/, مهندسی معدن/انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی معدن

مدرسان شریف

استاد وکیلی

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی معدن

انجمن آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی معدن – اکتشاف در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش به شرح زیر است:

1)اکتشاف مواد معدنی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشاف در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشاف لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی معدن – اکتشاف در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشاف نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشاف به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – اکتشاف اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشاف که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشاف سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – اکتشاف

انجمن آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی معدن - استخراج

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی معدن – استخراج در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش به شرح زیر است:

1)استخراج مواد معدنی

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی معدن – استخراج در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – استخراج لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی معدن – استخراج در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – استخراج نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن – اکتشاف به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – استخراج اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی معدن – استخراج که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن - استخراج

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – استخراج سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – استخراج

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – استخراج

انجمن آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - اکتشاف

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن - فرآوری مواد معدنی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – فرآوری مواد معدنی

انجمن آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

رشته ها و گرایش های دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

داوطلبان آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری مهندسی معدن - مکانیک سنگ

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری مهندسی معدن – مکانیک سنگ سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته مهندسی معدن ـ مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات تست آزمون دکتری 1395 مجموعه مهندسی معدن

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته مهندسی معدن – مکانیک سنگ

انجمن آزمون دکتری مجموعه مهندسی معدن
به این مطلب امتیاز دهید.
۱۳۹۷-۱۰-۲۳ ۲۳:۰۸:۴۰ +۰۳:۳۰۱ مرداد, ۱۳۹۴|انجمن دکتری 98, مهندسی معدن|۱۸۴ نظرات

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
مهندس
مهندس

ایا کسی هست بین دوستان که در دانشگاه ازاد در دکتری معدن تحصیل کرده یا قصد دارد شرکت کند؟

مهندس
مهندس

به نظر شما دوستان از بین دانشگاههای ارومیه،شاهرود و کاشان کدامیک امکان قبول شدن راحت تری در گرایش اکتشاف وجود دارد؟

فریده_ه
فریده_ه

کاشان دانشگاه بسیار خوبیه و سخته قبول شدن
شاهرود به نسبه بدک نیس
ارومیه ولی سطحش پایینتره فکر کنم راحتتر بشه قبول شد

رتبه های برتر
رتبه های برتر

شنیدم امسال شش نفر اول از سهمیه بودن ،، درسته آیا؟؟؟

مهندس
مهندس

سلام دوستان، بارتبه 25 اکتشاف و رزومه نسبتا ضعیف کجا میشود قبول شد؟

سجاد
سجاد

میشه صنعتی سهند یا ارومیه قبول شد

Saba
Saba

سلام، دوستانی که سال گذشته کنکور دادن برای آزمون امسال چه منابعی رو توصیه میکنند????

سینا
سینا

با سلام

ببخشید من امسال میخوام برا کنکور دکتری ۹۷ ثبت نام کنم میخواستم ببینم چه کتابای تستی هس که بخونم. اگه راهنماییم کنین ممنون میشم؟

ف
ف

سلام.
من در ثبت نام اینترنتی امیرکبیر تاریخ صدور شناسنامه رو که وارد می کنم سیستم قبول نکرده و تاریخ دیگه ای رو نشون میده.

کسی با این مشکل مواجه شده؟

صنعتی سهند
صنعتی سهند

سلام من امسال صنعتی سهند قبول شدم
کسی اینجا هست که صنعتی سهند قبول شده باشه؟

...
...

ببخشید چه گرایشی؟

صنعتی سهند
صنعتی سهند

گرایش اکتشاف

قبولی
قبولی

سلام
کسایی که قبول شدن بیان بگن کجا قبول شدن

فریدونی
فریدونی

سلام من با یک مقاله isi (با ایمپکت حدودا ۴)و یک کنفرانسی و یک علمی پژوهشی با رتبه ۶ دانشگاه تهران قبول شدم. (گرایش اکتشاف- ژئوفیزیک-دکتر مراد زاده).
البته خودم انتظار نداشتم
خیلی دوس داشتم بدونم دو نفر دیگه ای که قبول شدن کیا هستن،،
حالا هر کسی دوس داشت اینجا بنویسه تا برا بچه های سال بعد هم ی راهنمایی هایی بمونه

hs
hs

سلام
ضمن عرض تبریک . . .

لطفا ((درصدهای کنکورتون))، ((منابع مطالعاتی)) و ((مدت زمانی رو که مطالعه کردید)) میفرمایید؟

سپاس

س
س

ضمن تبریک به تمام دوستانی که قبول شدن، کسی خبر نداره که چه رتبه‌هایی دانشگاه تهران گرایش استخراج قبول شدن؟

خبر خبر خبر
خبر خبر خبر

بعضی از سایت ها نوشتند امروز نتایج بارگذاری میشود

ریاحی
ریاحی

سلام از دانشگاه هایی که برا مصاحبه رفتیم با کسی تماس نگرفتن؟
تو رو خدا جواب بدین
ممون

....
....

سلام دانشگاه تهران با من تماس گرفت ،منتهی گفتن قطعی نیست و باید منتظر جواب سنجش باشید، اکتشاف

محمد حسن
محمد حسن

آیا استعداد درخشان بودید؟

....
....

خیر متقاضی با آزمون هستم (رتبه ام بین ده تا بیست هستش)

محمد حسن
محمد حسن

از فراوری خبری دارید؟
دانشگاه امیرکبیر و تهران چه کسانی را برداشته اند؟

داوطلب
داوطلب

دوستان کسی از نمره ها داده شده واسه گرایش استخراج دانشگاه تهران خبری نداره؟

استخراج
استخراج

متاسفانه نه
ماشالله اطلاعات دوستان اکتشافی از مصاحبه بیشتره، من که امیدی ندارم شما رتبه و رزومتون چطور بود؟

مردود شدم
مردود شدم

سلام به همه تا اونجا که خبر گرفتم دانشگاه تهران برای زمین آمار رتبه یک برای زیست محیطی رتبه ۵ و برای ژئوفیزیک یک نفر با رتبه ای بالاتر از ۲۵ بالاترین نمره مصاحبه رو گرفتند.اطلاعات رو از دوستم که دکتری میخونه گرفتم، البته گفت چون بیش از این افرادی که بالاترین نمره رو آوردن یکسری دیگه هم اسمشون رد شده بنابراین اونایی که تو زئوفیزیک میخواستن ادامه بدن با رتبه های تک رقمی ممکنه بتونن جای اون فرد که رتبه بد ولی مصاحبه خوب داشته رو بگیرن
موفق باشید

اکتشاف
اکتشاف

البته دانشگاه تهران ثابت کرده همیشه رتبه های تک رقمی رو میگیره، فقط چند روز باید صبر کرد همیــن
امیدوارم اونایی که لایق هستن نتیجه زحماتشون رو بگیرن
نکته دیگه اینکه زیاد دل به قول اساتید نبندین معمولا برخلاف چیزی که گفته میشه اساتید دانشجویی که بهتر هست رو برمیداره و خودش رو اسیر دانشجوی ضعیف نمیکنه حداقل تو معدن اینطوریه، پارسال به من قول صد درصد داده بودن ولی برنداشتن گفتن بقیه اساتید نمره کم دادن بهت ، البته منم به همین هوا جدی نگرفته بودم

سروش
سروش

از کجا خبر گرفتین؟

اکتشاف
اکتشاف

به نظر من هیچی معلوم نیست از دانشگاه با کسی تماس گرفته نشده؟

محدثه
محدثه

سلام به همه دانشگاه تهران تو اکتشاف رتبه های ۱ و ۳ و ۵ رو برداشت تبریک به دوستان مذکور

Ssss
Ssss

مطمن هستید؟

فراوری
فراوری

سلام از فرآوری خبر ندارین چه رتبه هایی انتخاب کردن؟

ZZZ
ZZZ

سللم دوستان رتبه ١ اکتشاف را میشناسید؟

اکبر
اکبر

ایشون دانشگاه شاهرود درس خوندن و اسمشون فک کنم سجاد باشه

محدثه
محدثه

سلام دانشگاه امیر کبیر کسی خبری نداره؟ دانشگاه صنعتی سهند چی؟

اکبر
اکبر

دانشگاه تهران تو ژئوفیزیک اینجور که شنیدم (خودشون گفتن)قراره رتبه ۸ خودشون رو برداره،، اونطور که گفتن حتی دکتر مراد زاده مدارکشون هم کپی گرفتن ،، پس رفتن به تهران دیگه فایده نداره

محدثه
محدثه

من دانشگاه تهران اصلا نیومدم ، شما خبری از دانشگاه های دیگه ندارین؟

محدثه
محدثه

سلام دوستان آیا از جایی که برا مصاحبه رفتیم میشه خبر غیر رسمی پذیرفته شده ها رو گرفت؟ دانشگاه امیر. کبیر. و باهنر که مصاحبه هاشون تموم شده آیا کسی از وضعیت و کسایی که قبول میشن خبر داره؟

مهندس
مهندس

ایا کسی در اتنخاب رشته معدن دانشگاه ازاد اقدام کرده؟

hh
hh

الان دانشگاه اصفهان تا ۸۰ مکانیک سنگ میگیره یعنی نفر ۸۰ هم امید قبولی داره ؟؟

محمد پارسا
محمد پارسا

ی خبر بسیار غیر رسمی و نگران کننده دارم
دیروز یکی از دوستامو که ارشد تهران میخونه میگفت مصاحبه دانشگاه تهران یکشنبه یازدهم تیره برا اکتشاف .. گفتم اینجوری که با شاهرود یکی میشه، زنگ زدم دفتر دانشکده ائنم گفت یازده تیره !!!!!!!!!!!! دوستان شما هم یه زنگ بزنید ببینید چه خبره

سجاد
سجاد

واقعا برای من سواله چرا مصاحبه ها رو گذاشتن ماه رمضون
درحالیکه بعضی دانشگاهها حتی ۳۱ تیر هم مصاحبه گذاشتن
چه مشکلی داشت که همه مصاحبه ها از ۶ تیر تا ۳۱ تیر انجام می شد؟
اصلا چرا مصاحبه اکتشاف باهنر کرمان ۶ خرداده و استخراج ۶ تیر؟

سجاد
سجاد

سلام
زمان مصاحبه ها خیلی بده البته دانشگاه تهران و شاهرود خیلی بهتره ولی بین این دوتا اصلا فاصله نیست
حد نصاب ها هم خیلی کمه

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

بنظرتون چیکار کنیم تا زمان بزارن تیر ماه؟

سجاد
سجاد

نمیدونم
من که هم به سازمان سنجش و وزارت علوم اعتراض کردم.

سروش
سروش

فکر کنین دیگه چجوریه که رتبه ۸۰ مکانیک سنگ به دانشگاه اصفهان واسه روزانه دعوت به مصاحبه شده.

mmm
mmm

بله صنعتی اصغهان که دیگه واقعا ترکونده.فک کنم سه نفر از مجازها دعوت نشدن با این حساب!!!!!

داوطلب
داوطلب

این موضوع به شدت نگران کنندست.از طرفی منبع درآمد سازمان سنجش و دانشگاه هاست از طرفیم امکان حق کشی هم بالا میبره. واقعا جای اعتراض زیادی داره.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام ببخشید از کدوم قسمت باید واسه وزارت علوم اعتراض بزاریم لطفا لینکش را بذارید.

داوطلب
داوطلب

امکان اعتراض به زمان مصاحبه رو داریم؟؟

اکبر
اکبر

سلام چرا تراز دانشگاه باهنر تو اکتشاف بیشتر از تهران و امیر کبیره !!!؟؟؟؟

سروش
سروش

با این حدنصاب نمره‌هایی که دانشگاهها زدن فکر کنم واسه هر دانشگاهی یه ۵۰ الی ۶۰ نفری دعوت بشن به مصاحبه، آخه چرا اینقد پایین حدنصاب نمره دعوت به مصاحبه؟؟؟؟؟
کاش اون دوستی که رتبه‌اش ۳۴ شده بود میگفت که نمره کلش چند شده

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام
واقعا موافقم باهاتون…از طرف دیگه این چه زمانبندی دیگه؟ بخدا چطوری ی نفر که از ی شهرستان ۱۰ خرداد تهران باشه…۱۳ام تبریز و دوباره ۱۶ ام تهران…۷ام یزد و ۸ام کاشان!!!!!!!!!!!!۱
بخدا ما آدمیم نه رباط یا مرد عنکبوتی

سجاد
سجاد

فکر میکنم تراز رتبه ۳۰ حدود ۳۱۰۰ باشه

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

دوستان معدنی لطفا به زمان مصاحبه ها اعتراض کنید
بگید بندازن بعد ماه رمضان
خیلی بد اینجوری

mmm
mmm

دوستان الان که سهند تبریز یه نفر ظرفیت داره چن نفر دعوت به مصاحبه میشن؟ مثه پارسال آزمون کتبی برگزار میکنن؟

سروش
سروش

یکی دو سال اخیر رو در جریان نیستم که تعداد دعوت‌شدگان به مصاحبه با توجه ظرفیت چند نفر بودن ولی ۳سال قبل هر جا که ظرفیت پذیرش ۱ نفر بود ۱۲ الی ۱۳ نفر، اگر ظرفیت ۲ نفر بود ۱۵ الی ۱۶ نفر و جایی که ظرفیت ۳ نفر بود تقریبا ۲۰ نفر دعوت میشدند به مصاحبه.البته با توجه به تغییراتی که هر سال در نحوه پذیرش ایجاد میشه نمیشه قضاوت درستی درمورد امسال داشت.

mmm
mmm

عجب تعداد زیادی دعوت میکنن!!

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

م ح و پیمان رتبه های شما استخراجی ها چند شده؟

سروش
سروش

خودتون نمره و رتبه‌اتون چند شد؟؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

من رتبه ۱۶ شدم.دعوت به مصاحبه میشم؟ مثلاً اگر امیرکبیر ۱نفر پذیرش کنه با اینکه کاشان ۱نفر پذیرش کنه، توی دعوت به مصاحبه نوع دانشگاه تاثیر نداره. مثلاً امیرکبیر و کاشان هر دوتا تا رتبه ۱۵ را دعوت به مصاحبه میکنن؟

سروش
سروش

نمره کلتون چند شده؟؟
شما دانشگاههایی که ۳ و ۴ نفر پذیرش دارند که بطور قطع دعوت به مصاحبه میشید، دانشگاه کاشان و تبریز که یک نفر میخوان هم احتمالا دعوت بشید چون کسانی که رتبه خوب دارند با توجه به افزایش ظرفیت و تعداد دانشگاه‌ها احتمالا این دانشگاهها رو انتخاب نمیکنند و شانس دعوت شدن شما زیاد است، در پاسخ این که فرموده بودید همه دانشگاه‌ها به یک تعداد مشخص دعوت میکنند با بگم که نه هر دانشگاهی به صورت مجزا با توجه به تعداد ظرفیت پذیرش خودشون دعوت به مصاحبه میکنند.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

ببخشید شما مدرک زبان دارید؟

سروش
سروش

عذر خواهی میکنم، ابتدا متوجه سوالتون نشدم، این که کدوم دانشگاه باشه در تعداد دعوت‌شدگان تأثیری نداره فقط ظرفیت تعیین کننده است نه نام دانشگاه

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

ممنون از پاسخ تون. نمره کل من۴۲۱۱شده. شما شاهرود قطعا پذیرش میشید درسته؟

mmm
mmm

پیمان ۳۴ شده. شما رزومتون چجوریه؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

دارم چندتا مقاله. شما مکانیک سنگ هستید؟ من استخراجم. دیگه از بچه های استخراج خبر ندارید؟

mmm
mmm

بله مکانیک سنگم. خیلیاش اشتباه دراومده اینجوری که خودش میگف

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

شما رزومه تون چطوریه؟ مدرک زبان دارید؟ پیمان مدرک زبان داره؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

پیمان که اونموقع درصداش خوب بود چطور ۳۴ شده، نکنه سوالا را جابجا زدند؟

سجاد
سجاد

بارتبه زیر ۲۰ به چه دانشگاههایی میشه امیدوار بود؟

mmm
mmm

اگه قبولی نهایی رو منظورتونه بستگی به رزومه و جلسه مصاحبتون داره ولی برا دعوت فک نکنم مشکلی باشه همشو دعوت میشین با رتبه زیر ۲۰. ولی عملا همون دو سه تا اولویت اول مهمه برا اساتید

سروش
سروش

دوست عزیز بستگی به ظرفیت پذیرش دانشگاه داره، توی دانشگاههایی که ظرفیت پذیرششون ۱ یا دو نفر باشه حداکثر تعداد افرادی که دعوت به مصاحبه میشن حداکثر ۱۵ یا ۱۶ نفر

سجاد
سجاد

خب منم سوالمو با توجه به ظرفیت‌هایی که توی دفترچه نوشته سوال کردم
مهندسی معدن اکتشاف

سروش
سروش

رتبه زیر ۲۰ که می‌فرمایید یعنی چند؟؟ اگه که زیر ۱۵ باشید تمام دانشگاهها دعوت میشید، ببینید تجربه نشون داده بجز دانشگاههایی که ۱ نفر پذیرش دارن، بقیه تقریبا ۷برابر ظرفیت پذیرششون دعوت به مصاحبه میکنند.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سروش رتبه ات چند شد؟ نمره کل؟؟؟

سروش
سروش

سلام، خداروشکر رتبه‌ام ۱ شد، نمره کل هم ۶۹۵۵
البته اسم اصلیم سروش نیست. 🙂
بچه‌ها اگه که نمره‌کل و رتبه‌اشون رو بگین ممنون میشم. گرایش هم ذکر بشه چه بهتر.

استخراجی
استخراجی

سلام خانم سروش شمااحیانا خانم ز.ج نیستین؟؟؟ تبریک میگم اگه خودشون هستین تلاشتون احسنت داره انشاللهامسال بهترین دانشگاه رو قبول شید

سروش
سروش

سلام دوست استخراجی، نه بنده خانم نیستم، سعید ح هستم.

استخراجی
استخراجی

دانشجوی دکتر عطایی بودین؟ اولویت اولتون کجاست میشه بگین؟

محمد
محمد

سلام میشه بگید منابعتونو از چه انتشاراتی انتخاب کرددین؟

سجاد
سجاد

سلام
چرا دانشگاه یزد و صنعتی اصفهان و کاشان و… گرایش اکتشاف نگرفتن امسال؟
چرا ظرفیتها پایینه؟

mmm
mmm

سلام.مکانیک سنگ هم خیلی پایینه ظرفیتش

tt
tt

خیلی پایینه. از تهران فقط ۲ نفر. در صورتیکه اساتید امیرکبیر می گفتن امسال هم ظرفیت میدن.

mmm
mmm

چند شده رتبتون؟

tt
tt

۲ شدم. شما چند هستین؟

mmm
mmm

منم ۵
رزومتون چجوریه؟ بنظرت میشه جایی قبول شد؟

tt
tt

تقریبا خوبه رزومه ام.
امیدوارم قبول شدن ارتباط مستقیم با رزومه داشته باشه، معمولا چیزی که ما می بینیم بر خلاف این هست.
من امیرکبیری بودم، شما دانشگاه تهران بودین مقاطع قبلی؟

mmm
mmm

من دانشگاه زنجان بودم.بله اگه برعکس نشه پذیرش دانشجوها

یه داوطلب
یه داوطلب

استاد من هیات علمی یکی از این دانشگاهاست گفت وقت ندارم که به دانشجوی جدیدی اختصاص بدم برا این امسال ظرفیت رد نکردم

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام دوستان
رتبه هاتون چند شده؟نمره ها پایین نیست بنظرتون؟

سجاد
سجاد

با هشتاد و پنج درصد دروس تخصصی و پنجاه درصد زبان و هفتاد و سه درصد استعداد آیا اکتشاف معدن قبول میشم

محمد
محمد

با درصد های زیر برای فرآوری چه رتبه ای تخمین می زنید
تخصصی: 64
استعداد:5
زبان:0

مهندسی معدن-مکانیک سنگ
مهندسی معدن-مکانیک سنگ

امسال زبان آسون بود.چرا زبان نزدین؟
تخصصیتون عالیه

محمد
محمد

چون بلد نبودم

مکانیک سنگ
مکانیک سنگ

راستی جوابا کی میاد؟مصاحبه ها از کی شروع میشه اطلاع دارین؟پارسال چطور بود تاریخ اینا؟

مکانیک سنگ
مکانیک سنگ

بچه ها من تخصصی ۳۳ استعداد ۱۳ و زبان ۵۳ زدم.به نظرتون رتبم چند بیاد؟

mmm
mmm

زیر ده میشین دوست عزیز.چون سوالای امسال سخت بودن.البته زبان رو هم خوب زدین

مهندسی معدن-مکانیک سنگ
مهندسی معدن-مکانیک سنگ

ممنونم که جواب دادین

استخراج
استخراج

با تخصصی 70 و اون دوتا 0 میشه امیدوار برای قبولی بود؟؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام کدوم دانشگاه بودین؟ آره

استخراج
استخراج

شاهرود

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

مشخص که قبولید

میلاد
میلاد

سلام دوست عزیز، پایان نامه تون رو با کی برداشته بودید؟ اگر که با دکتر سرشکی یا دکتر عطایی و حتی دکتر کاکایی که داره بازنشست میشه برداشته باشید احتمال قبولیتون توی شاهرود زیاد ولی اگر که با اساتید مکانیک سنگی برداشتید به هیچ وجه به شاهرود فکر نکنید. توی کنکور سالهای قبل بچه های شاهرود رتبه های خوبی می آوردن. بجز شما کسای دیگه هم هستن که امتحان رو خوب داده باشند؟

mmm
mmm

دوستان مکانیک سنگی چیکار کردن؟ درصداشون چجوریه؟

tt
tt

بنظرتون چطور بوده سوالات مکانیک سنگ؟ آسون بودن؟
من درصدامو نگرفتم.

mmm
mmm

سوالای حفریات زیرزمینیش واقعا سخت بودن. من حدودای پنجاه تخصصی بیست استعداد

tt
tt

زیرزمینی سوال های عجیبی داشت، یعنی اصلا احتمال نمی دادم اینجور مباحثی سوال باشه، با اینکه داخل کتاب ها بهشون بر می خوردم. به هرحال سلیقه طراح بوده دیگه. مکانیک سنگ و مکانیک محیطش هم خوب بود. استعداد رو هم خیلی کم زدم، اما زبان رو خوب زدم.

mmm
mmm

شما درصداتون چجوریه؟

mmm
mmm

شما درصداتون چجوریه؟ دعوت به مصاحبه میشیم با این درصدا؟

tt
tt

من فقط زبانمو درصدشو حساب کردم، تخصصی رو اصلا ندیدم پاسخ نامه رو، نمی خوام هم ببینم.
با پنجاه درصد تخصصی و بیست درصد استعداد که شرایط خوبیه، رتبه خوبی باید بگیرید.
من البته از حدود درصدهای امسال خبر ندارم که بقیه چطور زدن. چند نفری در حوزه ای که من بودم شرکت کرده بودن، ظاهرا راضی نبودن.

سروش
سروش

در کلید سوالات گرایش استخراج ۲ پاسخ اشتباه هست،سوال ۱۹ و ۲۹ که سوال ۱۹ گزینه ۱ صحیح می باشد به اشتباه گزینه ۳ و سوال ۲۹ گزینه ۲ صحیح می باشد که به اشتباه گزینه ۳ به عنوان پاسخ صحیح اعلام شده است.
در صورتی که این اشتباهات اصلاح شوند بنده تخصصی رو ۸۸ درصد پاسخ داده‌ام ولی باز هم ناامبد هستم چون سوالات گرایش استخراج خیلی راحت بودند.

م ح
م ح

سلام. منم موافقم ٢٩ جوابش گزينه ٢ هست. من كه حسابي خراب كردم
تخصصي ٤٦
زبان ٤٧
استعداد ٢٧
من دانشجوي پلي تكنيكم. وقتي دفترچه هاي جديد اومد و به جاي روش هاي استخراج روباز و زيرزميني، نوشته بودن معدنكاري روباز و زيرزميني، مهندسي مدني بهم گفتن اين يعني كل دروس آتشباري و تونل و تهويه و … هم هست. چقدر خوندن اين دروس وقت منو گرفت. اگر فقط براي روباز و زيرزميني وقت گذاشته بودم قطعا الان درصد تخصصي م بهتر بود….

سروش
سروش

دروس‌ زبان و استعداد رو خیلی خوب زدین، احتمالا رتبه‌اتون خوب میشه

سروش
سروش

من دانشجوی دانشگاه شاهرود بودم ولی توی استان فارس امتحان دادم که نسبت به سالهای قبل شدیداً تعداد بچه‌های استخراجی کم شده بود، کلا دو نفر بودیم در صورتی که سالهای قبل ۲۰ نفری استخراجی بود، اونجایی که شما امتحان دادین چطور بود؟؟ بودن کسایی که خوب خونده باشن؟؟ حس میکنم با توجه به کاهش ظرفیت پذیرش تعداد داوطلبان استخراجی هم کمتر شده باشه

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

من اصفهان بودم 3 نفر استخراجی بودیم ی نفر خیلی خیلی راضی بود

سروش
سروش

ایشالا هر کدوم از دوستان که زحمت کشیدن موفق باشند، ولی در کل امسال سوالات تخصصی خیلی راحت بودن، میگم منی که نزدیک به ۸۸ درصد زدم تا حدودی ناراضی هستم.این دوستی که فرمودید از تخصصی راضی بودن یا استعداد و زبان رو هم خوب زده بودند؟
دوستان خواهشا فردا فرم جهت اصلاح پاسخ‌نامه رو پر کنید شاید که گزینه‌هارو اصلاح کردند.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

یکم از استعداد ناراضی بودن. این دوستمون سال 94 رتبه 1 بودن اما تو مصاحبه رد شدند.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام من که حالم گرفته شد…بنظر منم سوال 19 پاسخ گزینه 1
سوال 28 هم گزینه 1

sh
sh

سلام. با 20 درصد تخصصی اکتشاف و شش درصد زبان و شش درصد استعداد چه رتبه ای انتطار داشته باشم؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام ببین دقیق نمیدونم اکتشاف ولی مثلاً سال 93 با 58 درصد تخصصی و 3درصد زبان و3استعداد توی گرایش استخراج رتبه شده بود 20

مهندس
مهندس

چه عجب سر و کله معدنیا پیدا شد؟؟؟؟ !!!!!!

پیمان
پیمان

سلام دوستان
امسال سوالات خیلی راحت بودن خدایی

با تخصصی 75 و استعداد 40 و زبان خالی بنظرتون چند میشه رتبم؟؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام آقا پیمان چه گرایشی؟

پیمان
پیمان

سلام خوبین؟

استخراج

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

ممنون نه والا دپرس شدم آفرین رتبه زیر پنج ارشد کجا خوندین؟

پیمان
پیمان

مرسی
ینی زیر پنج میشه؟؟

ارشد صنعتی همدان بودم.

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

درصد هاتون؟؟؟؟

mmm
mmm

من مکانیک سنگ بودم دوستم استخراجی بودن ولی اشکشون دراومده بود. درصدای شما در چه حدودی میان؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

نمیدونم خیلی سر جلسه گیج بودم انگار برگه را نمیدیدم. به دوستتون بگید بیان اینجا با هم گپ بزنیم. شما چطور دادید؟ راضی هستین؟ارشد کجا خوندی؟

mmm
mmm

والا من حدودای 40 یا کمی پایینتر تخصصی استعدادم حدود 20 درصد. دیگه نمیدونم چی میشه. دانشگاه زنجان بودن من ارشد

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

آفرین خوش بحالتون

mmm
mmm

ممنون.امیدی هس بنظرتون با این اوضاع و درصدا؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

ببین دوست عزیز من در مورد مکانیک سنگ نمیتونم نظر بدم. من خودمم الان وضعیت شما شایدم بدتر دارم توکلمون فقط وفقط باید به خدا باشه
انشالله خبر قبولیمون بهم بدیم همینجااا

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

دفترچه وکلید میزنن رو سایت سنجش… خدا خودت کمک کن

۹۶ دکتری
۹۶ دکتری

سلام دوستان با تخصصی ۴۸ درصد
زبان ۵۰ و استعداد۳۳ میشه تک رقمی شد

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

چه گرایشی؟

۹۶ دکتری
۹۶ دکتری

اکتشاف

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام دوستان
خسته نباشید نظرتون در مورد سوالای استخراج چی بود؟

سروش
سروش

سوالای تخصصی گرایش استخراج خیلی راحت بودن ولی استعداد رو واقعا توش موندم، ۴تا بیشتر نتونستم بزنم.

م ح
م ح

سلام به همه. كسي ميدونه براي دكتراي استخراج درس آتشباري كدوم منبع رو بهتره بخونيم؟

mmm
mmm

سلام.دوستان کسی نداره سوالای کامل مکانیک سنگ سال ۹۲ رو؟ سوالای ۳۱ به بعدش موجود نیس.ممنون میشم پاسخ بدین

مهندس
مهندس

دوستان عزیز معدنی به این صفحه سری بزنیدهمه صفحات تخصصی رشته ها بحث و گفتگو دارن جز اینجا واقعا اگه اطلاعاتی دارید در اختیار هم بگذارید

مهندس
مهندس

سلام دوستان سرفصل های ریاضی مهندسی رو کسی اطلاع داره برای بچه های اکتشاف

mmm
mmm

با سلام.
دوستان چرا سوالای مکانیک سنگ سال ۹۲ تا ۳۱ زده شده؟یعنی کلا سازمان سنجش منتشر نکرده!؟
ممنون میشم پاسخ بدین

حسین
حسین

سلام دوستان
کسی در مورد منابع آزمون دکترای استخراج اطلاع نداره؟؟

حسین
حسین

سلام دوستان
کسی در مورد منابع آزمون دکترای استخراج اطلاع نداره؟؟

علی
علی

سلام دوستان
کسی ضرایب دروس تخصصی و استعداد و زبان رو میدونه؟

مهندس
مهندس

بن نظر شما دوستان معدنی، تحصیل در دکتری معدن دانشگاه ازاد واحد اهر بهتر است یا پزوهش محور دانشگاه ازاد تهران؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام دوست عزیز
این که مشخص دکتری تهران بهتره چون علاوه بر اینکه دانشگاه خوبیه، دسترسی به اساتید ومنابع علمی خیلی راحت تر هست.
موفق باشید.

مهندس
مهندس

ایا پژوهش محور اعتبار داره؟

tt
tt

سلام دوستان
گرایش مکانیک سنگ، دینامیک محیط پیوسته چه مرجعی می شناسید؟

نسرین
نسرین

سلام دوستان اوقات به کام
امسال قصد قبولی در دکترای معدن رو دارم ،از کجا باید شروع کنم،کارشناس ارشد زمین شناسی گرایش آب هستم

ممنون

مهندس
مهندس

سلام فکر نکنم بتونید شرکتد کنید چون تاجایی که من میدونم معدنیا میتونن برن زمین شناسی و یا عمران و یا نفت یا ژیوفیزیک یا ژیو شیمی ولی کسی که زمین شناسی خونده نمیتونه دکترای معدن بگیره

مهندس
مهندس

میدونید نه اینکه نتونه شرایط مصاحبه براش سخت میشه و بقول معروف باهاش معدنی برخورد میکنن

حسین
حسین

سلام
امروز باز منابع جدید از طرف سازمان سنجش برای کنکور دکتری اعلام شد ! منابع رشته مهندسی معدن گرایش اکتشاف ایناست:
1- مجموعه دروس تخصصی در سطح کارشناسی شامل (ژئوفیزیک ژئوشیمی اکتشافی) و کارشناسی ارشد شامل (ریاضیات مهندسی پیشرفته زمین آمار پیشرفته)
2- استعداد تحصیلی
3- زبان انگلیسی
لطفا اگه منابعی برای این دروس میشناسید که بتونیم برای دکتری بخونیم معرفی کنید
خیلی ممنون

...
...

واااااااای خدا معدنیا چرا اصلن نمیان اینجا!!!!

معدنی
معدنی

چرا دروس منابع اصلا ربطی به رشته معدن ندارن مقاومت وسیالات که مربوط به عمران ومکانیک هستن وزمین هم از دروس مشترک رشته زمین است ما تو دوران ارشد وکارشناسی این کتابها دو واحد بیشتر نبودن که پاس کردیم حالا چرا تو این همه کتاب باید اینها منابع باشن حداقل به جای مقاومت وسیالات یه کتاب هم از رشته خودمون میذاشتن.مثلا ما معدن میخونیم 6سال معدن خوندیم حالا باید عمران ومکانیک بخونیم

خانم دکتر95
خانم دکتر95

دوست عزیز امسال منابع تغییر میکنه و همون درسای معدن میشه جزو منابع

معدنی
معدنی

سلام خانم دکتر95 شما مطمعن هستید منابع باز عوض میشه؟

...
...

بله چون امسال کلا طبق مصوبه ی مجلس شیوه ی برگزاری آزمون دکتری تغییر میکنه و 50در صد سهم آزمون میشه.مسلما دروس پایه نمیتونن منبع چنین آزمونی باشن!!!احتمالا به همون منابع سابق برمیگردن

خانم دکتر 95
خانم دکتر 95

سلام دوستایی که گرایششون فرآوریه و تربیت مدرس مصاحبه رفتن میشه نمره ی مصاحبه شونو بذارن ببینیم نمره ها چجوریه؟؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام بچه های بیست معدن
دوستان عزیز من امسال میخوام تو آزمون شرکت کنم. لطفاً بهم بگید چی بخونم؟چه کتابایی چه جزوه های؟از چه نویسنده ای؟
خواهشا راهنمایی کنید

عادل
عادل

سلام. 1- کتاب مقاومت مصالح مدرسان شریف: جلد اول(تمام فصل ها) و جلد دوم، فقط فصل های مربوط به خیز تیر و تبدیل و ترکیب تنشها. مطالب کتاب به قدری خوبه که نیازی به کتابهای مرجع و جزوه ندارید. 2- کتاب مکانیک سیالات مدرسان شریف(بسیار کامل است و نیازی به کتب مرجع و جزوه ندارید.) 3- کتاب زمین شناسی ساختاری دکتر حسن معماریان،انتشارات دانشگاه تهران. تمام سوالات امسال از این کتاب بود. برای تمرین تست زنی هم میتونید از سوالات کنکور ارشد زمینشناسی استفاده کنید. 4- زبان عمومی. جزوه زبان دکتری که تو سایت پی اچ دی تست موجود است.… ادامه نظر»

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام عادل عزیز
خیلی خیلی ممنون از راهنماییتون
انشاالله که جایی که مدنظرتون هست پذیرش بشید. ببخشید میتونم درصدهاتون بدونم؟
ممنون

عادل
عادل

سلام، ممنون. لطف دارید.
تخصصی: ۷۲ درصد
زبان: ۱۷ درصد
استعداد تحصیلی: ۲۷ درصد
با ارزوی موفقیت برای‌شما

استخراج
استخراج

درصدهای من:
تخصصی 70 درصد
استعداد 15 درصد
زبان 20 درصد

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام دوست عزیز
شما رتبه تون چند شد؟

عادل-استخراج
عادل-استخراج

رتبه من یک شد.

شمس
شمس

کجاها رفتی برای مصاحبه؟ و اینکه مبارکت باشه، کجاها قبول میشی یا شدی؟

داوطلب سال آینده
داوطلب سال آینده

سلام کجا قبول شدید؟

عادل
عادل

استخراج دانشگاه صنعتی شاهرود.

کنکوری 95
کنکوری 95

سلام دوستان
من جواب هامو با کلید مطابقت دادم.
درصدام اینا شد:
تخصصی 46
استعداد 21
زبان سفید
شماها چکار کردید؟
به نظرتون دعوت به مصاحبه میشم؟

دکتری آینده
دکتری آینده

چ گرایشی میخای بری؟

المیرا
المیرا

به نظر من جواب اقا یا خانم استخراج درباره سوال لوله ونتوری کاملا درست است.

وحید
وحید

سلام دوستان
یکی از سوالای تخصصی، نسبت دبی تو دو نقطه ونتوری رو میخواست، که بنظر حقیر سوال اشتباه بود، و نسبتی رو که میخواست برعکس داده بودن، سوال گفته بود که نسبت Q2به Q1 رو بدست آورید، در صورتی که جواب 1/4 میشد، ولی بین گزینه ها موجود نبود، ولی 4 موجود بود. به نظر حقیر باید میگفت نسبت دبی 1 به دبی 2 رو بدست آورید که اشتباه کرده بود. کسانی که موافق هستند بیان سایت سنجش اعتراض کنن. البته بعد انتشار سوالات و در صورت درست بودن حرف حقیر
با تشکر از همتون

استخراج
استخراج

دوست عزیز، یکی از نکات مهم در مسائل مربوط به لوله پیتوت، برابر بودن دبی در طول لوله است. در این سوال سرعت مقطع2، 4 برابر مقطع1 است. اما چون سطح مقطع2 1/4 سطح مقطع1 است، پس دبی ها با هم برابرند. این سوال به هیچ وجه نیاز به حل نداشت.

زارعي
زارعي

آيا به نظر اساتيد محترم، استاتيك با مقاومت مصالح يكيه؟ توي دفترچه ثبت نام مي نويسن مقاومت مصالح، اونوقت بيشتر از نصف سوالات از استاتيكه. من واقعا نمي دونم نوشتن يه كلمه ي استاتيك بين منابع چقدر سخت بود كه ننوشتن ولي ازش سوال دادن

المیرا-فرآوری
المیرا-فرآوری

سلام دوستان
لطفا درباره جواب سوالات تخصصی و استعداد نظر بگذارید و اینکه چه درصدهایی احتمال میدهید زده باشید
من فکر میکنم 56 درصد تخصصی
33 درصد استعداد
3 درصد زبان
به نظرتون دعوت به مصاحبه میشم؟؟؟؟
موفق باشید.

معدنی
معدنی

با این درصدا تک رقمی میشه رتبتون

پژمان راسخ
پژمان راسخ

با سلام، منابع انتخابی، به هیچ وجه دانش اکتشافی دانشجویان اکتشافی را پوشش نمی دهد. دروسی همچون ژئوشیمی اکتشافی و زمین شناسی اقتصادی جز لاینفک اکتشاف بوده و می بایست مورد سوال قرار گیرند، با تشکر.

م زارعی
م زارعی

بازم استادای مکانیک سنگ منابع رو به نفع خودشون تغییر دادن !

مجید
مجید

باید طبق تخصص هر گرایش تفکیک منبع می شد.

alireza
alireza

تمام منابع مقاومت و سیالات موجود کتاب ها ای با حجم 500 صفحه به با لا هستند و در حد یک مهندس عمران و مکانیک نه معدن

ساسان
ساسان

دروس خیلی بهتری رو میتونستند بجای مقاومت و سیالات انتخاب کنند. ما که دو واحد بیشتر مقاومت نخوندیم.