران انتشارات آوای نور منابع مدیریت: • مدیریت آموزشی مدرسان شریف • مدیریت آموزشی: نظریه ، تحقیق و کاربرد، سیسل میسکل و وین کی هوی انتشارات سمت • تئوری های رهبری و مدیریت آموزشی تونی بوش ترجمه… ادامه نظر»

وحید
وحید

سلام
تعداد داوطلبان فلسفه تعلیم و تربیت را میخواستم در سال ۹۷ چند نفر بودند

راضیه
راضیه

سلام دوستان
تو را خدا برای درس نظارت ، رفتار سازمانی وتئوری های مدیریت دکترای مدیریت آموزشی منبع معرفی کنید. خیر ببینید

علی
علی

سلام کتب مربوط به درس آزمون دکترای ۱- سوالات درس فلسفه از کتب زیر به ترتیب اهمیت ۲۰ سوال در آزمون سوالات فلسفه آموزش و پرورش هست شامل کتاب ها ۱. کتاب. مبانی و اصول آموزش و پرورش دکتر غلامحسین شکوهی خیلی کتاب مهمی هست و هر سال ۱۰ سوال یا نصف سوالات از این کتاب هست ۲‌. کتاب مکاتب فلسفی گوتگ ترجمه دکتر پاک سرشت…. شما این کتاب را در ارشد با شیخی خوانده اید و آن را دارید ۳‌. نگاهی به فلسفه آموزش و پرورش تالیف میر عبدالحسین نقیب زاده دروس تخصصی رشته برنامه ریزی درسی ۱.کتاب خیلی… ادامه نظر»

سالار
سالار

سلام
یک دنیا ممنونم
بی نهایت لطف کردید

حسین
حسین

سلام دوباره خدمت آقا سالار
یکی از دوستان ما تربیت مدرس درس می خونه .راهی هست که بتونه فایل نمونه سوالات زبان رو بگیره؟نظر خود شما مهمه.

احمد اسدزاده
احمد اسدزاده

سلام.دوستان بنده شروع کردم به خوندن اون منابعی که اقای عبدلمالکی معرفی کردن تهیه کردم ومیخونم واقعا دوستان این منابع کافی هست میتونم نتیجه بگیرم.

آرمین
آرمین

لطفا منابع مدیریت آموزشی را معرفی کنید.با سپاس فراوان

احمد اسدزاده
احمد اسدزاده

سلام.اقای عبدالمالکی ممنون میشم جواب بدین.خواهش میکنم به کمکت نیازدارم .

گم گشته راه دکتری
گم گشته راه دکتری

سلام دوستان خدا قوت به همگی من ارشد علوم اجتماعی خوندم و حالا میخوام برای دکتری تو مجموعه علوم تربیتی امتحان بدم , میدونم خیلی دیره برای تصمیم گیری ولی الان بین دو رشته ی ” آموزش عالی” و “فلسفه تعلیم و تربیت” شک دارم , خودم بیشتر نظرم به دومی هست ولی چون رشته ام علوم تربیتی نبوده در کل خیلی از حال و هوای این دو آگاه نیستم, میخواستم از شما دوستان عزیزم خواهش کنم اگر امکانش هست کمی منو راهنمایی کنید مخصوصا درخصوص “آموزش عالی” این رشته فضاش چجوریه چقدر شانس قبولی هست. به نظرتون اگر این… ادامه نظر»

سالار
سالار

سلام
قضیه کمی مفصل هست.
شما در فلسفه تربیت شانس بیشتری برای قبولی دارید.
چون با مباحثش آشنایی دارید و تقریبا ۷۰ درصد از مطالب برای شما آشنایی دارند. مباحث فلسفی هستند از قبیل هرمنوتیک و پدیدارشناسی و… که اکثر این ها در جامعه شناسی هم هستند.
زبان و استعدادتون هم که خوبه.
سه ماه مونده هم وقت بسیار زیادی هست.
علوم اجتماعی هم با فلسفه تربیت به شدت نزدیکی دارد و کل مباحث براتون حالت مروروار میشن و فقط چنتا مبحث تربیتی محض براتون کمی نااشنان که اونم مشکلی نیست.
خودم کارشناسی علوم احتماعی بودم.
ازین نظر با اطمینان درباره نزدیکی این دو رشته حرف می زنم.

گم گشته راه دکتری
گم گشته راه دکتری

بسیار بسیار ممنونم آقای سالار
حرفتون برام قوت قلب بود … راستش برای من که افسردگی دارم یه نوری بهم تابوند…راستش فکر میکردم همه بهم بگن هیچ شانسی نداری چون تغییر رشته ای هستی…
اینکه میخواستم آموزش عالی شرکت کنم واسه این بود که فکر میکردم داوطلبین کمتری داره و رقابت کمتره و خب طبعا شانس قبولی من بیشتره…ظاهرا حق با شماست, بازم ممنونم دوست مهربان…

سالار
سالار

سلام
اگه کسی منابع تخصصی برنامه ریری درسی را بدونه و اینجا بنویسه ممنون میشم.
برا یه بنده خدایی هست. امار و روش تحقیق و فلسفه نه، فقط حوزه تخصصی برنامه ریری درسی.
با تشکر

حسین
حسین

سلام آقا سالار عزیز
۷۷ دوره نمونه سوالات زبان رو چطوری از شما بگیریم؟

سالار
سالار

سلام جناب حسین خان
هر راهی که به نظرتون می رسه بفرمایید من هستم خدمتتون.

راضیه
راضیه

سلام دوستان
تو را خدا راهنمایی کنید چه منابعی برای ازمون دکترای مدیریت اموزشی می خونید؟ به ما هم بگین ثواب داره. فکر نکنین من و امثال من رقیب شما میشیم هر کی تلاش کنه به حقش می رسه. ممنون

سالار
سالار

سلام
فلسفه، مبانی و اصول: مدرسان شریف
روش تحقیق: مدرسان شریف، مقدمه ای بر روش های تحقیق کیفی و آمیخته دکتر عباس بازرگان.
منابع درس مدیریت را هم در صفحات قبل پیدا کنید
بارها گفته شده اند.

راضیه
راضیه

تشکر فراوان

صادق
صادق

سلام. عزیزان راهنمایی کنید برا دکتری مدیریت آموزشی چی بخونم
ممنون از لطفتون

سعید گرجی
سعید گرجی

سلام. من ارشد برنامه ریزی درسی آموزش محور از دانشگاه پیام نور را دارم و تازه الان میخوام برای دکترا برنامه ریزی کنم.اگه میشه من را راهنمایی کنید که آیا فعلا به فکر تکمیل رزومه (مقاله و …..) باشم یا آزمون دکترا یا چیز دیگه
خواهش میکنم من را راهنمایی بفرمایید.ممنون

علی
علی

داوطلبان دکترای برنامه درسی دقت کنند از سال گدشته کتاب برنامه درسی نطرگاه ها و چشم اندازها مهم ترین کتاب هست و بیشترین سوال شاید تا ۷۰ درصد سوالات از این کتاب هست….. لطفا این کتاب را جدی بگیرید چون در سالیان گدشته از این کتاب سوال خیلی کم میامد …الان خیلی جا برای سوال دادن از این کتاب هست…… از کتاب هویت ها شاید ۳ سوال بیاید و کتاب میلر ۲ سوال…. فعلا این کتاب توی بورس هست ….. طبق تجربه و چون خودم الان دکترا این رشته هستم و اشراف دارم می‌گویم…. بعدش کتاب مفاهیم برنامه درسی دکتر… ادامه نظر»

برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی

سلام علی آقای عزیز. منظورتون از مفاهیم برنامه درسی/فتحی= اصول و مفاهیم برنامه ریزی درسی/ فتحی انتشارات علم استادان است.
من قبلا با وساطت یکی از شاگردان دکترفتحی ازشون پرسیدم که کتاب نشر علم استادان بهتره یا نشر آیژ بهتره که گفتن علم استادان جدیدتره.

علی
علی

بله خودش هست ‌..این ویرایش جدید هست

برنامه ریزی درسی
برنامه ریزی درسی

ممنون

محمد حسین
محمد حسین

سلام خدمت دوستان گرامی. برای نظریه های یادگیری کتاب نظریه های یادگیری هرگنهان رو بخونیم یا روانشناسی پرورشی سیف رو بخونیم؟ ممنون عزیزان

علی
علی

تا الان که سیف بوده…..

محمد حسین
محمد حسین

ممنون برادر. به نظر شما هرگنهان رو نخونم. خوندن سیف اکتفا میکنه؟ اخه اگه بخوام د قیق بخونم زمان کم میارم که هردوتاش رو بخونم. کدوم کتاب اصلی تر هست روی همون سرمایه گذاری کنم؟

علی
علی

سلام همیشه کتاب سیف هر سال از آن سوال آمده چند سال قبل در کنار کتاب سیف از کتاب روانشناسی تربیتی ترجمه دکتر علینقی خرازی هم سوال میامد …فقط سال ۹۵ تنها سوالی بود که از کتاب هرگنهان سوال آمد.. .. شما باید روی کتاب های دیگر هم سرمایه گذاری کنید بخصوص دکتر دکتر شکوهی و کتاب دکتر هاشم فر دانش انتشارات کویر روش تدریس….و کتاب روش تحقیق بازرگان

محمد حسین
محمد حسین

ممنون علی آقا. دغدغه منم همینه که بتونم مجموعه دروس رو به یه اجماعی برسونم که فقط توی یه درس نمونم.

سالار
سالار

سلام برادر عزیز، هرگنهان نسبت به سیف خیلی کلی تر و جامع تر هست. یعنی محتوای هرگنهان لااقل سه برابر سیف سنگین و جامع تر است. مطمئن باشید از هرگنهان هم سوال میدن. شما می تونید هرگنهان را بخونید و در رابطه با کتاب سیف فقط اون قسمت هایی را بخونید که در هرگنهان بهش اشاره نشده. یعنی دو کتاب را با هم تطبیق بدهید و موارد اختلافیش را بخونید و موارد اشتراکی را فقط در یک کتاب بخونید. این نظر من بود. امیدوارن منظورم را متوجه شده باشید. من با محتوای کامل این دو کتاب آشنا هستم. گفتم بد… ادامه نظر»

محمد حسین
محمد حسین

سلام آقا سالار. ممنون برادر عزیز.لطف کردی. متوجه توضیحاتت شدم

متین
متین

سلام جناب سالار عزیز،
۱- رشته ی ارشد من فلسفه ت ت علامه بوده است، در این وقت باقیمانده صلاح میدونید مدیریت آموزشی یا مدیریت رسانه بخونم یا همان ت ت،
۲- چند سال پیش روش تحقیق سرمد و بازگان (سبزرنگ) و دلاور را خلاصه کردم آیا کتاب تحقیق کیفی بازرگان که فرمودید همان است؟
۳- اولویت خواندن کتب با چه کتابهایی است که بتوانیم قبول شویم…

آمیتیس
آمیتیس

سلام
کتاب هرگنهان بیشتر مربوط به بچه های روانشناسی هست. شما همان روانشناسی پرورشی را دقیق بخوانید.

نورا
نورا

سلام راضیه جان شما چه گرایشی میخونید واینکه ایا دانشجوی دکتری هستین؟

راضیه
راضیه

سلام دوست عزیز. منم مثل شما ارشد مدیریت اموزشی ام. نخوندم تا الان چیزی

نورا
نورا

چقد خوب که هم رشته ای هستیم عزیزم اگه موافق باشی شما هم با
من و مهسا خانم شروع کن

راضیه
راضیه

سلام باشه چشم عزیزم. فقط منابع چی بخونیم. حیرونم

مهسا
مهسا

به نورا
سلام دوست عزیز اومدی سایت خوش اومدی. سایت ایران استخدام بودیم. منو می شناسی. قبول شده ازمون استخدامی

نورا
نورا

سلام مهسا جان اره ممنون عزیزم
مهسا جان شما چه رشته ای میخوای شرکت کنی
من که هنوز شروع نکردم درگیر کارای ا پ هستم
شما چیکار میکنی شروع کردی
اگه هم رشته ای باشیم با همدیگه شروع کنیم اگه موافق باشی.

مهسا
مهسا

سلام عزیزم . مدیریت آموزشی. هنوز نخوندم. موافقم با هم بخونیم. به نظرت از کی شروع کنیم؟ تا امروز درگیر معاینات استخدامی بودم.

نورا
نورا

سلام مهسا جان هر وقت که شما گفتی من مثل شما درگیر بودم فک کنم دوره از نوزدهم شروع میشه
باید بعد اینکه دوره شروع شد برنامه ریزی کنیم
از دوستان سایت هم کمک میگیریم

مهسا
مهسا

تشکر عزیزم. اره دوره شروع میشه. یادش به خیر خواهرم میگه ارتباط با دوستان سایت و استفاده از نظرات و تجربیات دوستان از جمله شما و غیره در موفقیت ازمون استخدامی نقش داشت.
به نظرم ۲۵ چطوره؟ استارت بزنیم
یا دیرتر

نورا
نورا

سلام مهسا جان اره یادش بخیر بچه ها همشون خوب بودن من که
کلی ازشون یاد گرفتم
راستش من منتظر انتقالی هستم ببینم درست میشه دوره م تهران
میخوام برا یکی از شهرستانا انتقالی بگیرم
همون تاریخی که شما گفتین یا اول ماه بعد دیگه اینجا با هم هماهنگ میکنیم

مهسا
مهسا

سلام گلم تشکر. فرمایش صحیح. به نظرم اول آذر خوب است به سلامتی و مبارکی

راضیه
راضیه

به دوست عزیزی که گفته کجا برا علوم تربیتی کار پیدا میشه
اموزش و پرورش. علوم پزشکی تمام گرایش های می خواد هر وقت استخدام باشه به عنوان کارشناس. قوه قضاییه. هزاران سازمان دبگر در ازمون های استخدامی

م. ا
م. ا

سلام.ممنون که جواب دادید.
البته بنده بیشتر دنبال آمار جذب فارغ التحصیلان به عنوان هیات علمی هستم. میخام بدونم(اگه اطلاعاتی موجود باشه) حدود چند درصد از فارغ التحصیلان علوم تربیتی در چند سال اخیر هیات علمی شدند.

راضیه
راضیه

سلام دوست عزیز. جذب هیئت علمی که مشکل شده. تا جایی خبر دارم خیلیا با مدرک دکترای علون تربیتی استخدام آموزش و پرورش شدن در همین چند آزمون استخدامی با ارگان های دیگر. هیئت علمی سخت
امیدوارم به آرزوتون برسین

م. ا
م. ا

ممنون از شما.
همچنین شما

راضیه
راضیه

به ریاضی
سلام دوست عزیز. منابع اصلی بخون. جناب عبدالملکی تو صفحات قبلی اعلام کرد. ایشون امسال رتبه ۷ شد. مدرسان فقط روش تحقیق و فلسفه.

علی
علی

تاکنون هیچ سوالی از این کتاب ها نیامده دانشجویان در سر جلسه امتحان وقتی سوالات روش تدریس را می‌بیند فکر می کنند سوالات از این کتاب ها هست..‌. اما اشتباه هست…. در چند سال گذشته سوالات روش تدریس بیشترشان از کتاب روش تدریس دکتر هاشم فر دانش انتشارات کویر بوده من خودم تمام سوالات را هر سال چک می کنم و هر سوال را میدانم از کدام صفحه کتاب هست… و کتاب بعدی هم که سوال میدهند کتاب مهارت های دکتر شعبانی هست… از کتاب هاشم فر هر سال موضوع سوال بوده…..

محمد حسین
محمد حسین

ممنون علی آقا.لطف کردی.درست میفرمایید واقعا نمیشه این همه کتاب رو برای یه درس خوند.میشه بپرسم شما دانشجوی دکتری هستید یا داوطلب آزمون هستید؟

علی
علی

من دکترای برنامه درسی روزانه هستم

فاطمه
فاطمه

سلام ببخشیدمن هدفم قبول آزاددوسه تاکتاب بهم معرفی کنی که بتونم مرحله اول قبول بشم منتظرم باتشکر

فاطمه
فاطمه

سلام علی اقاببخشیدمزاحم شدم یک سوال من هدفم بیشترقبولی آزادنمیخوام همه منابع بخونم بنظرت کدوم کتابهارابخونم خوبه فلسفه مدرسان خوندم باکنارش شکوهی هم میخوام بخونم برنامه درسی دارم مهرمحمدی وفتحی رامیخونم بااستعدادتحصیلی کارمیکنم بنظرت همینقدرخوبه یاکتاب دیگه هم بخونم ؟؟؟ممنون میشم جواب بدیدباتشکربهترینهارابرات آرزومیکنم

محمد حسین
محمد حسین

باسلام خدمت همه دوستان.
برای درس روش تدریس یکی از دوستان میگفت باید فتحی آذر و بهرنگی هم خونده بشه آیا درسته؟ با توجه به مشغله ام من فقط میخواستم شعبانی و فردانش رو بخونم.

1 28 29 30