/, مجموعه زیست شناسی-علوم سلولی و ملکولی/انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

مدرسان شریف

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

انجمن آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

رشته ها و گرایش های دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

داوطلبان آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی سلولی و مولکولی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی سلولی و مولکولی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته زیست شناسی – سلولی و ملکولی

انجمن آزمون دکتری بیوشیمی

رشته ها و گرایش های دکتری بیوشیمی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیوشیمی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیوشیمی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیوشیمی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیوشیمی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیوشیمی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیوشیمی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری بیوشیمی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوشیمی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیوشیمی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیوشیمی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیوشیمی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیوشیمی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوشیمی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوشیمی

انجمن آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

رشته ها و گرایش های دکتری ژنتیک مولکولی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ژنتیک مولکولی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ژنتیک مولکولی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

داوطلبان آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ژنتیک مولکولی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ژنتیک مولکولی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ژنتیک مولکولی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ژنتیک مولکولی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ژنتیک ملکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته ژنتیک مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته ژنتیک مولکولی

انجمن آزمون دکتری میکروبیولوژی

رشته ها و گرایش های دکتری میکروبیولوژی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته میکروبیولوژی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری میکروبیولوژی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری میکروبیولوژی

داوطلبان آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته میکروبیولوژی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری میکروبیولوژی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری میکروبیولوژی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری میکروبیولوژی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته میکروبیولوژی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری میکروبیولوژی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری میکروبیولوژی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری میکروبیولوژی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی – میکروبیولوژی

انجمن آزمون دکتری بیوفیزیک

رشته ها و گرایش های دکتری بیوفیزیک

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته بیوفیزیک در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری بیوفیزیک در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوفیزیک

داوطلبان آزمون دکتری رشته بیوفیزیک لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته بیوفیزیک در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری بیوفیزیک

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته بیوفیزیک نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری بیوفیزیک

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری بیوفیزیک به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته بیوفیزیک اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری بیوفیزیک که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری بیوفیزیک

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری بیوفیزیک سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته بیوفیزیک

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته بیوفیزیک

انجمن آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

رشته ها و گرایش های دکتری زیست فناوری میکروبی

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته زیست فناوری میکروبی در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش می‌باشد.

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

داوطلبان آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبی لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته زیست فناوری میکروبی در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبی نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته زیست فناوری میکروبی اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری زیست فناوری میکروبی سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1396 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست فناوری میکروبی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست فناوری میکروبی

انجمن آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

رشته ها و گرایش های دکتری زیست‌شناسی دریا

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته زیست‌شناسی دریا در مقطع دکتری دارای پذیرش در 2 گرایش به شرح زیر است:

1)جانوران دریایی

2)بوم‌شناسی دریا

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

داوطلبان آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی دریا لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته زیست‌شناسی دریا در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی دریا نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته زیست‌شناسی دریا اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.دانلود سوالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری زیست‌شناسی دریا سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته زیست‌شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته زیست شناسی دریا

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته زیست شناسی دریا

انجمن آزمون دکتری ریززیست فناوری

رشته ها و گرایش های دکتری ریززیست فناوری

مطابق دفترچه آزمون دکتری 98 ، رشته ریززیست فناوری در مقطع دکتری دارای پذیرش در یک گرایش به شرح زیر است:

ریززیست‌فناوری (نانوبیوتکنولوژی)

جهت مشاهده ظرفیت پذیرش آزمون دکتری ریززیست فناوری در رشته/گرایش‌های فوق در دانشگاه سراسری و نیز دانشگاه آزاد اسلامی در سال 97 می‌توانید به لینک زیر مراجعه کنید:

 

سرفصل ها و عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ریززیست فناوری

داوطلبان آزمون دکتری رشته ریززیست فناوری لازم است به همه سؤالات سرفصل‌های امتحانی آزمون دکتری این رشته که در دفترچه‌ ثبت نام آزمون دکتری 98 معرفی شده، پاسخ دهند.

عناوین دروس امتحانی رشته ریززیست فناوری در کنکور دکتری به شرح زیر است:

 

رشته های مجاز به ثبت نام آزمون دکتری ریززیست فناوری

مطابق اعلام سازمان سنجش آموزش کشور، برای شرکت در آزمون دکتری رشته ریززیست فناوری نیازی به داشتن مدرک کارشناسی ارشد با رشته مرتبط نیست. فارغ‌‌التحصیلان کلیه رشته‌های کارشناسی ارشد دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور مجاز به ثبت‌نام در کنکور دکتری این رشته هستند. جزئیات را می‌توانید در لینک زیر مشاهده نمایید:

 

منابع آزمون دکتری ریززیست فناوری

سازمان سنجش هر ساله تنها به اعلام عناوین دروس امتحانی آزمون دکتری ریززیست فناوری به‌صورت کلی اقدام می‌کند و جزئیات منابع آزمون دکتری رشته ریززیست فناوری اعلام نمی‌شود.

در لینک زیر منابع پیشنهادی آزمون دکتری ریززیست فناوری که می‌توانند منابع مناسبی جهت موفقیت داوطلبان در آزمون دکتری 98 باشند ارائه شده است.

 

همچنین جهت اطلاع از منابع استعداد تحصیلی و منابع زبان عمومی آزمون دکتری می‌توانید به صفحات مربوطه مراجعه نمایید.

دانلود سوالات آزمون دکتری ریززیست فناوری

همواره یکی از منابع مهم جهت مطالعه برای کسب آمادگی آزمون دکتری، بررسی سؤالات کنکور سال‌های گذشته است. سؤالات آزمون دکتری ریززیست فناوری سال‌های گذشته از طریق لینک‌های زیر قابل دریافت است:

دانلود سؤالات آزمون دکتری 97 رشته ریززیست‌فناوری

دانلود سؤالات آزمون دکتری 96 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1395 مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1394 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1393 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1392 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

دانلود سؤالات آزمون دکتری 1391 رشته نانوبیوتکنولوژی (ریز زیست فناوری)

انجمن آزمون دکتری مجموعه زیست‌شناسی سلولی و مولکولی
به این مطلب امتیاز دهید.

کانال تلگرام دکتری پی اچ دی تست
avatar
محمد
محمد

سلام بچه ها کسی درصدای نفر اول یا نفرات برتر رو میدونه؟ یا حداقل میشه بگید برای رتبه یک تا سه میانگین درصدا چقدر باید باشه؟

هومن
هومن

سلام
چرا کسی نمیاد در مورد قبولی یا عدم قبولی زیست سلولی و مولکولی و ژنتیک چیزی بگه یعنی هیشکی قبول نشده!!!

الی
الی

خب جوابا هنوز اعلام نشده که… آزاد نیومده

هومن
هومن

یعنی هیشکی دولتی قبول نشد!با این همه رتبه زیر 10 حتی 4 و 5 و …!!!!!!!!!!!!

ژنتیک
ژنتیک

سلام .بنده تربیت مدرس.شما کجا قبول شدید؟

رز
رز

خوش به حالتون که سراسری قبول شدید.خیلی بهتون تبریک میگم. میشه رتبه، ترازو درصدهاتون رو هم بگین؟ میخوام ببینم برای سال بعد چیکار باید بکنم!!

سمین
سمین

بچه ها این فرمت توصیه نامه تربیت مدرس رو تازه گذاشتن یا از قبل بود؟ من ندبدمش چرا اینقد سخت میگیرن‌ اخه

ژنتیکی
ژنتیکی

کجاست؟ چرا من نمیبینمش؟؟؟

سلام
سلام

تا روز مصاحبه وقت دارین
آره تازه گذاشتن!

ژنتیکی
ژنتیکی

میشه لینکش رو بذارین؟؟؟؟

سلام
سلام
سمین
سمین

دوستان این فرمت توصیه نامه که تربیت مدرس گذاشته قبلا بود یا تازه گذاشتن؟این همه سخت گیری

سمین
سمین

هشت خرداد خیلی زوده

....
....

الان با آموزش پژوهشگاه تماس گرفتم.گفتن تاریخ مصاحبه رو حتما عوض میکنن.احتمالا مصاحبه شون برای بعد ماه رمضان میشه. پارسال هم تاریخ اعلامی سنجش ،9 خرداد بود که پژوهشگاه به 30 خرداد تغییرش داد.از طریق سایت پژوهشگاه nigeb پیگیری کنید. اونجا اطلاعیه میزنن.

سمین
سمین

وای تو رو خدا راست میگید من الان اصلا شرایطشو ندارم.امیدوارم چیزی که میگید درست باشه

....
....

بله. پارسال هم دقیقا همینجوری بوده.بعداز ظهر که باهاشون تماس گرفتم خودشون هم تعجب کردن!! گفتن، این تاریخی هست که سنجش اعلام کرده و خود پژوهشگاه هم دراین تاریخ برای مصاحبه نمیتونه هماهنگ کنه. گفتن جلسه میزارن، و یه تاریخ جدیدی رو اعلام میکنن. دقیقاسال گذشته هم همینطور بود. تازه، برای دوره پژوهش محور هم هنوز پژوهشگاه موضوع نداده تا بچه ها یه پروپوزال براش آماده کنن. حداقل یه بیست روزی وقت میدن. نگران نباشید.

سمین
سمین

واقعا ممنون از اطلاعاتتون انشالله که موفق باشید

....
....

خواهش میکنم.همچنین شما و بقیه دوستان.

الهام
الهام

سلام دوستان،
کارنامه دوره کارشناسی هم جزو مدارکی که برای روز مصاحبه ببریم لازمه یا همون دانشنامه کافیه؟

الی
الی

نه. فقط ارشد میخوان

الی
الی

البته منظورم مدرک بود. ریزنمراتو نمیدونم

ساره
ساره

دوستان کسی از گروه بیوشیمی دانشگاه تربیت مدرس خبر داره؟ گروهش قویه؟ اساتیدش خوبن؟ امکانات ازمایشگاهیش چطوره؟
از گروه بیوشیمی دانشگاه کرمانشاه چی؟ کسی اطلاعاتی داره؟
لطفا اگر اطلاع دارید راهنمایی بفرمایید، خیلی ممنون

ساره
ساره

دوستان توصیه نامه چجوری باید نوشته بشه؟ به درد بخور هست یا نه؟

سلام
سلام

بله حتما به درد میخوره
اساتید معمولا خودشون نمونه توصیه نامه دارن
کلیتش تعریف از دانشجو از باب اخلاقی و عملیه و اینکه اگه درس یا پایان نامه ای با استاد داشتین توش قید بشه و …

ساره
ساره

سلام دوستان.
دانشگاه تهران و تربیت مدرس برای بیوشیمی آزمون کتبی میگیرن دوباره؟
منابعش چیه؟

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه بخوان بگیرن تو سایتشون اعلام میکنن

ساره
ساره

خیلی ممنون. آخه برای رشته های دیگه تو سایت اعلام کردن ظاهرا اما برای زیست شناسی چیزی نبود

ژنتیکی
ژنتیکی

خانم یا آقای … میشه بگین از کدم دانشگاهین و رزومتون چطوره؟

....
....

سلام.ولله رزومه ام خیلی معمولیه.معدل لیسانس ام نزدیک13.معدل ارشدم 17 و خورده ای.هر دو مقطع دانشگاههای سراسری درجه ی2 بودم. مدرک زبان هم ندارم. دو سه تا مقاله ی درپیت(جدن میگم اونها روهم به خاطر مصاحبه جور کردم)بیشترهم ندارم.

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه مقاله ها isi باشن واسه تربیت مدرس شانس دارین نه پژوهشگاه یا هرجا خودتون دوست داراکهدارینیشالا هرجا صلاحه

....
....

خیلی ممنون.انشالله شما و همه دوستان هم اونجایی که میخواید قبول شین.ولی ببخشید کامنت تون برام نامفهومه.

ژنتیکی
ژنتیکی

اگه مقاله ها isi باشن واسه تربیت مدرس شانس دارین وگرنه پژوهشگاه یا هرجا خودتون دوست دارین.ایشالا هرجا صلاحه

....
....

خودتون بهتر میدونید،واقعا برای قبولی درتربیت مدرس یکسری فاکتورهای دیگه ای دخیله که دراکثر موارد از دست داوطلب هم خارجه.

ژنتیکی
ژنتیکی

من خودم تربیت مدرسی هستم. بله اساتید هر دانشگاه به دانشجوهای خودشون تمایل دارند.البته منم یک بار مقتول این جریان شدن

سمین
سمین

بچه ها من استادم ایران نیست الان توصیه نامه چه جوری باید بیارم؟اگر بنویسه بعد عکسشو برام بفرسته قبول میکنن؟حتما سربرگه دانشگاه رو باید داشته باشه؟و اینکه میگه فارسی سختمه انگیلیسی مشکلی نداره؟

ژنتیک
ژنتیک

سلام – سریرگ دانشگاه مهم نیست داشته باشه یا نه – انگلیسی و فارسی هم فرقی نداره – البته مصاحبه ها بیشتر تیر ماه انجام میشه تا اون موقع وقت دارید.

سمین
سمین

خیلی ممنون

سلولی
سلولی

با سلام خدمت همه ی دوستان . تبریک میگم بابت رتبه های خوبتون. ولی میخوام بهتون بگم درسته که رتبه تون عالییی شده ولی اصلا کافی نیست . مصاحبه هم چیزه زیادی از شما رو ثابت نمیکنه. به فکر راهکارهای بهتر باشین.پارسال رتبه ده و پانزده ژنتیک جایی پذیرفته نشدن با اینکه مقاله هم داشتن .

سمین
سمین

به نظرتون بدون مقاله شانسی هست؟

سلولی
سلولی

بله حتما.

باران
باران

سلام دوست عزیز. میتونم بپرسم چرا دوستاتون رد شدن؟ یعنی درواقع پارتی بازی خیلی زیاده؟ راهکار بهتر یعنی چی؟

باران
باران

سلام دوستان. لطفا کسانیکه پارسال مصاحبه رفتن بیان راهنمایی کنن که روال مصاحبه چطور بوده و رزومه در چه حد باشه قابل قبوله و اینکه اگر از مصاحبه رد شدن دلیلش چی بوده. لطفا راهنمایی کنید دوستان عزیز. خیلی ممنون

ژنتیک
ژنتیک

سلام -در مصاحبه ها بیشتر تاکید بر پایان نامه است ، مواد و روش ها – گاها بحث آماری – داشتن مقاله – داشتن مدرک زبان یا اینکه اگه تعداد شرکت کننده ها زیاد نباشند فرصت معرفی خودتون به انگلیسی – ودر نهایت از همه مهمتر تسلط واعتماد به نفس کافی. موارد دیگه آشنا بودن اساتید مصاحبه کننده با شما در خیلی موارد هم موثر بوده.

باران
باران

خیلی ممنون دوست عزیز. یک مقاله isi و یک پوستر و یک سخنرانی بنظرتون برای رزومه قابل قبول هست؟
سوالات تخصصی هم میپرسن؟
از روشهای ازمایشگاهی مثل پی سی ار و الکتروفورز و ۰۰۰ سوال میپرسن؟
برای قدرت بیان مثلا میخوان که یه مبحثی رو تدریس یا توضیح بدی؟

ژنتیک
ژنتیک

اگه نفرات مصاحبه شونده زیاد باشند برای سوالات تخصصی وقت نمیشه و فقط از پایان نامه می پرسند. از روش های آزمایشگاهی مربوط به پایانه از تون سوال میشه که چرا مثلا با این روش انجام دادید یا مشابه این. تدریس مبحث از کسی نمی خوان.

باران
باران

مرسی از راهنماییتون

ژنتیک سیا
ژنتیک سیا

با سلام. دوستان با رتبه ی 30 میشه ژنتیک دانشگاه تبریز قبول شد؟؟

ژنتیک
ژنتیک

سلام – تبریک میگم – انشالله موفق باشید – بستگی به رزومه اتون داره – واینکه دوره ارشد دانشجوی کدوم دانشگاه بودید.

رامتین
رامتین

میکروبیولوژی کسی هست؟رتبه چند شدید؟
کلا روزانه و شبانه 27 نفر پذیرش داره، و ده تا دانشگاه، ما فقط باید همینارو بزنیم؟بر اساس علاقه؟مثلا از گرایش سلولی مولکولی نمیشه انتخاب کرد؟

ژنتیک
ژنتیک

پارسال خانمی با رتبه 36 از دانشجویان خودشون رو برداشتند – خانمی با رتبه 79 که مجاز شبانه أانشگاه تبریز بود از طریق استعداد درخشان برداشتند (دانشجوی خودشون بودند)- آقایانی با رتبه های 20 و 37 رو حتی برای شبانه هم برنداشتند.

1 4 5 6